Komunikat PZK 03/24 z dnia 17.01.2024
Dodane przez sp2jmr dnia 2024-01-18 / 10:37
Komunikat Polskiego Związku Krótkofalowców 
NR 3/2024 z dnia 17 stycznia 2024 r.

Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów PZK, które są nadawane w każdą środę, o godzinie 18:00 czasu lokalnego, na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl /.

I. Sprawy organizacyjne

1. Koniec roku 2023

Sekretariat ZG PZK przypomina o konieczności jak najszybszego przesłania do Sekretariatu ZG PZK dokumentów finansowych za miesiąc grudzień 2023 oraz zaległych dokumentów z poprzednich miesięcy. W tym roku, w którym będzie Zjazd PZK, czasu jest wyjątkowo mało, stąd mój apel w naszym Komunikacie.

Piotr SP2JMR sekretarz PZK

2. Posiedzenie Prezydium ZG PZK

Na podstawie Statutu PZK § 23, pkt. 3 i 4 oraz Regulaminu Organizacyjnego ZG PZK § 11 zwołuję posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego PZK na dzień 27 stycznia 2024 r. (sobota), na godz.11.00, w siedzibie Sekretariatu ZG PZK tj. w Bydgoszczy, Al. Wojska Polskiego 65 a, pokój 204.
Proponowany porządek obrad:
1. Zapoznanie nas z sytuacją finansową na koniec 2023 r.
2. Przyjęcie prowizorium budżetowego na rok 2024.
3. Podjęcie uchwały o zwołaniu posiedzenia ZG PZK.
4. Przygotowanie wniosku do ZG PZK o zwołanie Krajowego Zjazdu Delegatów PZK zgodnie zapisami § 14 pkt 4 i 5 Statutu PZK.
5. Przygotowanie wniosku do ZG PZK w sprawie podwyższenia składek członkowskich PZK na rok 2025.
6. Przyjęcie zmian w Regulaminie głosowania elektronicznego.
7. Zmiana obsady Okręgowego Biura QSL SP5.
8. Inne sprawy wniesione przez członków Prezydium.

Prezes PZK Tadeusz Pamięta SP9HQJ

3. Nieważne głosowania elektroniczne

W dniu 27 września 2023 roku w Warszawie odbyło się Zebranie Założycielskie powołujące "Ogólnopolski Klub PZK - KROTKOFALOW.CY".
Po weryfikacji przez prezydium ZG PZK dokumentów założycielskich klubu w dniu 18.10.2023 r (Uchwała Prezydium ZG PZK nr 20/2023), prezydium ZG PZK podjęło uchwałę o skierowaniu uchwały Zarządu Głównego PZK o zatwierdzeniu powołania klubu pod głosowanie elektroniczne na podstawie § 46 w związku z § 33 pkt od 2 do 5 Statutu PZK.
Głosowanie w tej kwestii odbyło się dwukrotnie. Po raz pierwszy 25 listopada 2023 i po raz drugi 9 stycznia 2024 roku. To daty zakończenia głosowań. Niestety obydwa głosowania okazały się nieważne z powodu braku quorum wśród członków ZG PZK.

Komentarz pozostawiam czytającym.

