Komunikat PZK nr 17/22 z dnia 27.04.2022
Dodane przez sp2jmr dnia 2022-04-28 / 17:55
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 17/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów. Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajdujee się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/ .


I. Sprawy organizacyjne


1. Zapraszamy na ŁOŚ-a 2022 to już za mniej niż miesiąc bo: 27-29 maja br.  Miejsce jak co roku: Górka Papierkowa we wsi Jaworzno gm. Rudniki. Dokładnie w miejscu spotkania trzech województw: Łódzkiego, Opolskiego i Śląskiego

Marek SP9UO

2. Posiedzenie Prezydium ZG PZK

Na dzień 08 maja 2022 r. godz.11.00 zwołuję Posiedzenie Prezydium ZG PZK. Posiedzenie odbędzie się w siedzibie sekretariatu ZG PZK przy ul. Wojska Polskiego 65A pok. 204 w Bydgoszczy.
W programie posiedzenia:
1.Przyjęcie i podpisanie sprawozdań finansowych dokumentów bilansowych za 2021 r.
2. Omówienie bieżącej sytuacji finansowej PZK, zaawansowanie realizacji założonego prowizorium budżetowego na 2022 rok.
3. Przyjęcie prowizorium budżetowego na 2022 rok w oparciu o urealnione przychody.
4. Podjęcie uchwał w sprawach wydatkowania środków z 1% na PZK jako OPP
5. Sprawy organizacyjne.
6. Inne sprawy wniesione przez członków prezydium.

Tadeusz SP9HQJ prezes PZK

3. Zebranie ZOT PZK

W dniu 14 maja 2022 r. w Barlinku w Ośrodku Kultury mieszczącym się przy ulicy Podwale 9 odbędzie się Zebranie Sprawozdawcze Zachodniopomorskiego OT PZK. Zebranie rozpocznie się o godzinie 10.30. W przypadku braku kworum wyznaczony jest drugi termin w dniu 14 maja 2022r. godz.11.00.

Janusz SP1TMN, prezes ZOT PZK.

4. Pomoc walczącej Ukrainie

W związku z krytyczną sytuacją po napaści Rosji na Ukrainę, apelujemy do wszystkich krótkofalowców SP o wsparcie ludności Ukrainy. Ponieważ PZK nie ma w swoim statucie działalności pomocowej lub charytatywnej proponujemy dokonywanie wpłat na pomoc Ukrainie, którą należy wpłacać na konta stowarzyszeń i fundacji zajmujących się statutowo taką działalnością.
Przykładowo są to: Polska Akcja Humanitarna (PAH), Caritas Polska, Polski Czerwony Krzyż (PCK), Fundacja rSiepomagar1;, fundacja rPolskie Centrum Pomocy Międzynarodowejr1; PCPM i jeszcze wiele innych. Zbiórki prowadzą także niektóre podmioty gospodarcze w tym sieci sklepów.
Wiele z nich prowadzi także punkty przyjęć pomocy rzeczowej, zbierając odzież, art. spożywcze, higieniczne oraz sprzęt survivalowy. Szczegółowe informacje znajdziecie na ich stronach internetowych.
Szczegółowe aktualne informacje na temat potrzeb w zakresie pomocy podaje Narodowy Instytut Wolności pod adresem http://cutt.ly/PomocUchodzcomzUkrainy pod którym znajduje się zaktualizowana baza informacji, gdzie aktualnie pomoc uchodźcom z Ukrainy jest najbardziej potrzebna z określeniem, jaki rodzaj pomocy jest obecnie najbardziej pilny. Zawiera ona bieżące zapotrzebowanie przesyłane przez pełnomocników wojewodów ds. organizacji pozarządowych.

Decyzją MSWiA udział NGO w pomocy dla uchodźców jest koordynowany regionalnie. Każdy wojewoda wyznaczył koordynatora do tego zadania. Lista pełnomocników wojewodów jest dostępna pod adresem www.gov.pl/pozytek/dlaukrainy .

