Prosimy o wsparcie Waszym 1,5% od podatku
Dodane przez sp2jmr dnia 2023-02-27 / 16:46
1,5 % od podatku na PZK - KRS 0000088401

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy krótkofalowcy oraz Sympatycy naszego pięknego i pożytecznego hobby. Jak co roku zbliża się okres rozliczeń podatkowych z Urzędami Skarbowymi.

Wszystkim, którzy wsparli naszą organizację przekazując w 2022 roku i w latach poprzednich swój 1% od podatku serdecznie dziękujemy. Dzięki Wam udało się zorganizować lub wesprzeć wiele ważnych przedsięwzięć, które przyczyniły się do rozwoju naszego pięknego hobby.

Także i w tym roku zwracamy się do wszystkich członków Polskiego Związku Krótkofalowców, ich rodzin oraz sympatyków PZK o przekazywanie środków z odpisu 1,5% od podatku na rzecz Polskiego Związku Krótkofalowców KRS 0000088401.

Środki z OPP są wykorzystywane m.in. na pokrycie kosztów utrzymywania przemienników na obiektach Emitel S.A, zakup urządzeń oraz opłaty za utrzymanie innych przemienników, zakup urządzeń dla klubów krótkofalarskich, łączność bezpieczeństwa - SP EmCom, organizację otwartych spotkań lokalnych i ogólnopolskich. Wszystkie otrzymane w ramach OPP środki, które możemy spożytkować na wybrane cele, są wydatkowane zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 roku. Art. 27 - pkt 4 Ustawy obejmuje 33 rodzaje takiej działalności w tym aż 7 zgodnych ze Statutem PZK.

W ubiegłym roku ze środków OPP jako PZK m.in. sfinansowaliśmy lub dofinansowaliśmy:

1. Przemiennik na obiekcie Boży Dar w Lublinie SR8LBD: 16481 śr. OPP ZG PZK( 75%  ogólnej sumy wydatków na ten obiekt w 2022 r.
2. OSK ŁOŚ 2022: 10352 zł śr. ZG PZK,
3. Remont pomieszczeń na szkolenia w OT-37: 6336 zł śr. OPP OT-37,
4. Przemienniki na obiektach Emitel S.A.: 12300 zł OPP ZG PZK,
5. Utrzymanie urządzeń b. o. OT-09: 4498 zł OPP OT-09,
6. Spotkanie "Pszczelnik 2022": 3107 zł OPP OT-14,
7. Spotkanie "Marysin 2022": 1289 zł OPP OT-18,
8. Kabel dla przemiennika OT-14: 3075 zł OPP OT-14,
9. Rotor antenowy dla SP9PBH OT-50: 996 zł OPP OT-50,
10. Zawody rDzień Dzieckar1;: 281 zł OPP ZG PZK,
11. Zawody o replikę lampy I. Łukasiewicza:1574 zł OPP ZG PZK,
12. Akcja dyplomowa "100 lat przyłączenia Górnego Śląska do Polski": 1995 zł OPP ZG PZK

To tylko wybrane przykładowo pozycje. Więcej informacji na temat OPP i pozostałej działalności PZK opublikujemy w sprawozdaniu za ub.rok po 15 lipca 2023 r.
Dodam tylko, że gdyby nie hojność naszych darczyńców wielu przedsięwzięć po prostu by nie było!

Rozliczając się z dochodów za 2022 rok, deklarując 1,5% od podatku na PZK, można w odpowiedniej rubryce formularza PIT 36, PIT 37 etc. wpisać cel szczegółowy - np. wybrany Oddział PZK, klub ogólnopolski, klub terenowy (wymieniając nr OT) lub naszą reprezentację w HF Championship IARU - Zespół SN0HQ.

Koleżanki, Koledzy i Sympatycy krótkofalarstwa, przekazanie 1,5% od podatku na PZK to najprostszy, bezkosztowy i niewymagający poświęcenia czasu, sposób na wsparcie działalności naszego Stowarzyszenia, a więc i na realizację wielu przedsięwzięć, na których nam zależy. Części z nich nie byłoby gdyby nie środki z OPP.
Korzyści z przedsięwzięć finansowanych z 1,5% naszych podatków czerpią wszyscy krótkofalowcy korzystający np. z przemienników, bramek APRS, radiolatarni, a także pomieszczeń i radiostacji klubowych. Korzyści takie czerpią także osoby nie związane bezpośrednio z naszym hobby, chociażby szkolące się lub uczestniczące w spotkaniach integracyjno-szkoleniowych organizowanych przez kluby, oddziały lub centralę Polskiego Związku Krótkofalowców.

Prezydium ZG PZK