Info. Piotr SP2JMR


II. Wydarzenia

4. Finał WOŚP w Kołobrzegu

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to ciesząca się największym zaufaniem społecznym organizacja pozarządowa w Polsce. Od 1993 roku w styczniu, organizuje zbiórkę pieniędzy, zwaną Finałem WOŚP, które przeznacza na zakup sprzętu medycznego dla szpitali i hospicjów. Dziś sprzęt zakupiony przez WOŚP jest podstawą nowoczesnego wyposażenia wszystkich szpitali, w których leczy się pacjentów, głównie dzieci w Polsce.
Po raz kolejny radioamatorzy zrzeszeni w Bałtyckim Stowarzyszeniu Krótkofalowców w Kołobrzegu, działają pod specjalnym znakiem SP1WOSP. Działamy z naszych radioklubów zlokalizowanych w Kołobrzegu i Gościnie. W tym roku wspierają nas koledzy z Klubu Krótkofalowców SP1PKW z Wolina, którzy spróbują przeprowadzenia łączności przez satelitę geostacjonarnego QO-100.
Tu na miejscu współpracujemy z lokalnym sztabem #6265, zlokalizowanym przy Urzędzie Miasta w Kołobrzegu.
W tym roku po raz pierwszy dla radioamatorów będzie wystawiany okolicznościowy dyplom. Warunkiem uzyskania dyplomu jest zrobienie 2 QSO na różnych pasmach lub różnymi emisjami na jednym paśmie oraz wpłaty dowolnej kwoty do naszej e-skarbonki WOŚP: https://eskarbonka.wosp.org.pl/rikomezojo.
Jednocześnie prosimy o podanie swojego znaku przy wpłacie i zaznaczenie aby był widoczny!
Działamy na pasmach: 80, 60 , 40, 20, 17, 15, 12, 10 m, od 01.01.2024 do 29.01.2024. Emisje: FT8/FT4, CW, SSB.
Operatorzy SWL mogą zdobyć dyplom, przesyłając wycinek logu z nasłuchu 2 QSO naszej stacji na nasz adres mail: sp1wosp@interia.pl do 10 lutego + wpłata do e-skarbonki.
Dyplomy będą wysyłane mailowo, na podstawie danych adresowych mail na profilu QRZ. Radioamatorzy, którzy nie posiadają profilu na tym serwisie, a chcieliby uzyskać dyplom po spełnieniu warunków, proszeni są o przesłanie informacji nt. 2 QSO z naszym znakiem na adres: sp1wosp@interia.pl.
Logowanie oraz potwierdzenia QSO prowadzone są na naszym profilu: https://www.qrz.com/db/SP1WOSP. Brak kart fizycznych QSL. Sugestie i pytania prosimy kierować na nasz adres mail.

Info. Tomek SP1ZX


5. Noworoczne spotkanie Lubelskiego Oddziału PZK (OT-20)

W dniu 14 stycznia 2024 r. odbyło się pierwsze w roku 2024 spotkanie krótkofalowców zorganizowane przez Zarząd OT-20 PZK. Miejscem spotkania była Szkoła Podstawowa Klonowic w Lublinie, gdzie mieści się klub SP8PKL. Klub ten został założony z inicjatywy dyrekcji szkoły i zarządu OT-20. Jego celem jest popularyzacja krótkofalarstwa wśród dzieci. Zainteresowanie krótkofalarstwem jest ( jak na tę grupę wiekową ) dość duże. Szefem klubu jest Wojtek SQ8IFY, który dużo czasu poświęca na pracę z dziećmi, odbywają się też krótkie prelekcje na różne tematy związane z krótkofalarstwem (m.in. prowadzenie łączności, prefiksy i sufiksy, anteny itp.). Klub ten posiadając własny sprzęt i anteny prowadzi pokazowe łączności oraz startuje w zawodach Dzień Dziecka, zajmując dobre miejsca.
Spotkania organizowane przez zarząd OT-20 PZK odbywają się z reguły co miesiąc w drugą lub trzecią niedzielę miesiąca. Tradycja tych spotkań sięga lat 90. XX wieku. Miejscami spotkań był najczęściej Lublin, ale organizowano je również w terenie. Spotkanie noworoczne, o którym mowa na wstępie, poświęcone było kilku tematom. Najistotniejszą część spotkania stanowiło podsumowanie Lubelskiego Maratonu UKF za rok 2023. Zawody te odbywają się od kilkunastu lat, początkowo były pomyślane jako "wprawka" dla młodych krótkofalowców. Biorący w nich udział nabierali wprawy w nawiązywaniu łączności, wymianie grup kontrolnych, przesyłanie logów do komisji zawodów itd.
Lubelski Maraton UKF składa się z 12 tur rozgrywanych w każdą drugą sobotę miesiąca w godzinach 16:00 -16:59 UTC, w paśmie 2 m FM - kanały simpleksowe. Popularność tych zawodów rosła i w ostatnich latach uczestnikami Maratonu byli nadawcy nie tylko z województwa lubelskiego, ale również stacje z Łodzi, Podkarpacia, Warszawy a także Ukrainy.
Stacje są klasyfikowane w dwóch kategoriach: A - członkowie OT-20 i B - nadawcy nie będący członkami OT-20. Liczba stacji, biorących udział w danej turze jest różna, w ostatnim czasie z reguły jest to około 30 stacji.
W ciągu całego roku liczba stacji biorących udział w Maratonie zmieniała się od 52 w roku 2015, 39 - w 2016, 72 - w 2020, 74 - w 2021, 85 - w 2022 i 80 - w 2023. W 2023 roku 19 stacji wzięło udział w co najmniej 6 turach.
Zawody dają również możliwość pracy z różnych lokatorów (obowiązuje zasada, że w danej turze można pracować tylko z jednego lokatora), co dopinguje do przygotowania stacji do pracy w terenie. Ze względów technicznych i logistycznych jest to wyzwanie, gdyż trzeba przygotować stację i jej zasilanie, anteny i logistykę wyjazdu. Wyjeżdżając w teren najczęściej wybierane są tzw. "górki", zapewniające dobry zasięg. Niestety górki to często miejsca oddalone od miejscowości, dojazd najczęściej drogą gruntową o bardzo różnej nawierzchni. Zważywszy, że w wielu miesiącach zawody rozgrywane są po zmierzchu lub w ciemnościach - stanowi to dodatkowe wyzwanie. Wiele stacji wyjeżdżających w teren dysponuje antenami kierunkowymi, co pozwala na osiągnięcie dużych odległości z innymi uczestnikami, a przez to dobrych rezultatów.
W roku 2023 dwie stacje pracowały z 12 różnych lokatorów, byli to Agnieszka SQ8AGA i Zenek SP5UAO. Odległości uzyskiwane w Maratonie też są zaskakujące. W 2023 roku największą odległość w Maratonie uzyskały stacje SP9SPE (op. Jacek) i SQ5ABG (op. Wiesław) - 352 km. Brały udział również stacje z Ukrainy.
Mistrzem Lubelskiego Maratonu UKF za rok 2023 w kategorii A (członkowie OT-20) został Henryk SP8DHJ, a wicemistrzami Radek SQ8AL i Jerzy SP8HPW.
W kategorii B Mistrzem Lubelskiego Maratonu UKF za rok 2023 został Tomasz SQ8MXE, a wicemistrzami Andrzej SP5IDR i Piotr SP5HKR.
Zapraszamy wszystkich krótkofalowców do udziału w Lubelskim Maratonie UKF w roku 2024, regulamin znajduje się na stronie LogSP. W pierwszej turze (13 stycznia 2024 roku) wzięło udział ponad 30 stacji.

Pozostała część spotkania poświęcona była bieżącym sprawom OT-20 PZK. Prezes Zarządu OT-20 - Grzegorz SP8GPB - przedstawił stan przygotowań do Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego OT-20 PZK, który planowany jest na 18 lutego 2024 roku. Ponadto poinformował zebranych, że na wniosek Zarządu OT-20 PZK do współzawodnictwa SP Contest Maraton w roku 2024 zostały dopisane zawody "Lubelski Lipiec 1980r" organizowane przez Lubelski Oddział PZK. Omówiono również sprawy związane z archiwizacją dokumentów OT-20 PZK, układem strony internetowej OT-20 i możliwościami usprawnienia rozliczania zawodów organizowanych przez OT-20 PZK.
W spotkaniu wzięły udział 23 osoby, które przyjechały z województw podkarpackiego, mazowieckiego i lubelskiego.
Załączone fotografie przedstawiają wybrane fragmenty spotkania.

Info. Jerzy SP8HPW

III. Sport

6. Wiadomości nie tylko DX-owe

Wiadomości 15.01.2024 r.

8Q - Malediwy: Keith, G3WRO, będzie aktywny w stylu wakacyjnym jako 8Q7WR na Malediwach (AS-013) od 24 stycznia do 6 lutego. Będzie pracować na pasmach SSB 40-10 metrów, być może także na 80 m. QSL poprzez znak domowy

C6 - Bahamy: Kevin, W1DED będzie aktywny jako W1DED/C6A z Eleuthera (NA-001), od 15 do 21 stycznia. QSL przez LoTW lub bezpośrednio na znak domowy.

DL_ant - Antarktyda: Felix, DL5XL, będzie aktywny jako DP1POL z niemieckiej stacji badawczej "Neumayer III" na Antarktydzie (AN-016) od około 20 stycznia do wczesnego marca. W wolnym czasie będzie działać głównie na CW, a także digi i SSB. QSL via LoTW, ClubLog lub DL1ZBO.

F - Francja: Stacja TM26PVJ będzie aktywna od 26 stycznia do 4 lutego na potrzeby 26. "Percee du Vin Jaune", festiwalu który w tym roku odbędzie się w Arbois (Jura). QSL via F8GGZ.

I - Włochy: Przez cały rok 2024 ARI Fidenza będzie używać serii specjalnych znaków, każdy reprezentujący "słowo kluczowe", które podsumowuje i charakteryzuje treść zdania z jednego z wielu publicznych przemówień Guglielmo Marconiego: II4TENC (styczeń), II4INTU (luty), II4SUCC (marzec), II4DETR (kwiecień), II4SEAS (maj), II4RDFE (czerwiec), II4INNV (lipiec), II4BFRE (sierpień), II4OTSR (wrzesień), II4VISN (październik), II4BTFU (listopad), II4FCGD (grudzień). QSL przez IQ4FE. Informacje o dyplomie "Discovering Marconi": http://www.arifidenza.it/.

I - Włochy: Zespół ze Słowenii (S51V, S52OT, S54W, S56N, S57DX, S57UN, S59A) będzie aktywny jako IG9/S57DX z wyspy Lampedusa (AF-019) od 20 do 28 stycznia. Główna aktywność będzie miała miejsce podczas zawodów CQ WW 160-Meter CW. Poza zawodami będą aktywni na wszystkich pasmach i trybach. Pod względem DXCC, ta wyspa liczy się jako Włochy, ale jako Afrykańskie Włochy w CQ Contest i CQ DX Marathon. QSL przez S57DX.

OZ - Dania: Z okazji sukcesji króla Frederika X na duńskim tronie, znak OZ24FX będzie używany przez kilku operatorów od 14 do 21 stycznia. QSL przez LoTW, eQSL, Club Log OQRS (direct i biuro) lub direct do OZ1ACB. Więcej informacji na https://www.qrz.com/db/OZ24FX.

YB - Indonezja: Emmanuel, F5LIT, planuje być aktywny jako YB9/F5LIT z wyspy Bali (OC-022) między 22 a 30 stycznia. Zazwyczaj pracuje w trybie SSB na pasmach 40-10 metrów. QSL bezpośrednio na znak domowy. Planuje również przesłać swój log do Club Log i LoTW.

YJ - Vanatu: Takio, JH3QFL, i Mamoru, JH3VAA, będą aktywni jako YJ0AA i YJ0MN od 4 do 11 lutego na FT8 na pasmach KF, dodatkowo na satelicie Green Cube. QSL via LoTW lub bezpośrednio do JH3QFL.

ZF - Cayman Islands: Craig, KA8DSS, będzie aktywny jako ZF2NB/ZF8 z Little Cayman (NA-016) od 20 do 26 stycznia na SSB, pasma 17, 15 i 10 m. QSL direct na znak domowy.

ZL7 - Chatham Islands: Zespół ZL7D (ZL1LDP, ZL1OV i ZL3SSB) będzie aktywny z Chatham Islands (OC-038) od 20 do 27 stycznia. QSL via EA3FLW. Wyniki zawodów: WAG 2023
https://www.dxhf2.darc.de/~waglog/user.cgi?fc=loglist&form=referat&lang=en

Zawody:
Hungarian DX Contest
https://ha-dx.com/en/contest-rules
PRO Digi Contest:
http://www.procontestclub.ro/PDC%20Rules.html
North America QSO Party:
https://www.ncjweb.com/NAQP-Rules.pdf

Pozdrawiam
Marcin SP3BBS

7. UKF- zawody

W najbliższym czasie:

SPAC- 2.3 GHz i wyżej - zawody aktywności UKF - wtorek, 23 stycznia 2024, godz. 18:00 - 22:00 UTC. Regulamin:
https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf.

Zawody SPAC prowadzi i rozlicza Stowarzyszenie Polski Klub UKF.
Dzienniki w formacie EDI prosimy wysyłać poprzez stronę o adresie: http://spac.pk-ukf.pl/.

LY Maraton 144 MHz - krótkofalowcy litewscy zapraszają do udziału w swoim organizowanym od kilku lat całorocznym konkursie na falach ultrakrótkich w paśmie 144 MHz. Konkurs składa się z jedenastu etapów, po jednym w każdą drugą niedzielę miesiąca, w godzinach od 17.00 do 18.59 UTC. Każdy etap składa się z czterech rund, każda po 30 minut. Szczegóły tegorocznego regulaminu podamy po umieszczeniu zawodów w Kalendarzu Zawodów PK UKF. Ogólne informacje o warunkach udziału w konkursie można znaleźć pod adresem https://rc.ktu.lt , gdzie znajduje się ubiegłoroczny regulamin.

