SP5ENA SK
Dodane przez sp2jmr dnia 2023-01-11 / 17:34
SP5ENA SK

W dniu 3 stycznia z naszego grona odszedł na zawsze Mirosław Paczocha SP5ENA, członek Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców oraz SPDXC#261. Był zapalonym DX-manem z aktualnym stanem osiągnięć 340/357. Był pomysłodawcą i osobą prowadzącą współzawodnictwo 11 Pasm, którego wyników na koniec 2022 roku już nie mógł opublikować.

W latach 2005-2006 kiedy PZK prowadził walkę z PLC w wersji zagrażającej istnieniu krótkofalarstwa w SP, śp. Mirek SP5ENA jako pomiarowiec w jednym z największych przedsiębiorstw telekomunikacyjnych wykonując pomiary podczas prób z PLC na osiedlu "Iwonka" w Warszawie sprawdzał oddziaływanie transmisji Internetu na liniach energetycznych na sygnały radiowe na pasmach KF. Wyniki tych pomiarów były bardzo przydatne podczas prezentacji PLC w środowiskach decyzyjnych pracowników energetyki, spotkań z posłami do Sejmu RP oraz na sympozjach naukowych. Był także z ramienia PZK uczestnikiem kilku z takich wydarzeń. To m.in. dzięki Niemu "Internet z gniazdka" w Polsce się nie rozprzestrzenił.

Uroczystości żałobne rozpoczną się w dniu 16 stycznia 2023 r. w Warszawie o godzinie 12:00 mszą św. w kościele św. Marcina w Warszawie, ul. Piwna 9, po której kondukt żałobny uda się na Cmentarz Północny w celu kontynuowania ceremonii pogrzebowej.

Wyrazy najgłębszego współczucia z powodu utraty najbliższej osoby składa Rodzinie Zmarłego Zarząd WOT PZK.

Mirku, spoczywaj w pokoju.

Na podstawie informacji otrzymanych od Wandy SP5IWA oraz własnych.
Piotr SP2JMR