Komunikat PZK 10/24 z dnia 06.03.2024
Dodane przez sp2jmr dnia 2024-03-06 / 19:46
Komunikat Polskiego Związku Krótkofalowców 
NR 10/2024 z dnia 6 marca 2024 r.

Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów PZK, które są nadawane w każdą środę, o godzinie 18:00 czasu lokalnego, na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/ .

8 marca 2024 - Międzynarodowy Dzień Kobiet

Wszystkim kobietom krótkofalowcom z okazji Ich święta życzymy zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności, a także czasu na nasze piękne hobby i sukcesów w działalności krótkofalarskiej, czyli ciekawych łączności na wymarzonym sprzęcie.

Prezydium ZG PZK

*Z tej okazji dzięki uprzejmości Jerzego SP8TK redakcja Komunikatów zamieszcza w załączniku materiał historyczny o polskich YL-kach. Zapraszamy do lektury.


"Pierwsza SP-YL (Young Lady) pojawiła się w eterze pod koniec 1928 roku. Była nią Helena Malinowska urodzona w San Francisco w USA w rodzinie polskich emigrantów. Tam stawiała pierwsze kroki jako krótkofalowiec, nawiązując liczne łączności. W wieku 23 lat przyjechała do Poznania, w rodzinne strony rodziców. Zaopiekował się nią przyrodni brat Henryk Walczyński SP3KW ex TPKW. Chciała jak najprędzej rozpocząć prace w eterze z Polski.
Dzięki pomocy SP3KW przeprowadzała łączności pod znakiem SP3YL...."

* C.d. w załączniku do Komunikatu
________________________________________________________________________

Wesprzyj Polski Związek Krótkofalowców swoim 1,5% od podatku.
KRS 0000088401


Od początku lutego możliwe jest rozliczanie się z podatków za 2023 rok. Apelujemy do naszych członków oraz sympatyków o wsparcie Polskiego Związku Krótkofalowców swoim 1,5% od należnego podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego oraz o promocję wpłat na nasze stowarzyszenie wśród znajomych. Pozwoli nam to na sfinansowanie lub dofinansowanie przedsięwzięć w sferze działań publicznych. W szczególności w zakresie: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności.
Środki z odpisu 1,5% od podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego nie są dla Związku. To są pieniądze na działalność społeczną Związku. Wasz 1,5% to poza składkowe środki, którymi możemy wesprzeć najróżniejsze zadania realizowane na poziomie lokalnych społeczności krótkofalarskich, klubów krótkofalowców, oddziałów terenowych PZK oraz finansowane centralnie, jak np. Ogólnopolskie Spotkanie Krótkofalowców ŁOŚ czy Ogólnopolską Konferencję Uczestników i Sympatyków Programu ARISS.
W ubiegłym roku ze środków 1,5% wydatkowaliśmy ponad 70 000 zł na 36 przedsięwzięć. Najważniejszym z nich była możliwość utrzymywania urządzeń bezobsługowych na obiektach Emitel S.A., które służą wszystkim i stanowią ważny element systemu łączności rezerwowej w sytuacjach kryzysowych.

Jan Dąbrowski SP2JLR skarbnik PZK


I. Sprawy organizacyjne

1. Walne Zebranie Wirtualnego Oddziału Terenowego PZK OT-73.

Zarząd Wirtualnego OT PZK OT73 podjął uchwałę o przeprowadzeniu Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego OT73.
Termin: 24.03.2024 r., godzina 15:00 w pierwszym terminie i 15:15 w terminie drugim.
Miejsce zebrania: sala konferencyjna firmy LAB-EL Elektronika Laboratoryjna s.j.
ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły.

Info. Zygmunt SP5ELA Prezes OT-73 PZK
*W porządku obrad po za sprawami proceduralnymi: sprawozdania członków Zarządu VOT, wybór delegatów na XXVII KZD. Porządek obrad niebawem ukaże się na stronie internetowej OT-73.

2. Notatka ze spotkania środowiska radioamatorów z Prezesem UKE, 23.02.2024 r. w siedzibie UKE

Uczestnicy spotkania ze strony UKE:
- Jacek Oko, Prezes,
- Krzysztof Dyl, Zastępca Prezesa,
- Artur Szymborski, Dyrektor Departamentu Prawnego,
- Paweł Krzymiński, Dyrektor Departamentu Częstotliwości,
- Witold Tomaszewski, Rzecznik Prasowy.

Uczestnicy spotkania ze strony środowiska radioamatorskiego:
- Tadeusz Pamięta, Prezes PZK,
- Piotr Stanisławski, Szef Inspektoratu Łączności Głównej Kwatery ZHP,
- Włodzimierz Karczewski, Pion Sportów Łączności ZG LOK,
- Witold Zakrzewski, Prezes Fundacji OPOR.

Przebieg spotkania:
Prezes UKE zaproponował przyjęcie regulaminu na kształt regulaminu Zespołu ds. korytarza cenowego. Regulamin porządkuje współpracę i umożliwia przedstawianie oddzielnych stanowisk w bezpośredniej rozmowie, a nie poprzez media. Decyzje powinny być podejmowane w drodze konsensusu.
Prezes OPOR powiedział, że czterech uczestników spotkania reprezentuje 95% podmiotów prawnych, którym przyznawane są pozwolenia. Reprezentują swoich członków w liczbie między 3 a 100 tys. Zaproponował 3 duże organizacje - PZK, LOK i ZHP - jako posiadających po jednym członku zespołu. Dwóch członków będzie rekomendowanych przez wszystkie pozostałe, mniejsze organizacje. Siebie nie widzi jako członka zespołu.
Prezes UKE zwrócił uwagę na potencjalny problem z udowodnieniem mandatu 2 reprezentantów środowiska mniejszych organizacji przy zachowaniu pewności, że reprezentują oni tę część środowiska.
Prezes OPOR stwierdził, że tych dwóch członków będzie nie tyle reprezentowało konkretną organizację, tylko środowisko małych organizacji.
Przedstawiciel LOK poparł propozycję Prezesa OPOR i 5-osobowego zespołu.
Prezes OPOR dodał, że nie chce doprowadzić do nadreprezentacji PZK.
Prezes PZK stwierdził, że wypracowanie formuły będzie bardzo trudne.
Rzecznik UKE zwrócił uwagę, że UKE ma rozwiązywać problemy zewnętrzne środowiska, a nie wewnętrzne, dlatego gwarancja legitymacji jest bardzo istotna.

Prezes OPOR stwierdził, że do Prezesa UKE nie przyjdzie nikt z mniejszych organizacji.
Prezes PZK stwierdził, że PZK ma dobre relacje zarówno z LOK i ZHP, jest współpraca na wielu szczeblach.
Prezes OPOR zadeklarował, że przedyskutuje projekt regulaminu ze środowiskiem mniejszych organizacji. Wyznaczona zostanie osoba, która będzie to koordynowała, a następnie wróci z uwagami.
UKE prześle do organizacji radioamatorskich wstępny projekt regulaminu w kolejnym tygodniu.

Sporządził: Witold Tomaszewski Rzecznik Prasowy UKE

3. XXVII KZD - Delegaci

W pełnej wersji graficznej Komunikatu widoczna będzie mapka z zaznaczonymi OT, które już wybrały Delegatów

Autorem mapki jest Waldemar 3Z6AEF. Wykorzystano część kodu z portalu PZK.
https://pzk.org.pl/viewpage.php?page_id=34 wg stanu na dzień 04.03.2024 r.
Wg tego stanu 14 OT PZK nie wybrało jeszcze swoich delegatów.

Info. SP5ELA


II. Wydarzenia

4. Akademia OT-27 PZK

Akademia OT-27 to forma spotkań, która pozwala na bezpośrednie kontakty młodych i starych, bardziej doświadczonych krótkofalowców, w celu podniesienia poziomu wiedzy na temat różnych form krótkofalarstwa.
1 marca 2024 r. odbyło się kolejne spotkanie Akademii OT-27, organizowane przez Kaliski Klub Krótkofalowców SP3KQV. Tym razem prezentacje odbyły się w Klubie Osiedlowym Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Serbinowskiej 25 w Kaliszu.
W ramach Akademia OT-27 temat brzmiał "Konstrukcji anten oraz tajników pracy dobrego operatora stacji contestowej" i przedstawił go Jerzy SP3GEM - znany contestmen oraz konstruktor anten. Natomiast drugą prezentację "TTGO moduł pełen możliwości " - omówiła Dorota SQ3TGY.
Na zakończenie spotkania Artur SP3VZT przedstawi temat "TRX QRP XIEGU 6100".
W pierwszym w tym roku spotkaniu Akademii OT-27 uczestniczyło 23 krótkofalowców z OT 27 z Jarocina, Ostrowa Wlkp., Konina i Kalisza.
Koncepcja akademii OT-27 polega organizacji spotkań, na których będą się odbywały cykliczne prezentacje z zakresu łączności amatorskich w szerokim spektrum częstotliwości od HF do VHF oraz w zakresie doskonalenia umiejętności operatorskich w contestach i łącznościach DX.
Akademia organizowana jest przez Kaliski Klub Krótkofalowców SP3KQV przy wsparciu Zarządu OT 27 PZK.

Info: Bogdan SP3LD

5. Wywiad z Marianem SP5EWX lotnictwo i Ham Radio

Przemek Górczyk Podcast
https://www.youtube.com/watch?v=UuhwS6rccds

Z podziękowaniem za info Tomka SP5UAF, bo podobno to z Jego inspiracji odbyło się spotkanie. Fantastyczne historie, materiał jest długi (1:44:34), ale można go rpo kawałkur1; obejrzeć.

Info. SP5ELA

6. SN0MARCONI

W związku z przypadającą 25 kwietna 150. rocznicą urodzin Guglielmo Marconi (ur. 25 kwietnia 1874 w Bolonii) wystąpiłem i otrzymałem z UKE okolicznościowy znak SN0MARCONI.
Guglielmo Marconi włoski fizyk i wynalazca, laureat Nagrody Nobla, człowiek który spowodował gwałtowny rozwój telegrafii bezprzewodowej, w pewnym sensie jest prekursorem krótkofalarstwa.
Myślę, że my, krótkofalowcy winni jesteśmy mu szczególną pamięć.
Na qrz.com umieściłem nieco więcej informacji o tej jakże wybitnej postaci. Intensywną pracę na pasmach KF przewiduję od miesiąca kwietnia i naturalnie emisją CW.

Info. Wojtek SP2FVN


III. Sport

7. Wiadomości nie tylko DX-owe

6Y - Jamajka: Iain, G4SGX będzie aktywny jako G4SGX/6Y z Jamajki IOTA NA-097 od 5 do 13 marca. QSL via OQRS M0OXO.

8Q - Malediwy: Sergey, RX3APM ponownie jest aktywny jako 8Q7BB z Malediwów AS-013 do 9 marca. QSL via LoTW.

9M2 - Zachodnia Malezja: Jacek, SP5APW będzie aktywny jako 9W2/SP5APW z wyspy Langkawi AS-058 od 9 do 17 marca. QSL via OQRS.

DL - Niemcy: Członkowie DARC są aktywni jako DL75AFUG, DL75AFUV i DP75AFUG do 30 kwietnia, aby uczcić 75. rocznicę pierwszego Amateurfunkgesetz (AfuG), niemieckiego regulaminu amatorskiego radia, który wszedł w życie 23 marca 1949 roku. QSL automatycznie zostaną wysłane przez biuro. Do zdobycia dyplom https://www.qrz.com/db/DP75AFUG

EL - Liberia: Czeska DX-pedycja (OK1BOA, OK1CRM, OK1FCJ, OK1GK, OK2ZA, OK2ZC, OK2ZI i OK6DJ) będzie aktywna jako A8OK z Liberii między 5 a 19 kwietnia. QSL via LoTW, Club Log OQRS lub OK6DJ. Zobacz https://www.cdxp.cz/ i https://www.facebook.com/groups/1472348776313779

FH - Moyotte: Ros 4Z5LA, Ruben 4Z5FI i Slava 4Z5MU będą aktywni jako TO5LA z Mayotte AF-027 od 28 marca do 2 kwietnia. Wezmą udział w zawodach CQ WW WPX SSB. QSL via 4Z5FI.

FO/A - Austral: Haru, JA1XGI będzie aktywny jako TX5XG z Raivavae OC-114, Australe od 27 marca do 3 kwietnia. QSL OQRS lub JA1XGI. Więcej na https://australvacation.amebaownd.com

HI - Dominikana: HI180RD to stacja okolicznościowa z okazji obchodów 180. rocznicy ogłoszenia niepodległości Dominikany od Haiti (27 lutego 1844 roku). Stacja jest aktywna do 30 kwietnia. Do zdobycia dyplom https://independencia2024.org/

HZ - Arabia Saudyjska: HZ1SFD, 7Z1SFD i 8Z1SFD to specjalne znaki wywoławcze wydane dla Saudyjskiego Towarzystwa Radioamatorskiego (HZ1SAR), aby uczcić Dzień Flagi Arabii Saudyjskiej od 2 do 11 marca.

I - Włochy: Członkowie ARI Carpi, Modena będą aktywni jako IQ4DJ i II4CPC od 4 do 10 marca, aby upamiętnić 120. rocznicę chilijskiego miasta Capitan Pastene, założonego przez włoskich osadników, którzy przybyli z Modeny w dwóch kolejnych migracjach. Również aktywni będą CB6I i CB6CPC, znaki są obsługiwane przez członków Radio Club Traiguen. Dostępne są cztery certyfikaty. Zobacz II4CPC na qrz.com QSL II4CPC via IQ4DJ. QSL CB6I i CB6CPC via CE6TRA.

