Komunikat PZK nr 11/23 z dnia 15.03.2023
Dodane przez sp2jmr dnia 2023-03-15 / 19:29
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 11/2023 z dnia 15 marca 2023 r.


Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów PZK, które są nadawane w każdą środę, o godzinie 18:00 czasu lokalnego, na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/.


I. Sprawy organizacyjne

1. Pomoc walczącej Ukrainie

W związku z krytyczną sytuacją po napaści Rosji na Ukrainę apelujemy do wszystkich krótkofalowców SP o wsparcie ludności Ukrainy. Proponujemy dokonywanie wpłat na pomoc Ukrainie poprzez wpłaty na konta stowarzyszeń i fundacji zajmujących się statutowo taką działalnością. Przykładowo są to: Polska Akcja Humanitarna (PAH), Caritas Polska, Polski Czerwony Krzyż (PCK), Fundacja "Siepomaga", Fundacja "Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej" PCPM i wiele innych. Zbiórki prowadzą także niektóre podmioty gospodarcze, w tym sieci sklepów. Część z nich prowadzi także punkty przyjęć pomocy rzeczowej zbierając odzież, artykuły spożywcze, higieniczne oraz sprzęt survivalowy. Szczegółowe informacje znajdziecie na ich stronach internetowych. Aktualne informacje na temat potrzeb w zakresie pomocy podaje Narodowy Instytut Wolności adres: http://cutt.ly/PomocUchodzcomzUkrainy, pod którym znajduje się zaktualizowana baza informacji, gdzie obecnie pomoc uchodźcom z Ukrainy jest najbardziej potrzebna i jaki rodzaj pomocy jest najbardziej pilny. Lista pełnomocników wojewodów jest dostępna pod adresem www.gov.pl/pozytek/dlaukrainy .
Prosimy o zgłaszanie oferowanej pomocy za pośrednictwem rządowej strony internetowej www.pomagamukrainie.gov.pl .

Z góry dziękujemy za każdą formę pomocy i zaangażowania, także poprzez przekazywanie niniejszej wiadomości osobom i organizacjom, które mogą włączyć się w akcję #PomagamUkrainie.

Na podstawie informacji Komitetu ds. Pożytku Publicznego NIW.
Prezydium ZG PZK


2. Po Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Podkarpackiego OT PZK - OT05

W dniu 5 marca 2023 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Podkarpackiego OT-05 PZK.
Frekwencja wyniosła 24%. Celem zebrania było uzupełnienie składu Zarządu OT oraz wysłuchanie sprawozdań za okres kadencji.
Do Zarządu wybrani zostali Krzysztof Mendrala SQ8NGV - prezes, Wojciech Jakieła SQ8W - członek oraz Mateusz Kopa SQ8SR - członek.
Jako nowy prezes, Krzysztof SQ8NGV podziękował Stanisławowi SP6FEK ustępującemu z tej funkcji za jego pracę w trudnym okresie minionego roku oraz zapewnił o dołożeniu wszelkich starań w zwiększaniu potencjału Oddziału OT-05. Zebranie upłynęło w koleżeńskiej atmosferze.

Info. Łukasz SP8EFJ sekretarz OT-05 PZK

*Gratulujemy nowemu Prezesowi i pozostałym Członkom Zarządu OT-05 PZK wyboru na te odpowiedzialne funkcje. Oddział Podkarpacki PZK do niedawana był jednym z najprężniejszych i najaktywniejszych OT, liczymy że tak będzie nadal. Życzymy sukcesów i deklarujemy wsparcie w miarę naszych możliwości.

Prezydium ZG PZK


II Wydarzenia

3. 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika (1473-2023). Podsumowanie akcji dyplomowej PZK.

