Komunikat PZK nr 27/23 z dnia 05.07.2023
Dodane przez sp2jmr dnia 2023-07-06 / 08:12
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 27/2023 z dnia 05 lipca 2023 r.


Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów PZK, które są nadawane w każdą środę, o godzinie 18:00 czasu lokalnego, na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/ .


1. SN0HQ 2023 i Mistrzostwa Świata IARU

Jak co roku w drugi pełny weekend lipca odbywają się Mistrzostwa Świata IARU na falach krótkich. W tym roku przypada to w dniach 8-9 lipca, w godzinach od 12:00-12:00 UTC, czyli od 14:00-14:00 czasu lokalnego. Mistrzostwa odbywają się emisjami CW i SSB na pasmach 160-10 m (oczywiście bez WARC). Celem tych zawodów jest uaktywnienie jak największej liczba stacji w krajach członkowskich IARU. Każdy krótkofalowiec, który ma dostęp do stacji swojej, klubowej lub kolegi powinien w czasie mistrzostw wyjść w eter i zrobić tyle QSO's na ile mu pozwala czas i możliwości. Poza tym są to zawody, w których punktowane są także łączności ze stacjami ze swoich krajów. Zachęcamy do robienia łączności ze wszystkimi, a szczególnie z naszą reprezentacją SN0HQ.
Jak co roku za zaliczenie 12 QSO's (6 na CW i 6 na SSB) można otrzymać gratis okolicznościową koszulkę z akcentem WRTC 2022, oczywiście po przesłaniu zgłoszenia, przez formularz: Zgłoś swoje 12 QSO z SN0HQ! , a ewentualne reklamacje można będzie składać via e-mail koszulki-sn0hq@pzk.org.pl
W tym roku Mistrzostwa IARU odbywają się w cieniu olimpiady krótkofalarskiej, czyli WRTC, o której pisaliśmy już w Komunikatach PZK nr 25 i 26. Mamy jako PZK powód do dumy ponieważ do WRTC zakwalifikowało się dwóch naszych Kolegów: Krzysztof SP7GIQ oraz Bogusław SP7IVO, którzy spełnili wysokie wymagania Mistrzostw Świata IARU.
Odbywająca się we Włoszech olimpiada spowodowała dość znaczne osłabienie zespołu SN0HQ. Część stacji pracuje pod swoim znakiem z zamiarem uzyskania jak najlepszego wyniku, a niektórzy z nas pojechali do Włoch wspierać naszą reprezentację. Po rezygnacji Włodka SP6EQZ z roli kapitana, w Zespole SN0HQ dotychczas nie wybrano Jego następcy. Funkcję p.o. kapitana i koordynatora SN0HQ przejął Zygmunt SP5ELA, który sporym nakładem czasu i pracy skompletował skład Zespołu na tegoroczny start i zajął się logistyką oraz informatyką z pomocą Kazika SP2FAX, Jerzego SP6ZT, Mariana SP6M, Łukasza SQ8GHY oraz w sprawach administracyjnych moją czyli Piotra SP2JMR.
Regulamin IARU HF Championship oraz wszystkie potrzebne informacje znajdziemy na stronie https://sn0hq.org.pl/regulamin.php .
Ważne: ostateczny termin wysyłki logów w formacje Cabrillo poprzez aplikację contest-log-submission.arrl.org/ to 16 lipca 2023 r. godzina 12.00 UTC.

Niech moc będzie z nami!

Info. Piotr SP2JMR członek zespołu SN0HQ

2. SN0HQ 2023 i IARU HF Championship - 8-9.07.2023 r., 12.00 UTC-12:00 UTC

Zespół SN0HQ przygotowuje się do startu w zawodach IARU HF Championship. Z powodu udziału dwóch członków Zespołu - SP7GIQ i SP7IVO w WRTC* oraz z powodu wyjazdu członków SN0HQ - kibiców ww. naszych zawodników do Italii, Zespół został osłabiony. We wrześniu 2022 r. zrezygnował z funkcji kapitana Włodek SP6EQZ. Do chwili obecnej nie udało się wybrać nowego kapitana SN0HQ. Nie odbyło się w roku 2023 tradycyjne spotkanie przed-contestowe (w ostatnich latach spotkania miały miejsce w Burzeninie).
Nie mamy w tym roku tak "potężnej" obsady stacji i stanowisk, jak w latach poprzednich. Ale mamy kilku nowych, młodszych zawodników na "pokładzie". To dla nich szansa szkoleniowa.

