Spotkanie w Ministerstwie Środowiska.
Dodane przez SP1THJ dnia 2009-05-08 / 09:04
Zgodnie z wcześniejszą informacją w dniu 7 maja o godz.11.00 w gmachu M.Ś. odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie znanych nam projektów rozporządzeń dotyczących także nas krótkofalowców. W czasie ponad dwugodzinnej prowadzonej w bardzo miłej i rzeczowej atmosferze dyskusji nastąpiło znaczne zbliżenie stanowisk prezentowanych przez Ministerstwo oraz PZK. Ministerstwo Środowiska reprezentował Pan Minister Janusz Zaleski Podsekretarz Stanu. Stronę techniczną spotkania procedowała Pani Irena Mazur Dyrektor Departamentu Instrumentów Środowiskowych wraz ze swoimi współpracownikami.  Ze strony PZK uczestniczyli: Witek SP9MRO jako Główny Negocjator wspierany przez Roberta SP6RGB , Dionizego SP6IEQ naszych ekspertów  oraz przez moją osobę czyli Piotra SP2JMR. W spotkaniu uczestniczył także Witold Zakrzewski SP5UHW reprezentujący lokalne stowarzyszenie o nazwie „Manufaktura” . Ustalono, że punkty w których istnieją jeszcze rozbieżności Ministerstwo przeanalizuje i zostaniemy o nich poinformowani . Nie jest wykluczone, że w razie dalszych rozbieżności będzie konieczne kolejne spotkanie. Strony negocjujące uznały spotkanie z bardzo owocne i dobrze rokujące na przyszłość. Ze względu na stosunkowo poufny charakter ustaleń oraz chęć nie wpływania medialnie na Ministerstwo pełny komunikat ukaże się po uzgodnieniu stanowisk. Dziękujemy Koleżankom i kolegom, którzy włączyli się do naszej akcji za wsparcie techniczne, merytoryczne i moralne zespołu negocjacyjnego PZK w tej sprawie bardzo istotnej dla wszystkich krótkofalowców.

W imieniu Prezydium ZG PZK oraz w imieniu wszystkich członków naszej organizacji przekazuję specjalne podziękowania w Dla Witka SP9MRO, Dionizego SP6IEQ i Roberta SP6RGB za ogrom pracy włożony w przygotowanie merytoryczne prowadzonych negocjacji. Wasz wkład jest nie do przecenienia i nie zależnie od ostatecznych wyników konsultacji wiele z opracowanych przez Was materiałów będzie  bardzo przydatnymi w przyszłości.

Piotr SP2JMR.