Dyplom "Krosno Odrzańskie 777 rocznica nadania praw miejskich"
Dodane przez SP3LPT dnia 2009-03-27 / 16:12
Zapraszam do wzięcia udziału w akcji dyplomowej.
Poniżej regulamin:
Badania archeologiczne wykazują, że osadnictwo krośnieńskie najintensywniej rozwijało się od VIII do X wieku. Najstarsze zachowane wzmianki o Krośnie pochodzą z roku 1005, a już niewiele ponad 200 lat później, bo w latach 1217 - 1238 Krosno z woli Księcia Henryka I Brodatego otrzymuje prawa miejskie. Ostatnie badania dowodzą, że było to przed rokiem 1232.
Dla spopularyzowania tego wydarzenia wydany zostanie dyplom, a jego elektroniczną postać otrzyma każdy uczestnik, który spełni poniższe wymagania
Regulamin Akcji Dyplomowej pod nazwą

KROSNO ODRZAŃSKIE
777 rocznica
nadania praw miejskichr1;

Organizator: - krótkofalowcy z Krosna Odrzańskiego

Patronat:- Burmistrz Miasta Krosno Odrzańskie

Uczestnicy: stacje indywidualne, klubowe i nasłuchowcy

Pasmo: 80 m SSB, CW, PSK zgodnie z band planem
2m SSB, FM zgodnie z band planem

Termin: 1.04.2009 - 31.10.2009 - 7 miesięcy

Stacje organizatora: - SP3FRV, SP3FXG, SP3LPT, SQ3JPC

Warunki:
Warunkiem otrzymania dyplomu jest zdobycie 7 punktów ,
1 QSO = 1 punkt za:
- przeprowadzenie QSO /SWL/ z dowolną stacją z Krosna Odrzańskiego,
jednak nie częściej niż co 7 dni z tą samą stacją
- emisje SSB, CW, PSK,FM, jeden rodzaj emisji w jednym dniu z daną stacją
- nie zalicza się QSO przeprowadzonych przez przemienniki

Harmonogram:
stacje organizatora będą pracowały o różnych porach dnia, nie mniej niż 2 godziny
tygodniowo. Rozpoczęcie Akcji nastąpi w dniu 1.04. o godz. 8.00 lok.

Zgłoszenia: Logi elektroniczne w formacie Cabrillo proszę przesyłać na adres: krosno-odrzanskie-777@ hamlogger.pl.

Termin nadsyłania logów:od 01.05.2009 do 21.11.2009

Award Manager
SP3LPT