Komunikat PZK nr 18/22 z dnia 04.05.2022
Dodane przez sp2jmr dnia 2022-05-05 / 22:04
Komunikat Polskiego Związku Krótkofalowców
nr 18/2022 z dnia 4 maja 2022 r.

Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów. Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/ .


I. Sprawy organizacyjne

1. Łoś 2022

Zapraszamy na Ogólnopolskie Spotkanie Krótkofalowców ŁOŚ 2022. Jak zawsze, choć po 2 letniej przerwie na górce Papierkowej we wsi Jaworzno, gm Rudniki, na styku trzech województw Łódzkiego, Opolskiego i Śląskiego. Ostatni pełny weekend maja 2022 r.

Marek SP9UO

2. IARU HAMChallenge

Chcemy, aby Twoje pomysły nas zmieniły! Dołącz już teraz do pierwszego HAMChallenge. Masz niesamowity pomysł, którym chciałbyś się podzielić ze społecznością? Radioamatorstwo to zabawa, łączność radiowa, technologia, eksperymenty, samokształcenie i przyjaźń. Region 1 IARU zaprasza Cię do przedstawienia pomysłu, który może przyczynić się do zwiększenia liczby licencjonowanych radioamatorów. Stwórz zespół, podziel się swoim pomysłem, przedstaw swoją propozycję i wprowadź ją w życie: nadszedł czas na zmiany w radioamatorstwie i szukamy właśnie Ciebie! Najlepsze propozycje zostaną nagrodzone, nie przegapcie więc tej okazji! Termin zgłoszeń jest naprawdę wymagający - ostatni dzień na nadsyłanie zgłoszeń to 31 maja 2022 r.

Czego oczekujemy?
Oczekujemy, że przedstawisz nowe pomysły, które pomożemy Ci zrealizować.
Zwycięskie zespoły lub osoby indywidualne wprowadzą swoje pomysły w życie we współpracy ze społecznością krótkofalarską. Międzynarodowy Związek Radioamatorów Region 1 (IARU R1) zapewni wytyczne dla tych projektów i będzie je wspierać finansowo.

Zgłoszenia
Kandydaci muszą przesłać abstrakt swojego pomysłu wraz z krótkim biogramem i krótkim uzasadnieniem drogą elektroniczną na adres hamchallenge@iaru-r1.org najpóźniej 31 maja 2022. Z uwagi na międzynarodowy charakter wyzwania prosimy o przesyłanie prac wyłącznie w języku angielskim. Komisja dokona przeglądu różnych propozycji i wybierze najlepsze jej zdaniem do dalszego rozpatrzenia w terminie do 10 czerwca. Następnie uczestnicy będą mieli dodatkowy czas na przygotowanie bardziej szczegółowej prezentacji swojego pomysłu, który zostanie przedstawiony osobiście lub wirtualnie podczas HamRadio 22 we Friedrichshafen. Format przedstawienia swojego pomysłu jest otwarty: może to być tekst, wideo, storyboard, rysunki, itp. Postaraj się, aby Twój pomysł był jak najbardziej zrozumiały dla komisji. Ważne: Jeśli nie masz jeszcze 18 lat będziesz potrzebować wsparcia kogoś pełnoletniego. Lider zespołu musi być osobą pełnoletnią.

Nagrody
1 miejsce: 500 euro
2 miejsce: 200 euro
3 miejsce: 100 euro
Specjalna nagroda dla młodzieży (poniżej 26 roku życia): 200 euro

Szczegóły i pełne zasady znajdziesz na stronie: https://www.iaru-r1.org/2022/we-want-your-ideas-to-change-us-join-now-the-very-first-hamchallenge/
Masz pytania? Nie wahaj się! Jesteśmy, żeby pomóc :) Możesz napisać na adres: contact-so1_3@iaru-r1.org w języku polskim lub na główny adres wsparcia w języku angielskim: secretary@iaru-r1.org.
Krzysztof SP5E