Informatyka i technika.

W czasie zawodów IARU HF operatorzy / stacje SN0HQ pracują w sieci. Wszystkie stacje są w sieci opartej na OPEN VPN, serwer oraz konfigurację zapewnia obecnie Jerzy SP6ZT. Komunikacja wewnętrzna (od 2005 roku) jest realizowana za pomocą klasycznego komunikatora IRC, serwer zapewnia klub SP5PBE (SP5DXM i SP5ELA).
W tym roku uruchomiona została na potrzeby zespołu SN0HQ eksperymentalna instalacja DX-clustera. Prace wykonał Jacek SQ5BPF z uwzględnieniem uwag SN0HQ. DX-cluster, dostarczanie spotów do sieci SN0HQ jest krytyczne. Bez spotów stacje są rśleper1;. Dane pobierane z instalacji dx-clustera SQ5BPF są superpozycją danych z DX-Summit, Reversebeacon.net oraz z nowej instalacji skimmera uruchomionej w okolicach Warszawy przez Piotra SQ5J (ex SQ5JUP). Skimmer pracuje na Red-Pitaya i AFEDRI.net.
Opis projektu: https://sq5jup.rf.pl/RBN-skimmer.html .
Zespół pracuje z wykorzystanie programu N1MM+ w opcji sieciowej. Tylko jeden terminal może w tej koncepcji dostarczać spoty. Jest to krytyczne, a tego zadania podjął się Zygmunt SP5ELA.

Polskie stacje!

Są dla nas w SN0HQ bardzo ważne. Każde QSO z SP daje 1 pkt. Wołajcie SN0HQ - byle "z głową". Trzeba wyczekać właściwej propagacji, nie wołać na upartego, kiedy SN0HQ ma pile-up stacji zagranicznych, zwłaszcza DX-owych. Większość wołających stacji SP/SQ ma już doświadczenie i to jest OK.

W wersji PDF widoczny jest przykładowy ekran NETWORK sieci SN0HQ z odbywających się obecnie testów i przygotowań. To sieć programu N1MM+. Późne godziny, noc z 3 na 4-ty lipca. Stacje oznaczone literą rRr1; to stacje główne, tzw. rRunr1;, stacje oznaczone literą rMr1;, to stacje rezerwowe przejmujące pracę w przypadku awarii, burzy lokalnej, propagacji, czynnika ludzkiego, etc. W sieci występują jeszcze tzw. stacje in-bandowe, których nie ma na powyższym ekranie. W roku 2023 stacji w sieci będzie 30-40.

"Zabawne"- okienko ostrzeżenia w programie N1MM+ o niezgodności wersji oprogramowania! (będzie widoczne w wersji PDF) To krytyczna sprawa zgodności software. Wszystkie stacje w sieci muszą mieć tą samą wersję programu N1MM+. Kiedyś pracując na WriteLogu mieliśmy z tym ciągłe problemy.

*Informacja o WRTC 2022 jest opublikowana w Komunikacie PZK nr 25 i 26 (ostatnie komunikaty).

I NIECH MOC BĘDZIE Z NAMI!

P.o. obowiązki kapitana SN0HQ, Zygi SP5ELA

3. Mapka stref ITU  mnożników w zawodach IARU HF Championship widoczna w wersji PDF

Info: SP5ELA

I. Sprawy organizacyjne

4. Po Posiedzeniu Prezydium ZG PZK 29.06.2023 r.

Posiedzenie odbyło się za pośrednictwem komunikatora Microsoft Teams. Obecni: Tadeusz SP9HQJ - Prezes PZK, Jan SP2JLR - Skarbnik PZK, Piotr SP2LQP - Wiceprezes PZK, Marek SP3AMO - Wiceprezes PZK, Piotr SP2JMR - Sekretarz PZK. Z Głównej Komisji Rewizyjnej udział wzięli: Krzysztof SQ2JK, Adam SQ1GPR, Krzysztof SQ2NIG. Gość posiedzenia Waldemar 3Z6AEF - Prezes OT-01 PZK, członek ZG PZK oraz Tomasz SP3QDM z-ca Członka Prezydium. Omawiano, poruszano oraz podjęto uchwały w poniższych kwestiach.

