XXV Jubileuszowy Rajd Harcerski
Dodane przez sq2bxi dnia 2009-05-02 / 12:38
W dniach od 21.05. - do 24.05.2009roku odbędzie się XXV Jubileuszowy Rajd Harcerski
RODŁO na Ziemi Kaszubskiej.
                                             
Organizatorem rRajdur1; jest Związek Harcerstwa Polskiego ,Komenda Chorągwi Gdańsk.

W ramach współpracy Harcerskiego Kręgu Seniorów rKorzenier1; w Gdańsku a Warmińskim Stowarzyszeniem Krótkofalowców w Ornecie, podczas trwania rRajdu r1;pracować będzie amatorska radiostacja krótkofalowa o znaku wywoławczym SP4YZW/2, z miasta Kartuzy.


1.Zgodnie z programem Rajd rozpocznie się 21.05.2009 r. i w związku z tym o godz. 10.00
czasu miejscowego rozpocznie pracę radiostacja amatorska .
-W dniach 22 i 23 05.09. radiostacja rozpocznie pracę od godz. 06.00 do godz. 22.00.
-Biorąc pod uwagę warunki propagacyjne , przewiduje się zmianę pasma z 80 m na 40 m. W godz. Od 10.00 do 16.00. Po godz.16.00 do 22.00 powrót na pasmo 80 m.
24.05.2009r. w dniu zakończenia Rajdu ,stacja kończy działalność o godz. 12.00
Prowadzenie łączności odbywać się będzie emisją SSB, według tradycyjnych zasad.
Radiostacja wiodąca podawać będzie dodatkową informację hasłem rRajd Rodłor1;.
2.Karty QSL wzbogacone będą o możliwie dużą zawartość informacji o Kaszubach i znaku
Rodło.
Przewidziane są upominki o tematyce regionalnej , które zostaną rozlosowane wśród
korespondentów na podstawie wpisów do dziennika korespondencji organizatora.
Do udziału zapraszamy wszystkich nadawców , przy czym zachęcamy szczególnie harce-
rzy, instruktorów tak czynnych jak i seniorów i harcerskie radiostacje klubowe.
Informacje dodatkowe można uzyskać drogą elektroniczną:sp2guy@wp.pl , oraz
sp4yzw3@wp.pl

Dnia 30.04.2009r.

Życzymy powodzenia i do usłyszenia! Wiceprzewodniczący
ds. Promocji
Jerzy Szafek sp2guy.