3. Testowe egzaminy na Świadectwo w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej

Od 02 maja br. od godz. 00.00 obywają się testowe zdalne egzaminy na Świadectwo w Służbie Radiokomunikacyjnej Amatorskiej. Urząd Komunikacji Elektronicznej wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Polskiego Związku Krótkofalowców oraz niektórych innych stowarzyszeń uruchomił testową sesję egzaminacyjną. Kwestia dostępności egzaminów i ich trybu była jednym z tematów warsztatów konsultacyjnych Ustawy Prawo telekomunikacyjne organizowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji w dniach 5 maja i 9 września 2020 roku. W tych warsztatach bardzo aktywnie uczestniczyliśmy. Była tam dyskutowana także kwestia przejęcia egzaminów przez organizacje zrzeszające radioamatorów lub wył. przez PZK.
W wyniku działań związanych ze zdalnymi egzaminami podjętych przez UKE stowarzyszenia mogły zgłosić po maksymalnie 10 osób testujących nowy system. Z naszej strony (PZK) zgłosiliśmy pełny skład zespołu i obecnie odbieram pierwsze informacje i uwagi dotyczące przebiegu próbnej sesji egzaminacyjnej. Zostaną one zebrane po zakończeniu testów co nastąpi 6 maja i przekazane do Urzędu.
Mamy nadzieję, że nowy system ułatwi kandydatom na krótkofalowców uzyskanie stosownych uprawnień, a w konsekwencji przybędzie nowych krótkofalowców w tym członków naszej organizacji, która jako jedyna reprezentuje środowisko zagranicą. Należąc do PZK mamy pośredni wpływ na kształtowanie się prawa międzynarodowego w zakresie radiokomunikacji oraz działań podejmowanych wspólnie z innymi stowarzyszeniami w ramach Międzynarodowego Związku Radioamatorskiego (IARU), chociażby takich jak organizowanie konkursów i obozów YOTA, udziału w światowych konferencjach radiokomunikacyjnych (WRC), na których ważą się losy dostępności dla krótkofalowców poszczególnych zakresów częstotliwości.

Info. Piotr SP2JMR

4. Raport #1 z działania systemu testowego egzaminów na Świadectwo

w służbie radiokomunikacyjnej radioamatorskiej
Faza po przyjęciu zgłoszenia na sesję testową egzaminu. E-mail: 21.04.2022, 09:54. UKE Egzaminy - Zgłoszenie 2022-04-20 10:36:45.
W programie UKE Egzaminy.
Zgłoszenie 2022-04-20 10:36:45 [Świadectwo służby radioamatorskiej] [A] na sesję egzaminacyjną: 10/TEST, 2022-05-06, Sesja testowa on-line [online],
Sesja testowa on-line, bez wydawania świadectwa otrzymało status ZAAKCEPTOWANE.
Cały egzamin składa się z 4 testów (przedmiotów), po 5 pytań z każdego przedmiotu, czyli łącznie z 20 pytań testowych. Do każdego pytania wybierz tylko jedną odpowiedź (A lub B lub C).
Na udzielenie 5 odpowiedzi z każdego przedmiotu masz 5 minut. Nie masz możliwości zatrzymania czasu pomiędzy pytaniami z danego przedmiotu.
Po zatwierdzeniu odpowiedzi na każde pytanie, nie masz możliwości jej zmiany.
Możesz robić przerwy pomiędzy przedmiotami, ale cały egzamin musisz odbyć w trakcie czasu przeznaczonego na daną sesję. Możesz zdawać przedmioty w dowolnej kolejności.
Rozwiązuj testy bez niedozwolonych pomocy, bo może to skutkować niezaliczeniem testu! System posiada zabezpieczenia, uniemożliwiające udzielanie odpowiedzi w sposób niesamodzielny. W czasie udzielania odpowiedzi, nie klikaj poza okno testu. O wyniku egzaminu zostaniesz powiadomiony osobnym mailem, po zatwierdzeniu wyników przez Komisję Egzaminacyjną, najczęściej w następnym dniu roboczym. Powodzenia na egzaminie!
Informujemy, że osoby przystępujące do egzaminu są zobowiązane do zapewnienia sobie dostępu do sieci Internet oraz do sprzętu umożliwiającego przystąpienie do egzaminu online.
Zaloguj się do programu Egzaminy w 2022-05-06.
Szczegółowe informacje na temat sesji egzaminacyjnych wml@uke.gov.pl , ske.gdynia@uke.gov.pl