Info. Stanisław SQ2EEQ

IV. MS IARU

8. Informacja IARU R1 Monitoring System

Podstawowym celem systemu monitorowania (IARUMS) jest wyszukiwanie, klasyfikacja, identyfikacja i inicjowanie działań prowadzących do usunięcia z pasm amatorskich sygnałów radiowych nadawanych przez stacje nieamatorskie, powodujących szkodliwe zakłócenia - wbrew postanowieniom ITU oraz krajowych przepisów radiowych. Dzięki pracy wszystkich biorących w nim udział wolontariuszy, co miesiąc publikowany jest raport o naruszeniach pasm radioamatorskich. Dostęp do biuletynów jest poprzez stronę: https://www.iaru-r1.org/spectrum/monitoring-system/.

Począwszy od najnowszego numeru 12/2023 Biuletynu IARUMS Region 1, będą w nich publikowane klipy video dotyczące omawianych sygnałów. Aby je obejrzeć należy kliknąć na ikonę "Play" znajdującą się w tekście newslettera i/lub na publikowanych obrazkach. Zachęcam do lektury biuletynu, oraz do obejrzenia i wysłuchania przykładowych sygnałów zakłócających. Często mamy z nimi do czynienia i zadajemy sobie pytania - skąd się biorą? Wspomniany materiał jest bardzo interesujący i wiele wyjaśnia: https://www.iaru-r1.org/wp-content/uploads/2024/01/IARUMS-R1-Newsletter-2023-12.pdf

PZK koordynator IARU Monitoring System R1
73 Mirek SP5GNI

V. Różne

9. Ham-Spiryt na UKF

Zauważyłem ostatnio ciekawe zjawisko - bardzo dużą zależność poziomu Ham-Spiritu od propagacji. Im lepsza propagacja na UKF, tym bardziej "zapomina" się o tym, że kanały wywoławcze służą do wywołania, a potem wypadałoby przejść na inny kanał, takie przypadki są już masowe na 145,500 i 145,550 MHz.
Młodzi adepci krótkofalarstwa słuchają i nabierają złych nawyków, co też już daje się odczuć. O tzw. wchodzeniu " na żyletkę" nie wspomnę....
Druga przyczyna tego typu zachowań to z pewnością "metody" nauki i sposobu przeprowadzania egzaminów. Zauważam nieskromnie, że obecnie wystarczy wykuć na pamięć testy bez żadnego zrozumienia, przebrnąć przez parodię egzaminu praktycznego i cała naprzód w eter, efekty często słyszymy sami - "raport dla ciebie kolego 59, modulacyjnie 10, ale powtórz, bo nie zrozumiałem' - czy o to tu chodzi?
Dlaczego nikt (albo tak mało) przed chęcią wstąpienia w szeregi krótkofalowców nie chce sobie zadać trudu, aby choć trochę popracować na radiostacji klubowej i nabrać tzw. ogłady? Jak tak dalej pójdzie, to będzie strach radio włączyć. ;-)
I z trzeciej 'beczki' - coraz częściej i staje się to już męczące, słychać 'testerów' przemienników, tzn. posiadaczy marnej maści sprzętów typu Quangsheng czy Baofeng, dla których świetną zabawą jest notoryczne odpalanie przemiennika, a często nawet proszą o raport! Cały dowcip polega na tym, że to nie są krótkofalowcy!
Następna rzecz - nowe zjawisko - system FM-LINK stał się już praktycznie pasmem 80 m do łączności "kapciowych", co chwila słychać siedzącego w domu na kanapie "wywołanie ogólne i zapraszam do łączności", a przecież ten system nie do tego celu został powołany. To miało być dla stacji będących w ruchu, a w takich warunkach stacje rzeczywiście będące w ruchu muszą swoje odczekać, aż ktoś w "kapciach" skończy swoje wywody na temat anteny, którą właśnie postawił na lodówce... Quo vadis?

Vy 73 de SP7WME

10. Gość w SP

W dniach 9-16 stycznia pracował okolicznościowo (akcja WWA) w Polsce Ros 4Z5LA pod polskim znakiem 3Z5LA (członek OT-15), częściowo w Warszawie, a częściowo gościnnie u Mirka SP7GMN, co też dało o wiele lepszy skutek, niż praca w środowisku warszawskich zakłóceń. Przeprowadził wiele łączności również ze stacjami polskimi, z pewnością część słuchaczy komunikatu to z przyjemnością potwierdzi. O następnej jego wizycie w SP będziemy informować wcześniej.