1. Aktualny stan finansów PZK przedstawił Jan SP2JLR skarbnik PZK:

Stan finansów Związku na dzień 29 czerwca 2023 roku przedstawia się następująco:
- ZG PZK konto główne: 104 961,64 zł plus lokata 130 000 zł,
- 1% OPP: 68 738,28 zł plus lokata 70 000 zł,
- Oddziały Terenowe: 166 300,81 zł,
Razem: 340 000,73 zł plus lokaty 200 000 zł.
Lokaty kończą się 24 sierpnia br.

Składki przyjęte w ZG Związku - 333 080 zł. tj. 96.54% planowanej kwoty, przyjętej w projekcie budżetu na 2023 rok. Do planowanej kwoty brakuje 11 920 zł. Środków ze składek przyjęto o 3 515 zł więcej niż 29 czerwca roku ubiegłego.
Skarbnik przeanalizował i omówił poszczególne pozycje realizacji budżetu.

Pozostałe sprawy finansowe:

a) Zbiórka publiczna przeprowadzona na OSK ŁOŚ jest całkowicie zakończona i w najbliższym czasie zostanie to ogłoszone na Portalu Zbiórek Ministerstwa Cyfryzacji.

b) Skarbnik omówił poszczególne pozycje kosztów OSK ŁOŚ 2023. Poinformował, że wszystkie środki ze zbiórki zostały wydatkowane. Obecnie czekamy na końcowe rozliczenie spotkania przez organizatorów.

2. W trakcie dyskusji Jan SP2JLR m.in. zwrócił uwagę, na to, że Klub SP7PKI, którego znaku jako nazwy używa szkodzące PZK forum dyskusyjne jest klubem PZK. Członkowie prezydium postanowili wyjaśnić z władzami klubu terenowego PZK SP7PKI i Świętokrzyskiego Oddziału PZK kwestię - kto organizacyjnie odpowiada za treści publikowane na forum SP7PKI i jaki jest status organizacyjny forum, tzn. czy podlega ono władzom klubu terenowego PZK SP7PKI i władzom OT 03 PZK?

3. Podjęto uchwały w sprawie odznaczenia Medalem im. Braci Odyńców.

a) Prezydium ZG PZK na wniosek Zarządu Jarosławskiego Oddziału Terenowego PZK podjęło uchwałę o odznaczeniu Medalem im. Braci Odyńców za zasługi dla Krótkofalarstwa Pana Stanisława Kłopota Starosty Jarosławskiego.

b) Prezydium ZG PZK na wniosek Zarządu Jarosławskiego Oddziału Terenowego PZK podjęło uchwałę o odznaczeniu Medalem im. Braci Odyńców za zasługi dla Krótkofalarstwa Pana Waldemara Palucha Burmistrza Jarosławia.

4. Prezydium ZG PZK podjęło następujące uchwały:

a) Na wniosek Zarządu Toruńskiego OT PZK Prezydium ZG PZK podjęło uchwałę o ogłoszeniu zamiaru odznaczenia Złotą Odznaką Honorową PZK kol. Jana Dąbrowskiego SP2JLR.

b) Na wniosek Zarządu Toruńskiego OT PZK prezydium ZG PZK podjęło uchwałę o ogłoszeniu zamiaru odznaczenia Złotą Odznaką Honorową PZK kol. Mariusza Thomasa SQ2BNM.

c) Na wniosek Zarządu Gliwickiego OT PZK prezydium ZG PZK podjęło uchwałę o ogłoszeniu zamiaru odznaczenia Złotą Odznaką Honorową PZK kol. Janusza Węgrzyna SP9FIH.

