Nowe Prezydium ZG PZK
Dodane przez sp2jmr dnia 2024-05-14 / 17:05
Nowe Prezydium ZG PZK

Mam zaszczyt poinformować Was o objęciu przeze mnie funkcji Prezesa Polskiego Związku Krótkofalowców. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim Delegatkom i Delegatom za zaangażowanie w ostatnich tygodniach. Był to pierwszy Krajowy Zjazd Delegatów poprzedzony szerszą dyskusją o przyszłości w postaci cyklicznych spotkań otwartych. Dzięki którym reprezentanci Oddziałów Terenowych mogli przez 3 tygodnie konfrontować nas z zagadnieniami ważnymi z ich punktu widzenia. Dziękuję członkom ustępującego GKR za ich pracę w trakcie ostatnich lat, która jest dla nas jasnym punktem odniesienia na kolejne lata. Wyrażam również wdzięczność ustępującemu Prezydium ZG za ich służbę na rzecz naszej organizacji. Przed nami nowy rozdział, pełen wyzwań, ale i możliwości. Dialog z Wami oraz przejrzystość naszych działań są dla mnie priorytetem. Chcemy być organizacją dynamiczną, która odpowiada na potrzeby każdego, bez względu na wiek. Dlatego z dumą przedstawiam Wam nowe Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców:

Wojciech SP3U - skarbnik
Cezary SQ5CKZ - sekretarz
Tomasz SQ5T - wiceprezes ds. organizacyjnych
Marcin SP6MI - wiceprezes ds. sportu
Dorota SQ3TGY - odpowiedzialna za IT i transformację cyfrową
Jakub SP7Y - odpowiedzialny za kluby i młodzież
Tomasz SP5RT - odpowiedzialny za innowacje i PR
Waldemar 3Z6AEF - odpowiedzialny za publikacje i dziedzictwo kulturowe

Szczegółowy zakres obowiązków przedstawimy niebawem. Ostatnie dni to również istotne zmiany statutowe, namacalne dla każdego członka PZK. Najważniejszą z nich jest dopuszczenie w statucie posiedzeń zdalnych. Dotyczy to nie tylko Zarządu Głównego, Prezydium Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, ale również walnych zebrań Oddziałów Terenowych i Klubów. To pozwoli nam w przyszłości działać elastyczniej i co ważne - racjonalnie finansowo. Drugą istotną zmianą jest dopuszczenie elektronicznych wersji dokumentów, dzięki czemu będziemy mogli rozpocząć prace dostosowujące nasze procedury do współczesnych standardów. Oczywiście zmian jest dużo więcej i będziemy o nich was informować szczegółowo. Specjalne podziękowania kieruję do członków Komisji Statutowej i wszystkich, którzy angażowali się w prace oraz dyskusje nad projektami zmian. Dzięki Wam i dobrej organizacji udało się przygotować i przegłosować, dopracowane pod kątem formalnym propozycje zmian. Najbliższe tygodnie Prezydium Zarządu Głównego będą wypełnione głównie tematami organizacyjnymi związanymi z przejęciem obowiązków po ustępującym Prezydium. A jest ich niemało i są krytyczne dla organizacji, choć nie tak widoczne czy spektakularne. Na pewno przed końcem lipca chcemy spotkać się z Wami w szerszym gronie, aby omówić pierwsze tygodnie funkcjonowania nowego Prezydium oraz plany na przyszłość. Gdy tylko uporamy się z priorytetowymi zadaniami i przygotujemy wszystko formalnie, udostępnimy każdemu członkowi możliwość podzielenia się z nami swoim spojrzeniem na PZK i krótkofalarstwo. Pragnę, aby ta kadencja była czasem otwartości i współpracy. Będziemy zachęcać Was do aktywnego udziału w życiu Związku i dzielenia się swoimi pomysłami oraz doświadczeniami. Liczę na aktywną i konstruktywną współpracę z Zarządem Głównym, Główną Komisją Rewizyjną, Oddziałami Terenowymi, Klubami.

Z wyrazami szacunku

Krzysztof SP5E - Prezes Polskiego Związku Krótkofalowców