Info: SP5ELA

Czas trwania egzaminu testowego, 20 pytań (4x po 5 pytań) r11; około 10 minut. Do wykorzystania było 4 x 5 minut = 20 minut plus trzy (3) przerwy pomiędzy grupami testów (nie zdefiniowano interwału czasu przerwy). 4.05.2022. User testowy - SP5-73-002.
UWAGA! Sesje testowe mają zadeklarowaną datę sesji, bez godziny rozpoczęcia. Wg uzyskanych z UKE informacji sesja trwa 24h, od 00:00 do 23:59 danego dnia. W tym czasie należy przeprowadzić egzamin testowy.

Info: Iza SP5-73-002

5. Pomoc walczącej Ukrainie

W związku z krytyczną sytuacją po napaści Rosji na Ukrainę, apelujemy do wszystkich krótkofalowców SP o wsparcie ludności Ukrainy. Ponieważ PZK nie ma w swoim statucie działalności pomocowej lub charytatywnej proponujemy dokonywanie wpłat na pomoc Ukrainie, którą należy wpłacać na konta stowarzyszeń i fundacji zajmujących się statutowo taką działalnością.
Przykładowo są to: Polska Akcja Humanitarna (PAH), Caritas Polska, Polski Czerwony Krzyż (PCK), Fundacja rSiepomagar1;, fundacja rPolskie Centrum Pomocy Międzynarodowejr1; PCPM i jeszcze wiele innych. Zbiórki prowadzą także niektóre podmioty gospodarcze w tym sieci sklepów.
Wiele z nich prowadzi także punkty przyjęć pomocy rzeczowej, zbierając odzież, art. spożywcze, higieniczne oraz sprzęt survivalowy. Szczegółowe informacje znajdziecie na ich stronach internetowych.
Szczegółowe aktualne informacje na temat potrzeb w zakresie pomocy podaje Narodowy Instytut Wolności pod adresem http://cutt.ly/PomocUchodzcomzUkrainy pod którym znajduje się zaktualizowana baza informacji, gdzie aktualnie pomoc uchodźcom z Ukrainy jest najbardziej potrzebna z określeniem, jaki rodzaj pomocy jest obecnie najbardziej pilny. Zawiera ona bieżące zapotrzebowanie przesyłane przez pełnomocników wojewodów ds. organizacji pozarządowych.

Decyzją MSWiA udział NGO w pomocy dla uchodźców jest koordynowany regionalnie. Każdy wojewoda wyznaczył koordynatora do tego zadania. Lista pełnomocników wojewodów jest dostępna pod adresem www.gov.pl/pozytek/dlaukrainy .

Przypominamy, że kontakt telefoniczny należy podejmować tylko w sytuacjach wymagających bezpośredniego kontaktu, aby nie blokować linii telefonicznych. W innym przypadku prosimy o zgłaszanie oferowanej pomocy za pośrednictwem rządowej strony internetowej www.pomagamukrainie.gov.pl .

Z góry dziękujemy za każdą formę pomocy i zaangażowania, także poprzez przekazywanie niniejszej wiadomości osobom i organizacjom, które mogą włączyć się w akcję #PomagamUkrainie.

Na bazie informacji Komitetu ds. Pożytku Publicznego NIW.
Prezydium ZG PZK

6. Nowe Władze Dolnośląskiego OT PZK OT01

Jak już informowaliśmy 10 kwietnia br. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze DOT PZK, na którym wybrano nowe władze OT.
Z przyczyn obiektywnych ukonstytuowanie się zarówno Zarządu OT jak i Oddziałowej Komisji Rewizyjnej miało miejsce nieco później. 26 kwietnia br. nowy Zarząd OT01 ukonstytuował się następująco:

Prezes zarządu DOT - Waldemar Sznajder, 3Z6AEF
Skarbnik zarządu DOT - Andrzej Packiewicz, SP6SMC
Sekretarz zarządu DOT - Arkadiusz Zając, SQ6XL
Członek zarządu DOT - Przemysław Bienias, SQ6ODL
Członek zarządu DOT - Marcin Gajek, SQ6POL.

Przewodniczącym Oddziałowej Komisji Rewizyjnej został Krzysztof Adamczyk SP6JIU.

