Na wyraźne żądanie Kolegi Roberta – SP5XVY
Dodane przez SP1THJ dnia 2008-09-12 / 11:26
Na wyraźne żądanie Kolegi Roberta – SP5XVY, poniżej następujący tekst :

 

W związku z opublikowaniem na portalu internetowym PZK tekstu  zatytułowanego "Stanowisko Sekretarza ZG PZK ..." wnoszę o  umieszczenie na tymże portalu internetowym mojej odpowiedzi, której  tekst zamieszczam poniżej.


Vy 73, Robert SP5XVY


W związku ze stanowiskiem Kolegi Tadeusza SP9HQJ (czemu bez zajmowanej  funkcji piszę poniżej) pragnę zwrócić uwagę na następujące kwestie. Zanim Kolega Tadeusz SP9HQJ zacznie pisać, że nie znam Statutu PZK,  sam powinien się zastanowić czy go zna. Ja mam co do tego poważne  wątpliwości.


1. Kolega Tadeusz SP9HQJ gdyby znał Statut PZK to wiedziałby jaką  funkcję pełni w Związku. A tak w jednym krótkim piśmie możemy  przeczytać, że pełni ich w PZK aż trzy:

- Sekretarza ZG PZK

- Sekretarza Prezydium ZG PZK

- Sekretarza PZK

 

Wymieniłem te funkcje w kolejności, w jakiej występują w stanowisku  Kolegi Tadeusza SP9HQJ. Niestety żadna z tych funkcji nie jest  wymieniona w obecnie obowiązującym Statucie PZK. Zgodnie ze Statutem  PZK pełni się funkcję Sekretarza Generalnego.


2. W stanowisku Kolegi Tadeusza SP9HQJ  możemy przeczytać: "... do dnia dzisiejszego nie otrzymałem żadnej informacji dotyczącej  usunięcia go (mowa o SP5***) z WOT PZK".
Gdyby Kolega Tadeusz SP9HQJ znał Statut PZK, to wiedziałby, że usunąć  członka PZK można z szeregów PZK, a nie z szeregów oddziału. Podobnie  przyjmuje się do PZK, a nie do oddziału. Wystarczy przeczytać cały  Statut PZK, a nie tylko wyrywkowo jeden paragraf i dodatkowo spojrzeć  jeszcze na deklarację członkowską. Jest w niej napisane: "Ja, niżej
podpisany(a) zgłaszam chęć przystąpienia do Polskiego Związku  Krótkofalowców".


Radziłbym więc zastanowić się Koledze Tadeuszowi SP9HQJ, że pisząc to  co napisał, przypadkiem poświadczył nieprawdę i wprowadził w błąd  krótkofalowców w Polsce. A przecież tak bardzo chciał tego uniknąć.


Robert SP5XVY

Prezes WOT PZK

 

Mój komentarz :

To rodzaj skrótu myślowego, którego użyłem w tekście na portalu internetowym w dniu 27.08.2008 r. Ale skoro Kolega Robert jest tak precyzyjny i skrupulatny, to od tej pory starał się będę być bardziej precyzyjny w formułowaniu swych myśli. Powstrzymuję się od dalszych komentarzy w tej sprawie.

Vy 73 – Tadeusz SP9HQJ
Rozszerzona zawartość newsa
Na wyraźne żądanie Kolegi Roberta – SP5XVY, poniżej następujący tekst :

 

W związku z opublikowaniem na portalu internetowym PZK tekstu  zatytułowanego "Stanowisko Sekretarza ZG PZK ..." wnoszę o  umieszczenie na tymże portalu internetowym mojej odpowiedzi, której  tekst zamieszczam poniżej.


Vy 73, Robert SP5XVY


W związku ze stanowiskiem Kolegi Tadeusza SP9HQJ (czemu bez zajmowanej  funkcji piszę poniżej) pragnę zwrócić uwagę na następujące kwestie. Zanim Kolega Tadeusz SP9HQJ zacznie pisać, że nie znam Statutu PZK,  sam powinien się zastanowić czy go zna. Ja mam co do tego poważne  wątpliwości.


1. Kolega Tadeusz SP9HQJ gdyby znał Statut PZK to wiedziałby jaką  funkcję pełni w Związku. A tak w jednym krótkim piśmie możemy  przeczytać, że pełni ich w PZK aż trzy:

- Sekretarza ZG PZK

- Sekretarza Prezydium ZG PZK

- Sekretarza PZK

 

Wymieniłem te funkcje w kolejności, w jakiej występują w stanowisku  Kolegi Tadeusza SP9HQJ. Niestety żadna z tych funkcji nie jest  wymieniona w obecnie obowiązującym Statucie PZK. Zgodnie ze Statutem  PZK pełni się funkcję Sekretarza Generalnego.


2. W stanowisku Kolegi Tadeusza SP9HQJ  możemy przeczytać: "... do dnia dzisiejszego nie otrzymałem żadnej informacji dotyczącej  usunięcia go (mowa o SP5***) z WOT PZK".
Gdyby Kolega Tadeusz SP9HQJ znał Statut PZK, to wiedziałby, że usunąć  członka PZK można z szeregów PZK, a nie z szeregów oddziału. Podobnie  przyjmuje się do PZK, a nie do oddziału. Wystarczy przeczytać cały  Statut PZK, a nie tylko wyrywkowo jeden paragraf i dodatkowo spojrzeć  jeszcze na deklarację członkowską. Jest w niej napisane: "Ja, niżej
podpisany(a) zgłaszam chęć przystąpienia do Polskiego Związku  Krótkofalowców".


Radziłbym więc zastanowić się Koledze Tadeuszowi SP9HQJ, że pisząc to  co napisał, przypadkiem poświadczył nieprawdę i wprowadził w błąd  krótkofalowców w Polsce. A przecież tak bardzo chciał tego uniknąć.


Robert SP5XVY

Prezes WOT PZK

 

Mój komentarz :

To rodzaj skrótu myślowego, którego użyłem w tekście na portalu internetowym w dniu 27.08.2008 r. Ale skoro Kolega Robert jest tak precyzyjny i skrupulatny, to od tej pory starał się będę być bardziej precyzyjny w formułowaniu swych myśli. Powstrzymuję się od dalszych komentarzy w tej sprawie.

Vy 73 – Tadeusz SP9HQJ