Roman SQ2RH inicjator i administrator, a także operator tej akcji tak o niej napisał:

"Szanowni Koordynatorzy i Operatorzy stacji okolicznościowych SN550/SP550,
16-dniowa akcja radiowa PZK dla upamiętnienia "550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika 1473-2023" została zakończona. Chciałbym wszystkim bardzo serdecznie podziękować za przyjęcie mojego zaproszenia i aktywne uczestnictwo w tej 16-dniowej akcji radiowej PZK. Bez Waszego zaangażowania, Waszych operatorów, Waszego sprzętu i anten nie byłoby tej akcji i nie byłoby prawie 50 tys. Łączności, na różnych pasmach i różnymi emisjami, w naszym logu on-line, w którym zarejestrowało się ponad 14 tys. unikalnych znaków.
Świat krótkofalarski dowiedział się o naszej akcji radiowej, o naszym jubilacie, o Polsce i o PZK. Nasz program dyplomowy nie ograniczał się tylko do nawiązania kontaktów radiowych, za tym wszystkim poszedł w świat sygnał promujący nasz kraj, nasze środowisko, miasta kopernikowskie i nasze kluby. Otrzymuję wiele pozytywnych opinii dotyczących tego wydarzenia radiowego, jest to budujące i cieszy, że nasz czas poświęcony temu wydarzeniu nie został zmarnowany.
Dziękuję wszystkim koordynatorom poszczególnych stacji okolicznościowych za bardzo dobrą organizację pracy operatorskiej w poszczególnych grupach, za regularne przesyłane oraz poprawne logi, błędy się wprawdzie zdarzają, ale było ich bardzo mało. Nasze stacje były słyszane na pasmach o każdej porze dnia i nocy.
Dziękuję za wsparcie stacji z mniejszą ilością punktów, tutaj szczególne podziękowania dla Włodka SP2HHX, Romka SP4JCP i Grzegorza SQ4NR za pomoc operatorską stacji SN550P.
Każdy operator i klub stacji okolicznościowej oprócz już zdobytego dyplomu otrzyma specjalny dyplom z podziękowaniami za udział w akcji po stronie organizatora.

Baza danych on-line jest już wypełniona wszystkimi logami w 100%. Dokonałem już ostatecznych kontroli i analiz, wszystko jest już zaimportowane do naszej bazy. Nasz ostateczny wynik już nie powinien się znacząco zmieniać, choć wiadomo otrzymuję jeszcze jakieś reklamacje, które zawsze się zdarzają przy tego typu akcjach radiowych, ale to jednostkowe przypadki.
Na chwilę obecną ponad 1200 korespondentów już odebrało swój dyplom, liczba ta się ciągle zwiększa, natomiast na kolekcje kart QSL już zapisało się 1049 korespondentów, listę tę później również udostępnię.
Ilość stacji kwalifikujących się do odbioru naszego e-Dyplomu:

SP = 541,
AF = 9,
AS = 65,
EU = 2325,
NA = 90,
OC = 22,
SA = 8.

Ostateczne statystyki dość szczegółowe są udostępnione na stronie WWW akcji, zainteresowanych zapraszam do analizy.
Nasza akcja została zdominowana przez nowoczesne emisje cyfrowe, takie jak FT8 i FT4 i jest to pierwsza duża akcja radiowa PZK, w której emisje SSB i CW oddały pierwszeństwo emisjom FT8/4. To nie jest akurat budujące, ale taka jest aktualna rzeczywistość oraz trendy. To chyba tyle, co chciałem przekazać, jeszcze raz bardzo dziękuję za miłą i owocną współpracę.

Garść informacji o stacjach i operatorach bez których ta akcja nie byłaby możliwa i nie zakończyłaby się sukcesem. I tak:

Stacje okolicznościowe SN550K oraz SN550NC reprezentujące Toruń w akcji kopernikowskiej obsługiwali operatorzy z Toruńskiego Oddziału Terenowego PZK (OT-26) SP2PTU oraz toruńskiego klubu SP2TMT. Operatorzy w składzie: Gabriel SP2FMN, Ryszard SP2AL, Cezary SP2CDN, Ryszard SP2GR, Sławomir SP2HSA, Krzysztof SP2HYO, Waldek SQ5CZN, Paweł SQ2BNY oraz Mariusz SQ2BNM (jednocześnie koordynator obu stacji).
Stacja okolicznościowa SN550O reprezentująca kopernikańskie miasto Kraków.
Na stacji pracował Janek SP9BRP w jednej osobie koordynator i operator oraz gościnnie Roman SQ2RH.

Stacja SN550P reprezentująca kopernikowskie miasto Frombork, obsługiwana była przez operatorów stacji SP0PZK w osobach Piotr SP2JMR (koordynator i operator) Dariusz SP2MKI i Jakub SQ2PMN. Podczas akcji stację wspomagali gościnnie również Włodek SP2HHX, Romuald SP4JCP, Grzegorz SQ4NR oraz Roman SQ2RH.

