Stanowisko Sekretarza ZG PZK w sprawie sprostowania do Komunikatu PZK z dnia 27.08.2008r.
Dodane przez SP1THJ dnia 2008-09-02 / 06:21

Stanowisko Sekretarza ZG PZK w sprawie sprostowania do Komunikatu Prezydium ZG PZK z dnia 27.08.2008 r.

W dniu 28 sierpnia br. otrzymałem od Prezesa WOT PZK pismo następującej treści:
" Niniejszym wzywam do sprostowania mylącej informacji w komunikacie z  28.8.2008 r. W informacji zatytułowanej "Między nami krótkofalowcami -  czy tak być powinno ?"  znajduje się nieprawdziwy zapis : "jednego z  kolegów - członka WOT OT 25 w Warszawie". W pierwszej kolejności był to wniosek członka PZK i taki powinien być  zapis w komunikacie. Zgodnie ze statutem PZK jest się członkiem PZK a  nie członkiem oddziału terenowego. Oddział terenowy jest jedynie  strukturą organizacyjną stowarzyszenia.
Vy 73, Robert SP5XVY
Prezes WOT PZK"

Moje stanowisko, jako  Sekretarza Prezydium ZG PZK,  w przedmiotowej sprawie jest następujące :
Użycie zarzutu nieprawdziwości  stwierdzenia "jednego z  kolegów - członka WOT OT 25 w Warszawie" przez SP5XVY jest nieuprawnione, ponieważ kolega SP5*** na dzień dzisiejszy JEST członkiem WOT PZK i do dnia  dzisiejszego nie otrzymałem żadnej informacji dotyczącej usunięcia go z WOT PZK. W związku z tym stwierdzam, że sprostowanie tej informacji, zgodnie z żądaniem Prezesa WOT byłoby poświadczeniem nieprawdy i jako takie nie może być przeze mnie dokonane.

W dalszej części pisma do mnie Kolega Prezes WOT pisze  :
"Zgodnie ze statutem PZK jest się członkiem PZK a  nie członkiem oddziału terenowego. "

Moja odpowiedź :
Nieznajomość statutu przez Kolegę Roberta SP5XVY nie może być podstawą  do wysuwania tego typu żądań w stosunku do PZK  Dla przykładu przytaczam pierwszy z brzegu zapis Statutu  PZK :

§ 35

1. Najwyższą władzą Oddziału Terenowego PZK jest Walne Zebranie jego członków.
2. Członkowie Oddziału Terenowego PZK uczestniczą w Walnym Zebraniu...."

Rozumiem, że działania kolegi z SP5 są na tyle żenujące, że powodują chęć odcięcia się od tych działań i nie wiązania ich z WOT PZK, jednakże do dnia dzisiejszego kolega ten jest członkiem PZK przynależącym do WOT PZK i tam opłacającym składki "krajowe" i "oddziałowe".

Sekretarz PZK – Tadeusz SP9HQJ
 

Rozszerzona zawartość newsa

Stanowisko Sekretarza ZG PZK w sprawie sprostowania do Komunikatu Prezydium ZG PZK z dnia 27.08.2008 r.

W dniu 28 sierpnia br. otrzymałem od Prezesa WOT PZK pismo następującej treści:
" Niniejszym wzywam do sprostowania mylącej informacji w komunikacie z  28.8.2008 r. W informacji zatytułowanej "Między nami krótkofalowcami -  czy tak być powinno ?"  znajduje się nieprawdziwy zapis : "jednego z  kolegów - członka WOT OT 25 w Warszawie". W pierwszej kolejności był to wniosek członka PZK i taki powinien być  zapis w komunikacie. Zgodnie ze statutem PZK jest się członkiem PZK a  nie członkiem oddziału terenowego. Oddział terenowy jest jedynie  strukturą organizacyjną stowarzyszenia.
Vy 73, Robert SP5XVY
Prezes WOT PZK"

Moje stanowisko, jako  Sekretarza Prezydium ZG PZK,  w przedmiotowej sprawie jest następujące :
Użycie zarzutu nieprawdziwości  stwierdzenia "jednego z  kolegów - członka WOT OT 25 w Warszawie" przez SP5XVY jest nieuprawnione, ponieważ kolega SP5*** na dzień dzisiejszy JEST członkiem WOT PZK i do dnia  dzisiejszego nie otrzymałem żadnej informacji dotyczącej usunięcia go z WOT PZK. W związku z tym stwierdzam, że sprostowanie tej informacji, zgodnie z żądaniem Prezesa WOT byłoby poświadczeniem nieprawdy i jako takie nie może być przeze mnie dokonane.

W dalszej części pisma do mnie Kolega Prezes WOT pisze  :
"Zgodnie ze statutem PZK jest się członkiem PZK a  nie członkiem oddziału terenowego. "

Moja odpowiedź :
Nieznajomość statutu przez Kolegę Roberta SP5XVY nie może być podstawą  do wysuwania tego typu żądań w stosunku do PZK  Dla przykładu przytaczam pierwszy z brzegu zapis Statutu  PZK :

§ 35

1. Najwyższą władzą Oddziału Terenowego PZK jest Walne Zebranie jego członków.
2. Członkowie Oddziału Terenowego PZK uczestniczą w Walnym Zebraniu...."

Rozumiem, że działania kolegi z SP5 są na tyle żenujące, że powodują chęć odcięcia się od tych działań i nie wiązania ich z WOT PZK, jednakże do dnia dzisiejszego kolega ten jest członkiem PZK przynależącym do WOT PZK i tam opłacającym składki "krajowe" i "oddziałowe".

Sekretarz PZK – Tadeusz SP9HQJ