PJ2 - Curacao: Andy, DK5ON będzie ponownie aktywny jako PJ2/DK5ON z Curaçao SA-099 od 11 do 27 marca. QSL via OQRS lub DK5ON.

T8 - Palau: Ichy, JH7IPR będzie ponownie aktywny jako T88UW z Koror OC-009 od 15 do 24 marca. QSL via OQRS, LoTW lub znak domowy.

VP8 - Południowe Szetlandy: Esteban, XQ7UP będzie pracować w chilijskiej bazie antarktycznej Presidente Eduardo Frei Montalva na Wyspie Króla Jerzego AN-010 w dniach od 6 do 12 marca. Będzie QRV jako XQ7UP/9 w wolnym czasie. QSL via OQRS lub bezpośrednio XQ7UP.

ZC4 - Cypr: Adrian, G0KOM będzie aktywny jako ZC4MK ze stref suwerennych na Cyprze AS-004 od 26 marca do 2 kwietnia. Weźmie udział w CQ WW WPX SSB. QSL via LoTW, OQRS lub znak domowy.

Zawody 9 - 10 marca 2024 roku.
DIG QSO Party https://diplom-interessen-gruppe.info/downloads/dig-qso-party-en/
AGCW QRP Contest https://contest.agcw.de/qrpc/
South America 10 meter Contest http://sa10m.com.ar/wp/rules/
EA PSK63 https://concursos.ure.es/en/eapsk63/bases/
SKCC WES https://www.skccgroup.com/operating_activities/weekend_sprintathon/

Zbliża się SP DX Contest 2024. Jest jeszcze kilka wolnych desek https://spdxcontest.pzk.org.pl/2024/awards.php
Gdyby ktoś chciał zostać sponsorem, proszę o kontakt sq9s@op.pl
Koszt deski wraz z wysyłką to 90zł.

Pozdrawiam Adam SQ9S

8. SP Contest Maraton 2023

Na przełomie lutego i marca br. zostały wysłane dyplomy elektroniczne do stacji, które w poszczególnych kategoriach współzawodnictwa w zawodach krajowych SPCM 2023 zajęły miejsca drugie i trzecie. Zwycięzcy indywidualni i klubowi oraz trzy najlepsze oddziały terenowe PZK otrzymają drogą pocztową grawertony. Sponsorem nagród był PZK. Dodatkowe nagrody, dla najmłodszych uczestników współzawodnictwa, ufundował Redaktor Naczelny czasopisma rŚWIAT RADIOr1;, Andrzej Janeczek SP5AHT. Są to książki z zakresu elektroniki i pomiarów elektryczno-elektronicznych. Informację potwierdzającą otrzymanie nagrody, proszę równocześnie przekazać na adresy:
sp9gfi@wp.pl oraz sp9gfi@gmail.com.
Końcowa klasyfikacja tego współzawodnictwa jest opublikowana na portalu PZK, w Zakładce Współzawodnictwa. W tym samym miejscu można zapoznać się z Regulaminem SPCM 2024.

73, Kazik SP9GFI

9. UKF - zawody

W najbliższym czasie:

LY VHF Marathon 2024 - 144 Mhz, maraton litewski, niedziela 10 marca 2024, godz. 17.00-18.59 UTC. Regulamin: https://rc.ktu.lt/viewtopic.php?t=75

SPAC - 432 MHz - zawody aktywności UKF - wtorek, 12 marca 2024, godz. 18:00-22:00 UTC. Regulamin:
https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf

UHF-FT8 Activity 432 MHz - zawody aktywności FT8, środa 13 marca 2024, godz. 17:00-21:00 UTC, organizator Stowarzyszenie BANAT (YO). Regulamin: https://www.ft8activity.eu/index.php/en/

SPAC-50 MHz - zawody aktywności UKF - czwartek, 14 marca 2024, godz. 18:00 - 22:00 UTC. Regulamin:
https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf
Wszystkie zawody SPAC prowadzi i rozlicza Stowarzyszenie Polski Klub UKF.
Dzienniki w formacie EDI prosimy wysyłać poprzez stronę o adresie: http://spac.pk-ukf.pl/

AGCW VHF/UHF Contest - zawody telegraficzne UKF na 144 i 432 MHz, sobota 16 marca 2024, godz. 14:00 - 18:00 UTC. Koledzy z DL, członkowie stowarzyszenia AGCW, największego niemieckiego klubu przyjaciół CW, zapraszają do licznego udziału polskich sympatyków telegrafii Morse`a. Regulamin:
https://www.agcw.de/index.php/en/contests-and-cw-activities/vhf-uhf-contest albo http://alt.agcw.de/index.php/en/contests-and-cw-activities/vhf-uhf-contest

EUROPEAN EME Contest 9 cm - organizator DUBUS/REF, 17 marca 2024, godz. 00:00 r11; 23:59 UTC, info http://www.dubus.org/eme.htm

Info. Stanisław SQ2EEQ


IV. Humor

10. Humor z AI dla SQ2EEQ

Jeden z zaprzyjaźnionych krótkofalowców wygenerował za pomocą sztucznej inteligencji propozycje dla Stanisława SQ2EEQ. Interesujące! Może trochę niedoskonałe, bo fachowcy mówią, że AI jest na razie na poziomie 10-latka!

AI spełnia marzenia.... Co Wy na to?
Info: SP5ELA

11. (Czarny) Humor ekspedycyjny PJ5/SP9FIH Saba & Sint Eustatius NA-145
Lista przypadków tego wyjazdu:

1. W Warszawie samolot opóźniony 1h (a przerwa w Paryżu też godzinę - na szczęście nadrobił 30 min.).
2. W Paryżu pasażer chory i ewakuowany z samolotu. Opóźnienie 1,5h.
3. Na PJ5 bagaż dotarł po 2 dniach.
4. Bagaż sprawdzany kilka godzin przez celników i policję.
5. Do zapłaty depozyt 167 USD za sprzęt krótkofalarski.
6. Po następnych 3 dniach bagaż wydany.
7. Gdzieś w transporcie wgniotła się obudowa puszki Spiderbeam. Uszkodzone boczne zaciski.
8. Podczas zakupów zaatakowały nas 2 duże psy. Jeden mnie dziabnął w nogę.
9. Antena na 17 m nie stroi, SWR = 8.
10. Telefon mi nie działa. Zablokował się.
11. Klawisze "g" i "h" w nowym laptopie przestały działać.
12. Obydwoje z Elą (moja siostra) kaszlemy. Covid albo klimy...
13. Uszkodził się przewód miernika uniwersalnego.
14. Dotkliwie pogryzły mnie mrówki, zarówno domowe jak i dzikie (bąble z surowicą).
15. Odwóz na lotnisko Eli spóźnił się. Przeszliśmy kilometr pieszo z walizką.
16. Godzinne opóźnienie samolotu Eli przy powrocie.
17. Spłuczka w kiblu zacięła się.
18. Brak światła w sypialni i łazience (naprawione).
19. Urwała się linka kierunkowa 12/17m.
20. Złamała się poprzeczka (wędka) kwadratu na 12/17m.
21. Internet padł na 2 dni.
22. Kondensatory we wzmacniaczu padły.
23. Za mało lekarstw zabrałem, musiałem dokupić lokalnie.
24. Wzmacniacz padł zupełnie.
25. Mam szczura w mieszkaniu - nieoswojony, ucieka.
26. Padł jeden zasilacz komputerowy.
27. Strzeliły trytytki 12/17m. Naprawiłem, ale trzeba mieć atestowane trytytki.
28. Problemy z uaktualnianiem Clublog od około tygodnia (za duże pliki?).

CDN...
Na podstawie korespondencji z Januszem SP9FIH.

PJ5/SP9FIH, PJ5/DK7PE (credit: DK7PE)
Info. SP5ELA


V. Silent Keys

Bob K9EID SK

Bob Heil K9EID nie wszystkim w SP był znany, ale wielu z nas ma słuchawki, albo mikrofony Heil'a.

Źródło informacji: https://forums.qrz.com/index.php?threads/k9eid-silent-key.903941/

Info. SP5ELA

___________________________________________________________________


Redakcja Komunikatów PZK dziękuje za przesłane materiały: Witoldowi Tomaszewskiemu, Tadeuszowi SP9HQJ, Janowi SP2JLR, Adamowi SQ9S, Stanisławowi SQ2EEQ, Waldemarowi 3Z6AEF, Jurkowi SP8TK, Bogdanowi SP3LD, Wojtkowi SP2FVN, Kazikowi SP9GFI.

Informujemy, że Prezydium ZG PZK podjęło decyzję, aby wszyscy członkowie PZK zarejestrowani w bazie systemu OSEC otrzymywali Komunikat PZK "z urzędu", jako tzw. wartość dodaną. Komunikaty są od lat robione i nadawane w paśmie 80 m sporym wysiłkiem osób będących w składzie Redakcji.
Jednocześnie Redakcja Komunikatu prosi o niewysyłanie na adres dystrybucyjny odpowiedzi i listów. Prosimy je kierować na indywidualne adresy e-mail członków Redakcji: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl, sp5e@krotkofalow.cy.


Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl, sp5e@krotkofalow.cy.

