Ważne informacje dla krótkofalowców.
Dodane przez SP1THJ dnia 2008-11-26 / 06:44

W dniu 21 listopada 2008 r. ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. Nr 206, poz. 1290), które wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, czyli w dniu 22 grudnia 2008 r.

http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=168&news_id=3498&layout=3&page=text


Na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w dziale "Świadectwa radioamatorskie" jest informacja o nowym rozporządzeniu, oraz krótkie wyjaśnienie co ono zmienia w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.

http://www.bip.uke.gov.pl/bipurtip/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=23&news_id=20&layout=11&page=text


Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje rozporządzenie w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskie, prace są w końcowej fazie. Mam nadzieje, ze będzie ogłoszone w Dzienniku Ustaw. jeszcze w tym roku.

Piotr SP2JMR