1% podatku dla PZK KRS 0000088401
Dodane przez SP5ELA dnia 2022-03-24 / 09:12
1% podatku dla PZK KRS 0000088401

Od początku lutego możliwe jest rozliczanie się z podatków za 2021 rok. Jest to ostatni rok w którym obowiązują dotychczas znane zasady opodatkowania.
Apelujemy do naszych członków oraz sympatyków o wsparcie Polskiego Związku Krótkofalowców swoim 1% od należnego podatku oraz o promocję wpłat na nasze stowarzyszenie wśród znajomych. Pozwoli nam to na sfinansowanie lub dofinansowanie przedsięwzięć w sferze działań publicznych. W szczególności w zakresie: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności.

Środki z odpisu 1% od podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego nie są dla Związku. To są pieniądze na działalność społeczną Związku. Wasz 1% to poza składkowe środki, którymi możemy wesprzeć najróżniejsze zadania realizowane na poziomie lokalnych społeczności krótkofalarskich, klubów krótkofalowców, oddziałów terenowych PZK oraz finansowane centralnie jak np. ŁOŚ czy Konferencja ARISS.

W ubiegłym roku ze środków 1% wydatkowaliśmy nieco ponad 31 000 zł na 30 przedsięwzięć. Najważniejszym z nich była możliwość utrzymywania urządzeń bezobsługowych na obiektach Emitel S.A., które służą wszystkim i stanowią ważny element systemu łączności rezerwowej w sytuacjach kryzysowych. Można było wydać więcej, ale poprzedni rok był trudny ze względu na sytuację epidemiczną.
Mamy nadzieję, że ten rok będzie lepszy, czego wszystkim odbiorom naszych komunikatów i sobie życzę.

Jak przekazać 1%?
W formularzu PIT właściwym dla nas (do pobrania z portalu: www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit wystarczy we wskazanym polu wpisać numer KRS 0000088401 Polskiego Związku Krótkofalowców, a w rubryce "cel szczegółowy" podać znak klubu lub nr Oddziału Terenowego PZK. Innych elektronicznych urządzeń do rozliczania PIT-ów nie polecamy, ponieważ większość z nich wymusza deklarowanie beneficjenta.

Jeśli jesteś na emeryturze lub rencie, to z podatku rozliczył cię organ rentowy na formularzu PIT-40A.  Pamiętaj, że w łatwy sposób możesz pomóc. Przekaż 1% swojego podatku Polskiemu Związkowi Krótkofalowców. Złóż PIT-OP wskazując KRS: 0000088401. W celu szczególnym możesz dodatkowo wpisać "OT-xx PZK", gdzie "OT-xx", to numer OT. Dzięki temu będziesz dodatkowo wspierać wybrany Oddział Terenowy. Deklarację PIT-OP możesz przesłać do Urzędu Skarbowego elektronicznie, listownie lub złożyć osobiście. Więcej informacji na stronie: /https://www.gov.pl/web/gov/przekaz-1-podatku-jako-emeryt-lub-rencista.

Jan SP2JLR skarbnik PZK