Spotkanie Konsultacyjne w Ministerstwie Cyfryzacji
Dodane przez sp2jmr dnia 2023-05-16 / 13:42
Narada w Ministerstwie Cyfryzacji

W dniu 17 maja br. o godz.13.00 w Ministerstwie Cyfryzacji odbędzie się spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu "Ustawy prawo komunikacji elektronicznej".
Przedmiotem spotkania będą zmiany w przepisach dotyczących służby radiokomunikacyjnej amatorskiej.
Nowa ustawa PKE zastąpi obowiązującą w chwili obecnej ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne i stanowić będzie ramy regulacyjne dla komunikacji elektronicznej w Polsce, w tym dla radioamatorów na najbliższych kilkanaście lat. Celem prowadzonych prac legislacyjnych jest przede wszystkim wdrożenie do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej. Jednakże przy okazji, rewizji poddane zostaną obowiązujące normy, które dotychczas reguluje Prawo telekomunikacyjne.

Polski Związek Krótkofalowców przekazał swoje stanowisko podczas wysłuchania publicznego w Sejmie RP w dniu 6 marca br. Przekazał także do protokołu 7 stronicowy dokument zawierający nasze opinie oraz propozycje w sprawie.
Ze strony PZK w spotkaniu dnia 17 maja br. udział wezmą:

Marek Kuliński SP3AMO -wiceprezes PZK
Tomasz Ciepielowski SP5CCC- prezes PK UKF, członek PZK
Piotr Skrzypczak SP2JMR -sekretarz PZK.
Jerzy Szawarski SP5SSB -prezes Warszawskiego OddziałuTerenowego PZK

Info. Piotr SP2JMR