*Nowym władzom gratulujemy i życzymy sukcesów w działalności na rzecz środowiska lokalnego jak i całego Polskiego Związku Krótkofalowców.

Prezydium ZG PZK

Info. Waldemar 3Z6AEF

II. Wydarzenia

7. Jubileuszowa pielgrzymka krótkofalowców

Grupa organizacyjna, członkowie Klubu SP9KAJ i grono krótkofalowców Ziemi Częstochowskiej zapraszają na 20, jubileuszową Pielgrzymkę Krótkofalowców na Jasną Górę w dniu 14 maja 2022 roku. Z uwagi na obecną sytuację (Pandemia COVID, wojna na Ukrainie) Pielgrzymka będzie mieć charakter spontaniczny r11; organizatorzy nie są w stanie zapewnić ustalonego porządku, tak jak dla poprzednich pielgrzymek ani także innych atrakcji. Zbiórka Uczestników jak zawsze w pobliżu wejścia do recepcji Domu Pielgrzyma od godz. 8.00. Więcej informacji na stronie klubowej www.sp9kaj.com .

Info. Bogdan SP9VJ

8. Psia Górka - mikrofale

W dniach 22 - 24 kwietnia br. odbyło się w ośrodku Psia Góra w miejscowości Swornegacie (JO83SU) spotkanie miłośników bardzo krótkich fal - mikrofal. Przybyli koledzy z SP1,2,3,4,5 i nawet 9. Głównym tematem było szkolenie z programu KiCAD - do opracowywania schematów i płytek drukowanych. Szkolenie przygotował i prowadził Paweł SQ1GQC. Zaprezentowano również m.in antenę krążkową na pasmo 23cm w wykonaniu Zdzisława SP2IRR. Odbyły się warsztaty uruchamiania i testowania sprzętu. Wielkie podziękowania należą się Piotrowi SP2LQP za organizację spotkania. Jak zwykle w takich okolicznościach były niekończące się rozmowy o bardzo krótkich falach. Zdjęcia: SP2LQP, SQ5RWU i SP1CNV

Info: Jacek SP1CNV

III. SPORT

9. Zawody "Dzień dziecka 2022"

Rada Pedagogiczna Zawodów Dzień Dziecka ma przyjemność zaprosić koleżanki i kolegów do udziału w zawodach z okazji Dnia Dziecka.

1 czerwca od 15:30 do 16:59 UTC (17:30 - 18:59 cz. lokalny) - 2 godziny lekcyjne.
W tym dniu wszyscy jesteśmy dziećmi bez względu na wiek i "odcień fryzury" lub długość wąsów albo ich brak.
Będzie to okazja do wspólnej zabawy i jednocześnie przekazanie juniorom pasji do krótkofalarstwa, a w tym do współzawodnictwa na paśmie.

Juniorów posiadających już pozwolenia radiowe zachęcamy do udziału w specjalnie dla Was wyróżnionej kategorii "Junior". Spośród Was zdobywca 1. miejsca zostanie mianowany Zwycięzcą Zawodów i wyróżniony statuetką.
Prosimy seniorów o wsparcie idei zawodów i umożliwienie juniorom pracy na paśmie w różnych formach. Szczegóły zawarte są w Regulaminie zawodów. Koledzy, którzy na co dzień nie pasjonują się zawodami również mogą przystąpić do wspólnej zabawy jako Gość zawodów nawiązując minimum 3 łączności z juniorami bez obowiązku wysłania swojego logu.
Według reguł szkolnych zawody będą trwały przez 2 lekcje bez przerwy, czyli 2 x 45 = 90 min. Rozpoczynamy w sobotę 1 czerwca o godz. 15:30 UTC (17:30 cz. lokalny).

Rozliczenie zawodów przeprowadzimy własnymi siłami używając strony https://dd.reaktywacja.org.pl / oraz dedykowanego robota sprawdzającego logi.
Wszelką korespondencję związaną z zawodami prosimy kierować na adres: zawodydd@gmail.com z niezbędnie wpisanym znakiem wywoławczym uczestnika w tytule emaila.

