ALE HF Network in GlobalSET 18 April 2009
Dodane przez SP1THJ dnia 2009-03-04 / 11:13

The Global ALE High Frequency Network (HFN) International Emergency/Disaster Relief Communications System, będzie uczestniczyć w IARU GLOBALSET, w dniu 18 kwietnia 2009. Nowe daty zmiany, będą realizowane, a zdarzenie będzie promowana poprzez skoordynowane stron internetowych, e-mail ogłoszeń i fora internetowe...
(tłumaczenie sp3iq).

Hi Greg,

The Global ALE High Frequency Network (HFN) International Emergency/Disaster Relief Communications System, will participate in IARU GLOBALSET, 18 April 2009. The new date change, will be implemented, and the event will be promoted through coordinated websites, email notices, and forums...
http://hflink.net
http://hflink.com
http://hfpack.com

73 Bonnie VR2/KQ6XA
High Frequency Network (HFN)
International ALE Coordinator
http://hflink.net

> Greg Mossop wrote:
> here is the first announcement of GAREC 2009 for those
> who may not have seen it yet.
_______________________________________________
globalset mailing list
globalset@raynet-hf.net
http://lists.raynet-hf.net/mailman/listinfo/globalset

Info: SP9HQJ, SP2DX