Konkurs z okazji 90. rocznicy Powstania Wielkopolskiego
Dodane przez sp3iq dnia 2008-12-27 / 10:54
Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie z okazji 90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Organizatorem konkursu jest Oddział Poznański PZK OT-08 w Poznaniu. Link do regulaminu lub zapoznaj sie z regulaminem poniżej.Rozszerzona zawartość newsa
Konkurs krótkofalarski z okazji 90. rocznicy Powstania Wlkp. 

Rok 1918 stanowi w najnowszych dziejach Polski datę przełomową. Przed rokiem 1918 kartę polskich dziejów wypełniały: niewola, trójzaborowy podział kraju, beznadziejność położenia i iluzoryczność aspiracji państwowotwórczych narodu. Od roku 1918 Polska pojawia się ponownie na mapie Europy, bierze się początek współczesnego państwa polskiego, zaczyna się kształtowanie nowoczesnej Polski. W ogólnym odczuciu narodowym rok 1918 był czymś na kształt burzy dziejowej, punktu zwrotnego czy zdarzenia najwyższej wagi.  
 

Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie z okazji 90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 

Regulamin

1. Organizator.
• Oddział Poznański Polskiego Związku Krótkofalowców;
• Wielkopolska Organizacja Wojewódzka LOK ;
• Kluby Krótkofalarskie Oddziału Poznańskiego; 

2. Patronat.
• Wojewoda Wielkopolski• Marszałek Województwa Wielkopolskiego;
• Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego;

 
3. Patronat medialny.
• Krótkofalowiec Polski ;
• Portal PZK 

4. Uczestnicy.
Nadawcy indywidualni, stacje klubowe oraz nasłuchowcy. 

5. Termin.
27 grudnia 2008 roku od godziny 19:00 UTCdo 11 stycznia 2009 roku, godziny 21:00 UTC. 

6. Pasma.
80 m; zgodnie z obowiązującym band – planem. 

7. Emisje.
CW; SSB;. 

8. Wywołanie w konkursie.
• CW: „ CQ WLKP ”
• SSB: „Wywołanie w konkursie Powstanie Wielkopolskie”. 

9. Raporty i grupy kontrolne.
• Każda stacja z Województwa Wielkopolskiego RST;  RS + W np. „599 W”, „59 W”
• Każda stacja nadająca z powiatu objętego Powstaniem RST;   RS + skrót powiatu objętego Powstaniem SR np. 599 SR ; 59 SR
Stacje z poza Województwa Wielkopolskiego i z poza powiatów objętych Powstaniem podają raporty bez dodatkowych informacji, np. na CW 599 lub SSB 59

10. Wykaz powiatów objętych powstaniem.
CO, CR, GZ, GB, GQ, IN, JC, KA, ON, KT, LS, LE, MH, MO, NA, NV, OI,OD, OF, PW, PO, PX, RW, SX, SR, SI, WH, WT, WF, ZN. 

11. Punktacja, mnożniki, wynik końcowy.
Łączność (QSO) ze stacja:
• Województwa Wielkopolskiego „W” np. W…. – 1 pkt.;• z powiatu objętego Powstaniem Wielkopolskim np. SR – 3 pkt. ;
• okolicznościowa, pracująca z w/w okazji – 5 pkt.;Wynik: suma punktów za przeprowadzone QSO + punkty dodatkowe - bonusy.Łączność można powtórzyć z dana stacja na CW i SSB, oraz QSO z 2008 można powtórzyć w 2009r.Zaliczone są łączności z poprawnie odebranym znakiem i różnica czasu poniżej 5 min. 

12. Bonusy.
• Za udział w zawodach: „HOŁD POWSTANCOM WIELKOPOLSKIM 1918-1919” – organizowanych przez Harcerski Klub Łączności SP3ZAC w 2008 roku.– 10 pkt. liczony jednorazowo; 

13. Klasyfikacje.
o stacje z poza Województwa Wielkopolskiego:
_ Grupa A1 - indywidualne, emisja SSB;
_ Grupa A2 - indywidualne, emisje CW + SSB;
_ Grupa A3 - stacje klubowe ( PZK; LOK; ZHP i inne ), emisja CW + SSB;
o stacje z Województwa Wielkopolskiego:
_ Grupa B1 - indywidualne, emisja SSB
_ Grupa B2 - indywidualne, emisje CW + SSB;
_ Grupa B3 - stacje klubowe ( PZK; ZHP; LOK i inne ); emisja CW+SSB
o Grupa C1
- klubowe stacje okolicznościowe, ze znakiem SN90xxx;
o Grupa C2
- indywidualne stacje okolicznościowe SN90yyy
o Grupa D - nasłuchowcy (SWL), 

14. Informacja o logach.
Logi stacji, dla emisji CW i SSB ( zapis łączny ), preferowane w wersji elektronicznej, formatCabrillo. Dopuszcza sie logi w wersji papierowej jak do zawodów ( wzór PZK ), przesyłane naadres organizatora
Polski Związek Krótkofalowców Oddział Poznański;
skr. poczt. 15; 60-963
POZNAN 11 droga pocztowa
droga elektroniczna e-mail: wkkirsp3pml@wp.pl
w terminie do
31 stycznia 2009 roku.
Decyduje data stempla pocztowego, lub data otrzymania poczty na
skrzynce e-mailowej organizatora. 

15. Termin i miejsce zgłaszania wyników.
Prace komisji zakończa się do dnia 1 marca 2009 roku. Wyniki zostaną ogłoszone na stronieinternetowej PZK Oddział Poznański i ZG PZK w terminie do dnia 10 marca 2009 roku.Rozesłanie Dyplomów Okolicznościowych do 31 marca 2009r. Laureaci konkursu, otrzymająoficjalne potwierdzenie uzyskanego wyniku i zaproszenie do wzięcia udziału w uroczystymRegulamin Konkursu z okazji 90 rocznicy Powstania Wielkopolskiego 3podsumowaniu Konkursu połączonego z wręczeniem dyplomów i nagród, nie później jak z trzytygodniowym wyprzedzeniem. 

16. Dyplomy, nagrody.
• Każdy uczestnik KONKURS KRÓTKOFALARSKIEGO DLA UCZCZENIA 90ROCZNICY POWSTANIA WIEKOPOLSKIEGO, po przesłaniu zgłoszenia (pkt 14regulaminu), uzyskuje:o po zgromadzeniu minimum 90 pkt. otrzymuje Dyplom Okolicznościowy za udziałw Konkursie;o bierze udział w ogólnej klasyfikacji Konkursu.• W każdej grupie klasyfikacyjnej Konkursu nagradzane są:o 1 m-ce: nagroda rzeczowa, puchar, dyplom;o 2 m-ce: puchar, dyplom;o 3 m-ce : puchar, dyplom;o 4 m-ce: dyplom;o 5 m-ce: dyplom. 

17. Powody dyskwalifikacji.
Nieprzestrzeganie ham sprint’u i nie przysłanie zgłoszenia w wyznaczonym terminie. 

18. Skład komisji.
Komisja zostanie powołana przez Prezesa PZK Oddziału Poznańskiego.Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.