5. Inne sprawy wniesione przez członków Prezydium.

a) Przeanalizowano wniosek Jacka SP5EAQ o dofinasowanie wyprawy na Chatham ZL7. Prezydium przychyliło się do wniosku i pokryje koszty druku kart QSL po wyprawie, w kwocie nie przekraczającej 1000 zł.

b) Omówiono wniosek Prezesa OT-73 PZK dotyczący Regulaminu ODO PZK. Prezydium zdecydowało o przesłaniu wniosku do wnioskodawcy w celu jego uzupełnienia.

c) Marek SP3AMO zwrócił uwagę na wątpliwości niektórych OT PZK dotyczących wyboru delegatów na najbliższy KZD. Stwierdzono, że wynikają one z nieznajomości Statutu PZK oraz Ordynacji Wyborczej na kolejny Zjazd PZK.

Posiedzenie trwało około 2,5 godziny.
Info. Piotr SP2JMR


II Wydarzenia

5. Industriada 2023

W dniu 17 czerwca 2023 r. klub krótkofalowców SP9PKM, działający w Miejskim Ośrodku Kultury w Pszowie, został poproszony o prezentację krótkofalarstwa na organizowanej co roku Industriadzie.
Industriady w tym roku były organizowane w 46 miastach południowej Polski i miały na celu przybliżyć historię techniki, głównie przemysłowej. Imprezy odbywały się w formie festynów i wielu hobbystów z różnych dziedzin mogło się zaprezentować, próbując zarazić swoimi pasjami zgromadzonych uczestników.
Nie inaczej było w Pszowie, gdzie na terenie byłej kopalni węgla KWK Anna, przy szybie Chrobry i budynku maszyny wyciągowej, odbyła się kolejna Industriada.
Przygotowania do imprezy krótkofalowcy z SP9PKM rozpoczęli dużo wcześniej na spotkaniach klubowych. Ponieważ nie była to pierwsza impreza w plenerze jaką przygotowali klubowicze, to wszystko poszło sprawnie. Role zostały podzielone, a na dzień przed Industriadą, nad terenem festynu z wykorzystaniem szybu Chrobry zawisła antena Delta 80 m, LW 54 m współpracujący ze skrzynką dostrajającą SG 230, dipol wielopasmowy oraz antena na 2 m i 70 cm X-200. W postawionym pawilonie SP9PKM przygotowano wiele stanowisk radiowych. Do pracy na FT8 Janusz SP9UOP przygotował FT-847 z modemem i komputerem, do pracy na KF Mariusz SQ9DIQ postawił FT-991A, Roman SQ9KRD podłączył TS-590 SD, Lucjan SP9-31-087 mógł wypróbować pod antenami swojego FT-450. Bogusław SQ9JJH zaprezentował radia z poprzedniego wieku, stare mierniki elektryczne oraz lampowy TRX TEMPO one, całość dopełnił FT 897, który Eugeniusz SQ9HZM podłączył do anteny na UKF i VHF. Stanowisko uzupełniały ręczniaki, komputery, monitory, zasilacze, przełączniki anten, mierniki. W zawieszaniu anten i przygotowaniu stanowisk radiowych uczestniczyli ponadto Walery US8IN, Józef SP9HVW, Stanisław SP9TPB, Leszek SP9WZJ, Wojciech SQ9JKW, Szymon SQ9KRC i Ireneusz SQ9JXJ. Stanowiska klubowe SP9PKM rpilnowałyr1; żywe ptaki drapieżne, sokół oraz sowa puchacz od Ireneusza SQ9JXJ, które były dodatkowym magnesem przyciągającym do naszego polowego klubu.
W trakcie Industriady znak SP9PKM słyszany był na wszystkich pasmach, a zainteresowanie naszym hobby było duże. Co prawda większość odwiedzających tylko oglądała stanowiska, ale kilkanaście osób zatrzymało się na dłużej słuchając naszych odpowiedzi na zadawane pytania. Byli też tacy zainteresowani, którzy zapalili się do krótkofalarstwa i obiecali kontakt z klubem. Mamy nadzieję, że nie był to słomiany zapał i nasze akcje promocyjne poszerzą grono radioamatorów.