W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie, czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt otrzymanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), a także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę, o godzinie 18:00 czasu lokalnego, na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK: Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA, Krzysztof SP5E i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

Adres redakcji:
Sekretariat ZG PZK, ul. Wojska Polskiego 65A pok. 204, 85-825 Bydgoszcz

*Motto Redakcji
Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał "z terenu" często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym co środowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej "Komunikatem sekretariatu ZG PZK"). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów). Od lutego 2022 r. członkiem Redakcji jest Krzysztof SP5E, który odpowiada za nową szatę graficzną Komunikatów.
Redakcja Komunikatów PZK.

UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrypcja

Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK, są wysyłane pocztą elektroniczną w ramach subskrypcji (e-mail), do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dotyczącymi innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem.
Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.
Aby otrzymywać Komunikat PZK, należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres:
komunikat-pzk@pzk.org.pl w temacie wiadomości z tekstem "subscribe" (subscribe - bez apostrofów). Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe".

Załącznik:

"8 marca MDK"

Historia kobiet krótkofalowców - SP YL

Pierwsza SP-YL (Young Lady) pojawiła się w eterze pod koniec 1928 roku. Była nią Helena Malinowska urodzona w San Francisco w USA w rodzinie polskich emigrantów. Tam stawiała pierwsze kroki jako krótkofalowiec, nawiązując liczne łączności. W wieku 23 lat przyjechała do Poznania, w rodzinne strony rodziców. Zaopiekował się nią przyrodni brat Henryk Walczyński SP3KW ex TPKW. Chciała jak najprędzej rozpocząć prace w eterze z Polski. Dzięki pomocy SP3KW przeprowadzała łączności pod znakiem SP3YL. Jej praca w eterze cieszyła się dużym zainteresowaniem, nie tylko ze strony stacji polskich. Zapisała się do Polskiego Klubu Radio Nadawców w Poznaniu otrzymując legitymację nr 29 z datą 25 luty 1929 roku i wspomniany znak. Po pewnym czasie niespodziewanie z Poznania zaczęła nadawać również pod znakiem SP3YL Janina Burchardowa, żona kapitana pilota Mariana Burcharda SP3PB (SP1AK). Powstał więc konflikt. Jak wiadomo dopiero w drugiej połowie 1929 roku Ministerstwo Poczt i Telegrafów zaczęło wydawać zezwolenia uprawniające do legalnej pracy w eterze. Znak SP3YL dostała oficjalnie p. Janina. Konflikt miał być zażegnany w iście salomonowym stylu. Opisała go w liście pani Helena Malinowska-Bratescu w 1990 roku:

"Pewnego dnia na zebraniu Poznańskiego Klubu poruszył tę sprawę małżonek Janiny proponując żebyśmy zaczęły pracować pod znakami: Janina SP3PYL natomiast ja jako SP3KYL. Pani Burchardowej nie było tego dnia na zebraniu. Koledzy radzili, żeby przeprowadzić egzamin obydwu paniom. Pan Burchard nalegał, abym wyraziła zgodę, Tak też uczyniłam. Okazało się, że źle zrobiłam. Po jakimś czasie ponownie pani Burchardowa wróciła do starego znaku SP3YL. Pomimo, że na zebraniu była mowa, że żadna z nas nigdy nic wróci do tego znaku. Nie uszanowała klubowego porozumienia" - pisze pani Bratescu.

Dla wyjaśnienia warto dodać, że to Janina z chwilą rozpoczęcia wydawania oficjalnych zezwoleń przez MPiT złożyła podanie z prośbą o przyznanie sufiksu YL. Otrzymała więc już oficjalnie znak SP1YL. W tym czasie pojawiły się kolejne YL-ki (kobiety) w eterze.
Z Przemyśla zaczęła nadawać Natalia Styflowa SP3HB, żona SP3FX, ze Lwowa Ela Kulaszowska SP3IA oraz dwie aktorki: Agnes Kuck SP3ER oraz Janina Kopaczek (Maria Bogda) SP3HR. Z chwilą rozpoczęcia wydawania zezwoleń przez ministerstwo pojawiły się w latach 30-tych znaki: SP1CT - Maria Pogonowska ze Lwowa, SP1KS - Janina Uznańska z Przemyśla. Z Poznania rozpoczęły pracę: Janina Burchardowa SP1YL i Maria Karłowska SP3MK. Wśród wydanych w 1939 roku zezwoleń znalazła się Ludwika Brodziak SP2YL, żona SP1QC.