Do pracy na stacji okolicznościowej SN550E zaproszenie przyjęli koledzy z klubu SP4POB, a stacja reprezentowała miasto Olsztyn. Na stacji pracowali Grzegorz SQ4NR (jednocześnie koordynator) oraz Mirosław SP4MPG, Jacek SP5OXJ, Tomasz SP5UAF, Adam SP5UFK, Maciej SQ6MS/F4VSQ.

Stacja SN550R to kopernikańskie miasto Lidzbark Warmiński, zaproszenie do akcji przyjął klub SP4PND. A na stacji pracowali Romuald SP4JCP (jednocześnie koordynator stacji) oraz Adam SP4CUF, Ryszard SP4CJA i Andrzej SP4TKR.

Na stacji okolicznościowej SN550N reprezentującej miasto Gdańsk pracowali, jako stali operatorzy członkowie Pomorskiego Oddziału Terenowego PZK: Piotr SP2AYC, Rafał SQ2IHP oraz Roman SQ2RH (jednocześnie koordynator stacji oraz inicjator akcji 550MK). Do pracy na stacji SN550N przyjęli również zaproszenie Nestoriusz SP2XX (80 lat), ale i jeden z najmłodszych operatorów w Pomorskim Oddziale Terenowym PZK, Adrian SQ2RAD (15 lat). Na stacji pojawili się również Krzysztof SP2UUU, Janek SP2FWC, Romuald SP2HMT, Dariusz SP2HQY, Paweł SQ2IPS, Marek SP2WIE oraz Michał SP2SPQ.

Kopernikańskie miasto Elbląg w akcji reprezentowała stacja okolicznościowa SN550I, obsadzona przez operatorów z miasta Elbląg. Stację koordynował Jerzy SP2GUB, a operatorsko oprócz Jerzego działali tutaj również Włodek SP2HHX, Adam SP2RIT, Piotr SQ4MIK, Adam SQ2DOL, Janek SP2HMY i Kazimierz SP2BIP.
Stacja SN550I jak przystało na akcję związaną z astronomią i kosmosem przeprowadziła najwięcej łączności via satelity.

Ostatnią stacją w akcji kopernikańskiej była stacja SP550K reprezentująca miasto Lubawę. Na stacji pracowali koledzy z klubu SP2KFQ w osobach: Wojciech SP2ALT (jednocześnie koordynator stacji), Maciej SP2STR, Ryszard SP9GCZ, Mateusz SQ2ICX.

Razem 46 polskich krótkofalowców oddało się tej 16-dniowej, bardzo dynamicznej, o światowym zasięgu akcji Polskiego Związku Krótkofalowców poświęconej 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, człowieka wielu profesji, człowieka który astronomią zajmował się hobbystycznie (tak jak my radiem), ale otworzył drzwi do gwiazd.
Do usłyszenia na pasmach, może latem do osobistego zobaczenia, a w przyszłości, kto wie, może jeszcze coś razem zmontujemy. ;-)"

Vy 73 Roman SQ2RH Award Manager

https://550mk.pzk.org.pl/
https://sq2rh.it2.pl


*Prezydium ZG PZK serdecznie dziękuje Romanowi SQ2RH, który ogromnym nakładem sił i czasu doprowadził do urzeczywistnienia swojego pomysłu na realizację akcji dyplomowej dla uczczenia 550 rocznicy urodzin jednego z największych i najbardziej znanych na świecie naszych rodaków.

Drogi Romanie, Szanowni Koordynatorzy oraz Operatorzy stacji okolicznościowych, bez Waszego zaangażowania to wszystko nie byłoby możliwe. Akcja ta, jak napisał już powyżej Roman, znakomicie wypromowała tą znamienitą rocznicę, samego Mikołaja Kopernika, Polskę, Polski Związek Krótkofalowców i nasze wspaniałe hobby. Raz jeszcze bardzo, bardzo Wam dziękujemy.