Info. Gienek SQ9HZM

6. 70 MHz na Śląsku

W ostatnim czasie pasmo 70 MHz ponownie przeżywa rozkwit po czasowej zapaści jaka wystąpiła, gdy zakończyła się pierwsza euforia po przyznaniu nam prawa do pracy w tym zakresie częstotliwości. Koledzy z aglomeracji śląskiej, starając się rozruszać ten kawałek naszych zasobów eterowych, zakupili Motorole i inne TRX-y w postaci rręczniakówr1;. Co niektórzy przypomnieli sobie, że mogą coś wyciągnąć z szuflady, a inni odkryli, że ich TRX może czasami z "buta", a czasami po drobnych korektach sprzętowych pracować w zakresie pasma 4 metrów. Można na to pasmo również w prosty sposób zbudować antenę lub kupić oryginalnego mono-bandera czy tri-bandera.
Kolega Artur SP9AG opisał konstrukcję prostej i skutecznej anteny T2LT dedykowanej osobom chcącym aktywować się w terenie. Antena jest wersją bardzo mobilną i lekką. Autor poleca montować ją pionowo na wędce z włókna szklanego. Opis anteny znajdziecie na stronie jego klubu SP9KJM pod adresem: https://sp9kjm.com/.
Innym sposobem przyczyniania się do propagowania pasma 4 metrów jest uruchomienie bramki do sieci FM-POLAND pracującej właśnie w zakresie częstotliwości 70 MHz. Przyczynili się do tego koledzy Szymon SQ9SIM i Darek SP9DLM.
Szymon SQ9SIM z własnych środków zakupił, zbudował i wyposażył sprzętowo bramkę oraz ogarnął jako specjalista temat od strony oprogramowania. Darek SP9DLM postarał się i zorganizował antenę mono-bandową MOONRAKER SQBM458. Środki na zakup pozyskał organizując za pomocą przeznaczonego to tego celu portalu zrzutkę wśród lokalnych krótkofalowców zainteresowanych pracą w paśmie 4 metrów. A że Darek SP9DLM jest znany z organizowania działań prospołecznych szybko udało się zgromadzić potrzebne środki finansowe.

Info. i fot. Mateusz SQ9IWS

7. Pojedź na obóz harcerski i pokaż krótkofalarstwo innym!

Harcerski Klub Łączności SP9ZHC w Kucobach zaprasza wszystkie kluby oraz indywidualnych nadawców do udziału w trzeciej edycji "Łączności Obozowych". Celem dyplomu jest zachęcenie operatorów do wyjścia w teren i pracy z obozowisk harcerskich, skautowych oraz pokazanie uczestnikom obozów pracy stacji radiowej. Tym samym zainteresowanie naszą pasją - krótkofalarstwem. Zasady "Łączności Obozowych" opisane są w regulaminie umieszczonym na stronie klubu https://sp9zhc.pzk.pl/. Czas trwania akcji to okres wakacji szkolnych - lipiec sierpień. Klub SP9ZHC i Inspektorat Łączności Śląskiej Chorągwi ZHP zapraszają do współpracy. Jednocześnie proszą o poinformowanie o pracy z obozu harcerskiego, nawet krótkiej np. sobotnio-niedzielnej. Można to zrobić telefonicznie 609 005 900 lub pocztą elektroniczną na adres: sp9zhc@pzk.org.pl oraz prowadzącego akcję sp6mn@pzk.org.pl.

Pozostajemy z harcerskim CZUWAJ!

Info. Odpowiedzialny za akcję Marek SP6MN

III. Sport

8. Wiadomości nie tylko DX-owe

C2 - Nauru: Phill, 3D2TS (FK1TS) mówi, że wszystko wydaje się być na dobrej drodze, aby być aktywnym w lipcu jako C21TS. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, tym razem może zostać na Nauru przez kilka miesięcy. Zabierze ze sobą dwa radia i asortyment anten drutowych. Jego początkowym celem będzie FT8, później SSB, kiedy już się zadomowi. Aktualizacje będą publikowane na stronach:
https://www.hardstaff.com/ i https://www.facebook.com/c21ts.

C6A - Bahamas: Joe W8GEX (C6ADX) i Janet W8CAA (C6AYL) będą aktywni ponownie z Exuma Island (NA - 001) od 30 czerwca do 8 lipca. QSL via LoTW lub direkt na znaki domowe.

