Komunikat Sekretariatu ZG PZK z dnia 21.03.2007
Dodane przez sp3iq dnia 2007-03-21 / 18:26
W załączeniu Komunikat Sekretariatu Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców z dnia 21 marca 2007.
Rozszerzona zawartość newsa

Komunikat Sekr. ZG PZK na 21 marca 2007.

Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszego komunikatu. Zaczynam od smutnej wiadomości:

SP3SFN SK.
Z przykrością informuję, że w dniu 5 marca 2007 roku, po ciężkiej chorobie zmarł długoletni prezes klubu SP3KPN Stefan Prawniczak SP3SFN. Pogrzeb odbył się w Gnieźnie  8 marca 2007 roku.                                                                       
Irek, sp2dki

A oto dalsze informacje:


1. PZK OPP.
Po raz kolejny przypominam i apeluję o wpłaty z tyt. 1% podatku na PZK jako OPP. Jesteśmy w okresie rozliczeniowym za rok 2006.
PZK jest organizacją pożytku publicznego i z tej racji może być beneficjentem 1% kwoty od podatku. Środki te pozwalają realizować wiele ważnych przedsięwzięć. 80 % tych środków jest do dyspozycji OT PZK, lub nawet klubów  którym darczyńcy dedykują swoje wpłaty. Z pozostałych  w dyspozycji ZG PZK 20% w ostatnich dwóch latach PZK wsparło szkolenie naszych następców podczas obozów szkoleniowych w sportach obronnych. Tak będzie i w tym roku. Zakładamy i inne działania ułatwiające młodym krótkofalowcom wyjście w eter. Które bez wsparcia budżetu PZK z 1% będą dość trudne. Niektóre OT prowadzą ewidencję wpłat, rekordzista radioklub z Głubczyc SP6ZJP w chwili obecnej ma już dedykowane ponad 1500 zł.


2.PLC PLC PLC
Zwracam się z prośbą do wszystkich, którzy chcą i mogą pomóc w akcji uświadamiającej społeczeństwo o szkodliwości tej technologii nie tylko dla nas. Proszę o propozycje artykułów i wystąpień etc .
Wiemy, że szereg firm w tym TPSA proponuje swoim klientom lub potencjalnym klientom najróżniejsze „zabawki” wykorzystujące sieć energetyczną do przesyłania plików cyfrowych. To, że nie zauważyliśmy na razie wzrostu poziomu QRM nic nie znaczy, jutro możemy nie móc już odbierać naszych korespondentów.
PLC nie jest prawnie zakazane w SP i w większości krajów na świecie. Natomiast energetyka powinna dostarczać czysty sinusoidalny przebieg prądu przemiennego. Również UKE powinno ścigać wszelkie nie legalne urządzenia promieniujące fale elektromagnetyczne , a takimi są instalacje i urządzenia PLC.
W ubiegłych latach stoczyliśmy prawdziwą wojnę o zakaz rozpowszechniania PLC, spowodowaliśmy dwie interpelacje poselskie i szereg działań na szczeblu URTiP-u. Niestety zostały one uwieńczone tylko częściowym sukcesem. Powstrzymaliśmy rozwój tej wstecznej technologii w skali makro czyli krajowych, miejskich czy osiedlowych sieci energetycznych.
Natomiast po to by przekonać potencjalnych klientów , niedoszłych nabywców „podejrzanych zabawek”, na których ktoś chce zarobić nie bacząc na zanieczyszczanie eteru czyli środowiska, możliwe interferencje i zakłócenia odbioru radia, telewizji oraz złe funkcjonowanie urządzeń pracujących w domach typu telefony bezprzewodowe etc. Musimy wykorzystać wszelkie dostępne narzędzia informacji i propagandy. Proszę o współpracę i pomoc w pisaniu tekstów do umieszczenia w czasopismach oraz na stronach internetowych, kontakty z redakcjami czasopism i wydawnictwami. Tylko tak zdołamy zapobiec rozprzestrzenianiu się tej technologii.

3.Uroczystość w ZG LOK.
W dniu 16 marca na ul. Chocimskiej 14 w Sali tradycji ZG LOK odbyło się uroczyste podsumowanie SPK 2006, ostatnich wg starego regulaminu. Podwójny tytuł mistrzowski zdobyła stacja SP2PIK z Kołaczkowa. Reprezentant SP2PIK Kazik SP2FAX otrzymał aż 4 puchary. Za Mistrzostwo w kat KF i za mistrzostwo w kat UKF od organizatora zawodów czyli ZG LOK, oraz równolegle ufundowane przez prezesa PZK. Puchar prezesa PZK otrzymał również radioklub SP5PSL za aktywną pracę w SPK 2006.
Z wielką satysfakcją wręczałem Kazikowi puchary ponieważ po raz pierwszy od bardzo wielu lat stacja PZK-owskiego klubu uzyskała tak wspaniały rezultat, który przejdzie do historii. Na sali podczas podsumowania było 25 osób. z pośród zdobywców czołowych miejsc osobiście puchar odebrała Joasia SQ2LIC w imieniu klubu SP2KRS. Od tego roku zwody SPK zmieniły nie co swój charakter. Logi są rozliczane elektronicznie, a  udział w nich biorą również stacje indywidualne.

4. Gość z Indii w PZK.
We czwartek 15 marca w Bydgoszczy w sekretariacie ZG PZK odbyło się spotkanie z Suri Stiramamurthy  VU2MY/SO3MY Prezesem i Dyrektorem NIAR, dzięki któremu odbyły się ważne dla wszystkich DX-manów expedycje na Andamay i na Nikobary VU4 i VU7. NIAR jest zasobną, finansowaną przez rząd Indii organizacją. Rozwój NIAR stał się możliwy dzięki znaczącej roli krótkofalowców w pomocy ofiarom tsunami. Dzięki ogromnej aktywności tej organizacji bardzo szybko zaczęła wzrastać ilość licencji krótkofalarskich w Indiach- w ciągu dwóch lat przybyło ok. 3000 znaków. Powodem takiego wzrostu jest m. in. uproszczenie procedur i skrócenie czasu oczekiwania na licencje. To  z kolei pozwala mieć nadzieję na rozwój krótkofalarstwa w VU oraz większą aktywność krótkofalowców Indii na pasmach. Próbkę tego już mieliśmy w  przeddzień wizyty  w Bydgoszczy. A mianowicie S. Suri pracując jako SO3MY z QTH Leszka SP3DOI przeprowadził w paśmie 80 m  ok. 30 QSO ze stacjami z VU.
S. Suri VU2MY przebywał w SP na zaproszenie Leszka SP3DOI i PZK, a gościł właśnie w QTH Leszka SP3DOI. Podczas wizyty odwiedził oprócz siedziby sekretariatu ZG PZK również stację Kazika SP2FAX w Kołaczkowie.
W trwającym ponad 3 godziny spotkaniu udział wzięli Bogdan SP3IQ Sekretarz Generalny PZK, Kazik SP2FAX, Leszek SP3DOI, Leszek SP2WKB, Przemek SP3FAR oraz piszący te słowa Piotr SP2JMR. Więcej informacji oraz zdjęcia w ŚR i KP 5/2007.

5. Stacja SN0OGN.
W związku z Zawodami Centralnymi XXXIII Olimpiady Geograficznej i XVII  Olimpiady Nautologicznej w Łańcucie, członkowie Klubu Krótkofalowców  SP8PCF, działającego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w  Łańcucie,  będą QRV pod znakiem SN0OGN w dniach 12-16.04.2007 r. Praca  SSB, CW, PSK31 i RTTY. Karty QSL via SP8PCF lub direct na adres: Klub  Krótkofalowców SP8PCF przy I LO w Łańcucie, ul Mickiewicza 3, 37-100 Łańcut Laureaci Ogólnopolskiej Olimpiady Geograficznej, w pięciu ostatnich 
edycjach Olipiady Światowej, czterokrotnie zwyciężali  i są obok chemików 
i informatyków, wspaniałymi ambasadorami polskiej, zdolnej młodzieży w 
świecie nauki.
73! Robert -SQ8JMZ sekretarz klubu
 
6.Podsumowanie Krajowych Zawodów Cyfrowych - Leszno 2007.
Tradycyjnie od wielu lat w marcu w Urzędzie Miasta Leszno organizowane jest
podsumowanie Krajowych Zawodów Cyfrowych, tym razem Zawodów Leszno-2007. W tym roku na spotkanie w dniu 17 marca 2007 do Ratusza przybyło wielu gości, była to największa zanotowana frekwencja w kilkuletniej historii, ponieważ wszystkie miejsca były zapełnione. Należy podkreślić, że w tym roku taka  podsumowująca uroczystość była połączona z obchodami 40-Lecia Leszczyńskiego Klubu Krótkofalowców SP3ZAH. Spotkanie otworzył Prezydent Miasta Leszna Pan Zdzisław Adamczak. Następnie zebranie prowadził Ryszard Grabowski SP3CUG. Przedstawicielem prezydium ZG PZK był Bogdan Machowiak SP3IQ Sekretarz Generalny PZK.