Przypominamy, że kontakt telefoniczny należy podejmować tylko w sytuacjach wymagających bezpośredniego kontaktu, aby nie blokować linii telefonicznych. W innym przypadku prosimy o zgłaszanie oferowanej pomocy za pośrednictwem rządowej strony internetowej www.pomagamukrainie.gov.pl.

Z góry dziękujemy za każdą formę pomocy i zaangażowania, także poprzez przekazywanie niniejszej wiadomości osobom i organizacjom, które mogą włączyć się
w akcję #PomagamUkrainie.

Na bazie informacji Komitetu ds. Pożytku Publicznego NIW.
Prezydium ZG PZK

II. Wydarzenia

5. Jubileuszowa pielgrzymka krótkofalowców

Grupa organizacyjna, członkowie Klubu SP9KAJ i grono krótkofalowców Ziemi Częstochowskiej zapraszają na 20, jubileuszową Pielgrzymkę Krótkofalowców na Jasną Górę w dniu 14 maja 2022 roku. Z uwagi na obecną sytuację (Pandemia COVID, wojna na Ukrainie) Pielgrzymka będzie mieć charakter spontaniczny - -organizatorzy nie są w stanie zapewnić ustalonego porządku, tak jak dla poprzednich pielgrzymek ani także innych atrakcji. Zbiórka Uczestników jak zawsze w pobliżu wejścia do recepcji Domu Pielgrzyma od godz. 8.00. Więcej informacji na stronie klubowej www.sp9kaj.com .

Info. Bogdan SP9VJ

6. Dni Dębna i stacja okolicznościowa

Chciałbym poinformować, że od 4.05 do 31.05.2022 będzie pracowała na falach eteru stacja SN0DD z okazji obchodów Dni Dębna, które odbędą się 28 maja. Serdecznie zapraszam do łączności.

Vy73 Mariusz SQ1SMB członek klubu SP1PNW

7. 20 lat współpracy Cieszyna i Pucka

Klub Krótkofalowców Śląska Cieszyńskiego i Sekcja Krótkofalowców "GALEON" przy MKS Władysławowo, z okazji 20 lat partnerstwa miast Cieszyna i Pucka organizują akcję dyplomową. Dyplom można zdobyć przeprowadzając łączności ze stacjami HF20SP i SN20SP. Akcja trwa w dniach 01 do 08 maja 2022.
Regulamin dyplomu jest na stronie sp9sci.pl, qrz.com oraz
https://www.cieszyn.pl/strefa-mieszkanca/pages/1565,cieszyn-puck
Do zdobywania dyplomu zapraszają organizatorzy akcji. 73, Bronek SP9WZO

8. Akcja dyplomowa 75 rocznicy powołania Oddziału Terenowego PZK w Szczecinie

Z okazji 75 rocznicy powołania Oddziału Terenowego PZK w Szczecinie Zarząd Zachodniopomorskiego Oddziału Terenowego PZK w Szczecinie zaprasza do udziału w akcji dyplomowej, która potrwa od 1 maja do 30 sierpnia 2022 r. Organizatorem akcji jest Zarząd Zachodniopomorskiego Oddziału Terenowego PZK w Szczecinie wraz z klubami Oddziału SP1PBW, SP1KM, SP1PMY, SP1PKW, SP1KZE, SP1KRF. Pasma zgodne z warunkami zezwolenia i band planem. Emisje: SSB, FM, CW. Dyplom dostępny jest dla wszystkich nadawców i nasłuchowców. Obowiązkowe jest przeprowadzenie łączności z 4 stacjami z sufiksem ZOT i QSO z stacjami członków Zachodniopomorskiego Oddziału Terenowego PZK. Należy uzyskać 75 pkt. Stacje klubowe z sufiksem ZOT, będą pracowały pod znakami SP75ZOT, SN75ZOT, HF75ZOT, SO75ZOT, SQ75ZOT, 3Z75ZOT dają 10 pkt. do dyplomu. Stacje indywidualne których wykaz znajduje się na stronie oddziałowej /w zakładce opłacone składki/ dają 5 pkt. Strona oddziałowa; ot14pzk.org.pl/news.php. Wymagane jest przesłanie zgłoszenia z niezbędnymi danymi o przeprowadzeniu łączności na adres e-mailowy zot.szczecin@gmail.com lub pocztowy Zachodniopomorski Oddział Terenowy PZK skr.poczt.599 70-952 Szczecin z dopiskiem "75 ZOT-PZK". Dyplom będzie wydany w wersji elektronicznej. Janusz SP1TMN