Pełny regulamin znajduje się na tronie https://dd.reaktywacja.org.pl/regulamin /
Zgłoszenia sponsorów chętnych do ufundowania nagród dla juniorów prosimy kierować do organizatorów.

73, de Tomek SP5PY, Bogdan SP5WA, Paweł SQ5STS, Kacper SO5KR
Rada Pedagogiczna Zawodów Dzień Dziecka
zawodydd@gmail.com

https://dd.reaktywacja.org.pl/


10. Wiadomości nie tylko DX-owe

3B8 - Mauritius: Lubo OM5ZW do 6 maja jest aktywny w stylu wakacyjnym jako 3B8/OM5ZW. QSL via LoTW i Club Log OQRS.

4K - Azerbejdżan: Dirk DK1DKE ponownie będzie aktywny jako 4K7DK z Baku od 2 do 6 maja 2022 r. Spotkamy go na SSB i FT8. QSL via DK1DKE.

4L - Gruzja: Byron KF8UN pomiędzy 9 a 11 maja będzie nadawać jako 4L/KF8UN w paśmie 20m SSB. QSL via KF8UN.

4X - Izrael: Proklamacja niepodległości Izraela odbyła się 14 maja 1948 roku.
Z tej okazji od 5 do 11 maja nadawcy z Izraela będą używać sufiksu 4Z74*, 4X74*. Karty QSL zgodnie z instrukcjami operatorów.

9N - Nepal: Janusz SP9FIH i Leszek SP6CIK do 19 maja są aktywni z Kathmandu w Nepalu jako 9N7WE i 9N7CI. QSL via QORS i znaki domowe. Szczegóły
i zdjęcia na stronie http://www.nepal-2022.dxpeditions.org/

BY - Chiny: Dziesięć stacji B0CRA, B1CRA, B2CRA, B3CRA, B4CRA, B5CRA, B6CRA, B7CRA, B8CRA i B9CRA od 12UTC 3 maja do 12UTC 5 maja aktywnych będzie z okazji 55 Chińskiego Festiwalu Radiowego:
http://www.crac.org.cn/55
Do zdobycia okolicznościowe dyplomy, które będzie można pobrać od 1 czerwca na stronie http://awards.crac.org.cn QSL via BA1GG.

C9 - Mozambik: Kiyo JA7NQQ (ex 9N7NQ) obecnie jest QRV z Macuti jako C83YT. QSL via znak domowy.

CE - Chile: Stacja okolicznościowa CB2R jest aktywna do 29 maja z okazji "miesiąca morza" obchodzonego w Chile. Do zdobycia okolicznościowe dyplomy. Szczegóły na qrz.com

DU - Filipiny: Mike W6QT od 1 maja do 15 wrześnie planuje aktywność jako DU3/W6QT z Subic Bay na Filipinach. Będzie aktywny na SSB i FT8. QSL via znak domowy.

EA - Hiszpania: Stacja okolicznościowa EH40URV jest aktywna do 29 maja z okazji 40-lecia URE Vizcaya https://www.radioaficionadosbizkaia.com QSL via EA2URV. Do zdobycia okolicznościowe dyplomy.

EA - Hiszpania: Od 5 do 9 maja stacje okolicznościowe AO1EU, AO2EU, AO3EU, AO4EU, AO5EU, AO6EU, AO7EU, AO8EU i AO9EU świętować będą Dzień Europy, który obchodzony jest 9 maja każdego roku.
Szczegóły na stronie https://www.fediea.org/eudota/

EX - Kirgistan: Ilya R5AF i Igor R4FCN (R2BZ) od 8 do 14 maja będą QRV jako EX/R5AF i EX/R4FCN z Kirgistanu.

F - Francja: Franck F4DTO i Patrick F4GFE przez 15 dni od 2 maja i 21 października będą aktywni jako TM400MO w celu upamiętnia 400 rocznicy od narodzin Moliera, francuskiego dramaturga powszechnie szanowanego jako jednego z najwybitniejszych pisarzy literatury światowej. QSL via F4DTO.

G - Anglia: Jamie M0SDV pomiędzy 5 a 8 maja będzie aktywny w stylu wakacyjnym jako M0SDV/P z wyspy Wight IOTA EU-120.