Należy zaznaczyć, że Janina SP1YL była pierwszą kobietą w świecie, która otrzymała dyplom WAC (praca ze wszystkimi kontynentami). Miało to miejsce w kwietniu 1930 roku. Pierwszym międzynarodowym małżeństwem, zakończył się głośny "romans eteru", jak to nazwali Amerykanie, prowadzony przez Helenę SP3KYL z porucznikiem armii rumuńskiej Cezarem Bratescu CVSAF (ERSAF). Był on stałym korespondentem "Krótkofalowca Polskiego". Rezultatem tego romansu był wyjazd w listopadzie 1930 roku Heleny do Bukaresztu i zawarcie ślubu z Cezarem. Przez pewien czas słychać było Helenę w eterze pod znakiem CV3KYL. Była to pierwsza rumuńska stacja obsługiwana przez kobietę. Po perturbacjach związanych z rezygnacją ze służby wojskowej przez Cezarego oboje wyjechali do Ameryki, aby tam rozpocząć wspólnie nowe życie. Tak napisał to Cezare w rKrótkofalowcu Polskimr1; z listopada 1930 roku.
Po nagłej śmierci męża, Helena w latach 70-tych ub. wieku powróciła do Poznania. Pierwszą noc spędziła w hotelu. Jakie było jej zaskoczenie, gdy słuchając nocnego programu Polskiego Radia, usłyszała audycję o krótkofalowcach nadawaną z Lublina. W studio zainstalowana była radiostacja o znaku SP8PLU, którą obsługiwali lubelscy krótkofalowcy. Po podaniu przez prowadzącego numeru telefonu, natychmiast zadzwoniła, przedstawiając się. Jak później mówiła, ze wzruszenia nie mogła wydobyć głosu, a łzy same jej popłynęły. Pomyślała wtedy, że to był znak, aby powrócić do krótkofalarstwa. Tak też się stało. Zapisała się do Poznańskiego Klubu Krótkofalowców SP3PKK, zostając jego członkiem honorowym. Wystąpiła też o zezwolenie i otrzymała znak SP3RAL. Była czynnym nadawcą przez kolejne lata. W 1989 roku przystąpiła do SPOTC (Klubu Seniorów). ZG PZK w 1990 roku nadał Jej Odznakę Honorową PZK nr. 80. Zmarła w 1995 roku.

Kolejną YL-ką, o której w latach 30-tych mówiono w światku krótkofalarskim, nie tylko polskim, była Janina Kopaczek SP3HR. Popularna aktorka filmowa występowała pod pseudonimem Maria Bogda. Była siostrą Tadeusza Kopaczka SP1LA (SP3LA, SPIFJ) znanego z nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych sprzętu radiowego. Maria początkowo pracowała na fonii robiąc furorę w eterze. Po opanowaniu alfabetu Morse'a przeszła całkowicie na prace emisją A1. Podczas wojny pracowała jako kelnerka w kawiarni "Napoleonka" w Warszawie. Z chwilą wybuchu Powstania Warszawskiego prowadziła dla powstańców stołówkę na Mokotowie. Po wojnie zamieszkała z mężem Adamem Brodziszem (przedwojennym aktorem i twórcą filmowym) w Zakopanem prowadząc pensjonat "Brodziszówkar1;. W 1961 roku oboje wyjechali z zespołem estradowym do USA i tam zostali. Zamieszkali w Los Angeles. Maria zmarła w wieku 71 lat. Pochowana została na cmentarzu Rakowickim w Krakowie razem z mężem (kwatera Jb-6-3). Anatol SP5CM wspominał, że po wojnie planowała powrócić do krótkofalarstwa. Nawet pytała się w PZK czy nie mogłaby otrzymać przedwojennego znaku. Podczas pobytu w Ameryce przysyłała kartki świąteczne do nadawców z pozdrowieniami, jak to pisała - dla Braci Krótkofalarskiej.

Początki okresu powojennego były trudne dla rozwoju krótkofalarstwa w Polsce.
Mimo to, już w początkach lat 50-tych pojawiły się w naszym kraju pierwsze YL-ki. Pierwszą była Ludwika Brodziak SP5MS (ex SP2YL), żona przedwojennego krótkofalowca SP1QC, a po wojnie SP8QC. Była jedną z 10 członków założycieli PZK po wojnie, którzy wystąpili do władz państwowych o rejestrację Związku. Nastąpiło to na mocy decyzji Prezydium m. st. Warszawy w dniu 31 marca 1947 roku. Kolejną kobietą krótkofalowcem była Zyta Martewicz SP2BO z Gdańska (zawodowy radiooperator). Jej mężem byt Mieczysław SP2CO. Następnie licencję otrzymały: Jadwiga Bucholz SP1JB ze Szczecina oraz Zofia Mazurkiewicz SP5YL z Warszawy. Wyszła ona za maż za Krzysztofa Słomczyńskiego SP5HS. Zofia przez pewien czas była kierownikiem Centralnego Biura QSL w ZG PZK, a także później członkiem SPOTC.
Kolejną kobietą nadawcą była Mirosława Kuzio SP5SP, bardzo aktywna na pasmach amatorskich. Pomagała ona, z powodzeniem, załatwić bardzo trudną operację chirurgiczną w Bułgarii Romkowi SP8ARK z Krasnegostawu. Z czasem wyszła za maż za krótkofalowca bułgarskiego.
Warto wspomnieć o Felicji SP5XYL, żonie Edmunda SP5SM. Przez długie lata, aż do końca lat 80-tych, była Award Managerem ZG PZK.
Na pasmach coraz częściej było słychać nowe YL-ki, takie jak SP3SQ Barbarę z Poznania, SP9UW Marię z Chorzowa, SP2PZ Barbarę z Bydgoszczy i SP2AAF Annę z Gdańska.
Zanotowano stały wzrost wydawanych zezwoleń dla kobiet. W spisie polskich radiostacji amatorskich z 1962 roku widnieje 9 YL-ek, ale w spisie z 1967 roku było już 40 wydanych zezwoleń. Spis z 1971 roku wykazuje aż 102 zezwolenia dla kobiet.
Coraz częściej na spotkaniach i zjazdach kobiety nadawcy dyskutują o potrzebie powołania Klubu Specjalistycznego skupiającego kobiety SP, wzorem zagranicznych klubów.
Najczęściej mówi się o tym na corocznych, tradycyjnych spotkaniach organizowanych przez krótkofalowców w Jarosławiu. W 1984 roku podjęto decyzję, aby na kolejnym spotkaniu w 1985 roku powołać Ogólnopolski Klub SP-YL. Krótkofalowcy pod kierownictwem Zbyszka SP8AUP oraz jego żony Zosi SP8LNO, powołali Komitet Organizacyjny. Do wszystkich oddziałów PZK rozesłane zostały informacje zapraszające YL-ki do przyjazdu na spotkanie. Postanowiono z tej okazji zorganizować Krótkofalarskie Dni Aktywności, ze szczególnym uwzględnieniem punktacji za łączności z YL-kami. Wówczas naliczono ich 135, wymieniając ich znaki. Zainteresowano tym spotkaniem najwyższe władze miasta Jarosławia. Przyrzekły one pomoc organizacyjną oraz nagrody w postaci pucharów dla najlepszych stacji uczestniczących w zawodach. W lipcu 1985 roku do Jarosławia przyjechało 58 YL-ek, często z całymi rodzinami, reprezentując wszystkie okręgi SP. Przyjechała też Vera OK2BVN z Ostrawy. Zarząd Główny PZK był reprezentowany przez Prezesa SP5JR oraz urzędującego Sekretarza Generalnego PZK Jerzego SP8TK.
Spotkanie kobiet krótkofalowców zaowocowało powołaniem 21 lipca 1985 roku Ogólnopolskiego Klubu Kobiet Krótkofalowców pod nazwą rSP-YL Clubr1;. Wybrano Zarząd w osobach: Prezes Zofia SP8LNO, Wiceprezes Bożena SP9MAT, Sekretarz Maria SP8OBF. Członkami zarządu zostały: SPILOS, SP2IWA, SP5IUL i SP9LDQ. Do Komisji Rewizyjnej weszły: SP-0039/PR, SP9CPS i SP8ULA. Podjęto 11 uchwał kluczowych dla dalszej działalności Klubu. Uchwalono też Statut Klubu. Wystąpiono do Państwowej Inspekcji Radiowej o przydzielenie kobietom na stałe znaku: SP8PYL. Ustalono dzień 21 każdego miesiąca rDniem Aktywności YL".
ZG PZK zatwierdził Statut, jak i barwę różową znaczka Klubowego. Od tego czasu co roku SPYL Klub ok. 8 marca organizował tradycyjne zawody z okazji Dnia Kobiet pod nazwą SP-YL Contest. Wydawany był dyplom za QSO lub SWL z 15 członkiniami Klubu. W czerwcu 1989 roku na III Zjeździe prezesem SP YL Klubu została Bożena SP9MAT z Krakowa. Wówczas podjęto uchwałę o przeniesieniu siedziby Klubu z Jarosławia do OT PZK w Krakowie.
W szczytowym okresie aktywności Klub zrzeszał ponad 250 kobiet nadawców. Niestety pod koniec lat 90. ub. wieku Zarząd Klubu zaniechał działalności integracyjnej, tzn. organizacji Zjazdów, a ostatnie zawody SPYL Contest odbyły się w 2021 r.

Jerzy Miśkiewicz - SP8TK