WRTC 2023
Dodane przez sp2jmr dnia 2023-06-02 / 16:25
SP0WRTC w promocji Olimpiady krótkofalarskiej WRTC 2022

Olimpiada WRTC w Bolonii, będąca jednym z największych wydarzeń krótkofalarskich w tym roku, zbliża się wielkimi krokami. Włoscy organizatorzy bardzo dbają o promocję wydarzenia organizowanego w ich kraju. W okresie pierwszych sześciu miesięcy ubiegłego roku miała miejsce akcja dyplomowa polegająca na nawiązywaniu qso z kilkunastoma stacjami włoskimi korzystającymi ze specjalnego sufiksu WRTC, w której wzięło udział prawie 120 tysięcy krótkofalowców z 252 krajów. W tym czasie zostało przeprowadzonych ponad 1.5 miliona qso. Zachęcony powodzeniem, Komitet Organizacyjny WRTC2022 powtórzył akcję w styczniu tego roku zmieniając nieco zasady i zaprosił do udziału, jako przedmiotowe stacje punktowane, przedstawicieli podmiotów, które będą reprezentowane w czasie lipcowej olimpiady. Polsce przypadła możliwość wystawienia jednego znaku okolicznościowego, a koordynatorem przedsięwzięcia w naszym kraju został Team Leader zespołu reprezentującego SP w Bolonii r11; Krzysztof SP7GIQ. Po krótkiej dyskusji uzgodniono znak wywoławczy polskiej stacji na SP0WRTC, a na apel w poszukiwaniu operatorów chcących wziąć udział w pracy stacji odpowiedziało kilkunastu chętnych. Podziękowania należą się ZG PZK w osobie Piotra SP2JMR za załatwienie wszystkich spraw formalnych związanych z pozwoleniem radiowym umożliwiającym używanie znaku "okolicznościowego" z kilku lokalizacji. Idea całej akcji polegała na nawiązywaniu qso z 50-cioma stacjami promowanymi w rtrybie WRTCr1;, czyli emisjami CW i SSB w pasmach kontestowych 3.5 do 28MHz. QSO można było powtarzać każdego dnia, a stacje okolicznościowe mogły pracować jednocześnie na kilku pasmach i różnymi emisjami, co dawało gwarancję atrakcyjności akcji przez cały okres jej trwania. Organizatorzy przygotowali przedsięwzięcie profesjonalnie, wykorzystując swoją platformę dyplomową rHamawardr1; współpracującą z większością programów logujących oraz mającą bardzo duże możliwości, m. in. log i cluster stacji okolicznościowych online, prowadzenie w czasie rzeczywistym współzawodnictwa, statystyk i klasyfikacji w 18-tu kategoriach klasyfikacyjnych, jedno i wielopasmowych oraz osiągnięć poszczególnych uczestników. Obie akcje dyplomowe były okazją dla organizatorów do przetestowania tego oprogramowania przed użyciem go do obsługi Olimpiady WRTC2022. Ogółem w ramach akcji przez miesiąc zostało przeprowadzonych prawie 1.5 miliona qso ze stacjami okolicznościowymi i wzięło w niej udział 109 tysięcy krótkofalowców z 254 krajów.
Finalnie znak SP0WRTC obsługiwało 17 operatorów pracujących ze swoich lokalizacji, którzy łącznie przeprowadzili 55 808 qso, co dało piątą pozycję wśród stacji okolicznościowych za LZ0WRTC (100 514 qso), SX0WRTC (75 319 qso), II3WRTC (61 427 qso) oraz DA22WRTC (60 821 qso).
Operatorzy SP0WRTC:
SP8FHK - 11516 qso,
SP2WKB - 8688 qso,
SP2R - 8169 qso,
SP2FVN - 6040 qso,
SQ7D - 6007 qso,
SP5ELA - 3834 qso,
SP2XF - 2767 qso,
SP4Z - 2152 qso,
SP4JCP - 1500 qso,
SP9JZT - 1380 qso,
SP7GIQ - 1265 qso,
SP0PZK (op. SP2JMR) -1002 qso,
SP2MKI - 949 qso,
SQ2GXO - 358 qso,
SQ8GHY - 181 qso.
Za poświęcony czas i włożony trud należą się im słowa uznania i podziękowania za godne reprezentowanie znaku SP0WRTC.
Polskie stacje biorące udział we współzawodnictwie przeprowadziły łącznie 124 301 qso ze stacjami promowanymi, plasując się na czwartym miejscu pod względem ilości qso za operatorami amerykańskimi, niemieckimi i włoskimi. Na uwagę i wielkie gratulacje zasługuje rezultat Tomasza SN7B (SQ7BFC), który z ilością 5087 qso uzyskał najlepszy rezultat w najbardziej prestiżowej kategorii ALL MIXED, przy okazji wygrywając lub plasując się w ścisłej czołówce w wszystkich pozostałych kategoriach.
 
Krzysztof SP7GIQ

*Największe podziękowania należą się Krzysztofowi SP7GIQ, który jako nasz reprezentant i jednocześnie Team Leader naszej reprezentacji koordynował akcję promocyjną WRTC w SP oraz rogarnął zasady pracy na włoskiej platformie dyplomowej i procedury logowania.
W imieniu całej naszej organizacji serdecznie dziękuję i życzę sukcesów na WRTC 2023

Tadeusz Pamięta SP9HQJ prezes PZK