G - Anglia: Bob M0MJA/P w dniu 7 maja będzie QRV z zamków King Alfred Tower G-02998 oraz Rawlesbury Camp G-00833. Szczegóły na qrz.com

G - Anglia: Jeremy M5JB/P w dniu 8 maja będzie aktywny z latarni morskich Perch Rock ENG-084, Leasowe ENG-063 oraz Holylake ENG-055.

GM - Szkocja: Po dwóch latach przerwy spowodowanej epidemią Covid, do
6 maja czternastu członków Camb-Hams jest aktywnych jako GS3PYE/P z okolic Dunvegan na wyspie Skye EU-008. QSL via OQRS.

HC - Ekwador: Stacja okolicznościowa HD200BP nadaje do końca maja br.
z okazji 200 rocznicy Bitwy o Pichincha. QSL via EC5R.

HC8 - Galapagos: Gustavo HC2FG od 4 do 8 maja będzie aktywny jako HD8FG
z Santa Cruz SA-004. QSL via znak domowy.

HK0 - San Andres i Providencia: Renato PY8WW będzie aktywny jako HK0/PY8WW z wyspy San Andres NA-033 między 7 a 12 maja. Planuje być aktywnym na pasmach od 40 do 6m ze szczególnym uwzględnieniem 6m.

I - Włochy: Do 8 maja aktywna jest stacja II6PAR, która przydziela punkty do dyplomu "Dream Point 43° Parallelo". Szczegóły na qrz.com

JW - Svalbard: JW9DSA/P (LA9DSA), JW/HB9DQM/P, JW/LB1RH/P i JW/LB8CG/P od 1 do 5 maja będą aktywni z SOTA. W planie do zdobycia dwa szczyty.
Szczegóły na stronie https://jwsota.fun/info / (Uwaga! Domena "fun" jest uznana za szkodliwą, ostrzegamy, wchodzisz na własną odpowiedzialność!)

ON - Belgia: Do 22 maja nadaje staja okolicznościowa OT2022EPIC z okazji wyścigu kolarskiego Antwerp Port Epic.

OZ - Dania: Wiesław SP1EG, Hans DK8RE i Hans DL8UUF od 7 do 14 maja będą QRV jako 5P1EG z wyspy Romo EU-125. QSL via SP1EG.

PA - Holandia: Stacja okolicznościowa PA100THALES jest aktywna do końca roku z okazji 100-lecia firmy Thales Nederland. QSL via PB2X.

PZ - Surinam: Podczas ćwiczeń oddział radiowy 11 Brygady Powietrzno-Szturmowej Królewskiej Armii Holenderskiej będzie nadawać przy użyciu aktywnych radiostacji wojskowych na HF. Będą aktywni jako PZ5JT na pasmach: 20m, 17m, 15m i 10m. QSL direct 11 Luchtmobiele Brigade/Radio-groep, P.O. Box 9208, 6800 HK Arnhem, Holandia.

TR - Gabon: Roland F8EN do końca lipca ponownie jest QRV jako TR8CR
z Gabon. Usłyszymy go na CW w paśmie 40, 30 i 20 metrów. Roland w tym roku będzie obchodził swoje 94 urodziny.
QSL via F6AJA; log online na http://LesNouvellesDX.fr/voirlogs.php

VU4 - Andamany: Yuris YL2GM, Deepak VU2CDP i Monoj VU2CPL będą aktywni jako VU4W z Andamanów AS-001 od 3 do 16 maja br. Szczegóły na https://www.lral.lv/vu4w/ QSL via OQRS lub direct doYL2GN. Jak nie używasz ClubLog można zamówić QSL via e-mail yl2gn@lral.lv wysyłając dane QSO.
Log zostanie wrzucony na LoTW po 6 miesiącach od zakończenia wyprawy.

Zawody 7-8 maja 2022 roku:
ARI Contest http://www.ari.it/en/contest-hf/ari-international.html

Od 2 maja cyklicznie startuje Medium Speed Contest.
Polski regulamin na stronie https://spcwc.pzk.pl/?p=293

Wyniki zawodów:
CQ WW CW 2021 https://www.cqww.com/scorescw.htm
DARC Easter https://dxhf2.darc.de/~easterlog/user.cgi?fc=loglist&form=referat&lang=de
EA RTTY https://concursos.ure.es/en/raw-scores-eartty/

Łączności Krzysztofa SP4K z Republiką Południowej Afryki w paśmie 6m
https://ei7gl.blogspot.com/2022/04/50-mhz-openings-to-south-africa-start.html

Karty QSL FO/SP5EAQ, TX5AQ http://spdxc.org/index.php/dx-news/dx-sp/item/1110-tx5aq-qsl

35 rocznica klubu telegrafistów FISTS https://fists.co.uk/activitiescalendar.html#fistsac2022

Pozdrawiam Adam SQ9S

11. UKF - zawody

W najbliższym czasie:
SPAC - 432 MHz - zawody aktywności UKF - wtorek, 10 maja 2022, godz. 17:00-21:00 UTC
Regulamin: https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf

UHF-FT8 Activity - rumuńskie zawody aktywności FT8 - 432 MHz, środa 11 maja 2022, godz. 17:00-21:00 UTC, regulamin: https://www.ft8activity.eu/index.php/en/

SPAC-50 MHz - zawody aktywności UKF - czwartek, 12 maja 2022, godz. 17:00 - 21:00 UTC. Regulamin: https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf

Stanisław SQ2EEQ

IV. Technika

12. CREST FACTOR - współczynnik szczytu sygnału mowy.

Na pasmach często jest poruszany temat mocy nadajnika na SSB. Zdania są jak zwykle podzielone, jedni mówią dobrą moc na SSB Icom, inni Kenwood, inni Yaesu, etc. W czym jest problem, że zawsze tej mocy na SSB jest za mało? Podejdźmy do tego problemu nieco teoretycznie.
Crest factor. Co to jest? Jest to współczynnik szczytu sygnału mowy. Należy pamiętać, że każdy poziom mocy TRX-a jest uśrednionym poziomem RMS, a nie poziomem szczytowym. Zazwyczaj wartości szczytowe są o 20-23 dB wyższe od poziomu RMS. Stosunek między poziomem szczytowym a poziomem RMS jest nazywany współczynnikiem szczytu (Crest factor). Współczynnik ten jest ważnym parametrem, gdy głos ma być nagrywany lub odtwarzany w systemie elektroakustycznym i w systemie transmisyjnych (np. TRX-y).
Uwaga: Głośny śpiew, głośna mowa, mierzone przy ustach, mogą osiągać poziomy 130 dB dla 20 μPa RMS i poziom szczytowy powyżej 150 dB dla 20 μPa (poziom mierzonego ciśnienia akustycznego).
Przyjmijmy dla mowy ludzkiej (głosu operatora fonicznego) współczynnik rcrest factor) 20-21dB.
Co to oznacza w praktyce. Operujmy przykładem z pracy TRX-a SSB. Jeżeli stopień mocy przenosi maksymalną moc szczytową 100W, to wartość mocy na SSB bez kompresji wynosi 10W. Jeżeli miernik mocy TRX-a jest wyskalowany w wartościach RMS (wartość skuteczna), a tak ma większość TRX-ów to pokaże 10W.
Jeżeli przykładowo w urządzeniu zadeklarujemy wartość kompresji sygnału mowy SSM na 12dB (to już spora wartość kompresji), to wskazania RMS będą 40W.
Dla telegrafii (CW) wartość mocy będzie 100W. To zasadnicza różnica w interpretacji sygnałów nadajnika - CW i SSB.

Male voice, normal speak (duration 18 seconds). Average RMS: -21.5 dBFS, Peak: -0.5 dBFS. Crest factor 11 (21 dB). The dotted red line indicates RMS level.

Źródło: Obrazek i jego opis z materiałów Microphone University. https://www.dpamicrophones.com

Zygi SP5ELA
_________________________________________________-
V. Informatyka i oprogramowanie

12. Problem poczty na serwerze PZK

KEI.pl wprowadziło jakiś czas temu bardziej ścisłe zasady kontroli "treści" e-mail. Jeżeli w treści e-maila (body) będą podejrzane linki, poczta zostanie odrzucona.
System poczty KEI.pl / PZK serwer ma zaawansowane procedury sprawdzania treści poczty. To jest problem typu "to be, or not to be".
Przykładowo domena ".f_u_n"i link info JW w wiadomościach dx-owych zostały uznane jako zagrożenie. Mail został odrzucony. Żadnego emaila z treścią domeny xyz.f_u_n" nie da się wysłać. (podkreślniki dodałem intencjonalnie, celowo).

I tu zaczyna się problem autora informacji i sprawdzenia poziomu szkodliwości linku. Klikasz i dostajesz ransomware, etc. Chciałbyś tego doświadczyć? Chyba nikt by nie chciał. Co z tym zrobić? Nie ma tutaj prostej odpowiedzi. Damy taki "trefny" link w Komunikacie PZK i zostaniemy oskarżeni o sabotaż, komuś "odleci komputer z zawartością". To jest sprawa krytyczna. Poza tym serwer poczty PZK nie jest nasz, jest współdzielony. Pewnych rzeczy zrobić się nie da. Taki serwer poczty elektronicznej zrobił nasz "operator" - firma KEI.pl.
Przykładowy komunikat z procesu wysyłania poczty email.

rHave you received this smtp error message? 554 mail server permanently rejected message (#5.3.0)r1;.

Jak to wygląda w praktyce? Poniżej obrazek z programu pocztowego Thunderbird-Mozilla. Komunikat z próby wysłania pozornie prostego emaila z informacjami dx-owymi od SQ9S. System wykrył aktywny link z domeną "fun".- widoczny w w wersji PDF


Jest to błąd permanentny zakładający, że zdalny serwer nie akceptuje wysyłanego email'a. I nie będzie próbował go ponownie wysyłać. Jakie są tego powody? Trudno jest to ocenić bez specyfikacji szczegółowej wiadomości o błędzie (error message), ale z kilku możliwych przypadków można wymienić to, że np. serwer wysyłający jest na czarnej liście, email jest spamerski, jego zawartość ma niski współczynnik spamu (poorly against a SpamAssassin content check).

Info: Admin SP5ELA

VII Humor w PZK

Dawno nie było rubryki "humor". Dzisiaj kilka "rozrywkowych" kart QSL ze świata- widocznych w wersji PDF

To są perełki z kolekcji kart QSL SP5ELA
____________________________________________________________


Redakcja Komunikatów PZK dziękuje za przesłane materiały: Markowi SP9UO, Waldemarowi 3Z6AEF, Izabelli SP5-73-002, Adamowi SQ9S, Stanisławowi SQ2EEQ, Bogdanowi SP9VJ, Tomkowi SP5PY, Bogdanowi SP5WA, Pawłowi SQ5STS, Kacprowi SO5KR.

Informujemy, że Prezydium ZG PZK podjęło decyzję, aby wszyscy członkowie PZK zarejestrowani w bazie systemu OSEC otrzymywali Komunikat PZK "z urzędu", jako tzw. wartość dodaną. Komunikaty są od lat robione i nadawane w paśmie 80m sporym wysiłkiem osób będących w składzie Redakcji.
Jednocześnie Redakcja Komunikatu prosi o niewysyłanie na adres dystrybucyjny odpowiedzi i listów. Prosimy je kierować na indywidualne adresy e-mail członków Redakcji.

*Wszyscy Ci, którzy otrzymali Komunikat PZK, są już prenumeratorami Komunikatu (jest to logiczne, skoro go dostali) i nie ma potrzeby zapisywania się na listę dystrybucyjną drugi raz.
Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl , sp5ela@rf.pl . W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie, czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt nadsyłanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK:
Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA, Krzysztof SP5E i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

*Motto Redakcji

Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał "z terenu" często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym co środowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej "Komunikatem sekretariatu ZG PZK"). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów).

Redakcja Komunikatów PZK

UWAGA! Komunikaty środowe PZK -subskrypcja

Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są wysyłane pocztą elektroniczną w każdą środę w ramach subskrypcji (e-mail) do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dot. innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem. Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.

Aby otrzymywać Komunikat PZK (środowy), należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres:
komunikat-pzk@pzk.org.pl z tekstem "subscribe" w temacie wiadomości (subscribe - bez apostrofów). Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe" w temacie (unsubscribe - bez apostrofów).