Komunikat PZK 46/23 z dnia 15.11.2023
Dodane przez sp2jmr dnia 2023-11-15 / 21:48
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 46/2023 z dnia 15 listopada 2023 r.


Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów PZK, które są nadawane w każdą środę, o godzinie 18:00 czasu lokalnego, na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/ .


I. Sprawy organizacyjne

1. Odwołane Posiedzenie ZG PZK

W dniu 9 listopada br. Prezydium ZG PZK w drodze głosowania elektronicznego podjęło uchwałę o uchyleniu uchwały nr 19/2023 z dnia 21 września 2023 r. o zwołaniu na dzień 2 grudnia Posiedzenia ZG PZK w trybie zdalnym.
Powodem powyższego jest zmiana stanu prawnego uniemożliwiającego obecnie odbywanie posiedzeń organów władz PZK w trybie zdalnym, jak też brak stosownego zapisu w Statucie PZK.

Info. Piotr SP2JMR

2. Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze w OT 31 PZK

W związku z dobiegającą końca kadencją władz Rybnickiego Oddziału Terenowego PZK (OT-31 PZK) Zarząd Oddziału na mocy Uchwały 5/2023, podjętej w dniu 15.10 2023, zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OT-31 PZK w niedzielę, 17 grudnia 2023 roku, o godzinie 10.00, w Miejskim Ośrodku Kultury w Pszowie przy ulicy Traugutta 1. W przypadku braku kworum zebranie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu (17.12.2023) o godzinie 10.15 (drugi termin).
Informację o zebraniu jest opublikowana na stronie OT-31 PZK https://ot31.pzk.org.pl, dodatkowo członkowie OT-31 PZK zostaną poinformowani poprzez pocztę elektroniczną i internetowe forum oddziałowe. Proponowany porządek obrad jest zamieszczony na stronie oddziałowej.

Eugeniusz Kowol SQ9HZM
Prezes OT-31 PZK

3. Walne Zebranie Sprawozdawczo -Wyborcze 18 OT PZK w Rzeszowie

Zarząd 18 Oddziału Terenowego PZK w Rzeszowie na podstawie Uchwały Zarządu z dnia 7 listopada 2023 r. zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczor11;Wyborcze, które odbędzie się w dniu 10 grudnia 2023 r. (druga niedziela grudnia), o godz. 9:30 (I termin), godz. 10:00 (II termin).
Miejsce Walnego Zebrania Sprawozdawczor11;Wyborczego: Budynek Klubu 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, ul. Dąbrowskiego 22, 35-036 Rzeszów.
Serdecznie zapraszamy!

Vy 73!
Adam SP8N
Prezes OT-18 PZK w Rzeszowie

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Oddziału Poznańskiego (OT-08) PZK

W związku z dobiegającą końca kadencją władz Oddziału Poznańskiego (OT-08) PZK na podstawie § 35 pkt 4a i 5 Statutu PZK Zarząd Polskiego Związku Krótkofalowców r11; Oddział Poznański mocą podjętych w dniu 22 października ustaleń przez Walne Zebranie członków Oddziału Poznańskiego (OT-08) PZK zwołuje na dzień 3 grudnia 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Poznańskiego PZK na poznańskich Ratajach, Osiedle Armii Krajowej 100 (budynek SP18). Pierwszy termin Walnego Zebrania ustala się na godzinę 11:00. W przypadku braku kworum do podjęcia przez Walne Zebranie prawomocnych uchwał odbędzie się ono w tym samym miejscu w drugim terminie, tj. 3 grudnia 2023 roku o godzinie 11:15, a podjęte wówczas uchwały będą prawomocne.
Informacja o zwołaniu Walnego Zebrania, jego czasie i miejscu będzie treścią jednego z punktów do Komunikatu PZK nr 46/2023 w dniu 15 listopada 2023 roku oraz uzupełniona o porządek obrad będzie dostępna (w budynku SP18) na oddziałowej stronie www. Powyższa informacja zostanie także wysłana z zachowaniem statutowego terminu 14 dni przed ustalonym terminem Walnego Zebrania wszystkim Kolegom i Koleżankom, członkom Oddziału SMS-em lub pocztą elektroniczną na posiadany przez Zarząd Oddziału i zgodny z danymi umieszczonymi w bazie OSEC numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, za których podanie i ewentualną aktualizację odpowiedzialny jest każdy członek Oddziału.

Prezes Zarządu
Oddziału Poznańskiego (OT-08) PZK
Jacek Behrendt SP3JB


II. Sport

5. Informacje nie tylko DX-owe

3W - Wietnam: Jacek, SP5APW od 30 listopada do 9 grudnia będzie aktywny jako 3W9C z wyspy Con Son AS-130. Zapowiada aktywność na 5 pasmach 20, 17, 15, 10 i 6 metrów, emisjami SSB i FT8.

4S7 - Sri Lanka: Peter, DC0KK ponownie wybiera się na Sri Lankę AS-003, skąd będzie QRV jako 4S7KKG do 30 marca 2024 r. QSL via OQRS.