Najważniejszym akcentem uroczystości było wręczenie Honorowej Odznaki PZK dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Odznakę Honorową PZK wręczał Bogdan SP3IQ Panu Kierownikowi Romanowi Wojciechowskiemu, który reprezentował Wydział Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Następnie zostały wręczone tytuły Mistrzów Polski, dla następujących zwycięzców Zawodów Cyfrowych Leszno 2007:

- Mistrz Polski RTTY 2007 -Krzysztof Patkowski SP5KP
- Mistrz Polski PSK  2007- Radioklub LOK SP4KHM
- Mistrz Polski SSTV 2007- Stanisław Małyszka SP3HC
- Mistrz Polski HELL 2007- Zbigniew Mądrzyński SP2JNK

Bardzo miłym akcentem spotkania była interesująca prezentacja Niemiecko-Polskiej DX-pedycji na VU4 i VU7. Prezentację przeprowadził uczestnik obu  wypraw, Jan Ambroży SP3CYY. Jan SP3CYY odpowiadał na wiele pytań zadawanych przez uczestników spotkania, dotyczących organizacji i spraw technicznych obu wypraw.
Spotkanie zakończyło się dyskusją i wymianą poglądów na bieżące tematy
dotyczące Polskiego Związku Krótkofalowców.
Bogdan, sp3iq.

7. Info z OT 08.
W dniu 17 marca 2007 roku na zaproszenie Kolegi Ryszarda SP3CUG  Prezesa Leszczyńskiego Klubu Krótkofalowców  SP3ZAH uczestniczyłem w spotkaniu z okazji 40 ROCZNICY KLUBU  SP3ZAH  i wręczeniu nagród za zawody DIGI MODE. Ta wspaniale zorganizowana uroczystość w Ratuszu z udziałem Prezydenta Miasta Leszna ściągnęła liczną grupę kolegów. Wspólna podróż do Leszna z Adamem SQ3BKL, (Adam jest komputerowcem i zwolennikiem technik cyfrowych w łączności amatorskiej) i rozmowa na temat technik cyfrowych,   zaowocowała, zaproszeniem go na czwartkowe spotkanie 22  marca 2007 roku do siedziby oddziału.
Zatem wszystkich zainteresowanych technikami cyfrowymi w celu propagowania
tego rodzaju łączności, wśród szerszej rzeszy krótkofalowców z naszego
oddziału oraz chętnych do podzielenia się swoimi doświadczeniami,  a także
tych, którzy są zainteresowani rozpoczęciem  pracy na pasmach technikami
cyfrowymi serdecznie zapraszam do "ZAMKU" w czwartek 22-03-2007r. na godz.
17.30.
 Kolega SQ3BKL, zaprezentuje program komputerowy i przekaże swoje
doświadczenia.      Ponadto Adam SQ3BKL jest autorem publikacji w Świecie
Radio na temat sterowania radia z komputera - system CAT. Sam z pomocą Adama uruchomiłem CAT-a w swoim radiu IC7400. Można to zrobić samemu.
Najbliższy czwartek  22-03-2007r. godz.17.30  "CENTRUM KULTURY ZAMEK"  pokój 336 ul. Św. Marcin w Poznaniu.
Z poważeniem Prezes Oddziału Poznańskiego 
Kazik sp3flq
P.S. Z wielką radością publikuję tą informację jako przykład działalności mającej wpływ na uaktywnianie tych najbardziej skomputeryzowanych krótkofalowców w tym młodzieży.

8. Komunikat KRÓTKOFALOWCÓW BIS
        Informuję wszystkich zainteresowanych, że od dniu 19 bm do najbliższej niedzieli, o codziennie o godzinie 22.00 nadawany jest nadawany reportaż telewizyjny z XX historycznego Zjazdu PK  RVG  PZK.
         Informuję jednocześnie, że od kwietnia br program KRÓTKOFALOWCY BIS, będzie nadawany z większym transferem, o czym od dłuższego już czasu informuję stałych widzów w kraju i za granicą.
         Przypominam, że codziennie od 22.00 do 22.30  nadawany jest test ATV na częstotliwości 1255 MHz. Szczegóły na stronie www.videoexpres.pl           

Korespondencję proszę kierować pod adresem sp6arr@poczta.onet.pl
Autor programów K BIS Henryk Pacha ATV SP6ARR

OT 10 czyli Małopolskie Stowarzyszenie Krótkofalowców informuje . W roku 2007  Kraków obchodzi 750–tą rocznicę lokacji miasta . 5 czerwca 1257 roku Książę  Bolesław Wstydliwy wystawił dokument
lokacyjny miasta Krakowa na tzw. prawie magdeburskim. Na podstawie tego prawa wytyczono Rynek Główny, oraz układ ulic w obrębie Plant, zachowany do dnia dzisiejszego.
Dla upamiętnienia tej rocznicy został przygotowany przez Małopolskie Stowarzyszenie Krótkofalowców, Oddział Terenowy  PZK w Krakowie,
Dyplom pt „750 lat lokacji Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa”.
W okresie od 1 maja do 31 lipca  będzie pracowała główna stacja okolicznościowa SN750C, oraz radiostacja SN750BK jak  Bractwo Kurkowe, które zostało powołane do obrony miasta. Będą pracowały też  okolicznościowe stacje indywidualne o znakach zaczynających się  od SN 0 dające punkty do dyplomu .
Dyplom wydawany jest przy udziale Urzędu Miasta Krakowa  i będzie sygnowany przez urzędującego Prezydenta Miasta. Regulamin stanowi załącznik do komunikatu

9.Zawody z okazji 40 lecia SP6PAZ
Zapraszamy do udziału w zawodach. Regulamin zawodów ogólnopolskich z okazji 40 lecia SP6PAZ – znajduje się na stronach www.sp6paz.opole.pl   oraz  www.ot11.pzk.org.pl. Był również załącznikiem do jednego zkomunikatów.
Zawody odbędą się 1  kwietnia 2007 –to nie „prima aprilis” (niedziela)     w  godzinach od  04.00 do 06.00 czasu UTC (  06.00 – 08.00 czasu lokalnego MEZ )
     logi wg  czasu UTC .  Organizatorzy z Krzysztofem SP6DVP na czele.


       Tyle informacji na dzisiaj.
       Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK
 


Załącznik do komunikatu.

Regulamin Dyplomu
750 lat lokacji Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa

 1.  Dyplom wydawany jest z okazji obchodów 750 rocznicy lokacji Miasta Krakowa,
przypadającej na dzień 5 czerwca 2007 r.
 2.  Dyplom wydawany jest dla nadawców indywidualnych oraz stacji  
      klubowych, polskich i zagranicznych, pracujących w pasmach KF i UKF.
      Ilość dyplomów jest ograniczona i o jego otrzymaniu decyduje kolejność zgłoszeń
  3. Do dyplomu zalicza się łączności przeprowadzone w terminie od 15 marca 2007 r
      do 31 sierpnia 2007 r.
  4. Pasma i emisje dowolne – do punktacji zalicza się łączność z daną  stacją  tylko
      jeden raz
  5. Punktacja:
     - za nawiązanie łączności ze stacją   SN750C                                       - 25 pkt.
     - za nawiązanie łączności ze stacją  SN750BK                                      -10 pkt.
     - za nawiązanie łączności ze stacjami
        Małopolskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców OT PZK w Krakowie
       SN0ADV,SN0AOJ,SN0ATE,SN0BCV,SN0BWJ,SN0CFP,SN0CUX,SN0DTH,
       SN0DWT,SN0EOH,SN0FWQ,SN0FY,SN0GEV,SN0JZU,SN0KJ,
       SN0LLA,SN0MAT,SN0MAX,SN0NSV,SN0RJQ,SN0RQH                    -5 pkt
       - pozostałe stacje MSK OT PZK w Krakowie                                           -3 pkt
     - inne stacje zainstalowane na terenie miasta Krakowa                           -1 pkt
  6. Wymagania :
         stacje SP   - 75 pkt
         stacje EU   - 40 pkt
         stacje DX   - 30 pkt
  7. Koszt wysyłki dyplomu :
                               dla stacji SP 8 zł w znaczkach pocztowych
                               dla stacji EU i DX  3 IRC
  8. Zgłoszenia wraz z kartami QSL dla stacji krakowskich oraz opłatę w znaczkach  
      pocztowych lub IRC należy wysłać na adres:
      MSK OT PZK w Krakowie , skr. pocztowa 606, 30-960 Kraków 1
      w terminie do 30 listopada 2007 r.
9. Aktualny wykaz członków  Małopolskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców OT PZK
     w Krakowie znajduje się na stronie internetowej : www.sp9pkz.republika.pl