Prezydium ZG PZK

4. Kilka słów o Grupie Radio Ogrody SP2GRO

Grupa Radio Ogrody SP2GRO to inicjatywa bydgoskich krótkofalowców, która urzeczywistniła się w 2022 roku jako terenowy klub Bydgoskiego Oddziału PZK (OT-04). Tworzą ją Andrzej SP2FRY, Mariusz SQ2HCE, Emil SP2QVH i Mikołaj SQ2FRQ. W zakresie zainteresowań grupy są nowatorskie konstrukcje jak i sama praca na pasmach VHF, UHF aż do 10 GHz. Ważną częścią działalności jest praca terenowa szczególnie podczas zawodów. Grupa nie ma charakteru rtypowegor1; klubu, a raczej formę otwartej współpracy mającej za cel integrację środowiska regionu bydgoskiego i okolic oraz rozwój techniczny radioamatorów szczególnie w zakresie UKF oraz propagowanie aktywności na pasmach VHF, UHF i mikrofalach. Przyczyniają się do tego organizowane przez Grupę Radio Ogrody spotkania integracyjno-techniczne pt. "Przy kawie o UKF-ie". Do tej pory odbyły się dwa takie spotkania. Pierwsze z nich 26 stycznia 2023 r. zgromadziło około 40 uczestników. Jego celem była integracja środowiska, zapoznanie uczestników z historią powstania i działalnością grupy oraz prezentacja różnych dziedzin szeroko pojętego UKF. Gośćmi specjalnymi byli Wojtek SP7HKK z zespołu SN7L oraz znany podróżnik Przemek SP7VC. Kolejne spotkanie odbyło się 23 lutego 2023 r. na terenie Politechniki Bydgoskiej i miało już typowo techniczny charakter. Około 30 uczestników wysłuchało ciekawej prezentacji Olgierda SQ3SWF dotyczącej wielu aspektów amatorskiej łączności satelitarnej. Było trochę teorii, historii, ale również informacji praktycznych oraz cennych wskazówek. Odbyła się także prezentacja różnych konstrukcji anten. Planowane są kolejne spotkania z tego cyklu, o których informacje można będzie uzyskać na facebookowej stronie Grupy Radio Ogrody lub na stronie bydgoskiego oddziału PZK (OT-04), a także w Komunikatach PZK.

Info. Emil SP2QVH i Łukasz SQ2DYL

5. Konkurs na wspomnienia krótkofalowców SPOTC PZK

Old Timer Klub Polskiego Związku Krótkofalowców ogłasza w bieżącym roku konkurs na wspomnienia krótkofalowców dotyczące powstania, historii oraz pracy ich macierzystych klubów. Celem konkursu jest pozyskanie materiałów dokumentujących działalność klubów krótkofalowców w Polsce.
W przeszłości ogłaszaliśmy konkurs na wspomnienia dotyczące drogi do krótkofalarstwa. W konkursie tym wzięli udział krótkofalowcy ze wszystkich środowisk zarówno PZK a także LOK i ZHP. Spodziewamy się, że i w tym konkursie przekrój prac konkursowych będzie podobny. Zwracamy się zatem z prośbą o rozważenia możliwości ufundowania skromnej nagrody dla uhonorowania wybranego autora pracy dotyczącej środowiska PZK. Z identyczną prośbą zwróciliśmy się do Kierownictwa LOK oraz ZHP. Najlepsze prace zostaną zamieszczone na stronie Klubowej OTC oraz postawione do dyspozycji PZK.

Prezes Klubu Seniorów PZK
Grzegorz Walichnowski SP3CSD

6. Dyplomy OT-20 PZK: "Gminy Lubelszczyzny" i "Za Aktywności z Gmin Lubelszczyzny";

Z radością informuję, że zostały zaktualizowane regulaminy dyplomów wydawanych przez Lubelski Oddział Terenowy PZK (OT-20) "Gminy Lubelszczyzny" i "Za Aktywności z Gmin Lubelszczyzny".
Pierwsze regulaminy i zasady uzyskiwania tych dyplomów zostały ogłoszone już w latach 2008 i 2010. Niestety ilość dyplomów uzyskanych przez krótkofalowców była znikoma. W tej sytuacji Zarząd OT-20 zdecydował się na aktualizację regulaminów uzyskania tych dyplomów. Najważniejsze zmiany to możliwość uzyskania dyplomu w wersji elektronicznej oraz brak opłat za wydanie dyplomu. Jednocześnie stworzono możliwość uzyskania papierowej wersji dyplomu (też bezpłatnie) po przesłaniu na adres Menedżera Dyplomu zaadresowanej zwrotnie i opłaconej koperty formatu A4 (SASE).
Weryfikacja QSO zaliczonych do dyplomu opiera się na stronie PGA oraz na podstawie skanów kart QSL przesłanych do Menedżera Dyplomu.
Z doświadczenia lat przeszłych, aktywności na pasmach oraz aktywizacji różnych gmin, zamków i grodów na Lubelszczyźnie wiemy, że teren ten jest atrakcyjny pod względem turystycznym i krótkofalarskim. Wielu operatorów z całego kraju odwiedza Lubelszczyznę, pracując z różnych miejscowości, często z unikalnych lokalizacji zamków, gmin czy lokatorów. Możliwość zdobycia dyplomów potwierdzających te wysiłki będzie stanowić o ich atrakcyjności.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami uzyskania dyplomu i do składania wniosków o wydanie tego dyplomu.
Na dzień 11 marca 2023 już otrzymaliśmy zgłoszenia na te dyplomy. Planujemy wręczenie pierwszych dyplomów w dniu 19 marca 2023 roku na co miesięcznym spotkaniu krótkofalowców organizowanym przez Lubelski Oddział PZK (OT-20). Informacje dotyczące regulaminu dyplomów na stronie:
https://ot20.pzk.org.pl, zakładka "Dyplomy".

Vy 73! Jerzy Kowalski, SP8HPW Menedżer Dyplomów

7. Zaproszenie na spotkanie z krótkofalowcem podróżnikiem

Serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie podróżnicze "Z radiem przez świat". Spotykamy się w Kutnie, w czwartek 16.03.2023, o godz. 18.00. Czytelnia biblioteki r11; Kutno, ul. Wojska Polskiego 5.
Tym razem Przemek pokaże wszystko co warte pokazania i opowie o podróży radiowej dookoła Skandynawii.

Mek SP7VC

Więcej informacji:
https://www.facebook.com/sp7vc/
https://www.facebook.com/SP7VC-Radio-Expeditions-1490541124357044
https://www.facebook.com/groups/566363128142032
http://sp7vc.pl/


III. Sport

8. CR3W w SP DX Contest 2023.*

1-2 kwietnia będziemy aktywni w SP DX Contest w kat. Multi Operator pod znakiem *CR3W* z miejscowości Santana na północno-wschodnim wybrzeżu wyspy Madera (oficjalny prefiks CT3, IOTA AF-014). Operatorami będą Franz DF6QV, Falk DK7YY i Frank DL8WAA i niżej podpisany Adam DJ0IF/SP8RX. Wszyscy wielokrotnie brali udział w zawodach z Madery również pod znakami CT9L i CR3L. Przed i po zawodach planujemy pracę jako CT9/HomeCall. QSL via znaki domowe. QSL za łączności z CR3W via DL5AXX (biuro) lub OQRShttp://www.dl5axx.de/dxlog
Używać będziemy transceiverów Elecraft, wzmacniaczy Acom, anten kierunkowych od 40 do 10 m. Vertical i dipol na 80/160 m, do odbioru na low bands zainstalujemy anteny beverage.
Stacja CR3W położona jest na wysokiej skarpie na brzegu Atlantyku z widokiem w kierunku Europy. Na zdjęciu przedstawiony jest tradycyjny domek typowy dla północnej Madery, w którym znajduje się stacja CR3W.
Zapraszam do łączności na pasmach 160-10m emisjami SSB i CW w SP DX Contest i poza zawodami.

Vy 73 de Adam DJ0IF/SP8RX

9. Wiadomości nie tylko DX-owe

3A - Monako: Gianpi IK1TTD będzie aktywny jako 3A/IK1TTD w dniach od 24 do 26 marca, głównie w czasie CQ WW WPX SSB Contest. Poza zawodami praca na FT8 F/H. QSL via Club Log OQRS lub znak domowy.