Vy 73 de SP7WME

11. List z Ukrainy

Dzisiaj otrzymałem poniższy list od Kolegi krótkofalowca z Ukrainy. Wprawdzie list jest skierowany do mnie, ale ponieważ zawiera on prośbę o wsparcie zdecydowałem o publikacji go w naszym Komunikacie.

"Szczęśliwego Nowego Roku 2024!

Zdrowia, pomyślności, pomyślności dla Ciebie i Twoich bliskich! Życzę sukcesów w krótkofalarstwie, nowych osiągnięć i wszystkiego najlepszego!

Dla nas rok 2023 okazał się rokiem produktywnym. Mój zespół przyjaciół i ludzi o podobnych poglądach nadal rozwija krótkofalarstwo na Ukrainie, a w szczególności Zaporoski Klub Krótkofalowców i klubową stację Uniwersytetu Zaporoskiego - UR4QWW. Mamy przyjazny i zgrany zespół. Zainstalowaliśmy anteny na wszystkich pasmach i nadajemy codziennie, włączając w to zawody i dni aktywności. Szczególną wagę przywiązujemy do przyciągnięcia młodych ludzi. Jeśli słyszałeś EM7YOTA, to my.

W dalszym ciągu niesiemy pomoc radioamatorom, którzy ewakuowali się ze strefy działań wojennych, tym którzy zostawili wszystko i przyszli z pustymi rękami. Prosimy o przesyłanie transceiverów i gadżetów, mogą być uszkodzone, naprawiamy je i porozdajemy potrzebującym. Pomagamy także radioamatorom żyjącym poniżej progu ubóstwa. Wykonujemy anteny i pomagamy w montażu.

Linia frontu zatrzymała się 40 kilometrów od naszego miasta. Alarmy przeciwlotnicze rozbrzmiewają 3 - 10 razy dziennie. Czasami słyszymy nadejście rakiet balistycznych, co tydzień są ranni i zabici. Dużo zniszczonych budynków. Mimo to nie poddajemy się i kontynuujemy naszą pracę. Angażujemy się w działalność wolontariacką.

Dziękuję za wsparcie mnie i naszego kraju, doceniam to. Zawsze chętnie się z Tobą komunikuję!

Nick UR6QV / UT5Q,
Organizacja pozarządowa rZaporoski Klub Krótkofalowcówr1;, założyciel stacji klubowej UR4QWW Uniwersytet Zaporoski, zastępca szefa zaporoskiej organizacji wydziałowej "Ukraińskiej Ligi Radioamatorów".

+38097-599-73-88 (WhatsApp, Viber, Telegram)
qrz.com/db/ur6qvr1;, PayPal: mpapirovsky@gmail.com
73! Wszystkiego najlepszego!

12. Karty QSL 

(Karty QSL są dowodem potwierdzenia łączności). Krótka historia zmian.
Klasycznie krótkofalowcy wymieniali karty QSL papierowe. Były w tamtej epoce (minionej epoce, np. do roku 1990) także ekstra karty QSL - na skórze, na korze brzozowej, ręcznie malowane i rzeźbione.
Jakie są obecnie stosowane sposoby wymiany kart QSL i potwierdzania QSO.

1. Karty QSL papierowe klasyczne via biuro, via klub, z "ręki do ręki" na spotkaniu. Trzeba być członkiem organizacji krajowej zrzeczonej w IARU by być uprawnionym do korzystania z biura QSL. Kluby SP mają za darmo tą usługę w PZK. Status rozwoju tej "technologii" - tendencja spadkowa.

2. LoTW, karty elektroniczne. Obecnie najważniejszy światowy system potwierdzeń, zintegrowany z programem dyplomowym DXCC. Honorowany także przez rodzimy SPDXC. Tendencja wymiany elektronicznych kart QSL przez LoTW - jest wzrostowa.

3. System e-QSL. Był pierwszym systemem elektronicznych potwierdzeń (przed LoTW), niestety stał się mniej istotny. Ale jest honorowany w niektórych dyplomach. Tendencja - nieco spadkowa.

4. Karty QSL direct, dalej aktualne, karta QSL wysyłana jest klasycznym listem pocztowym wraz z kuponami IRC lub "zielonymi banknotami" w typowej ilości $2-5. Koszty takich wysyłek wzrosły ze względu na inflację i wzrost opłat za usługi pocztowe. Tendencja - nieco spadkowa.

5. Karty QSL direct, wykorzystanie Clublog, PayPal, "jednokierunkowe do aplikanta". Bez potrzeby wysyłania własnych kart QSL. Ekspedycje tych kart QSL nie potrzebują.

6. Elektroniczne karta QSL graficzna (ostatni wynalazek), typowo wysyłana via email, zazwyczaj pobierany z systemu QRZ.com przez wysyłającego. Od 2 lat - fala narastająca. Poniżej przykład takiej karty QSL-email, Przykładowo - zrobiłem z gościem (SP7WNN) QSO będąc w SP8, następnego dnia była w poczcie karta. Co z tą kartą QSL zrobić? Oto jest pytanie! Kolekcjonować komputerowo, drukować na drukarce i schować do albumu.
*Poniżej przykłady elektronicznych graficznych kart QSL, które przyszły drogą email.

73 ZYGI SP5ELA

VI. Silent Keys
________________________________________________________

SP9ZE SK

Z wielką przykrością i żalem informuję, że w dniu 08.01.2024 r. w wieku 94 lat odszedł do krainy Dx-ów nasz przyjaciel, kolega, społecznik, człowiek uczciwy i prawy, nestor krótkofalarstwa w Polsce Wojciech Loska SP9ZE.
Był on długoletnim Członkiem Klubu Sportów Łączności LOK SP9KAG w Gliwicach oraz Członkiem Polskiego Związku Krótkofalowców. Pełnił funkcję Prezesa Klubu Sportów Łączności LOK SP9KAG w Gliwicach przez kilka kadencji. Dużo pracy poświęcił młodym adeptom krótkofalarstwa. Był twórcą gliwickiego przemiennika w paśmie 2 m SR9G. To co robił, robił z pełnym przekonaniem i zaangażowaniem.

Cześć Jego pamięci!

Msza św. żałobna odbyła się w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, w Gliwicach (dzielnica Trynek), w dniu 13.01.2024 r., a uroczystość pochówku na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach.

Vy 73 de Czesław SP9FZU

_______________________________________________________

Redakcja Komunikatów PZK dziękuje za przesłane materiały: Nickowi UR6QV, Tadeuszowi SP9HQJ, Marcinowi SP3BBS, Stanisławowi SQ2EEQ, Tomkowi SP1ZX, Jerzemu SP8HPW, Mirosławowi SP5GNI, Czesławowi SP9FZU, Krzysztofowi SP7WME.


Informujemy, że Prezydium ZG PZK podjęło decyzję, aby wszyscy członkowie PZK zarejestrowani w bazie systemu OSEC otrzymywali Komunikat PZK "z urzędu", jako tzw. wartość dodaną. Komunikaty są od lat robione i nadawane w paśmie 80 m sporym wysiłkiem osób będących w składzie Redakcji.
Jednocześnie Redakcja Komunikatu prosi o niewysyłanie na adres dystrybucyjny odpowiedzi i listów. Prosimy je kierować na indywidualne adresy e-mail członków Redakcji: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl, sp5e@krotkofalow.cy.


Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl, sp5e@krotkofalow.cy.

W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie, czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać
w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt otrzymanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), a także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę, o godzinie 18:00 czasu lokalnego, na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK: Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA, Krzysztof SP5E i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

Adres redakcji:
Sekretariat ZG PZK ul. Wojska Polskiego 65A pok. 204 85-825 Bydgoszcz

*Motto Redakcji
Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał "z terenu" często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym co środowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej "Komunikatem sekretariatu ZG PZK"). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów). Od lutego 2022 r. członkiem Redakcji jest Krzysztof SP5E, który odpowiada za nową szatę graficzną Komunikatów.

Redakcja Komunikatów PZK

UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrypcja

Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK, są wysyłane pocztą elektroniczną w ramach subskrypcji (e-mail), do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dotyczącymi innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem.
Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.
Aby otrzymywać Komunikat PZK, należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres:
komunikat-pzk@pzk.org.pl w temacie wiadomości z tekstem "subscribe" (subscribe - bez apostrofów). Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe".