SP5BLI sk
Dodane przez sp5ssb dnia 2023-02-08 / 15:30
SP5BLI SK

W dniu 04 lutego 2023 r. w wieku 75 lat w godzinach popołudniowych zmarł Stanisław Sobieszczuk SP5BLI.

Ś.P. Stanisław był długoletnim Prezesem Klubu Łączności LOK SP5KCR.
Przez całe swoje życie krótkofalarskie związany był z Ligą Obrony Kraju. Przez wiele lat był sędzią, instruktorem oraz trenerem Polskiego Związku Radioorientacji Sportowej. Jego młodzieżowa drużyna której był trenerem sięgała wielokrotnie po tytuły mistrzowskie.
Za osiągnięcia i zaangażowanie w pracę społeczną oraz zasługi na rzecz Ligi Obrony Kraju wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami Stowarzyszenia.
W dniu 19 maja 2007 r. został odznaczony Honorową Odznaką PZK (685).
Swoje ostatnie lata poświecił się pasji zdobywania licznych Dyplomów Krótkofalarskich krajowych i międzynarodowych oraz czynnie spierał działalność klubu. Śp. Stanisław SP5BLI był członkiem Warszawskiego Oddziału Terenowego PZK (OT25) pełniąc w nim funkcję oddziałowego QSL Managera.

Msza święta pogrzebowa odbędzie się w dniu 10.02.2023 r. o godz. 9.00
w kościele Maryi Matki Zawierzenia przy parafii św. Marii Magdaleny (Wawrzyszew), po czym nastąpi odprowadzenie z kościoła na cmentarz wawrzyszewski.

Łączymy się w żałobie i smutku oraz składamy najszczersze kondolencje Rodzinie i Bliskim.

Kierownik WSiSŁ BZG LOK Włodzimierz Karczewski SQ5WWK
Prezes WOT PZK Jerzy Szawarski SP5SSB
Członkowie Klub Łączności SP5KCR