Rozporządzenie MI jest już podpisane ...
Dodane przez sp3iq dnia 2008-12-16 / 21:58

Z satysfakcją informujemy, że w dniu 5 grudnia 2008 Minister Infrastruktury podpisał Rozporzadzenie w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej. Rozporządzenie oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym. Dokument ten znajduje się ma stronie Ministerstwa Infrastruktury. Powyższe dla nas oznacza, że w drodze ponownego wydania pozwolenia przez UKE, można uzyskać nowe, z możliwością pracy na falach krótkich. Jedyny warunek: należy posiadać świadectwo operatora urządzeń radiowych (np. takie bez znajomości telegrafii), czyli takie które dotąd uprawniało tylko do pozwolenia II kategorii.
Wice prezes PZK, Bogdan Machowiak SP3IQ.


Rozszerzona zawartość newsa

Z satysfakcją informujemy, że w dniu 5 grudnia 2008 Minister Infrastruktury podpisał Rozporzadzenie w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej. Rozporządzenie oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym. Dokument ten znajduje się ma stronie Ministerstwa Infrastruktury. Powyższe dla nas oznacza, że w drodze ponownego wydania pozwolenia przez UKE, można uzyskać nowe, z możliwością pracy na falach krótkich. Jedyny warunek: należy posiadać świadectwo operatora urządzeń radiowych (np. takie bez znajomości telegrafii), czyli takie które dotąd uprawniało tylko do pozwolenia II kategorii.
Wice prezes PZK, Bogdan Machowiak SP3IQ.