Informacja po zjazdowa
Dodane przez SP1THJ dnia 2008-10-10 / 15:06
Od 30 września 2008 PZK ma nie tylko zarejestrowany nowy skład prezydium ZG PZK lecz także zarejestrowany nowy, uchwalony w dniu 18 maja 2008 podczas XVII Zjazdu Krajowego Delegatów PZK , Statut. Podczas jego rejestracji wystąpiły pewne trudności wynikające m.in. z pomyłki  powstałej przy wypisywaniu druków KRS. Największym jednak problemem był sprzeciw organu nadzoru w odniesieniu do uchwalonych niektórych zmian w Statucie w tym dopuszczalności głosowania elektronicznego. W toku wyjaśniania oraz niezbędnych poprawek w dokumentach KRS Statut został przez XXII Wydz. KRS Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy zarejestrowany.

Szczególne podziękowania składam na ręce Kolegi Romana Bala SP9MRN Prezesa Gliwickiego Oddziału PZK (OT 50), członka Komisji Statutowej XVII Zjazdu PZK  za nieocenioną pomoc w opracowaniu stosownego wniosku do Sądu w miesiącu sierpniu 2008. Ogromne zaangażowanie Romana SP9MRN oraz umiejętne  wykorzystanie profesjonalistów podczas postępowania sądowego zaowocowało pomyślnym dla naszej organizacji postanowieniem Sądu.

Piotr SP2JMR prezes PZK