Komunikat składkowy na 2024 rok.
Dodane przez sp2jlr dnia 2023-11-23 / 09:31
Komunikat składkowy na 2024 rok

Uprzejmie informuję, że wysokość składki członkowskiej PZK na 2024 rok nie uległa zmianie. Obowiązują stawki zatwierdzone Uchwałą Zarządu Głównego PZK Nr 682/01/21 z dnia 4 września 2021 roku. Roczne stawki składek poniżej.

L.p. Rodzaj składki - opis
1. Składka wpisowa 0,00 zł
2. Składka dla członka nadzwyczajnego SWL 30,00 zł
3. Składka ulgowa dla członka zwyczajnego od 71 roku życia 90,00 zł
4. Składka dla członka zwyczajnego 120,00 zł
5. Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat lub uczącego się do 26 lat 30,00 zł
6. Składka dla członka wspomagającego 20,00 zł
7. Kluby zarejestrowane w OT PZK 0,00 zł

Ponadto integralną częścią składki jest składka oddziałowa, której wysokość każdy Oddział Terenowy PZK ustala indywidualnie, uchwałą podjętą przez członków na walnym zebraniu. Składki należy wpłacać, wyłącznie, na konto macierzystego OT lub w kasie OT.

Zgodnie z Regulaminem Składkowym termin opłacania składek, za pierwsze półrocze, przez członków, upływa 15 stycznia 2024 roku.

Skarbnicy OT PZK

Proszę o dokonywanie wpłat składek członkowskich na 2024 rok wyłącznie w połączeniu z Wirtualną Listą Wpłat wygenerowaną w systemie OSEC na 2024 rok i nie łączenie ich ze składkami za rok 2023. Możliwość generowania WLW na 2024 rok zostanie udostępniona w OSEC 1 grudnia br. W opisie przele-wu proszę umieścić numer WLW systemu OSEC, za którą jest on dokonywany.

Jan Dąbrowski SP2JLR skarbnik PZK