"Astronaut Program", który został w UAE stworzony w kwietniu 2017 r. przygotowując załogi astronautów do misji na ISS i innych celów.
https://www.qrz.com/db/A60AP

CT9 - Madera: Franz DF6QV, Adam DJ0IF/SP8RX, Falk DK7YY i Frank DL8WAA będą aktywni w czasie SPDXC 1-2 kwietnia w kategorii MO pod znakiem CR3W
z miejscowości Santana na wyspie Madera IOTA AF-014. Przed i po zawodach operatorzy będą pracować jako CT9/HomeCall. QSL via znaki domowe. QSL za łączności z CR3W via DL5AXX (biuro) lub OQRS www.dl5axx.de/dxlog

CT9 - Madera: Stacje CT9/DD8ZX, CT9/DF7EE i CT9/DJ9KM będą aktywni od 22 do 28 marca, Helmut DF7EE weźmie udział w zawodach CQ WW WPX SSB jako CQ3W. QSL via LoTW.

CY0 - Sable island: Stacja CY0S będzie aktywna od 20 do 30 marca 2023r na wszystkich pasmach KF emisjami CW, SSB, FT8, EME i przez satelity. QSL via WA4DAN, ClubLog OQRS, LOTW.

FM - Martynika: Miguel EA1BP będzie aktywny jako FM/EA1BP w dniach od 21 do 28 marca na SSB w pasmach 17 i 12m, również weźmie udział w zawodach jako TO7O. QSL via LoTW i znak domowy.

FR - Reunion Island: F5UOW będzie aktywny w stylu wakacyjnym jako FR/F5UOW od 9 do 27 marca na CW. QSL via LoTW.

VP5 - Turks And Caicos: John AF3K, Ross W2TT i Diane KA3FCE będą aktywni jako VP5/Znaki domowe od 22 do 29 marca na SSB, CW i digi. Wezmą udział
w zawodach jako VP5P. QSL via LoTW, Clublog OQRS.

XE - Meksyk: Enrique XE2AA będzie aktywny z 5 podmiotów IOTA:
24-31 marzec XF2C Carmen NA-135
2-7 kwiecień XF3A Tamalcab NA-200
9-15 kwiecień XF3O Cozumel NA-090
17-22 kwiecień XF3M Mujeres NA-045
24-29 kwiecień XF3H Holbox NA-045
QSL via Clublog OQRS, LoTW lub direkt do IT9EJW.

YJ - Vanatu: Chris VK2YUS będzie aktywny jako YJ0CA od 18 do 28 marca na SSB w pasmach od 40 do 10 m. QSL direct.

Pozdrawiam
Marcin SP3BBS

10. UKF - zawody

W najbliższym czasie:

AGCW VHF/UHF Contest, zawody telegraficzne UKF na 144 i 432 MHz, sobota 18 marca 2023, godz. 14:00 - 18:00 UTC. Koledzy z DL, członkowie stowarzyszenia AGCW, największego niemieckiego klubu przyjaciół CW, zapraszają do licznego udziału polskich sympatyków telegrafii Morse`a. Regulamin: https://www.agcw.de/index.php/en/contests-and-cw-activities/vhf-uhf-contest albo http://alt.agcw.de/index.php/en/contests-and-cw-activities/vhf-uhf-contest

SPAC - 1.3 GHz - zawody aktywności UKF - wtorek, 21 marca 2023, godz. 18:00- 22:00 UTC Regulamin:
https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf
Zawody SPAC prowadzi i rozlicza Stowarzyszenie Polski Klub UKF. Dzienniki w formacie EDI prosimy wysyłać na adres: http://spac.pk-ukf.

Info. Stanisław SQ2EEQ

11. Wyniki współzawodnictwa "MARATON AKTYWNOŚCI SP UKF"- 2022

W współzawodnictwie sklasyfikowano 55 stacji, w tym 1 kobietę. W dwóch kategoriach EME sklasyfikowano 21 stacji. Wynik powyżej 1000 pkt uzyskało
8 stacji, powyżej 500 pkt 17 stacji, a powyżej 100 pkt 41 stacje.
Swoje osiągnięcia w 2022 roku zaktualizowało 16 stacji.
https://drive.google.com/file/d/183PePuwUuFSXLnckTP4S0Pdil9zJfMp4/view?usp=share_link

73! Staszek SP6MLK

IV informatyka / dział techniczny

12. System DMR. Aktualizacja oprogramowania urządzeń AnyTone AT-D578UV i AT-D587UV.

Anytone AT-D587UV Anytone AT-D878UV

W Wirtualnym OT PZK, w roku 2020 postawiliśmy na urządzenia DMR firmy AnyTone (https://www.anytone.net), członkowie klubu SP5PBE również tak uczynili. Zakupionych zostało indywidualnie kilkanaście urządzeń typu AT-D587UV oraz AT-D878. AT-D587UV i kolejne nowsze wersje UVII, UVIII, UV+, PRO. Upgrade'owane radia, to radia bazowo-samochodowe (duże), a AT-D878 to radia przenośne (małe). Radia małe mają 200k komórek pamięci na listę numerów ID użytkowników, duże radia mają 500k komórek pamięci. Nowsza wersja aktualnie produkowana AT-D878UV ma również 500k komórek pamięci.
Na początku marca 2023 r. opracowana została nowa lista ID's (Paweł SQ5E
i Zygi SP5ELA) z aktualizacją z dnia 05.03.2023 r. Prace koncentrowały się nad poprawieniem danych stacji polskich. Poprawiono w sumie 500 wpisów stacji polskich.
Nie zajmowano się wpisami stacji ze świata. Lista zawiera 234.700 wpisów zarejestrowanych stacji w systemie DMR i ich numerów ID.
Lista jest udostępniona publicznie i jest dostępna na portalu klubu SP5PBE (https://sp5pbe.rf.pl), portalu klubu HF5L (https://hf5l.pl) i portalu VOT PZK (https://vot.pzk.org.pl).
Lista jest w formacie gotowym do importu i jest kompatybilna z Anytone AT587UV (500 tys. IDs). Dla radia AT878UV należy z pliku usunąć rekordy >199.000. Bo pamięć radia "Małego" jest na 200 tys. IDs. Chyba, że ktoś ma nowego AT-D878, nowy ma pamięć na 500 tys. IDs.

Listy w załączeniu poniżej:
- plik Excela zawierający 234.702 IDs. Link do pobrania pliku. Do Anytone AT-D578 i nowych AT-D878;
- plik Excela zawierający 199.040 IDs. Link do pobrania pliku. Do starszych Anytone AT-878UV z 200 tys. pamięci.

Listę importujemy do radia za pomocą CPS-a poprzez MENU --> Tool / Import / Digital Contact List i wskazujemy wypakowany plik csv.
Paweł SQ5E pracuje nad oprogramowaniem umożliwiającym selektywny wybór IDs, np. tylko stacji polskich (3682) lub dowolnych innych krajów, lub grup krajów użytkowników systemu DMR.

Info. Zygi SP5ELA

_____________________________________________________________________

Redakcja Komunikatów PZK dziękuje za przesłane materiały: Marcinowi SP3BBS, Adamowi SQ9S, Stanisławowi SQ2EEQ, Adamowi DJ0IF/SP8RX, Emilowi SP2QVH, Łukaszowi SQ2DYL, Romanowi SQ2RH, Łukaszowi SP8EFJ, Stanisławowi SP6MLK, Jerzemu SP8HPW, Przemkowi SP7VC.
____________________________________________________________________
Informujemy, że Prezydium ZG PZK podjęło decyzję, aby wszyscy członkowie PZK zarejestrowani w bazie systemu OSEC otrzymywali Komunikat PZK "z urzędu", jako tzw. wartość dodaną. Komunikaty są od lat robione i nadawane w paśmie 80 m sporym wysiłkiem osób będących w składzie Redakcji.
Jednocześnie Redakcja Komunikatu prosi o niewysyłanie na adres dystrybucyjny odpowiedzi i listów. Prosimy je kierować na indywidualne adresy e-mail członków Redakcji: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl, sp5e@krotkofalow.cy.


Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl, sp5e@krotkofalow.cy.

W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie, czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt otrzymanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), a także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę, o godzinie 18:00 czasu lokalnego, na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK: Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA, Krzysztof SP5E i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

*Motto Redakcji
Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał rz terenur1; często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym co środowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej rKomunikatem sekretariatu ZG PZKr1;). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów). Od lutego 2022 r. członkiem Redakcji jest Krzysztof SP5E, który odpowiada za nową szatę graficzną Komunikatów.

Redakcja Komunikatów PZK

UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrypcja

Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK, są wysyłane pocztą elektroniczną w ramach subskrypcji (e-mail), do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dotyczącymi innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem.
Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.
Aby otrzymywać Komunikat PZK, należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres:
komunikat-pzk@pzk.org.pl w temacie wiadomości z tekstem "subscribe" (subscribe - bez apostrofów). Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe".