Komunikat PZK nr 25/23 z dnia 28.06.2023
Dodane przez sp2jmr dnia 2023-06-28 / 21:59
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 26/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r.


Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów PZK, które są nadawane w każdą środę, o godzinie 18:00 czasu lokalnego, na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/ .


Komunikaty wakacyjne

Szanowni czytelnicy i odbiorcy naszych Komunikatów, jest to ostatni komunikat przed wakacjami. W związku z okresem letnim jak co roku informujemy, że w miesiącach lipiec i sierpień Komunikaty PZK mogą ukazywać się nieregularnie i tylko w wersji elektronicznej zarówno na portalu PZK jak i w wersji pełnej graficznej. Komunikaty w tym okresie nie będą nadawane.

Redakcja Komunikatów PZK

I. Sprawy organizacyjne

1. Posiedzenie Prezydium ZG PZK

Na dzień 29 czerwca br. godz. 20.00 Prezes PZK zwołał 4 w tym roku posiedzenie prezydium ZG PZK. W porządku obrad m.in.: bieżąca sytuacja finansowa związku, sprawy organizacyjne, odznaczenia oraz inne sprawy wniesione przez członków Prezydium. Posiedzenie odbędzie się za pośrednictwem komunikatora Microsoft Teams.

Piotr SP2JMR

2. Informacja z udziału przedstawicieli PZK w spotkaniu reprezentantów stowarzyszeń członkowskich IARU w trakcie Międzynarodowych Targów Krótkofalarskich Ham Radio 2023

Dnia 23 czerwca 2023 r. przedstawiciele Polskiego Związku Krótkofalowców wzięli udział w tegorocznej edycji spotkania reprezentantów stowarzyszeń członkowskich IARU, które odbyło się w ramach programu Międzynarodowych Targów Krótkofalarskich Ham Radio 2023 we Friedrichshafen w Niemczech.
W przedmiotowym spotkaniu uczestniczyły następujące osoby: Kol. Tomasz Ciepielowski SP5CCC - Prezes Stowarzyszenia Polski Klub UKF (udział osobisty), Kol. Michał Brennek SP2J - Przedstawiciel PZK w Grupie Roboczej 1. Regionu IARU pn. "Kształtowanie przyszłości" (udział osobisty) oraz Kol. Paweł Zakrzewski SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU PZK (udział on-line).
Wspomniane spotkanie prowadził Kol. Sylvain Azarian F4GKR - Przewodniczący Komitetu Wykonawczego IARU. W jego trakcie szczegółowo omówiono m. in. bieżące przygotowania do Konferencji Generalnej 1. Regionu IARU Zlatibor 2023, która odbędzie się w dniach 01-04.11.2023 r. w Serbii.
Warto nadmienić, że Koledzy Tomasz SP5CCC, Michał SP2J oraz Paweł SP7TEV wezmą udział we wspomnianej powyżej Konferencji jako Delegaci PZK.
Na odnośnym spotkaniu w trakcie Ham Radio 2023 omówiono także wieloaspektowe działania prowadzone aktualnie przez Członków Komitetu Łącznikowego ds. Widma i Spraw Regulacyjnych (SRLC) IARU, a także inne sprawy dodatkowe.

Info. Paweł SP7TEV

*Prezydium ZG PZK dziękuje Pawłowi SP7TEV, Tomkowi SP5CCC oraz Michałowi SP2J, za reprezentowanie Polskiego Związku Krótkofalowców podczas spotkań organizowanych podczas HamRadio 2023.

Prezydium ZG PZK


3. Walne Zebranie Sudeckiego OT PZK OT-13

Tegoroczne Zebranie Członków Sudeckiego Oddziału PZK odbyło się w dniu 24 czerwca 2023, w Jeżowie Sudeckim na Górze Szybowcowej, w barze HEXA 66. Spotkanie odbyło się w drugim ter¬minie przy obecności 19 członków OT na ogólną liczbę 78 co stanowiło 24,4% i Walne Zebranie władne było do podejmowania uchwał. Przedstawicielem Zarządu Głównego na Zebraniu był Ma¬rek Kuliński SP3AMO, Wiceprezes PZK ds. organizacyjnych. Obecny był także kol. Waldemar Sznajder 3Z6AEF Prezes Dolnośląskiego Oddziału PZK. Zgodnie z programem Zebranie otworzył kol. Jurek SP6BXP, przywitał przybyłych członków OT i zaproszonych gości. Następnie Marek SP3AMO omówił bieżące sprawy PZK w tym sytuację finansową Związku. Przedstawił też prze¬bieg konsultacji społecznych ze strony organizacji Ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej oraz Rozporządzeniem związanym ze Służbą Radiokomunikacyjną Amatorską i ewentualnym nowym trybem organi¬zacji egzaminów na Świadectwa operatorskie w Służbie Radiokomunikacyjnej Amatorskiej.
Z kolei Waldemar 3Z6AEF przypomniał kolegom o wyborze przedstawiciela OT do Zarządu Głównego PZK. Omówił propozycję wydania broszury "Krótkofalowcy na Dolnym Śląsku", propagującej krótkofalarstwo wśród społeczeństwa, jej formę i treści umożli¬wiające bliższe poznanie naszego hobby. Na zakończenie wystąpienia poruszył tematy związane z archiwizacją dokumentów PZK i swojego spotkania z pracownikiem Archiwum Akt Nowych i co z tego wynika dla naszej organizacji.
Po wystąpieniach gości, uczestnicy poruszyli temat integracji środowiska krótkofalowców w ramach spotkań. Kol. Mariusz SQ6DG zaproponował kilkudniowe spotkania, tak by przy okazji lepiej poznać się i wypocząć. Dionizy SP6IEQ przedstawił z kolei sytuację krótkofalarstwa w Świdnicy i podał przykład klubów jako samodzielne jednostki organizacyjne o statusie OPP i dofinansowane przez lokalny samorząd.
W następnym punkcie obrad Zarząd przedstawił sprawozdanie z swojej działalności od poprzedniego Zebrania. Z ośmiu klubów sprawozdania przysłało tylko trzy. Nowy klub w Legnicy SP6ZLD przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego otworzył się na pracę z młodzieżą organizując okolicznościowe imprezy w szkołach o czym poinformował kol. Daniel SP6DAN.
Ze spraw technicznych kol. Wiesław SP6FXF przedstawił stan techniczny przemienników FM Oddziału, a także beaconów na 10 i 1,2 GHz zainstalowanych na stacji TV Śnieżne Kotły. Urządzenia wymagają generalnego remontu i wymiany anten. Marian SP6FIG poinformował, że PK UKF zajmie się wymianą urządzeń na nowe. Będzie to ułatwione, gdyż pracuje tam nasz kolega krótkofalowiec.
Kol. Jan SP6TGI przedstawił stan kasy Oddziału oraz wydatki ponoszone na działalność OT. Z dobrych wieści - udało się wynegocjować zerową opłatę za obsługę konta w banku.
Wśród tematów technicznych prezentowanych na spotkaniu, mieliśmy okazję zapoznać się ze wzmacniaczem liniowym zbudowanym na czterech lampach telewizyjnych 6P45S, z klasycznym Pi filtrem przez kol. SP6GTN. Prezentację wzmacniacza uzupełnił ciekawym układem pomiarowym do strojenia Pi filtra przy pomocy analizatora antenowego. Na zakończenie prezentacji pokazał antenę L-kę na pasmo 1,8 i 3,5 MHz wraz obwodem dostrojczym.
Z kolei Mariusz SQ6DG przedstawił osprzęt i anteny na pasma HF, VHF i UHF, szczególnie przydatny do pracy terenowej i dla pracy przez satelity i łączności z ISS. Na tym zakończyła się część oficjalna i koledzy przeszli do spotkania w podgrupach.

Info. Marek SP3AMO
(zdjęcia w wersji PDF)

II Wydarzenia

4. Spotkanie w Muzeum Henryka Sienkiewicza czyli Wola Okrzejska i Podsumowanie zawodów Quo Vadis 2023

W dniu 25 czerwca 2023 roku w Woli Okrzejskiej odbyło się spotkanie zorganizowane przez Zarząd OT-20, podsumowujące zawody Quo Vadis 2023. Po trzyletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 oraz remontem muzeum (ostatnie takie spotkanie było w roku 2019) Zarząd OT-20 podjął się zadania reaktywacji spotkań. Do roku 2019 organizatorem spotkań i managerem zawodów Quo Vadis był Krzysztof Patkowski SP5KP. Dzięki jego zaangażowaniu formuła podsumowań zawodów Quo Vadis została rozwinięta do corocznych spotkań w Woli Okrzejskiej z udziałem krótkofalowców z całej Polski. Pandemia COVID 19 i remont muzeum spowodowały przerwę w dorocznych spotkaniach, ale nie skutkowały przerwą w organizacji corocznych ogólnopolskich zawodów Quo Vadis, które organizowano regularnie w latach 2020, 2021, 2022 i 2023. W roku 2023 warunki zewnętrzne pozwoliły na reaktywację spotkania.
Pogoda dopisała znakomicie, było słonecznie, prawie bez wiatru, a temperatura powietrza wynosiła około 25 stopni Celsjusza. Spotkanie zgromadziło około 60 uczestników, z których wielu przybyło z najbliższą rodziną lub przyjaciółmi. Miejscem spotkania było Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Do dyspozycji Dyrekcja Muzeum udostępniła nieodpłatnie salę konferencyjną oraz miejsce w ogrodzie muzeum, gdzie po oficjalnych uroczystościach serwowane były kiełbaski opiekane na ognisku, herbata, kawa i przyprawy do kiełbasek. Do udziału w spotkaniu Zarząd OT-20 zaprosił Panią Dyrektor Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, Wójta i Zastępcę Wójta Gminy Krzywda (na terenie tej gminy znajduje się Muzeum Henryka Sienkiewicza) oraz przedstawiciela Prezydium Zarządu Głównego PZK, którym był Piotr SP2JMR.
Spotkanie rozpoczęło się od wręczenia nagród zdobywcom czołowych miejsc w poszczególnych kategoriach zawodów Quo Vadis. Nagrody wręczali Piotr SP2JMR sekretarz PZK, Grzegorz SP8GPB prezes Zarządu OT-20 PZK i Andrzej SP8AB sekretarz Zarządu OT-20 PZK. Nagrodami zgodnie z Regulaminem zawodów były grawertony za I miejsca w poszczególnych kategoriach oraz dyplomy za II i III miejsca.
Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej ufundowało bibliofilskie wydania niektórych dzieł Henryka Sienkiewicza, które otrzymali wraz z grawertonami i dyplomami zdobywcy pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach. Ponadto wręczono nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów wydarzenia.
W czasie spotkania wręczono również Odznaki Honorowe PZK dla członków OT-20 PZK, które otrzymali Andrzej SP8AB, Tomasz SP8UFT i Adam SP8RX. Ponadto Złotą Odznaką Honorową odznaczono Jerzego SP8HPW. Dekoracji dokonał Przedstawiciel Prezydium Zarządu Głównego PZK Piotr SP2JMR. Dla osób odznaczonych Prezydium ZG PZK ufundowało książki "Z radiem przez świat" autorstwa SP7VC.
Kolejnym miłym akcentem było uhonorowanie członków OT-20 za wieloletnie posiadanie zezwolenia radiowego, pracę na pasmach i członkostwo w PZK.
Byli to:
Jerzy Miśkiewicz SP8TK, który pierwszą licencję /zezwolenie radiowe uzyskał w czerwcu 1958 roku i do dziś pracuje pod tym samym znakiem. W roku 2023 mija 65 lat od uzyskania pierwszej licencji. Do dziś aktywny na pasmach, angażuje się w akcje OT-20 PZK. Odznaczony OH PZK Nr 41 oraz ZOH PZK nr 41/Z (2004 rok). Członek Honorowy PZK od 21.04.2018.

Tadeusz Krzęciewski SP8AWL. Członek PZK od 16.06.1963, nieprzerwanie 60 lat członkostwa w PZK. Pierwsza licencja/zezwolenie i znak SP8AWL wydana w dniu 15.01.1964. Odznaczony OH PZK Nr 289. Do dziś bardzo aktywny na pasmach.

Roman Rydzewski SP8ARY. Członek PZK od 1 stycznia 1962 roku. Pierwszą licencję/zezwolenie uzyskał w dniu 20.11.1962 roku, czyli 61 lat temu. Odznaczony OH PZK Nr 622 w 2004 roku. Do dziś bardzo aktywny na pasmach.
Grawertony dla Jubilatów ufundowało Prezydium Zarządu Głównego PZK a wręczał je Piotr SP2JMR Sekretarz PZK.

Po części oficjalnej uczestnicy spotkali się w ogrodach muzeum, gdzie przy ognisku i grillowanych kiełbaskach prowadzono różne rozmowy kuluarowe. W czasie spotkania czynne były stacje okolicznościowe SN0HS oraz HF0HS.
Organizacją spotkania kierował Prezes Zarządu OT-20 PZK Grzegorz SP8GPB. Bardzo aktywnie wspomagali go Piotr SP8SFU, Wojtek SP8UFY, Tomek SP8UFT oraz Mariusz SQ8JCB.
Pani Magdalena Mitura Dyrektor Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej zadeklarowała udział Muzeum w podobnych wydarzeniach w przyszłości, co pozwoli nam, czyli OT-20 PZK, kontynuować podobne spotkania w przyszłości.
Fotografie zamieszczone w tekście są autorstwa Grzegorza SP8NTH.

Info. Jerzy Kowalski SP8HPW

Zdjęcia widoczne w formacie PDF

5. SP8PZA - Podsumowanie za ostatni rok działalności klubu

W dniu 21 czerwca 2023 roku w siedzibie klubu SP8PZA w Zamościu odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące ostatni rok działalności klubu. Okazją było wręczeniu klubowi nagrody za zajęcie I miejsca wśród stacji klubowych w kategorii B- Junior z asystą w zawodach "Dzień Dziecka 2023" przez klub SP8PZA. Operatorem stacji w czasie zawodów był Filip Pluta SWL SP8-20-151, z asystą doświadczonych operatorów klubowych. Klub SP8PZA mieści się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu im. Armii Krajowej, przy ulicy Jana Zamoyskiego 62.
W spotkaniu udział wzięli: Adrian Maziarczuk - Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpostawowych Nr 3 w Zamościu, Agnieszka Kowal - Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zamościu, Pan Marek Grzelaczyk  były Prezydent Zamościa, Lucjan Grzyb członek władz Stowarzyszenia Dzieci Zamojszczyzny, Bogdan SP5WA przedstawiciel SP5PRF organizatora zawodów Dzień Dziecka, Grzegorz SP8GPB Prezes Zarządu OT-20 PZK, Członkowie Zarządu Klubu SP8PZA w osobach Mirka SP8FB, Urszuli SP8ULA i Mariana SP8JSU, piszący te słowa Jerzy SP8HPW oraz wielu członków klubu, głównie młodzież- uczniowie szkoły. Na fotografii widocznej w wersji PDF przedstawiono uczestników spotkania.
ICOM Europe ufundował nagrodę rzeczową dla zdobywcy I miejsca w Polsce w kategorii B- Junior z asystą - jest to transceiver ICOM IC-7000. Nagrodę wręczył Bogdan SP5WA jako przedstawiciel organizatora zawodów Dzień Dziecka. Urządzenie będzie bardzo przydatne klubowi, gdyż ze względu na niewielkie wymiary jest wygodne na wyprawy terenowe.
Klub prowadzi bardzo aktywną działalność mającą na celu popularyzację krótkofalarstwa i pozyskiwanie nowych członków klubu. Na zakończenie roku szkolnego wszyscy członkowie klubu otrzymali szkolne świadectwa radiooperatora jako dowód zaangażowania i pracy na rzecz klubu. Zgodnie z porozumieniem z Dyrekcją Szkoły klub będzie czynny również w wakacje, a od nowego roku szkolnego wszyscy uczniowie klas pierwszych będą poinformowani o działalności klubu i możliwości członkostwa w tym klubie. Szkoła stanowi naturalne zaplecze klubu, gdyż profil kształcenia obejmuje takie specjalności jak energetyka, elektryka, elektronika, programowanie, itp.
Klub prowadzi bardzo aktywną pracę na pasmach. Bierze udział w wielu zawodach krajowych i międzynarodowych. W cyklu zawodów MPARKI obecnie plasuje się na III miejscu. Za udział w SP DX Contest 2023 otrzymał dyplom. Oprócz tego klub zdobył kilkadziesiąt innych dyplomów za pracę na pasmach.
Wyposażenie klubu to transceivery użyczone nieodpłatnie przez krótkofalowców, a od 21 czerwca 2023 roku również TRX otrzymany po zdobyciu I miejsca w kategorii B w zawodach Dzień Dziecka 2023. W ostatnich kliku miesiącach bieżącego roku została postawiona antena kierunkowa GXP7, ponadto zainstalowana jest pozioma wielopasmowa Delta i antena na pasma 70 cm i 2 m. Wszystkie prace zostały wykonane nieodpłatnie przez członków klubu.
Klub ma w planie organizację zawodów "Dzieci Zamojszczyzny" w porozumieniu z WOT PZK i WSiSŁ LOK.
Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, zakończyły je rozmowy przy kawie, herbacie i ciasteczkach.

Info. Jerzy Kowalski SP8HPW

6. AKCJA DYPLOMOWA "LITUANICA 90"

Zarząd Zachodniopomorskiego Oddziału Terenowego PZK w Szczecinie zaprasza do udziału w akcji dyplomowej "LITUANICA 90", organizowanej z krótkofalowcami litewskimi zrzeszonymi w LRMD, w dniach od 1 do 31 lipca 2023 dla uczczenia 90 rocznicy pokonania Atlantyku przez litewskich lotników Steponasa Dariusa i Stasysa Girenasa, którzy 15 lipca 1933 r wystartowali samolotem "Lituanica" z Nowego Yorku z zamiarem dotarcia do Kowna. Swój lot zakończyli tragicznie 17 lipca 1933 roku rozbijając się w pszczelnickim lesie niedaleko Myśliborza.
Dyplom trzystopniowy: brązowy, srebrny i złoty będzie do pobrania w formie elektroniczne ze strony https://logsp.pzk.org.pl/a/lituanica , na której również znajduje się Regulamin akcji dyplomowej "LITUANICA 90". Stanowi on również załącznik do niniejszego komunikatu

Info. Stefan SP1JJY

7. PSZCZELNIK 2023

Myśliborski Klub Łączności PZK SP1PMY oraz Zarząd zachodniopomorskiego Oddziału Terenowego PZK w Szczecinie zapraszają na VIII Zlot Krótkofalowców "Pszczelnik 2023" w Myśliborzu, który rozpoczynamy o 8.00 15 lipca 2023 r. Zlot odbędzie się na terenie Ośrodka Harcerskiego przy ul. Szarych Szeregów 6 (dojazd ulicą Północną). Zapewniamy grochówkę. Będzie catering serwowany przez Pensjonat "Zielone Wzgórze".
W programie między innymi: rejsy po jeziorze myśliborskim, strzelanie z broni pneumatycznej, granat, prezentacja samochodu pomiarowego UKE, "Łowy na Lisa", "sprawdzian" wiedzy o pokonaniu Atlantyku, Myśliborzu i krótkofalarstwie. Ponadto zaprezentujemy radio QRP LAB599 TRX500, nauczymy udzielania pierwszej pomocy, spróbujemy pokonać strażaków w przeciąganiu liny. Nie zabraknie stoiska z antenami i innymi niezbędnymi dla krótkofalowca akcesoriami. Zlot zostanie zakończony 16 lipca 2023 roku złożeniem wiązanki przed pomnikiem Lotników.
W tym roku zlot jest poświęcony 90 rocznicy przelotu przez Atlantyk samolotu "LITUANICA", którym 15 lipca 1933r z Nowego Yorku wylecieli dwaj piloci litewscy Steponas Darius i Stasys Girenas, którzy swój lot 17 lipca 1933 r. tragicznie zakończyli w lesie pszczelnickim niedaleko Myśliborza.
Zlot jest objęty honorowym patronatem przez Konsula Honorowego Republiki Litewskiej Pana Wiesława Wierzchosia, oraz Starostę Powiatu Myśliborskiego Pana Andrzeja Potyrę.
Serdecznie zapraszamy do zarejestrowania swego pobytu na zlocie.

Info. Stefan SP1JJY sekretarz OT-14 PZK, Prezes klubu SP1PMY


8. Beacon na pasmo 3cm w JO81vp

W dniu 20 czerwca 2023 r. został zamontowany i uruchomiony nowy beacon SR3XHO na pasmo 3 cm (częstotliwość 10368,884MHz), o mocy 1 W nadający w lokatorze JO81VP. Beacon posiada antenę slot 2x10 i nadaje emisją A1A. Prace montażowe w docelowej lokalizacji wykonali Koledzy Krzysztof SP3LX, Krzysztof SQ3KNL oraz Sławek SQ3OOK.
Beacon został wykonany przez Krzysztofa SP3LX, przy współpracy z Kolegami: Irkiem SP5MX, Kazimierzem SP7CKH oraz Andrzejem SP8XXN.
Dziękujemy Dyrekcji Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim za udostępnienie lokalizacji.
Prosimy o raporty via DXCluster.

Info. Krzysztof SP3LX, Sławek SQ3OOK

9. Pojedź na obóz harcerski i pokaż krótkofalarstwo innym!

Harcerski Klub Łączności SP9ZHC w Kucobach zaprasza wszystkie kluby oraz indywidualnych nadawców do udziału w trzeciej edycji "Łączności Obozowych". Celem dyplomu jest zachęcenie operatorów do wyjścia w teren i pracy z obozowisk harcerskich, skautowych oraz pokazanie uczestnikom obozów pracy stacji radiowej. Tym samym zainteresowanie naszą pasją - krótkofalarstwem. Zasady "Łączności Obozowych" opisane są w regulaminie umieszczonym na stronie klubu https://sp9zhc.pzk.pl/. Czas trwania akcji to okres wakacji szkolnych - lipiec sierpień. Klub SP9ZHC i Inspektorat Łączności Śląskiej Chorągwi ZHP zapraszają do współpracy. Jednocześnie proszą o poinformowanie o pracy z obozu harcerskiego, nawet krótkiej np. sobotnio-niedzielnej. Można to zrobić telefonicznie 609 005 900 lub pocztą elektroniczną na adres: sp9zhc@pzk.org.pl oraz prowadzącego akcję sp6mn@pzk.org.pl.

Pozostajemy z harcerskim CZUWAJ!

Info. Odpowiedzialny za akcję Marek SP6MN

10. Podziękowania w imieniu "pszczółek"

Chciałbym podziękować wszystkim Kolegom, którzy nawiązali łączność z moją stacją okolicznościową HF0BEE, pracującą z okazji Światowego Dania Pszczół w dniu 20.05.2023. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią Pszczółka Maja wylosowała trzech Kolegów, którzy nawiązali łączność ze stacją HF0BEE i są obdarzeni słoiczkiem miodu z mojej małej pasieki. Jak widać na załączonej fotografii, słoiczki już czekają na wysyłkę.
Koledzy których wylosowała Pszczółka Maja to: 3Z3AHK, SP8IOV, SP7RKL.

Proszę o kontakt za pośrednictwem formularza na moje stronie www.sp5xxx.pl lub maila sp5xxx@wp.pl i przesłanie mi danych adresowych do wysyłki.

Pozdrawiam. Wacek SP5XXX

11. Zaproszenie do udziału w akcji dyplomowej

Limanowski Klub Krótkofalowców "BESKID" zaprasza radioamatorów oraz nasłuchowców do udziału w akcji dyplomowej "HILL CLIMB LIMANOWA - PRZEŁĘCZ POD OSTRĄ". Akcja dyplomowa przygotowana jest z okazji 14-tego Wyścigu Górskiego Limanowa  Przełęcz pod Ostrą organizowanego przez Auto Moto Klub Limanowa. Członkowie Radioklubu "BESKID" będą pracować używając znaku okolicznościowego SN0GSMP w dniach 30 czerwca - 2 lipca 2023 na pasmach amatorskich 80 m - 2m. Warunkiem zdobycia dyplomu w przypadku krótkofalowców jest przeprowadzenie łączności ze stacją SN0GSMP, natomiast stacje nasłuchowe SWL muszą przesłać log zawierający co najmniej 3 łączności przeprowadzone pomiędzy stacją okolicznościową, a innymi stacjami.
Więcej informacji o akcji dyplomowej oraz pełny regulamin można znaleźć pod adresem https://gsmp.sp9krj.pl/ .
Informacje o wyścigu dostępne są pod adresem wysciggorski.pl.
Wszystkich miłośników krótkofalarstwa zapraszamy do czynnego udziału w akcji dyplomowej.

Info. Piotr SP9NSA

12. Sądecki Bartnik

W sobotę 24.06.2023 w Muzeum Pszczelarstwa w Stróżach (koło Grybowa), dzięki uprzejmości gospodarza p. Janusza Kasztelewicza, odbyło się spotkanie krótkofalowców i sympatyków szeroko rozumianej łączności radiowej "Sądecki BARTNIK". To już IX spotkanie organizowane przez OT-12 przy wielkiej pomocy kolegów z Radioklubu SP9RNS, Małopolskiej Sieci Łączności Kryzysowej EmCom Polska, klubu SP9KGR z Gorlic.
Mimo kapryśnej pogody frekwencja zaskoczyła nawet organizatorów, doliczyliśmy się około 150 osób. Tradycyjnie była grochówka i kiełbaski z grilla, nie zabrakło też innych atrakcji. Było zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Pszczelarstwa. Koledzy JAKUB SP9JD, ŁUKASZ SQ9IVD oraz PAWEŁ SP9OM prowadzili pokazy pracy plenerowej z urządzeń małej mocy oraz systemów antenowych które łatwo zainstalować w terenie. MICHAŁ SQ9EZG przedstawił nowe funkcjonalności dla stacji pogodowej SR9WXNS zbudowanej na bazie minikomputera Raspberry Pi - moduł informujący o zagrożeniach pożarowych w lasach. MKSR zaprezentował nowinki sprzętowe wykorzystywane w łączności kryzysowej i krótkie szkolenie z podstaw ratownictwa medycznego. Tradycyjnie była też giełda, na której można było znaleźć różne ciekawe urządzenia.
Najważniejszą atrakcją była możliwość spotkania dawno nie widzianych kolegów, koleżanek i nestorów krótkofalarstwa, którzy dotarli do nas nawet z daleka, w tym między innymi z Krosna, Rzeszowa, Andrychowa, Sanoka i Warszawy.
Nasze spotkanie wsparli: MEDCOM, POLREGIO, WEIDMÜLLER, WAGO, NEWAG oraz PIWNICZANKA.
Serdecznie dziękujemy.
Organizatorzy: Ryszard SP9OYZ wraz z lokalną ekipą, OT-12 PZK, SP9RNS, MKSR, SP9KGR

Info. Paweł SP9OM

13. Festyn rodzinny w Ostródzie

W niedzielę, 25 czerwca 2023 roku, odbył się coroczny festyn rodzinny Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" w Ostródzie.
Na festynie dzieci biorą udział w różnych konkurencjach, zbierając pieczątki za każdą z nich. W tym roku jedną z konkurencji była próba nawiązania łączności krótkofalarskiej ze znaku klubowego HF4O.
Stoisko klubowe prowadzili koledzy: Maciej SP4I oraz Paweł SP4BAO.
Frekwencja dopisała, około 35 dzieci nawiązało pełną łączność krótkofalarską, niektórym się nie udało, ale wszystkie dzieci dostały pieczątki za zaliczenie próby.
Nagrody sponsorowane przez Spółdzielnię "Jedność" były losowane wśród dzieci, które wrzuciły do urny karteczki z zaliczonymi zadaniami.
Aktywność naszego klubu cieszyła się dużym zainteresowaniem, w pewnym momencie kolejka była spora, a zainteresowanie także dorosłych było duże.
Przeprowadzono także z nami wywiad, który będzie emitowany na stronie
telewizji ostródzkiej.
Mamy nadzieję, że dalsze spotkania klubowe w siedzibie ODK Jedność w
Ostródzie, gdzie zarejestrowany jest klub HF4O, przyniosą równie wspaniałe chwile i przyciągną wiele dzieci chętnych wstąpić w szeregi krótkofalowców.

Info. Maciej SP4I

III. Sport

14. Kilka informacji o WRTC 2022

WRTC to współzawodnictwo dwuosobowych drużyn wyłonionych w drodze kwalifikacji odbywające się w ramach zawodów IARU CHampionsip w drugi weekend lipca. Zespoły biorą udział w zawodach w kategorii Multi Two Low Power, czyli dwa stanowiska o mocy nadajnika do 100 W, pod jednym znakiem wywoławczym na wspólny log, bez ograniczeń dotyczących emitowania jednego sygnału. Rywalizacja odbywa się emisjami CW i SSB na 5 pasmach, bez pasma 160 m. Organizatorzy udostępniają lokalizację wyposażoną w system antenowy składający się z tribandera na wyższe pasma i po jednym dipolu inverted V na pasma 80 m i 40 m, wszystkie anteny umieszczone są na maszcie o wysokości 10-12 m. Cały pozostały sprzęt konieczny do pracy w zawodach drużyny zapewniają sobie we własnym zakresie.
W celu umożliwienia jednoczesnej pracy dwóch stanowisk na jednej antenie należy stosować triplekser i filtry pasmowe. Ciekawostką w tegorocznej edycji, niespotykaną poprzednio, jest preferowanie w punktacji QSO fonicznych w stosunku do telegraficznych. Włoscy organizatorzy pewnie zrobili ukłon w stronę swoich licznych kolegów nie znających telegrafii. Spowodowało to jednak negatywny oddźwięk wśród zawodników, ale komisja pozostała nieugięta.
Praca odbywa się zgodnie z przysłowiowym powiedzeniem: "boy and his radio". Zawodnikom nie wolno wykorzystywać z żadnych systemów podpowiedzi, m.in. spotów, klastrów, plików Call Check, podpowiedzi rozszerzeń w raportach, podpowiedzi skrótów podawanych przez stacje HQ. Nie wolno również używać drugiego odbiornika. Drużyny biorą udział w zawodach anonimowo, znaki wywoławcze otrzymane tuż przed rozpoczęciem zawodów nie mogą zostać ujawnione pod groźbą dyskwalifikacji. Nie wolno również korzystać z obowiązkowych nagrań w celu weryfikacji QSO w logu. Nagrania mają być dostępne do wglądu tylko komisji zawodów. Nad poprawnością przebiegu rywalizacji będzie czuwać, oprócz sędziego obecnego w lokalizacji drużyny, także oprogramowanie mające dostęp w czasie rzeczywistym do logów drużyn. Obok funkcji kontrolnych będzie również umożliwiało automatyczne spotowanie znaków drużyn, pracujących emisjami zarówno SSB, jak i CW. Po wykryciu w logu trzech QSO na tej samej częstotliwości oprogramowanie automatycznie generuje spot widoczny na klastrach. O ile na CW nie jest to aż tak istotne ze względu na wszechobecne skimmery, jednak w przypadku SSB jest dobrym kierunkiem w ułatwieniu pracy i wyrównującym szanse drużyn w zawodach.
Polska reprezentacja w składzie Krzysztof SP7GIQ i Bogusław SP7IVO na zawody zabiera 2 transceivery Elecrafta K3 oraz FTDX101MP, triplekser i zestaw filtrów, 3 zestawy komputerów stacjonarnych oraz pozostały niezbędny drobny osprzęt i okablowanie. Jako program logujący wykorzystywany będzie N1MM. Wyjazd ekipy nastąpi w poniedziałek 3 lipca, a planowany przyjazd do Bolonii następnego dnia w godzinach wczesnopopołudniowych. W piątek przed zawodami odbędzie dyslokacja drużyn do wylosowanych lokalizacji, w których pozostaną do rozpoczęcia zawodów. Oficjalne zakończenie i ogłoszenie wyników planowane jest na poniedziałkowy wieczór.

Info. Bogusław SP7IVO

15. WRTC 2022 Competition Award

Organizatorzy Olimpiady WRTC2022 ogłosili kolejną akcję dyplomową, tym razem zorganizowaną podczas trwania olimpiady w czasie zawodów IARU Championship 8-9 lipca 2023 r. Ma ona odbywać się na podobnych zasadach jak dwie poprzednie akcje mające miejsce w 2022 i w styczniu 2023 r. Tym razem przedmiotem "łowów" będą stacje "specjalne" uczestników olimpiady. Wystarczy przeprowadzić minimum 50 QSO, aby otrzymać dyplom, choć już za 20 QSO będzie można pobrać elektroniczny certyfikat udziału. Podobnie jak poprzednio, dostępnych będzie kilka klasyfikacji, miedzy innymi za nawiązanie QSO ze wszystkimi stacjami WRTC, a ranking współzawodnictwa będzie prowadzony on-line na platformie HamAward (https://www.wrtc2022.it/en/wrtc-2022-competition!-award-39.asp).
Zwycięzcy poszczególnych kategorii zostaną ogłoszeni i wymienieni na oficjalnej ceremonii zakończenia olimpiady. Lista znaków "specjalnych" uczestników WRTC pojawi tuż przed zawodami. Chociaż wysłanie logu z zawodów do Komisji WRTC2022 nie jest warunkiem koniecznym uzyskania dyplomów, organizatorzy proszą i apelują do wszystkich uczestników zawodów, nie tylko do "łowców dyplomów" o przesłanie kompletnego logu w ciągu 6 godzin po zakończeniu zawodów (na adres: https://contest-log-submission.arrl.org/index.php?eid=4). Logi zostaną wykorzystane w procesie kontroli "cross check" dzienników zawodników WRTC i będą pomocne w ustaleniu końcowej klasyfikacji. Zachęcamy do udziału w zawodach i nawiązywania QSO ze stacjami zawodników WRTC. Teoretycznie będzie możliwe przeprowadzenie ponad 600 QSO tylko z tymi stacjami!
Szczegóły i pełny Regulamin akcji dostępny jest na stronie
https://www.wrtc2022.it/en/wrtc-2022-competition!-award-39.asp .
Do usłyszenia w zawodach.

Info. Bogusław SP7IVO

16. Wiadomości nie tylko DX-owe

F - Francja: Podczas 110 edycji wyścigu kolarskiego Tour de France w lipcu aktywne będą stacje TM110TDF QSL via F8GGZ oraz TM33TDF QSL via F6KUQ.

I - Włochy: IL3P to znak okolicznościowy, który usłyszymy od 1 lipca do 30 września z włoskiego regionu Veneto. W dniach 28-31 lipca team IL3P będzie nadawać z wyspy Pellestrina EU-131 podczas IOTA Contest. QSL via IU3EDK.

OK - Czechy: Z okazji 30-lecia RRC aktywna będzie m.in. stacja OL30RRC. Do zdobycia okolicznościowy dyplom, a pełen wykaz stacji oraz Regulamin na stronie: https://www.qrz.com/db/OL30RRC.

OX - Grenlandia: Bo, OZ1DJJ od 28 czerwca do 18 lipca ponownie będzie QRV jako OX3LX z Qaanaaq NA-018. W planie również aktywność z wyspy Herbert NA-134 lub Meteorite. QSL via OZ0J lub QORS.

VE - Kanada: Pomiędzy 24 czerwca a 24 lipca aktywna będzie stacja VX7NA z okazji 75-lecia Nanaimo Amateur Radio Association. NARA posiada siedzibę w Vancouver NA-036. QSL via VE7NA.

VE - Kanada: Chris, VO1CH od 4 do 10 lipca będzie nadawać jako VO2VC z Labradoru, Strefa CQ 2 Loc. GO11po. QSL via VO1CH.

VP9 - Bermudy: Dave, G4OSY pomiędzy 27 czerwca a 8 lipca spędza wakacje na Bermudach, skąd będzie aktywny jako VP9/G4OSY z Hamilton Parish NA-005. QSL direct via znak domowy.

W - USA: Dnia 1 lipca o godz. 13:00 UTC startuje 15 edycja "13 Kolonii". Do 4:00 UTC 8 lipca aktywne będą stacje: K2A (New York), K2B (Virginia), K2C (Rhode Island), K2D (Connecticut), K2E (Delaware), K2F (Maryland), K2G (Georgia), K2H (Massachusetts), K2I (New Jersey), K2J (North Carolina), K2K (New Hampshire), K2L (South Carolina) i K2M (Pennsylvania). Aktywne będą również bonusowe stacje WM3PEN z Philadelphii, GB13COL z Anglii, TM13COL z Francji (QSL via F5OGL). Informacje i Regulamin dyplomu na stronie http://www.13colonies.us/.

SP CW Club Dni Aktywności odbędą się w dniach 1-2 lipca 2023 r. w 4 turach: od godziny 04:00z do 05:00z oraz 12:00z do 13:00z w sobotę i w niedzielę 15:00z do 16:00z oraz 18:00z do 19:00z. Regulamin dyplomu na stronie:
https://spcwc.pzk.pl/?page_id=346.

Zawody 1-2 lipca 2023 r.
RAC Contest
https://www.rac.ca/wp-content/uploads/2022/05/CanadaDayContest2022_Rules_eng.pdf.

Marconi Memorial HF http://www.arifano.it/contest_marconi.html.

Venezuelan Ind. Day Contest
https://radioclubvenezolano.org/independenciadevenezuela.html.

Wyniki zawodów:
UBA CW https://www.uba.be/hf/contest-results/uba-dx-contest-cw-2023

WARCA World Amateur Radio Contesting Association opublikowało najnowsze wyniki https://www.warca.org/22-23/ - Krzysztof SP7GIQ zajmuje 4 miejsce na Świecie!

Zapowiadane aktywności:
Od 11 do 18 lipca 8Q7HU.
20 lipca MM0UKI ponownie będzie QRV z Rockall EU-189.
Od 9 do 17 sierpnia RI0FS Shikotan AS-062 https://www.ri0fs.ru/en.
Od 2 do 15 października TX6D z Tahiti OC-046 http://www.dl7df.de/fo/.
Listopad 2023 4W1A http://timor-leste-dx.de/.

Pozdrawiam Adam SQ9S

17. UKF zawody

W najbliższym czasie:
III Próby Subregionalne IARU all band, 1-2 lipca 2023, godz. 14:00-14:00 UTC, organizator Stowarzyszenie PK UKF/PZK pod patronatem IARU. Regulamin (taki sam jak dla zawodów IARU ):
https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/IARU_Regulamin_zawod%C3%B3w_PL.pdf
Dzienniki należy wysłać w terminie do 10 lipca na adres organizatora (Stowarzyszenie PK UKF) http://vhfcontests.pk-ukf.pl/?month=3 oraz do patrona (IARU) na adres:
https://iaru.oevsv.at/v_upld/prg_list.php?reset=1&PHPSESSID=mi653ifroq0459ri1rep91fn95.
Uwaga: Na stronie Stowarzyszenia PK UKF uruchomiona będzie funkcja pod nazwą "Kto i skąd będzie QRV". Bezpośredni link:
https://pk-ukf.pl/zawody/kalendarz-zawodow-vhf-uhf-shf/kto-i-skad-bedzie-qrv/

SPAC 144 MHz - zawody aktywności UKF - wtorek, 4 lipca 2023, godz. 17:00-21:00 UTC. Regulamin:
https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf.
Zawody SPAC prowadzi i rozlicza Stowarzyszenie Polski Klub UKF. Dzienniki w formacie EDI prosimy wysyłać na adres: http://spac.pk-ukf.pl/.

VHF FT8 Activity - zawody aktywności FT8 - 144 MHz, środa 5 lipca 2023, godz. 17:00-21:00 UTC, organizator Stowarzyszenie BANAT (YO). Regulamin: https://www.ft8activity.eu/ind.

Komunikat Stowarzyszenia PK UKF:

Zarząd Stowarzyszenia PK UKF podjął decyzję o organizacji corocznego Zjazdu PK UKF, jako Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, w dniach 18-20 sierpnia 2023 r. w Zieleńcu.
O szczegółach, w tym i programie Zjazdu, informujemy w kolejnych komunikatach umieszczanych na stronie Stowarzyszenia PK UKF https://pk-ukf.pl/.
Termin Zjazdu ustalony został na tydzień przed spotkaniem w Holicach, zatem część Kolegów może wykorzystać tę zbieżność do spędzenie urlopu w Sudetach.


W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
Tomasz Ciepielowski SP5CCC

Info. Stanisław SQ2EEQ

IV. Technika

18. Błąd w SDR #

Używasz RTL-SDR i trafiasz na błąd w SDR # (#SDRSharp)? Wydaje się, że jest to problem wynikający z libusb, ale dokładny problem jest nadal nieznany. Autor SDR# jest świadomy problemu. Urządzenia #RTLSDR są obsługiwane w SDR# za darmo, bez gwarancji. Może upłynąć kilka tygodni, zanim będzie możliwe pełne zbadanie problemu. Jednak w międzyczasie warto zwrócić uwagę na niektóre częściowe poprawki. Więcej szczegółów:
https://www.rtl-sdr.com/possible-fixes-for-new-versions-of-sdr-crashing-with-rtl-sdrs/

Info. Krzysztof SP5E

19. Warto poznać MeshCom

Czy hasło MeshCom coś Ci mówi? To ciekawy projekt, który umożliwia przesyłanie wiadomości tekstowych np. między smartfonami za pośrednictwem modułów radiowych LORA. Głównym celem jest realizacja sieciowego przesyłania wiadomości poza siecią przy użyciu sprzętu o niskiej mocy i niskich kosztach. Warto nieco "pogooglować" i go poznać! Koszty urządzeń nie są duże, nie ma bariery wejścia na start.
Podejście techniczne opiera się na wykorzystaniu modułów radiowych LORA, które przesyłają wiadomości, pozycje, zmierzone wartości z niską mocą transmisji na duże odległości. Moduły mogą być łączone w celu utworzenia sieci, ale mogą być również podłączone do sieci za pośrednictwem bramek MeshCom, które mogą być połączone przez HAMNET. Dzięki temu sieci radiowe MeshCom, które nie są ze sobą połączone radiowo, mogą się ze sobą komunikować.

Info. Krzysztof SP5E

V. Edukacja

20. Praktyki w POLSA

Studiujesz telekomunikację? Łączność to Twoja pasja? Polska Agencja Kosmiczna zaprasza do współpracy w ramach praktyk w Departamencie Telekomunikacji i Nawigacji Satelitarnej! Więcej szczegółów znajdziesz na stronie: https://polsa.gov.pl/wydarzenia/praktyki-w-polsa/.
Masz pytania? Napisz na: rekrutacja@polsa.gov.pl

Info. Krzysztof SP5E
_________________________________________________________

Redakcja Komunikatów PZK dziękuje za przesłane materiały: Adamowi SQ9S, Stanisławowi SQ2EEQ, Stefanowi SP1JJY, Sławomirowi SQ3OOK, Bogusławowi SP7IVO, Markowi SP6MN, Pawłowi SP7TEV, Wackowi SP5XXX, Maciejowi SP4I, Krzysztofowi SP3LX, Jurkowi SP8HPW, Tomkowi SP5CCC, Pawłowi SP9OM, Markowi SP3AMO, Piotrowi SP9NSA,

Informujemy, że Prezydium ZG PZK podjęło decyzję, aby wszyscy członkowie PZK zarejestrowani w bazie systemu OSEC otrzymywali Komunikat PZK "z urzędu", jako tzw. wartość dodaną. Komunikaty są od lat robione i nadawane w paśmie 80 m sporym wysiłkiem osób będących w składzie Redakcji.
Jednocześnie Redakcja Komunikatu prosi o niewysyłanie na adres dystrybucyjny odpowiedzi i listów. Prosimy je kierować na indywidualne adresy e-mail członków Redakcji: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl, sp5e@krotkofalow.cy.


Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl, sp5e@krotkofalow.cy.

W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie, czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt otrzymanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno - językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), a także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę, o godzinie 18:00 czasu lokalnego, na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK: Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA, Krzysztof SP5E i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

*Motto Redakcji

Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał "z terenu" często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym co środowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej "Komunikatem sekretariatu ZG PZK"). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów). Od lutego 2022 r. członkiem Redakcji jest Krzysztof SP5E, który odpowiada za nową szatę graficzną Komunikatów.

Redakcja Komunikatów PZK

UWAGA! Komunikaty środowe PZK -subskrypcja

Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK, są wysyłane pocztą elektroniczną w ramach subskrypcji (e-mail), do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dotyczącymi innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem.
Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.
Aby otrzymywać Komunikat PZK, należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres:
komunikat-pzk@pzk.org.pl w temacie wiadomości z tekstem "subscribe" (subscribe - bez apostrofów). Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe".Załącznik
Regulamin dyplomu

Edycja trzecia 2023 r.

ŁĄCZNOŚCI OBOZOWE

Cele dyplomu:

Mobilizacja Harcerskich Stacji Radiowych do pracy z obozów.
Doskonalenie umiejętności operatorskich .
Umożliwienie ćwiczenia w pracy na stacjach klubowych nowym adeptom .
Zbliżenie, wymiana doświadczeń i zwyczajów obozowych.
Zainteresowanie działalnością krótkofalarską uczestników obozów.
Zachęcenie ogółu krótkofalowców do łączności z obozowymi stacjami radiowymi.

Czas trwania akcji dyplomowej:
od 24 czerwca do 31 sierpnia 2023 r.

Organizatorzy:
Harcerski Klub Łączności SP9ZHC w Kucobach,
Inspektorat Łączności Śląskiej Chorągwi ZHP i skupione w nim kluby.

Wszystkie stacje nadające z obozów, a włączające się do akcji dyplomowej prosimy o zgłoszenie się - do SP9ZHC poprzez wiadomość email lub telefonicznie.
Zasady zdobywania dyplomu:
Stacje pracują w pasmach radiowych wg band planu lub posiadanych pozwoleń. Dyplom będzie przyznany za wykonanie 6 łączności
ze stacjami pracującymi z obozów harcerskich zatwierdzonych we właściwych Kuratoriach Oświaty.
W zgłoszeniach nasłuchowców znak tej samej stacji może powtórzyć się 3 razy w różnych łącznościach.

Wykaz baz obozowych stacji organizatora:
Znak - podstawowa baza obozowa.
SP9ZHP - Ośrodek Harcerski + mobil odwiedzane obozy,
SP9ZHC - Kucoby, SP9ZBR - Borowiany,
SP9ZAK - Kokotek, SP9ZHS - Wilczysko,
SP9ZCF - Zarzecze, SP9ZPS - Posmyk,
SP9ZDG - Janów, SP9ZHR- Kuźnica Brzeźnicka
SP9ZEW- Kostkowice.

Stacje obozowe uczestniczące w akcji dyplomowej: informacje uzupełniane na bieżąco na stronie klubu SP9ZHC i FB/SP9ZHC.

Łączność /nasłuch/ z stacją organizatora jest obowiązkowa.

Stacje pracujące z obozów prosimy o przesyłanie logów z łączności obozowych na adres sp9zhc@pzk.pl podając nazwę organizatora obozu i miejscowość pracy stacji. W temacie wiadomości podajemy znak stacji np.: SP9ZHC. W załączniku log w formacie *.cbr, *.txt, czytelne fotografie zapisu łączności. Gdy stacja pracowała z innego okręgu to podaje numer okręgu SP9ZHP_5.cbr.

W uzasadnionych sytuacjach przyjmowane będą logi papierowe przesłane na adres:
Harcerski Ośrodek Wypoczynkowy
Kucoby 35
46-300 Olesno
Z dopiskiem: Dyplom - Łączności Obozowe

Dyplom po weryfikacji logów będzie do pobrania elektronicznie z strony klubu SP9ZHC w zakładce - pobierz dyplom.

Do najaktywniejszych uczestników akcji dyplomowej wysłany będzie dyplom papierowy z upominkiem o ile dostępny będzie ich adres do korespondencji.
W punktacji na najaktywniejszą stację harcerską pracującą z obozu liczy się ogólna liczba nawiązanych qso z obozu w czasie trwania akcji. W punktacji na najaktywniejszą stację nieharcerską liczy się liczba qso nawiązanych ze stacjami pracującymi z obozów , a przy równej liczbie qso decyduje większa liczba zaliczonych obozowych stacji harcerskich i operatorów indywidualnych pracujących pod swoimi prywatnymi znakami z obozów - zgodnie z regulaminem.
Najaktywniejszy nasłuchowiec- to ten który zaliczy więcej harcerskich stacji, w dalszej kolejności ogólna liczba nasłuchów.
Karty QSL do weryfikacji nie są wymagane.

Ostateczny termin przyjmowania logów: 20 wrzesień 2020 r.

Aktualne informacje o dyplomie dostępne są na stronie klubu: www.sp9zhc.pzk.pl/dyplom, FB /sp9zhc.
Adres do korespondencji: sp9zhc@pzk.pl
Odpowiedzialny za przebieg akcji dyplomowej jest SP6MN Marek adres email sp6mn@pzk.org.pl, telefon 609 005 900.
Interpretacja Regulaminu, oraz decyzje o niesprecyzowanych w Regulaminie kwestiach podejmowane przez organizatorów są ostateczne.
Regulamin zatwierdzono na zebraniu klubu w dniu 5 maja 2023 r.