9. Dyplom Parowozownia Wolsztyn 2022

Wolsztyński Klub Krótkofalowców SP3PWL zaprasza do udziału w akcji dyplomowej od 25 kwietnia do 5 maja 2022. Regulamin i szczegóły akcji: http://www.sp3pwl.pl/dyplom.html Tomek SP3QDM

10. Osiągnięcia stacji z Chojnic w programach dyplomowych

Niedawno przedstawiono osiągnięcia Marka SQ5GLB r11; jednego z najbardziej aktywnych aktywatorów w programach Bractwa Zamkowego i w programie PGA. Aktywator to jedno, ale bez łowców jego wysiłek będzie na nic. Wśród tych stacji poczesne miejsce zajmują stacje z Chojnic. Mogą się pochwalić równie imponującymi osiągnięciami. Do kwietnia 2022 roku na swoim koncie mają:

1. Program Dyplomowy PGA - Polskie Gminy Administracyjne
SP2GUC - 1 miejsce, 2480 gmin. Jest pierwszym i jedynym, który ma potwierdzone łączności ze wszystkimi gminami w Polsce (dyplom nr 1-H-2020
z dnia 05.07.2020 roku).
SP2ALT - 5 miejsce, 2459 gmin.
SP2KFQ - 6 miejsce, 2455 gmin.

2. Program Dyplomowy Twierdze i Forty w Polsce
SP2GUC - 1 miejsce, 386 twierdz i fortów. Jest pierwszym i jedynym, który
w 2019 roku przeprowadził łączności ze wszystkimi zapisanymi wtedy na liście 373 obiektami. Ten wynik utrzymał do dzisiaj z liczbą 386 obiektów, gdyż
w międzyczasie 13 zostało dodanych.
SP2KFQ r11; 1 miejsce we współzawodnictwie rocznym w roku 2021. Współzawodnictwo to polega na przeprowadzeniu jak największej liczby łączności z obiektami według listy programu w danym roku. Stacja klubowa przeprowadziła 127 QSO.

3. Program Dyplomowy Zamki w Polsce

SP2GUC - 1 miejsce, 1509 zamków. Pierwszy potwierdził łączności ze wszystkimi zapisanymi na liście zamkami w Polsce (dokonał tego w lipcu 2020 roku).
SP2KFQ - 3 miejsce we współzawodnictwie rocznym 2021 roku 540 zamków.
SP2ALT - 4 miejsce we współzawodnictwie rocznym 2021 roku 526 zamków.

4. Program Dyplomowy Grody SP H - Łowca
SP2GUC - 1 miejsce 1029 grody (dyplom H-1000).
SP2KFQ - 2 miejsce 1028 grody (dyplom H-1000).
SP2YKS - 3 miejsce 1024 grody (dyplom H-1000).
SP2ALT - 7 miejsce 863 grody (dyplom H-750).

5. Program Dyplomowy Architectura Militaris XX
SP2GUC - 652 punktów oporu (dyplom r11; stopień generał).
SP2KFQ - 650 punktów oporu (dyplom r11; stopień generał).
SP2YKS - 650 punktów oporu (dyplom r11; stopień generał).
SP2ALT - 567 punktów oporu (dyplom r11; stopień pułkownik).

W przypadku stacji klubowej Ligi Obrony Kraju SP2KFQ w osiągniętych wynikach 80% wszystkich "zdobyczy" przypada Eugeniuszowi Ostrowskiemu SP2GUC (pozostałe Wojciech SP2ALT, Karol SP2RTA). Również w ciągu ostatnich 5 lat w różnych akcjach dyplomowych krajowych i zagranicznych zdobył dla klubu SP2KFQ 350 dyplomów. SP2GUC jest także operatorem (jedynym) stacji SP2YKS z Wojskowego Klubu Sportowego "Chojnice".
Eugeniusz SP2GUC ma ponadto duże osiągnięcia w programie dyplomowym SPFF (Flora Fauna), w którym zajmuje 1 miejsce z liczbą "zrobionych" 2326 parków.

Piotr SP2LQP

11. Oświadczenie w sprawie wydawnictwa KWANT

W związku z pojawieniem się na rynku publikacji pt. rCo każdy krótkofalowiec wiedzieć powinienr1; wydanie z 2022 r. odpowiadam na zadane przez jednego z moich korespondentów pytania:
Czy publikacja powstawała przy współpracy z PZK? - nie
Czy publikacja była współfinansowana przez PZK? - nie
Czy książki zostały zakupione przez PZK? - nie
Czy książki są przekazywane w zamian darowiznę na cele statutowe? - nie
Czy książka powstała przy współpracy z Piotrem SP2JMR? - nie
Co na to wszystko wydawca, czyli Wojciech Drwal SP9W? - nie wiem, nie udało mi się nawiązać z Wojtkiem kontaktu.

Wg korespondentów, którzy swoje opinie na temat tej publikacji zamieszczają na różnych forach dyskusyjnych oraz profilach w ww. publikacji znajduje się spora ilość błędnych informacji. Osobiście nie mogę tego zweryfikować, ponieważ nie widziałem tej książki, ani też nie poinformowano mnie o jej wydaniu.
Potwierdzam, że wersja tej publikacji z 2013 r. była ze mną konsultowana i miałem swój udział w jej powstaniu. Natomiast nie dotyczy to wydania z lipca 2020.

Piotr SP2JMR

*Powyższą informację proszę rozpowszechnić we wszystkich możliwych publikatorach.

12. Oświadczenie

Wywołany temat został mi zgłoszony w dniu wczorajszym. Do tej pory nikt z kupujących nie zgłosił się do mnie w tej sprawie, w sposób merytoryczny ani z reklamacją. Wydana książka była już wielokrotnie aktualizowana, ostatnia aktualizacja jest z 2020 roku. Niestety ze względu na to, że jest to wydanie papierowe nie można go aktualizować w czasie rzeczywistym tak jak strony internetowe. Każda książka po pewnym czasie częściowo się dezaktualizuje i na to nie mam wpływu. Przepraszam, jeśli ktoś z kolegów, którzy ostatnio kupili książkę czuje się pokrzywdzony. Proszę do mnie napisać w tej sprawie a na pewno jakoś dojdziemy do porozumienia. Możliwe są różne rozwiązania między innymi otrzymanie aneksu do książki. Ze swej strony mogę zapewnić, że każdy przypadek rozpatrzę indywidualnie tak, aby klient był zadowolony. W każdej zakupionej książce jest do mnie e-mail i telefon, na który można napisać. Do dzisiaj nie otrzymałem jednak żadnej reklamacji i żadnego zapytania w tej sprawie. W tej chwili trwają prace nad kolejną aktualizacją i poprawą wydania. Ze swej strony proszę osoby zainteresowane tym, aby książka zawierała jak najmniej błędów o pomoc i przesłanie swoich merytorycznych uwag co należałoby poprawić, ewentualnie co dodać, co jest niepotrzebne. Ze swej strony jest mi przykro, że temat został w taki sposób potraktowany niejako poza mną a nikt nie zwrócił się do mnie z reklamacją, zapytaniem lub jakąkolwiek informacją o błędach. Jednocześnie już dzisiaj dziękuję osobom, które zechcą swoją wiedzą podzielić się ze mną tak aby książka spełniała oczekiwania czytelników.

Info: Wojciech SP9W

III. Sport

13. Wiadomości nie tylko DX-owe
3B8 - Mauritius: Lubo, OM5ZW będzie aktywny w stylu wakacyjnym jako 3B8/OM5ZW od 29 kwietnia do 6 maja na CW, SSB, RTTY i FT8, pasma 80 do 10m. QSL via LoTW i Club Log OQRS.

JA - Japonia: Kenji, JA4GXS/4 będzie aktywny z wyspy Otsu (AS-117) 30 kwietnia i 1 maja na CW, SSB i FT8, pasma 40, 20 17 i 6m. QSL via znak domowy, direct albo biuro.

5B - Cypr: Philipp, DK6SP planuje aktywność na pasmach 30, 17, 12 i 6m i QO-100 na CW i Digi spod znaku 5B4AQC od 22 kwietnia do 2 maja. QSL via LoTW
i Club Log OQRS.

A2 - Botswana: Dave, VE7VR będzie w Botswanie od 28 kwietnia do 26 maja na mobilnym safari. Ma nadzieję być codziennie na pasmach od 40 do 10m CW i SSB jako A25VR. QSL via znak domowy.

CX - Urugwaj: Radio Club of the Uruguayan city of Treinta y Tres (CX1UA) świętuje 27 rocznicę od 23 kwietnia do 8 maja pod znakiem CW27U. Będzie on aktywny od 23 kwietnia do 8 maja. QSL via IK2DUW

F - Francja: Patrick, F1LPT będzie aktywny jako TM22CAB od 21 kwietnia do
1 maja podczas Międzynarodowego Festiwalu Latawców w Berck-sur-Mer używając anten wspartych na latawcach na SSB i FT8/FT4. QSL via eQSL lub e-mail.

F - Francja: Dom, F5SJB będzie pracował pod znakiem TM5RDL między 1 a 15 maja celem upamiętnienia osoby Claude-Joseph Rouget de Lisle, który 230 lat temu skomponował muzykę i słowa do "Chant de guerre pour l'Armée du Rhin" ("Pieśń wojenna dla Armii Renu"), utworu później znanego jako "Marsylianka", który stał się hymnem Francji. Praca wyłącznie telegrafią. QSL via F5SJB

I - Włochy: Członkowie Ari Genova (IQ1GE) będą pracowali pod znakiem II1PA między 1 a 30 maja z okazji 30 rocznicy Porto Antico,
centrum kulturalnego zdominowanego przez ikoniczny wieloramienny żuraw Bigo projektu Renzo Piano. QSL via Biuro, Club Log, LoTW i eQSL.

JA - Japonia: Hitoshi, JR0UIU będzie aktywny jako JR0UIU/0 z Awa Island (AS-206) od 30 kwietnia do 3 maja, na CW, SSB, RTTY, FT8, na różnych pasmach
i także przez satelity. QSL via znak domowy, direct lub biuro.

JW - Svalbard: Knut, LA9DSA będzie aktywny jako JW9DSA ze stacji klubowej JW5E na Longyearbyen (EU-026) i jako JW9DSA/p podczas aktywności SOTA pomiędzy 1 a 8 maja. QSL via LoTW i eQSL. Wraz z innymi siedmioma członkami NRRL Oesterdal-Gruppen (mianowicie LA1KUA, LA2VTA, LA6ETA, LA6FTA, LB1WJ, LB3LI i LB5MG) będzie on także QRV jako JW4D w dniach 3-8 maja. Będą oni pracować SSB, CW i digi na pasmach 80-10 metrów. QSL JW4D via LA4D.

V4 - St. Kitts & Nevis: Członkowie St. Kitts-Nevis-Anguilla Amateur Radio Society (V44KR) będą aktywni jako V49WARD do 5 maja, głównie na częstotliwościach 3845, 7145, 14283, i 18150kHz (SSB) pomiędzy 9:00 - 13:00 UTC i 20:00-00:30UTC (Poniedziałek, Środa, Piątek) i 9:00-21:00 UTC (Sobota i niedziela).

E5 - South Cook: Jack VK5CJC jest aktywny "w stylu wakacyjnym" jako E51CJC
z wyspy Rarotonga (OC-013) do 28.04.2022 na CW, FT8 i trochę SSB. Pasma 40, 20 i 15m, możliwe WARCe. Logi via qrz.com wrzucane co 24 godziny [Dzięki SP9BRP za informację].

Wyniki zawodów:
EUDXC: https://eudxcc.altervista.org/results-2022/
HADX: https://www.ha-dx.com/en/2022-all/final-results-2022
OK/OM DX SSB Preliminary 2022: http://okomdx.crk.cz/eval/index.php?str=results&id_round=142®ion=EU

Nadchodzące zawody:
UK/EI DX Contest, CW: 30 kwietnia 2022 12:00UTC - 1 maja 2022 12:00 UTC
https://www.ukeicc.com/dx-contest-rules.php

Wiadomości smutne:

Roger Western, G3SXW ex EP2IA z Chessington w Anglii zmarł 24 kwietnia
2022 r. Urodził się w 1946 roku. Roger był aktywnym radioamatorem i DX-manem.

Jego ekspedycje DX: 3A/G3SXW, 3DA/G3SXW, 3X5A, 4O/G3SXW, 5B/G3SXW, 5U5Z, 5V7A, 9A/G3SXW, 9G5AA, 9G5SX, 9H3SX, 9L5A, 9L5VT, 9N1SXRWS, CG/C21/C21 CT8/G3SXW, E7/G3SXW, EA6/G3SXW, EA8/G3SXW, EA9/G3SXW, EL2A, FH/G3SXW, FM/G3SXW, FP/G3SXW, FS/G3SXW, FW/G3SG3SXW, G3SG3SXW, FY GU3SXW, H44SX, HA/G3SXW, IS0/G3SXW, JW/G3SXW, KH2/G3SXW, LZ/G3SXW, OJ0/G3SXW, OM/G3SXW, OY/G3SXW, P29SX, S79/SXVX/S79, G3SXW, TI5/G3SXW, TJ3G, TK/G3SXW, TU/G3SXW, TY5A, TY5SXW, TZ5A, V63SXW, VK9CXW, XT2DX, XT2SX, XX9TSX, YA1R, YWX/SX3, ZAZG, YNS ZB2/G3SXW, ZC4SXW, ZD9SXW, ZF2WW, ZL7/G3SXW.

Był operatorem 1A0KM, 4U1ITU, 4U1UN, 5B4ES, A61AJ, GB95MGY, GR100MGY, HV0A, PJ6A itp.
Członek Radio Society of Great Britain; Chiltern DX Club; Torbay ARS; Central Arizona DXA; Wey Valley ARG; Echelford ARS, Silcoates School ARC; First Class CW Operators' Club (Life Vice-President, ex-President and Honoured Member).

Info. Marcin SP3BBS

14. OH0EG Wyspy Alandzkie - ponownie

Wiesław SP1EG wrócił na Wyspy Alandzkie i ponownie nadaje. Chyba się uzależnił od "OH0". Nazwę to "gorączka alandzka".

Na fotografii widocznej w wewrsji PDF (SP1EG) lokalizacja stacji OH0EG. Fotografia zrobiona przed instalacją anten. Flagi były najważniejsze! Gdyby ktoś się zgubił, to:

Wiesław SP1EG napisał: - "Pozdrowienia z trzeciej wyprawy na OH0.
Będziemy QRV do 29.04.2022 r. OH0EG, OH0/SP1QY i OH0/SQ3PMX. CW, SSB, digi. Mamy PA i anteny kierunkowe. 73 Wiesiek"

Info Zygi SP5ELA

15. UKF - zawody

W najbliższym czasie:
SPAC - 144 MHz - zawody aktywności UKF - wtorek, 4 maja 2022, godz. 17:00-21:00 UTC
Regulamin: https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf
Zawody SPAC prowadzi i rozlicza Stowarzyszenie Polski Klub UKF.
Dzienniki w formacie EDI prosimy wysyłać na adres: http://spac.pk-ukf.pl/

VHF-FT8 Activity - rumuńskie zawody aktywności FT8 - 144 MHz, środa 5 maja 2022, godz. 17:00-21:00 UTC, regulamin: https://www.ft8activity.eu/index.php/en/

