Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 8.10.2008 r.
Dodane przez SP1THJ dnia 2008-10-09 / 23:21

W załączeniu komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 8.10.2008 r.


Rozszerzona zawartość newsa

 

Komunikat sekretariatu ZG PZK na dzień 8 października 2008

 

Witam wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

 

1.KRS. Od wczoraj na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości jest już zmiana wpisu do KRS Polskiego Związku Krótkofalowców. Zmiana zgodnie zapisem na portalu PZK dotyczy składu Prezydium ZG PZK wybranego podczas XVII Zjazdu PZK. Zmianie uległ także adres siedziby PZK w Warszawie  nie jest to już ul. Jaracza 2. Chodzi tu o tzw. siedzibę statutową jako, że nazwa naszej organizacji  brzmi: Polski Związek Krótkofalowców w Warszawie. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy Postanowienia Sądu w sprawie, a więc nie mamy informacji o rejestracji uchwalonego podczas XVII Zjazdu PZK Statutu. Korespondencja w tym temacie była prowadzona pomiędzy Wysokim Sądem, a Sekretariatem ZG PZK w miesiącu sierpniu 2008.

 

2.90-ta ROCZNICA UTWORZENIA MARYNARKI WOJENNEJ RP

" ...Każdemu panu i narodowi więcej na morskim państwie zależy, niźli na ziemskim. Kto ma państwo morskie, a nie używa go albo je sobie da wydzierać, wszytkie pożytki od siebie oddala, a wszystkie szkody na się przywodzi, z wolnego niewolnikiem się stawa, z bogatego ubogim, z swego cudzem" "Rozmowa kruszwicka", 1573
arcybiskup Jan Dymitr SOLIKOWSKI
sekretarz królewski Zygmunta Augusta i Stefana Batorego

   Dzieje narodów, od najdawniejszych czasów cechują dążenia organizmów państwowych do opanowania wybrzeża morskiego i utrwalenia na nim swojej obecności. Od wieków morze było najlepszą drogą dla prowadzenia handlu zagranicznego.

   Polska opierała się szerokim pasem wybrzeża o Bałtyk. Za panowania Mieszka I przekroczyła na zachodzie linię Odry. Natomiast za panowania Bolesława Krzywoustego morska granica naszego kraju przebiegała przez Pomorze Szczecińskie, aż do wyspy Rugii z Kołobrzegiem, Kamieniem, Wolinem, Szczecinem i Uznamem (1121). To tylko część wzmianki z historii Marynarki Wojennej.   Rok 2008 jest rokiem wyjątkowym dla Marynarki Wojennej Rzeczpospolitej Polskiej. W dniu 28 listopada 2008r Marynarka Wojenna RP obchodzi swoje 90-te urodziny.

 Słynnym rozkazem Józefa PIŁSUDSKIEGO:

„ Z dniem 28 listopada 1918 roku, rozkazuję utworzyć Marynarkę Polską mianując jednocześnie pułkownika marynarki Bogumiła NOWOTNEGO Szefem Sekcji Marynarki Wojennej przy Ministerstwie Spraw Wojskowych…”                                                                                                 Józef PIŁSUDSKI

 

Marynarka Wojenna RP oficjalnie zaczęła istnieć, choć historia jej istnienia sięga czasów Mieszka I. Z tej okazji Koło Krótkofalowców „BŁYSKAWICA” Klubu Garnizonowego GDYNIA –OKSYWIE  Radioklub Marynarki Wojennej RP SP2PMW organizuje w miesiącu listopad 2008r pracę stacji okolicznościowej o znaku HF90MWRP oraz wydaje dyplom okolicznościowy o nazwie „90-ta rocznica utworzenia Marynarki Wojennej RP”.

Stacja będzie pracować z siedziby Klubu SP2PMW GDYNIA-OKSYWIE cały miesiąc listopad. Regulamin dyplomu oraz wzór dyplomu znajdują się na stronie internetowej Koła http://zsp1.chojnice.pl/sp2pmw w zakładce Dyplomy jak również będą opublikowane w QTC oraz Świat Radio.

Informację można uzyskać poprzez e-mail: sp2pmw@mw.mil.pl oraz sp2pmw@interia.pl

Informację przekazał:  Krzysztof NOWAK SP2DPK Prezes Koła Krótkofalowców :BŁYSKAWICA”

 

3.Smart Beacon w OT08.

W Poznańskim Oddziale PZK odbędzie się prelekcja nt. „Smart Beacon i jego konfiguracja w stacjach ruchomych APRS”, którą poprowadzi Andrzej SP3LYR. A po niej dyskusja związana z funkcjonowaniem APRS w lokalnej sieci radiowej. Termin: czwartek, 16 października 2008r. o godz. 17:00Adres:

siedziba Oddziału Poznańskiego PZK, ul. św. Marcin 80/82, III piętro, pokój 336

Zapraszamy do udziału wszystkich krótkofalowców  i sympatyków! 

Jest okazja spotkać i porozmawiać z Andrzejem AB9FX (sp3lyr). Andrzej na krótko przyjeżdża do Polski.

Serdecznie zapraszamy

Zarząd OT08

 

4.Komunikat Redakcji RBI na 08.10.2008 r.

Redakcja Radiowego Biuletynu Informacyjnego przekazuje poniższą wiadomość.

Od  wtorku 7.10.2008 r. na stronie internetowej RBI: http://www.rbi.ampr.org jest możliwość wysłuchania nowego reportażu radiowego poświęconego rocznicy 50 lat działalności Oddziału PZK w Olsztynie. Reportaż był emitowany przez Polskie Radio Olsztyn w niedzielę 5.10.2008 r w godzinach wieczornych. Autorem programu jest Kolega Dariusz Nowak SP4IOK.  

Ten  program RBI z reportażem radiowym /premiera na falach krótkich/ będzie emitowany w  dniu 12 .08.2008 r. o godzinie 08.00, 10.30 i 22.30 L w okolicy QRG 3700 kHz +/-QRM.

Redakcja przypomina, że Radiowy Biuletyn Informacyjny jest nadawany zgodnie ze stałym harmonogramem:

o godzinie 8.00 L na QRG 3700 kHz +/- QRM,

o godzinie 10.30 L na QRG 3700 kHz +/- QRM

oraz o godzinie 22.30 L  w okolicy QRG 3700 kHz /3700-3710 kHz/.

Na falach krótkich jest aktualnie nadawany i w dalszym ciągu będzie nadawany, serwis informacyjny RBI zawierający bieżące informacje przesłane przez zainteresowanych programem słuchaczy. Te, nadesłane przez słuchaczy informacje, będą umieszczane również na stronie internetowej Radiowego Biuletynu Informacyjnego: http://www.rbi.ampr.org

W związku z zapytaniami i wątpliwościami Redakcja RBI informuje, że program dla słuchaczy w kraju jest nadawany na falach krótkich zgodnie z harmonogramem jak wyżej.

 

Informację przekazała Redakcja Radiowego Biuletynu Informacyjnego:

Jerzy Kucharski SP5BLD i Janusz  Przybylski SP1LOP 

 

50 lat Olsztyńskiego OT PZK. Spotkanie Członków i sympatyków OT 21 zgromadziło ponad 30 członków tegoż OT. Było świetnie zorganizowane. Więcej informacji oraz fotoreportaż w Krótkofalowcu Polskim nr.11/2008 .

 

Tyle informacji na dzisiaj.

Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK