Edward SP9CTS SK
Dodane przez sp2jmr dnia 2024-06-05 / 13:46
SP9CTS SK

W dniu wczorajszym otrzymałem wiadomość o śmierci ostatniego z żyjących założycieli klubu krótkofalowców SP9ZHR kol. Edwarda Grzywocza SP9CTS członka PZK w Górnośląskim OT PZK (OT29). Tą smutną wiadomość przekazał Jego syn Roman.
Kol. Edward od 1961 roku jako nasłuchowiec, a po uzyskaniu w 1968 r. Zezwolenia Radiowego jako członek zwyczajny PZK praktycznie do kwietnia br. był aktywnym krótkofalowcem działającym w naszym klubie, a w ostatnim okresie pracował głównie emisjami cyfrowymi. Dla wielu młodszych krótkofalowców w tym dla mnie był nauczycielem naszego pięknego hobby.

Cześć Jego pamięci.

Marian SP9EMI

Msza Żałobna odbędzie się w Kościele św. Józefa Robotnika w Świętochłowicach "ZGODA" ul. Wojska Polskiego 13, 41-600 Świętochłowice w dniu 08-czerwca-br o godz. 8,45.