II Próby Subregionalne IARU - all band, 7-8 maja 2022, godz. 14:00-14:00 UTC, organizator Stowarzyszenie PK UKF/PZK pod patronatem IARU, regulamin https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/IARU_R1_Regulamin_zawod%C3%B3w_PL.pdf

Uwaga: Na stronie Stowarzyszenia PK UKF uruchomiona będzie funkcja pod nazwą "Kto i skąd będzie QRV".
Bezpośredni link: https://pk-ukf.pl/zawody/kalendarz-zawodow-vhf-uhf-shf/kto-i-skad-bedzie-qrv/

EUROPEAN EME Contest 23 cm (1.3 GHz) - zawody organizowane przez DUBUS/REF, 7-8 maja 2022, godz. 00:00-23:59 UTC, regulamin: http://www.dubus.org/eme.htm

Stanisław SQ2EEQ

_______________________________________________________-
IV. Silent Keys
_______________________________________________________________
SP5BB SK

17 kwietnia 2022 r. w 90 roku życia na zawsze opuścił społeczność krótkofalarską inż. Antoni Kubicki "Kuba" SP5BB. Niegdyś aktywny krótkofalowiec, członek PZK w Warszawskim OT PZK (OT25).

Cześć Jego pamięci!

Msza żałobna zostanie odprawiona w dniu 29 kwietnia 2022 r. na Cmentarzu Bródnowskim (kościół drewniany). Po mszy św. nastąpi złożenie urny
w kwaterze 84A, rząd 2, grób 7.

Informację na podstawie wiadomości otrzymanej od córki Śp. Antoniego Małgorzaty SP5MBB przekazał Tomasz SP5CCC
________________________________________________________________

SP4JSJ SK

Ze smutkiem informuję, że w dniu 22 kwietnia 2022 roku z naszego grona odszedł na wieczny odpoczynek śp. Henryk Boguś SP4JSJ. Był członkiem PZK w Białostockim OT PZK (OT17).
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 26 kwietnia 2022 roku o godz. 10.00
w Kościele św. Wojciecha w Olsztynie.

Cześć Jego pamięci!

Tadeusz SP4GFG (OT-17 Białystok)

_______________________________________
Redakcja Komunikatów PZK dziękuje za przesłane materiały: Marcinowi SP3BBS, Stanisławowi SQ2EEQ, Tomkowi SP5CCC, Mariuszowi SQ1SMB, Tadeuszowi SP4GFG, Piotrowi SP2LQP, Tadeuszowi SP9HQJ, Bogdanowi SP9VJ, Wojciechowi SP9W.
Informujemy, że Prezydium ZG PZK podjęło decyzję, aby wszyscy członkowie PZK zarejestrowani w bazie systemu OSEC otrzymywali Komunikat PZK "z urzędu", jako tzw. wartość dodaną. Komunikaty są od lat robione i nadawane w paśmie 80m sporym wysiłkiem osób będących w składzie Redakcji.
Jednocześnie Redakcja Komunikatu prosi o niewysyłanie na adres dystrybucyjny odpowiedzi i listów. Prosimy je kierować na indywidualne adresy e-mail członków Redakcji.
*Wszyscy Ci, którzy otrzymali Komunikat PZK, są już prenumeratorami Komunikatu (jest to logiczne, skoro go dostali) i nie ma potrzeby zapisywania się na listę dystrybucyjną drugi raz.
Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl , sp5ela@rf.pl . W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie, czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt nadsyłanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK:
Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA, Krzysztof SP5E i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

*Motto Redakcji

Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał "z terenu" często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym co środowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej "Komunikatem sekretariatu ZG PZK"). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów).

Redakcja Komunikatów PZK

UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrypcja

Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są wysyłane pocztą elektroniczną w każdą środę w ramach subskrypcji (e-mail) do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dot. innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem. Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.

Aby otrzymywać Komunikat PZK (środowy), należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres:
komunikat-pzk@pzk.org.pl z tekstem "subscribe" w temacie wiadomości (subscribe - bez apostrofów). Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe"
w temacie (unsubscribe - bez apostrofów).