Komunikat składkowy II/2024
Dodane przez SP3U dnia 2024-07-03 / 09:59
Szanowni Członkowie Polskiego Związku Krótkofalowców, dziękuję wszystkim, którzy wpłacili składkę członkowską za cały rok 2024, albo uiścili już także składkę za II półrocze.
Tym, którzy podzielili składkę na półrocza przypominam, że z dniem 15.07.2024 upływa termin płatności składki za II półrocze 2024. Składki należy wpłacać, wyłącznie, na konto macierzystego OT lub w kasie OT.
Decyzją KZD zniesiono tzw. okres karencji, nieopłacenie składki członkowskiej w wymaganym terminie powoduje ustanie członkostwa.

73, Wojciech Borowski-Dobrowolski SP3U, Skarbnik PZK