DU - Filipiny: Rag LB3RE będzie aktywny na pasmach od 40 do 6 m, jako DU1/LB3RE z Luzon Island (OC - 042), od 28 czerwca do 18 lipca. QSL via LoTW, Club Log i znak domowy.

E6 - Niue: Stan LZ1GC i Dimo LZ1ON będą aktywni jako E6AM z Niue (OC - 040) od 10 do 23 października na CW, SSB, FT8 i może RTTY. QSL via ClubLog OQRS, LoTW lub LZ1GC (direkt albo biuro). Więcej informacji: https://www.c21gc.com/.

F - Francja: Bruno F4JIK będzie aktywny jako OH/F4JIK/p od 4 do 13 lipca podczas podróży kamperem po Finlandii. Planuje być aktywnym na SSB, pasma 40, 20 i 15 metrów z kilku fińskich obszarów Flora Fauna.

JA - Japonia: Moto JA1GZV będzie aktywny jako JS6UKY/6 z Okinawa Islands (AS- 017) od 2 do 7 lipca na CW, częstotliwości 7011, 10123, 14011, 18075 i 21011 kHz. QSL via JS6UKY (biuro), eQSL lub direkt do JA1GZV.

JA - Japonia: Ichy JH7IPR będzie aktywny z Okushiri Islands (AS - 147) od 7 do 10 lipca jako JH7IPR/8 (CW, RTTY, SSB, AM) i JH7IPR/p (FT4, FT8, MSK144, Q65). QSL via ClubLog i LoTW.

PJ7 - Sint Maarten: Ben PE5B będzie aktywny jako PJ7/PE5B od 7 do 14 lipca. 11 i 12 lipca będzie aktywny na SSB i RTTY podczas pokazu użycia radia amatorskiego i EmCom do lokalnych organizacji. QSL via LoTW.

SV - Grecja: John N4TOL będzie aktywny jako SV8/N4TOL/p z Paros Island (EU- 067) od 5 do 8 lipca i z Samothraki Island (EU-174) od 10 do 13 lipca, głównie na 20 m CW i może SSB.

VE - Kanada: Pierre VK3KTB będzie aktywny jako VY0ERC z Eureka Amateur Radio Club Station na Ellesmere Island (NA - 008), pomiędzy 28 czerwca i 12 lipca. QSL via M0OXO OQRS.

Nadchodzące zawody:

IARU HF World Championship: 12:00 UTC 8 lipca do 12:00 UTC 9 lipca 2023
http://www.arrl.org/iaru-hf-world-championship.

Pozdrawiam
Marcin SP3BBS

9. UKF zawody

W najbliższym czasie:

SPAC -432 MHz - zawody aktywności UKF - wtorek, 11 lipca 2023, godz. 17:00-21:00 UTC. Regulamin:
https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf

UHF-FT8 Activity - zawody aktywności FT8 - 432 MHz, środa 12 lipca 2023, godz. 17:00-21:00 UTC. Regulamin: https://www.ft8activity.eu/index.php/en/.

SPAC-50 MHz - zawody aktywności UKF - czwartek, 13 lipca 2023, godz. 17:00 - 21:00 UTC. Regulamin:
https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf.
Zawody SPAC prowadzi i rozlicza Stowarzyszenie Polski Klub UKF. Dzienniki w formacie EDI prosimy wysyłać na adres: http://spac.pk-ukf.pl/.

Zawody IARU 70 MHz - coroczne zawody Regionu 1 IARU, sobota/niedziela 15:16 lipca 2023, godz. 14:00-14:00 UTC. Regulamin zawodów:
https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/IARU_R1_Regulamin_zawod%C3%B3w_PL.pdf.
Organizatorem zawodów jest IARU R1 i tam należy wysyłać dzienniki poprzez stronę IARU podaną w Regulaminie. Wysłanie logów na stronę PK UKF http://vhfcontests.pk-ukf.pl pozwoli na zestawienie wyników krajowych. Przed zawodami uruchomiona będzie funkcja pn. "Kto i skąd będzie QRV". Bezpośredni link:
https://pk-ukf.pl/zawody/kalendarz-zawodow-vhf-uhf-shf/kto-i-skad-bedzie-qrv.

ES OPEN V/U/SHF FIELD DAY - 50 ...1296 MHz, estońskie zawody Polny Dzień, 15-16 lipca 2023, tury po 2 godziny. Regulamin na stronie https://www.erau.ee/en/es-open-contests.

CQ WW VHF Contest - 50 i 144 MHz, 15-16 lipca 2023, godz. 18-21 UTC, światowe zawody UKF organizowane przez miesięcznik CQ. Regulamin: https://cqww-vhf.com/rules.htm.

EUROPEAN EME Contest 6 cm - 5760 MHz - organizator DUBUS/REF, 15-16 lipca 2023, godz. 00:00 - 23:59 UTC, info http://www.dubus.org/eme.htm.

Info. Stanisław SQ2EEQ


VI. Silent Keys
________________________________________________________________
Georgij Czlijanc UY5XE SK (29.04.1948 - 1.07.2023)

Ze smutkiem żegnamy naszego Przyjaciela Georgija (Żorę) Czlijanca.
Odszedł od nas Przyjaciel i dobry Człowiek.

Żora był doktorem ekonomii i inżynierem elektronikiem. Jego największą pasją było jednak krótkofalarstwo. Był wybitnym krótkofalowcem od lat związanym ze Lwowem. Swoje zamiłowanie do radia połączył z historią krótkofalarstwa.
W znacznym stopniu przyczynił się do powstania książki rLwowski Klub Krótkofalowców. Zarys dziejówr1; dostarczając wiele cennych dokumentów historycznych z archiwów lwowskich. W roku 2001 wraz z kolegami reaktywował Lwowski Klub Krótkofalowców.

Niech odpoczywa w pokoju!

Info. Tomasz SP5CCC
_____________________________________________________

Romuald SP3RZ SK

Przesyłam smutną wiadomość - 01 lipca 2023 zmarł po długiej chorobie nasz Kolega, Romuald Zachariasz SP3RZ. W eterze znaliśmy Go jako Romana. Krótkofalowcem został kilka lat wcześniej. Pożegnaliśmy Romana 5 lipca 2023 roku na cmentarzu komunalnym w Zielonej Górze Ochli. Spoczywaj Romanie w pokoju!

Info. Marek SP3AMO, Prezes Lubuskiego Oddziału PZK
__________________________________________________________

Redakcja Komunikatów PZK dziękuje za przesłane materiały: Marcinowi SP3BBS,
Stanisławowi SQ2EEQ, Eugeniuszowi SQ9HZM, Tomkowi SP5CCC, Mateuszowi SQ9IWS, Markowi SP3AMO, Markowi SP6MN.

Informujemy, że Prezydium ZG PZK podjęło decyzję, aby wszyscy członkowie PZK zarejestrowani w bazie systemu OSEC otrzymywali Komunikat PZK "z urzędu", jako tzw. wartość dodaną. Komunikaty są od lat robione i nadawane w paśmie 80 m sporym wysiłkiem osób będących w składzie Redakcji.
Jednocześnie Redakcja Komunikatu prosi o niewysyłanie na adres dystrybucyjny odpowiedzi i listów. Prosimy je kierować na indywidualne adresy e-mail członków Redakcji: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl, sp5e@krotkofalow.cy.


Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl, sp5e@krotkofalow.cy.

W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie, czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt otrzymanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), a także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę, o godzinie 18:00 czasu lokalnego, na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK: Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA, Krzysztof SP5E i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

*Motto Redakcji

Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał rz terenur1; często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym co środowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej "Komunikatem sekretariatu ZG PZK"). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów). Od lutego 2022 r. członkiem Redakcji jest Krzysztof SP5E, który odpowiada za nową szatę graficzną Komunikatów.
Redakcja Komunikatów PZK

UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrypcja

Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK, są wysyłane pocztą elektroniczną w ramach subskrypcji (e-mail), do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dotyczącymi innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem.
Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.
Aby otrzymywać Komunikat PZK, należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres:
komunikat-pzk@pzk.org.pl w temacie wiadomości z tekstem "subscribe" (subscribe - bez apostrofów). Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe".