5 maja 2007 - drugie ćwiczenia EmCom w eterze.
Dodane przez sp3iq dnia 2007-03-26 / 10:47
IARU I Region zaprasza stacje kierownictwa Stowarzyszeń krótkofalarskich, członków Regionu oraz stacje specjalnych grup zajmujących się łącznością kryzysową do udziału w „Drugich ćwiczeniach EmCom w eterze”, 5-go maja 2007 od 11:00 do 15:00 UTC.
Rozszerzona zawartość newsa

Operacja odbędzie się na częstotliwościach łączności kryzysowej w pasmach 40, 20 i 15 metrów (+/- QRM). Podczas tych ćwiczeń nie będziemy używali naszych częstotliwości w  pasmach 80 i 17 metrów.

Celem tych ćwiczeń jest (1)  zwiększenie powszechnego zainteresowania łącznością kryzysową wśród Stowarzyszeń członkowskich, (2) sprawdzenia, jak przydatne te częstotliwości są w Regionie 1,  oraz (3)  nabrania wprawy w  międzynarodowej łączności w sytuacjach kryzysowych między Stowarzyszeniami członkowskimi Regionu 1. i specjalnymi grupami łączności kryzysowej.

Podczas drugich ćwiczeń będziemy się nadal koncentrowali na dwóch głównych celach. Proszę pamiętać: To nie są zawody – to jest ćwiczenie w łączności kryzysowej !
Protokół jest następujący:
Stacją wiodącą IARU Regionu 1. podczas tych drugich ćwiczeń jest OF3F w Finlandii. B Stacja ta będzie czynna jednocześnie na trzech pasmach : 7060, 14300 i 21360 kHz.
Stacje wołają: This is HQ station of (PZK…) calling Region 1 Emergency Communication stations for testing. Proszę ogłaszać od czasu do czasu “this is an exercise”.

Podczas pierwszych trzech godzin każda uczestnicząca stacja będzie się starała o nawiązanie łączności z OF3F oraz z jak największą liczbą innych narodowych stacji Stowarzyszeń krótkofalarskich i grup specjalnych. Podczas ostatniej godziny  (14:00 – 15:00 UTC) stacje Stowarzyszeń i stacje specjalnych grup będą ponownie nawiązywały łączność z OF3F dla składania sprawozdań. Składanie sprawozdań odbędzie się tylko na jednym paśmie. Wszelka łączność w ćwiczeniach odbędzie się na SSB.

Komunikat podczas pierwszych trzech godzin składa się z ośmiu liczb i skrótu Stowarzyszenia  - innymi słowy: prawdziwego raportu RS, liczby pasm będących jednocześnie w użyciu i liczby operatorów, mocy nadajnika i nazwy Stowarzyszenia (jak RSGB, REF, PZK itd.). Będziemy używali ‘ukośnika’ przy zmianie komunikatu: np. 4U1ITU mogła by podać do OF3F następującą informację: 59/3/03/500/ITU.
RS = 59 (czytelność 5, siła sygnału 9)
3 = ilość pasm jednocześnie w użyciu przez 4U1ITU
03 = w stacji 4U1ITU jest trzech operatorów
500 = moc stacji wynosi 500 W,ITU = ITU.

Komunikat do stacji wiodącej OF3F podczas ostatniej godziny będzie następujący:
RS + całkowita liczba Stowarzyszeń krótkofalarskich / grup specjalnych z którymi nawiązano QSO podczas ćwiczenia + taka sama liczba na 7, 14 i 21 MHz. Dla przykładu, 4U1ITU podaje do OF3F: 59/28/00/23/15

RS = 59
28 = całkowita ilość 28 różnych stacji Stowarzyszeń/grup specjalnych, z którymi nawiązano QSO
00 = brak QSO na 7 MHz
23 – 23 różne stacje HQ/grup specjalnych, z którymi nawiązano QSO na 14 MHz
15 = 15 różnych stacji HQ/grup specjalnych, z którymi nawiązano QSO na 21 MHz .

Komunikaty składają się z pięciu grup. RS jest grupą numer 1, grupa 1 jest oddzielona przez / „ukośnik” od grupy drugiej itd.
 Jeśli nie odebraliście jakiejś grupy poprawnie, pytacie :” Please repeat group number #.”

Stacja OF3F nie podaje komunikatów – tylko je odbiera i potwierdza odbiór.

Aby stworzyć bardziej realistyczne warunki, prosimy o ograniczenie mocy nadawania podczas ćwiczeń do 100 Watów.

Specjalną wartość nadaje się stacjom pracujących jako ruchome / przenośne  (‘mobile/portable’).

Prosimy wszystkich uczestników do prowadzenia logu łączności dla analizy. Prosimy o śledzenie strony Regionu 1 IARU EmCom, gdzie może być podana dodatkowa in formacja. Podsumowanie ćwiczeń będzie opublikowane najpóźniej na początku sierpnia.
Greg Mossop G0DUB zbierze  dane i napisze sprawozdanie. Prosimy o nadesłanie waszych komentarzy i logów do niego: gregm(o)greg-mossop.co.uk

Zapraszamy Was do udziału w ćwiczeniach i proszę się nie wahać w kontaktowaniu się z nami po dalsze informacje.

Trzecie ćwiczenia EmCom odbędą się 17. listopada 2007 z nowym regulaminem i przebiegiem ćwiczenia.

Seppo Sisättö, OH1VR


Zgłoszenia do ćwiczeń przyjmują Koledzy:
- Bogdan Machowiak SP3IQ sp3iq(o)pzk.org.pl
- Wiesław SP2DX w.wysocki(o)chello.pl


Przetłumaczył Wiesław Wysocki, SP2DX
26 marca 2007