8P - Barbados: Bob, GU4YOX wybiera się na CQ WW DX CW Contest na Barbados NA-021, skąd będzie nadawać jako 8P9A w kategorii SOSB 20 metrów. Przed zawodami będzie QRV jako 8P9OX testując swój sprzęt. QSL via LoTW lub znak domowy.

A4 - Oman: A43ND to znak okolicznościowy z okazji Święta Narodowego Omanu, który przypada na 18 listopada. QSL via EC6DX. Ponadto z tej samej okazji usłyszymy inne stacje z Bliskiego Wschodu: A60OMA, A91OMA, A91OMA, HZ1OMAN, 9K9OMAN, A71OMAN.

F - Francja: Michel, F8GGZ od 25 listopada do 3 grudnia będzie nadawać jako TM100LTB z okazji setnej rocznicy pierwszej transatlantyckiej łączności, pomiędzy Leonem Deloy, F8AB a Fredem Schnell, 1MO (28 listopada 1923 r). QSL via biuro.

FJ - St. Barthelemy: KB9DVB jako FJ/KB9DVB i KC9SNM oraz KB9DVC jako TO0T od 22 do 29 listopada będą nadawać z wyspy Świętego Bartłomieja NA-146.
W planie udział w CQ WW DX CW Contest jako TO0T. QSL via KB9DVC.

FS - Saint Martin: Zespół TO9W w składzie K9EL, K9NU, N9EP, W9AP i FS4WBS od 26 listopada do 8 grudnia będzie QRV z Saint Martin NA-105. QSL via LoTW, OQRS lub W9ILY. Strona https://www.k9el.com/TO9W/TO9W.htm.

P4 - ARuba: John, W2GD od 20 do 28 listopada ponownie będzie QRV z Aruby SA-036 jako P40W. QSL via N2MM.

PJ4 - Bonaire: Na zawody CQ WW CW DX Contest wybierają się również PJ4/K4BAI, PJ4/KU8E i PJ4/N8VW, którzy będą aktywni od 21 do 28 listopada z Bonaire. W zawodach usłyszymy ich jako PJ4A. QSL via K4BAI.

PJ7 - Sint Maarten: Gary, KC9EE pomiędzy 20 a 29 listopada będzie aktywny jako PJ7EE z Sint Maarten NA-105. QSL via OQRS.

T32 - Wschodnie Kiribati: na początku grudnia przez około 3 tygodnie Rebel DX Group rozpocznie aktywność jako T32TT z Kiritimati/Christmas Island OC-024.
QSL via OQRS. Szczegóły https://www.facebook.com/rebeldxgroup/.

V4 - St. Kitts: Bob, WX4G od 20 listopada do 1 grudnia będzie aktywny jako V47RB z St. Kitts NA-104. W CQ WW DX CW Contest będzie używać znaku V48A. QSL via OQRS.

V5 - Namibia: Gunter, DK2WH ponownie będzie aktywny z Namibii jako V51WH i V55Y w zawodach. Usłyszymy go na pasmach od 16 listopada do kwietnia 2024 roku.

VK9 - Christmas i Cocos Isl: Yuris, YL2GM i Eugene, EA5EL będzie QRV jako VK9XY z Christmas OC-002 od 14 do 27 listopada. Następnie jako VK9CY z Cocos Keeling OC-003 od 29 listopada do 7 grudnia. QSL via OQRS. Szczegóły na https://www.lral.lv/vk9xy_vk9cy/index.html.

VP9 - Bermuda: Darrell, AB2E od 23 do 27 listopada będzie aktywny jako AB2E/VP9 z QTH VP9GE. QSL via znak domowy.

VU - Indie: Datta, VU2DSI będzie ponownie aktywny jako AU2JCB od 23 listopada do 11 grudnia celem upamiętnienia urodzin (30 listopada 1858) Indyjskiego fizyka i pioniera radia Jagadish Chandra Bose. Stacja będzie aktywna na SSB w paśmie 80, 40, 20, 15 i 10 metrów oraz FM na 50800, 51500 i 29700 kHz. QSL via znak domowy. Będą ponadto aktywne AU3JCB (VU2EVU) i AU5JCB (VU2XPN).

YB - Indonezja: Burkhard, DL3KZA jest do 17 listopada aktywny jako YB9/DL3KZA z wyspy Flores OC-151. QSL via znak domowy.

ZL7 - Chatham: Zespół ZL7A ma dwa dni opóźnienia. Stacja będzie QRV do 22 listopada. Szczegóły na https://www.qrz.com/db/ZL7A QSL via OQRS.

Zawody 18-19 listopada 2023 r.
LZ DX Contest http://lzdx.bfra.bg/rulesen.html

Janusz SP9FIH wrzucił logi na LoTW za aktywność FJ i VP9!

Pozdrawiam Adam SQ9S

5a. Uzupełnienie. Ekspedycje z udziałem Polaków.

T32TT East Kiribati.- ilustracje widoczne w wersji PDF

Linki: https://www.qrz.com/db/T32TT
Portal na Facebook: https://www.facebook.com/rebeldxgroup/

Ekspedycja pod wodzą Dominika 3Z9DX.

DX8H Filipiny- ilustracje widoczne w wersji PDF

Info: SP5ELA

6. UKF - zawody

W najbliższym czasie:

SPAC- 1.3 GHz - zawody aktywności UKF - wtorek, 21 listopada 2023, godz. 18:00 - 22:00 UTC. Regulamin:
https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf.
Zawody SPAC prowadzi i rozlicza Stowarzyszenie Polski Klub UKF. Dzienniki w formacie EDI prosimy wysyłać poprzez stronę o adresie: http://spac.pk-ukf.pl/.

EME ARRL III - 50-1296 MHz, 25-26 listopada 2023, godz. 00:00r11;23:59 UTC. Trzecia tura zawodów EME pod patronatem ARRL. Regulamin zawodów: http://www.arrl.org/eme-contest.

Info. Stanisław SQ2EEQ

III. IARU MS

7. Informacja EMC Managera PZK

W ostatnim biuletynie "IARU Monitoring System Regon 1" znajduje się szereg ciekawych informacji oraz ilustracji dotyczących intencjonalnych zakłóceń amatorskich pasm krótkofalowych. W październiku 2023 r. zaobserwowaliśmy m.in. w paśmie 20 m nieznany sygnał cyfrowy, którego nigdy wcześniej nie odbieraliśmy. Po więcej szczegółów zapraszamy do lektury lub ściągnięcia biuletynu:
https://www.iaru-r1.org/wp-content/uploads/2023/11/IARUMS-R1-Newsletter-2023-10.pdf.
Strona gówna "IARUMS R1" z dostępem do archiwalnych materiałów:
https://www.iaru-r1.org/about-us/committees-and-working-groups/iarums/ .

73, Mirek SP5GNI
____________________________________________________________________

V. Silent Keys

SP5X SK

Z kronikarsko-koleżeńskiego obowiązku, chciałbym poinformować, że w nocy z 6/7 października br. zamilkł na zawsze mikrofon i klucz Andrzeja SP5X (d. SP5MXA) z Makowa Mazowieckiego. Andrzej odszedł przedwcześnie, po nieszczęśliwym wypadku w swoim domu, który miał miejsce na początku września. Miał 66 lat.
Dla mnie i Nas wszystkich to dobry znajomy z pasm, a dla wielu znany jako aktywator obiektów zamkowych oraz wielu programów dyplomowych, a także aktywator programu Flora & Fauna. Andrzej należał do Bractwa Zamkowego (numer członkowski 110). Do końca swych dni był członkiem PZK.
Andrzeja poznałem na początku lat 80. Z moją pomocą szybko uruchomił się na UKF-ie i po wybudowaniu domu rozpoczął intensywną pracę na falach krótkich. Pracował zarówno na SSB jak i na telegrafii.
Pozostawił w smutku dwójkę dorosłych dzieci i wnuki. Żona Andrzeja odeszła w 2021 r. Andrzej spoczął na miejscowym cmentarzu w Makowie Mazowieckim obok swojej małżonki 13 października 2023 r.

Andrzeju! Pozostaniesz na długo w Naszej pamięci.

Mirek SP5IDK, Wojtek SP2ALT, Marek SP5IYI
Cześć jego Pamięci!

_________________________________________________________


Redakcja Komunikatów PZK dziękuje za przesłane materiały: Adamowi SQ9S, Stanisławowi SQ2EEQ, Mirkowi SP5GNI, Mirkowi SP5IDK, Wojtkowi SP2ALT, Markowi SP5IYI, Eugeniuszowi SQ9HZM, Adamowi SP8N, Jackowi SP3JB.

Informujemy, że Prezydium ZG PZK podjęło decyzję, aby wszyscy członkowie PZK zarejestrowani w bazie systemu OSEC otrzymywali Komunikat PZK "z urzędu", jako tzw. wartość dodaną. Komunikaty są od lat robione i nadawane w paśmie 80 m sporym wysiłkiem osób będących w składzie Redakcji.
Jednocześnie Redakcja Komunikatu prosi o niewysyłanie na adres dystrybucyjny odpowiedzi i listów. Prosimy je kierować na indywidualne adresy e-mail członków Redakcji: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl, sp5e@krotkofalow.cy.


Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl, sp5e@krotkofalow.cy.

W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie, czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt otrzymanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), a także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę, o godzinie 18:00 czasu lokalnego, na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK: Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA, Krzysztof SP5E i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

*Motto Redakcji

Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał "z terenu" często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym co środowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej "Komunikatem sekretariatu ZG PZK"). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów). Od lutego 2022 r. członkiem Redakcji jest Krzysztof SP5E, który odpowiada za nową szatę graficzną Komunikatów.

Redakcja Komunikatów PZK

UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrypcja

Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK, są wysyłane pocztą elektroniczną w ramach subskrypcji (e-mail), do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dotyczącymi innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem.
Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.
Aby otrzymywać Komunikat PZK, należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres:
komunikat-pzk@pzk.org.pl w temacie wiadomości z tekstem "subscribe" (subscribe - bez apostrofów). Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe".