Odezwa do IARU "An Appeal for Solidarity".
Dodane przez sp3iq dnia 2009-04-05 / 22:22
Informuję, że na pro¶bę i sugestię Specjalnej Komisji PZK, Wes SP2DX podj±ł się opracowania tekstu/odezwy pod tytułem: "An Appeal for Solidarity", w którym przedstawiona została nasza sytuacja ¦rodowiska zwi±zanego z PZK spowodowana opublikowaniem projektu dwóch rozporządzeń Ministra ¦rodowiska. Tekst ten jest przeznaczony dla naszej organizacji międzynarodowej IARU, w której Polski Zwi±zek Krótkofalowców jest reprezentantem  wszystkich krótkofalowców, nie tylko tych zrzeszonych w PZK.

We wstępie Wes SP2DX, pisze:
"Piszę do Was w imieniu Centrali PZK w kwestii Polskiego Ministerstwa ¦rodowiska, które jest w trakcie realizacji "procesu konsultacji" przed planowanym zatwierdzeniem przepisów prawa dla wymagań urządzeń emituj±cych pola elektromagnetyczne."  

N
astępnie, Wes SP2DX przedstawia aktualn± sytuację: "...Planowane rozporz±dzenia, zakładaj±, że radioamatorskie stacje będą traktowane na tym samym poziomie, jak komercyjne stacje radiowe (nadajniki telewizyjne, radiokomunikacja zawodowa, itd.) poprzez stosowanie prawnych wymogów profesjonalnych pomiarów pola elektromagnetycznego dla rejestracji własno¶ci technicznych anten i sprzętu nadawczego..".
 

W kolejnych fragmentach swego testu znajdujemy następuj±ce tre¶ci:

"..Chciałbym dodać, że zupełnie nieoczekiwanie, Polskie Ministerstwo Ochrony ¦rodowiska, które chroni ¶rodowisko od zanieczyszczeń i pól elektromagnetycznych, nie zaprosiło PZK do konsultacji o naszej opinii w tej sprawie..."
 

"..Ze względu na możliwe bardzo negatywne skutki tych rz±dowych rozporz±dzeń, PZK organizuje akcję protestacyjn±, której głównym celem jest wysyłanie tysięcy (miejmy nadzieję) maili, faksów i różnych pism do Ministra Środowiska oraz osobi¶cie do naszych parlamentarzystów, w celu przekonania wszystkich o charakterze naszego hobby i praktycznych i technicznych różnicach pomiędzy amatorskimi a komercyjnymi urządzenia nadawczymi..."
 

W sentencji końcowej, Wes SP2DX apeluje: "
Je¶li uważasz, że możesz pomóc PZK, przez wysłanie listem poleconym, faksem lub mail do Polskiego Ministerstwa Środowiska, proszę zrób to!".

List ten kończy się podaniem adresów mailowych, adresów Ministerstwa ¦rodowiska oraz konsultantów Ministerstwa ¦rodowiska.
 

Niniejszym członkowie Komisji Specjalnej PZK, składaj± wielkie podziękowanie Wiesławowi SP2DX za włożony trud i zaangażowanie w opracowanie tekstu odezwy oraz wysłanie listu do władz IARU oraz przedstawicieli organizacji narodowych szerzonych w IARU, w tym dla wielu swoich przyjaciół.
 

Wes SP2DX wysłał swój list w czasie trwania naszych najważniejszych zawodów, to jest SPDX Contest, w nocy z soboty na niedzielę 4/5 kwietnia 2009.
 

Pozdrawiam, Bogdan Machowiak SP3IQ.
Członek Specjalnej Komisji PZK
Viceprezes PZK.