Komunikat sekretariatu ZG PZK na 4 marca 2009
Dodane przez SP1THJ dnia 2009-03-04 / 23:50
Komunikat sekretariatu ZG PZK na 4 marca 2009

Witam wszystkich odbiorców komunikatu. A oto informacje:

1.Uzupełnienie do komunikatu na 79 rocznicę powstania PZK. 
To materiał przesłany nam przez Piotra SP9BWJ Wiceprezesa MSK OT PZK nr 10. Materiał stanowiący doskonałe uzupełnienie ubiegłotygodniowej publikacji.

"Tworzenie Polskiego Związku Krótkofalowców  jako organizacji ogólnopolskiej, obejmującej wszystkich nadawców nie było sprawą prostą . W momencie podjęcia takiego zamiaru w  latach 1929 - 1930    były już silne ośrodki krótkofalarskie. Wiodący klub LKK w Lwowie zrzeszał ponad połowę nadawców polskich, prowadził ogólnopolskie Biuro QSL, za nim były Polski Klub Radio-Nadawców w Warszawie. ,Poznański  i Bydgoski Klub Krótkofalowców  oraz Krakowski Klub Krótkofalowców, KKK,  obejmujący Kraków ,Trzebinię , Katowice i Częstochowę. Powstał on 2 kwietnia 1929 roku ,a więc 80 lat temu. KKK był wtedy trzecim co do wielkości klubem w Polsce. Przy tworzeniu PZK z ramienia KKK brali udział Stanisław Tokarski SP1ST  i adwokat Nichtberger. Ten ostatni jako znany adwokat krakowski brał udział w prawnym opracowaniu Statutu . Ścierały się ciągle dwa pomysły , czy utworzyć Stowarzyszenie  stowarzyszeń czy osób. Silne Kluby zabiegały o niezależność, mniejsze grupy o przynależność indywidualną .Po wielu zjazdach i dyskusjach, 17 i 18 czerwca 1933 roku  definitywnie uchwalono Statut PZK  określający że członkami zwyczajnymi są zarejestrowane amatorskie stowarzyszenia krótkofalowców. Polski Związek Krótkofalowców dla celów organizacyjnych przydziela każdemu stowarzyszeniu jego obszar działania. Krakowski Klub Krótkofalowców objął rejon południowy Polski , czyli Kraków,Trzebinię, Katowice i Częstochowę. Tam też KKK utworzył swoje  oddziały.  
                                                                                                                Piotr SP9BWJ.


2. Posiedzenie prezydium ZG PZK. 01.03.09.
Odbyło się w siedzibie sekretariatu ZG PZK. Obecny był cały skład prezydium oraz Pani Urszula Dąbrowska księgowa PZK. A oto podjęte uchwały:

1)Prezydium przyjęło bilans za rok 2008  i postanowiło przedłożyć go do kontroli Głównej Komisji Rewizyjnej oraz do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu PZK w dniu 21 marca 2009.

2)Prezydium ZG PZK po zapoznaniu się z wnioskami Award Managera PZK  postanawia wydać dyplom za zdobycie 8 dyplomów wydawanych przez PZK wg listy zaproponowanej przez Award Managera PZK Andrzeja SQ7B. Jednocześnie Prezydium proponuje opracowanie regulaminu Dyplomu o nazwie roboczej "Złota Ósemka" przez Kol. Andrzeja SQ7B w porozumieniu z wiceprezesem PZK ds. sportowych

3) Prezydium ZG PZK w dniu 1 marca 2009 powołuje na funkcję UKF Managera PZK kol. Piotra Szołkowskiego SP5QAT

4)Prezydium ZG PZK podjęło uchwałę o ogłoszeniu zamiaru nadania Złotej Odznaki Honorowej PZK
Kol. Józefowi Stachurze SP2CMD na wniosek Oddziału Bydgoskiego PZK (OT04)

5) Prezydium ZG PZK podjęło uchwałę o rozliczeniu kosztów przejazdu członków ZG PZK na posiedzenie ZG PZK w dniu 21 marca 2009 oraz delegatów na XVIII  Nadzwyczajny Krajowy Zjazd  Delegatów  PZK ze środków własnych oddziałów terenowych PZK, które reprezentują .

6) Prezydium ZG PZK realizując Uchwałę nr 3 XVII Zjazdu Krajowego Delegatów PZK wnioskuje do Zarządu Głównego PZK o zwołanie Zjazdu Nadzwyczajnego Delegatów PZK  zwanego w skrócie XVIII Zjazdem PZK na dzień 23 maja 2009  w Warszawie w Centrum Promocji Kultury Praga Południe przy ul Podskarbińskiej

7) Prezydium przyjmuje wniosek Kol. Michała Krzysztonia SQ6MNN o wydanie dyplomu wspierającego fundację "Mam marzenie" i przekazuje sprawę do wspólnego opracowania  z Award Managerem PZK.

8) Prezydium ZG PZK przyjmuje rezygnację kol. Wiesława Wysockiego SP2DX z funkcji  "Oficera Łącznikowego IARU PZK" i postanawia przedstawić ten fakt do akceptacji ZGPZK. Prezydium wyraża Kol. Wiesławowi Wysockiemu SP2DX podziękowanie za długoletnią i owocną pracę oraz godne reprezentowanie PZK na forum międzynarodowym.

9) Prezydium ZG PZK przyjęło projekt porządku obrad ZG PZK na 21 marca 2009

10) Prezydium ZG PZK stwierdza, że praktyka pobierania składek od klubów jest sprzeczna ze Statutem PZK, uchwałą ZG PZK z 18 11 2000 oraz z interesem PZK jako organizacji dbającej o rozwój krótkofalarstwa. Prezydium ZG PZK wnioskuje do Zarządu  Dolnośląskiego OT PZK oraz do Walnego Zebrania OT01 o wycofanie się z tego typu praktyk  oraz o reasumpcję głosowania w tej sprawie.

11) Prezydium ZG PZK przyjęło proponowany przez prezesa regulamin głosowania elektronicznego i postanowiło przedstawić go do akceptacji i uchwalenia ZG PZK.

12) Prezydium zapoznało się z raportem Pozjazdowej Komisji K3  i postanawia przekazać projekt nowej struktury oraz nowego podziału zadań Komisji Statutowej, która opracuje projekt nowego Statutu PZK pod obrady XVIII Zjazdu Nadzwyczajnego Delegatów PZK. Prezydium dziękuje Członkom Komisji K3, a szczególnie jej Przewodniczącemu Andrzejowi SP9ENO za ogromny wkład pracy w wypracowanie stanowiska, konsultacje oraz opracowanie projektu nowej struktury PZK.

13) Prezydium dokonało przeglądu korespondencji prowadzonej przez     sekretariat ZG PZK oraz prezesa PZK z Sądem Rejestrowym XIX, a później XII Wydz. Gospodarczym KRS. Prezydium zaleciło sekretariatowi dokładniejsze stosowanie "Instrukcji Kancelaryjnej" PZK co w tym względzie oznacza dopinanie dowodu wysyłki o pism wychodzących.
3.APRS-owa mapa anten.
Jakiś czas temu, zrodził się w naszym klubie SP3YPR, pomysł bazy danych krótkofalowców w formie punktów POI do map nawigacyjnych. Zaczęliśmy realizować go na naszej stronie klubowej. Dzięki tej bazie, na urządzeniu GPS podczas podróży po Polsce, pojawi się ikonka anteny, jeżeli będziemy przejeżdżać w pobliżu miejsca, gdzie mieszka osoba, która jest krótkofalowcem.
Oczywiście, w bazie ze względu na polskie ustawodawstwo i ochronę danych, mogą znaleźć się tylko te osoby, które wyraziły na to zgodę, czyli samodzielnie dopisały się do wspomnianej bazy na stronie
http://sp3ypr.itserwer.pl/?ex=poi .
Bazę można pobrać w najbardziej popularnych formatach do załadowania do GPS-ów w formacie TomTom i AutoMapy.
Jest też plik tekstowy, aby można było dokonać samodzielnej konwersji do dowolnego formatu. Mam nadzieję, ze ta informacja przyda się szczególnie krótkofalowcom podróżującym. Ciekawie jest, gdy GPS podpowie nam, czyje anteny widzimy, przejeżdżając trasę.
Pozdrawiam
Zbyszek
SP3NYF
member of SP3YPR (www.sp3ypr.qrz.pl )
4.ARDF wkracza do Szkocji.
Jest to typowa sytuacja kurczęcia i jajka. W Szkocji nie odbywają się żadne imprezy ARDF, ponieważ nikt nie dysponuje odpowiednimi nadajnikami, zaś żaden krótkofalowiec nie jest zainteresowany zakupem sprzętu ARDF, gdyż brak jest zawodów, w których mógłby uczestniczyć.
Jak wyjść z tego impasu? Odpowiedź jest prosta: zorganizować seminarium propagujące wśród szkockich krótkofalowców tą wspaniałą specjalność amatorską. Ten rodzaj sportu radiowego jest szczególnie skierowany do młodzieży, która może być pominięta w innych specjalnościach krótkofalarskich.
Komitet ARDF RSGB organizuje w sobotę, 18 kwietnia w Mugdock Country Park, Milngavie, seminarium, przy pomocy dwóch szkockich amatorów, którzy już uprzednio udali się do Anglii dla uczestniczenia w zawodach ARDF. Trzech członków Komitetu ARDF przyjedzie do Mugdock Park i przedstawi koncepcję ARDF w oparciu o Regulamin IARU, a następnie odbędą się sesje na temat umiejętności potrzebnych do odszukania ukrytych nadajników w pasmach 144 MHz a następnie 3,5 MHz. Po każdej z tych sesji odbędą się mini-zawody na terenie parku, dla praktycznego sprawdzenia przedstawionych wiadomości. Dla uczestników zapewnione będą odbiorniki.
Czynny będzie sklepik sprzedający sprzęt ARDF w postaci "kitów" jak i gotowych urządzeń na oba pasma częstotliwości. Będzie można również zakupić podręcznik ARDF wydany przez RSGB.
Opłata za uczestnictwo 11 GBP pokrywa koszt lunchu (gorący i zimny bufet), kawy, herbaty, biszkoptów przez cały dzień plus mapy parku. Koszt wynajęcia terenu pokryje RSGB.
Każdy pragnący uczestniczyć w seminarium ARDF jest proszony o przesłanie nazwiska, adresu i adresu e-mail do: Tom Mitchell, GM0JHF, Fairgirth, Ruthwell, Dumfries DG1 4NN, załączając czek na 11 GBP płatny dla RSGB. Zapytania do Toma Mitchella można kierować do:
radio.o.seminar@btinternet.com
(Miesięcznik RSGB "RadCom", marzec 2009). Tłumaczenie Krzysztof SP5HS

Pomysł jest świetny dla rozwoju tej dyscypliny. Możemy go próbować przekopiować na nasze Polskie podwórko. W związku z tym zwracam się z zapytaniem, który z OT lub klubów jest zainteresowany seminarium na wzór szkocki.
Pamiętajmy, że ARS (ARDF) jest przedszkolem dla innych dyscyplin krótkofalarskich. Niezależnie od tego ARS jest sportem krótkofalarskim, w którym PZK od 5 lat zaczyna odnosić sukcesy. Pomimo braku uzawodowienia sportu jak to ma miejsce w niektórych innych krajach ( Ukraina, Rosja, Słowacja, Czechy). Po części dzieje się tak za sprawą współpracy PZRS-PZK, ale nie tylko. Nasze sukcesy to także wynik ciężkiej pracy społecznej naszych kolegów z Klubu Radiolokacji Sportowej.


5.Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Pomorskiego OT PZK (OT09).
Odbędzie się w dniu 7 marca 2009 w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul.3 Maja w Gdyni. Początek godzina 12.00.


6.WARD-2009
Tegoroczne Święto Krótkofalowca obchodzone będzie 18 kwietnia br. (WARD). Tematem będzie: Krótkofalowcy - wykwalifikowana kadra operatorska w przypadku katastrof i klęsk żywiołowych. W zawodach jakie wspólnie z PZK będą rozegrane  w tym dniu przewidziana jest specjalna grupa klasyfikacyjna dla stacji QRV z niezależnych źródeł zasilania. W grupie tej będą mogły startować stacje zainstalowane w stałych miejscach, pod warunkiem, że cały sprzęt nadawczo-odbiorczy, komputer, oświetlenie itd. zasilane będą  z niezależnych źródeł (akumulatory, baterie, agregaty).Specjalną nagrodę dla zwycięzcy tej grupy ufundował ZG PZK. Inni sponsorzy mile widziani! Klub PGA-C PZK uruchomi 10 radiostacji, które będą QRV ze specjalnymi znakami wywoławczymi. Jak co roku wydany będzie pamiątkowy dyplom, nawiązujący do tegorocznego tematu. Szczegóły podane zostaną na portalu PGA, oraz w kwietniowym wydaniu MK QTC. Jeśli ktoś ma jeszcze dodatkowe pomysły dot. obchodów WARD-2009 prosimy o kontakt (qtc@post.pl)        


7.KK na portalu PGA
Na portalu PGA umieszczono Kodeks Krótkofalowca – reguły opracowane w 1928 r. przez amerykańskiego krótkofalowca Paula Segala W9EEA. Chociaż dokument ten ma już ponad 80 lat, to jego zapisy są wciąż aktualne. Warto je od czasu do czasu przeczytać i przestrzegać w codziennej pracy operatorskiej.  8.Dzień po dniu
* Jeszcze tylko kilkanaście dni dzieli od PGA TEST III, które rozgrywane będą po angielsku.  Będzie to – jak zakładamy - trening operatorski przygotowujący do pracy w zawodach międzynarodowych. Warto sobie przypomnieć literowanie międzynarodowe, cyfry, a także procedury do pracy w zawodach. Do udziału zachęcamy doświadczonych operatorów, których praca będzie doskonałym pokazem dla mniej doświadczonych krótkofalowców.  Tych pierwszych prosimy o wyrozumiałość, cierpliwość i dobre słowa dla początkujących.
* Następnego dnia czyli 15 marca rozegrane zostaną zawody SP-PGA-Contest. Zwracamy uwagę na nieco zmieniony regulamin, którego treść dostępna jest na portalu PGA, PZK oraz w marcowym wydaniu MK QTC.     
 


9.Załącznik to regulamin zawodów SPYL contest.
Koledzy róbmy łączności z YL-kami. Aktywnych jest niewiele, a więc uhonorujmy nasze "rodzynki" licznym udziałem w tych wyjątkowych zawodach.10.Komunikat aktualny Redakcji KRÓTKOFALOWCY BIS. SP6DB s.k.
  Ze smutkiem informuję, że w dniu 23. 02. 2009 roku zmarł po ciężkiej chorobie mgr. inż. Franciszek Borzymowski znak SP6DB z Wrocławia. Franek SP6DB był stałym współpracownikiem programu telewizyjnego
KRÓTKOFALOWCY, który był nadawany ze studia TVP Wrocław przez prawie 17 lat.
      Od dnia pogrzebu, to jest minionej soboty 28.02. br powtarzana jest o 22.00 specjalna relacja telewizyjna z otwarcia odremontowanego klubu SP6PWW imienia Adama Zaleskiego SP6OF.
     To za sprawą  śp Franka Borzymowskiego  SP6DB  klub ten zmienił swoje
oblicze i znaczenie dla dolnośląskiej społeczności krótkofalarskiej.
     Informuje jednocześnie stałych i nowych widzów programu, KRÓTKOFALOWCY BIS, że w bieżącym tygodniu, codziennie na portalu www.videoexpres.pl od godziny 22.00  nadawany jest historyczny już reportaż telewizyjny z otwarcia Klubu Krótkofalowców PZK imienia Adama Zaleskiego znak SP6OF, w którym pojawi się w kilku miejscach SP6DB. Nigdy nie przypuszczałem, że będą to ostatnie nagrania z Frankiem.
      Klub działa przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich Dolnego Śląska we Wrocłaswiu. Stacja Klubowa ma znak SP6PWW i jest czynna w eterze na wszystkich pasmach.
      Dni klubowe odbywają się zawsze w każdą środę tygodnia około godziny 16.00. Reportaż będzie nadawany do najbliższej niedzieli bm.
      Pozdrawiam Henryk Pacha ATV SP6ARR www.videoexpres.pl

11.SP9MCT sk.
W dniu 1 marca 2009 odszedł do krainy wiecznych Dx-ów Rudolf Wowra SP9MCT z Chorzowa. Aktywny krótkofalowiec i dobry kolega.
Cześć jego pamięci !
Informacja telefoniczna otrzymana od Gintera SP9ZW

Tyle informacji na dzisiaj.
 Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK

Załącznik.

Regulamin Zawodów "SP YL Contest"
Regulamin zawodów organizowanych przez  ZG PZK i SP YL Club.

1. Do udziału w zawodach  zaprasza się operatorów radiostacji indywidualnych,
 klubowych (tylko operator YL) oraz nasłuchowców.
2. Zawody odbędą się w dniu 7 marca 2009 r. w godz. 6.oo-8.oo UTC.
3. Pasmo: 3,5 MHz  - zgodnie z obowiązującym podziałem pasma.
4. Rodzaje emisji: CW i SSB, nie zalicza się łączności mieszanych.
5. Punktacja
   a/ Za nawiązanie łączności ze stacją klubową SP 9 PYL                    20 pkt
   b/ Za nawiązanie łączności z kobietą krótkofalowcem będącą członkiem SP YL C               15 pkt
   c/ Za nawiązanie łączności z kobietą krótkofalowcem nie będącą członkiem SP YL C         10 pkt
   d/ Za nawiązanie łączności z posiadaczem dyplomu SP YL C                       5 pkt
   e/ Za nawiązanie łączności z kolegami krótkofalowcami radiostacji indywidualnych             1 pkt
       Stacje klubowe z operatorem OM nie będą klasyfikowane i nie mogą rozdawać punktów.
       Z każdą stacją można nawiązać jedno QSO bez względu na rodzaj emisji.
6. Wywołanie: na SSB: "wywołanie w zawodach YL",  na CW: dla YL  "CQ OM", dla OM "CQ YL"
7. Raporty.
     a. OMs: RS/T + numer kolejny łączności  od 001,                                           np. 59 001
     b. YLs: nie będące członkiniami SP YL C  RS/T  + numer kolejny + YL       np. 59 001YL
     c. YLs :będące członkiniami SP YL C  RS/T + numer kolejny + litera C        np.59 001C
     d. Posiadacze dyplomu SP YL C : RS/T + numer kolejny + litera A               np.59 001A

   Krótkofalowcy kobiety posiadające  znak nadawcy lub znak nasłuchowy mogą rozdawać punkty ze  stacji klubowej przez podanie właściwego raportu.
 - pkty rozdawane są tylko z jednej wybranej opcji tzn. np OM nie może rozdawać pktów jako sumę OM + dyplom ,   a YL nie może rozdawać punktów jako sumę YL + dyplom.
8.Wynik końcowy  : suma zdobytych punktów
                               
 Uwaga nasłuchowcy: każdy znak stacji pracującej w zawodach może być wykazany w dzienniku zawodów max. 3 razy zaś punkty daje tylko jedna (podkreślona) z dwóch  stacji .

9. Klasyfikacja:
    A -  Radiostacje indywidualne kobiet krótkofalowców
    B  -  Radiostacje klubowe z operatorką kobietą
    C  -  Radiostacje indywidualne kolegów krótkofalowców
    D  -  Stacje nasłuchowe

10. Nagrody
     Za zajęcie od I do III miejsca wg klasyfikacji przewidziane są dyplomy, za I-sze miejsca puchary
     ufundowane przez Prezesa ZG PZK.
11. Dzienniki w formie cabrillo  prosimy przesłać w terminie do 30 marca 2009 r. e-mailem,
      na adres : sp9pkz@op.pl . Do logowania łączności można wykorzystać program DQR_Log   
     opracowany przez Marka SP7DQR , który jest do ściągnięcia ze strony : sp7dqr.waw.pl .
     Preferowane są logi w formie elektronicznej. Otrzymanie logów będzie potwierdzane przez organizatora.
     Można również przesłać logi papierowe listownie na adres : Bożena Łacheta SP9MAT, skr. pocztowa 678,
     30-960 Kraków 1, lub OT PZK skr. pocztowa 606,  30-960 Kraków 1.
     Uwaga: stacje klubowe winny podać w zgłoszeniu znak operatorki ( nadawczy lub SWL ).
12. Wyniki zawodów zostaną opublikowane w terminie do 30 września 2009 r.

Uwaga: jeśli uczestnik zawodów spełni warunki Dyplomu "SP-YL-C" otrzymuje dyplom bez potrzeby oczekiwania na karty QSL i wysyłania zgłoszenia. Aby otrzymać Dyplom wystarczy przesłać wpłatę 7 zł na adres Klubu.

13. Komisja zawodów: SP9MAT i SP9CPS.
      Decyzje Komisji są ostateczne.