Komunikat PZK nr 5/22 z dnia 02.02.2022
Dodane przez sp2jmr dnia 2022-02-03 / 14:02
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 05/2022 z dnia 02 lutego 2022 r.

Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów. Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/

I. Sprawy organizacyjne

1. Po posiedzeniu Prezydium ZG PZK

29 stycznia br. za pośrednictwem komunikatora MS Teams, odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Prezydium ZG PZK. Powodem zmiany trybu posiedzenia jest lawinowy rozwój pandemii Covid-19.
Obecni: Tadeusz SP9HQJ prezes PZK, Mariusz SP5ITI wiceprezes PZK, Jan SP2JLR skarbnik PZK, Piotr SP2JMR sekretarz PZK. Główną Komisję Rewizyjną reprezentowali: Stanisław SQ2EEQ, Krzysztof SQ2NIG, Adam SQ1GPR, Irek SP6TRX. Gośćmi posiedzenia byli: Sylwia Dąbrowska księgowa PZK, Zbyszek SP7MTU,Waldek 3Z6AEF, Jan SP7TOP, Zygmunt SP5ELA administrator systemów informatycznych PZK, Marek SP9HTY Manager OH PZK oraz Marek SP3AMO i Tomasz SP3QDM - zastępcy członka prezydium.

1. Sprawy finansowe PZK omówił Jan SP2JLR skarbnik PZK. Stan finansów PZK na dzień 28 stycznia 2022 roku przedstawia się następująco:

 - ZG PZK konto główne 298 108,98 zł.,
 - 1% OPP 163 513,34 zł.,
 - Oddziały Terenowe 204 362,54 zł.,
  - Razem 665 984,86 zł.

Na dzień 28 stycznia 2022 wpływy z tyt. opłacania składek członkowskich za I półrocze 2022 są mniejsze o ok. 3400 zł niż w analogicznym okresie 2021 roku.

2. Informacje o podjętych i realizowanych (zrealizowanych) ostatnio działaniach przez prezydium przekazał Tadeusz SP9HQJ. Przypomniał między innymi, że dotychczas nie zajęliśmy się wnioskami na dofinansowanie z powodu licznych niejasności dot. innych pozycji budżetu, co jest związane z wprowadzaniem rpolskiego ładur1;. Poruszył także sprawę reakcji PZK na niepożądane zachowania na pasmach stwierdzając, że w obecnym stanie prawnym jedynym właściwym organem do reakcji w tym temacie jest UKE. Oczywiście prezydium ZG PZK kontaktuje się z Urzędem, jeśli otrzyma informacje na temat niezgodnego z prawem wykorzystywania pasm amatorskich. Poruszył też sprawę uchwalenia nowelizacji Ustawy prawo oświatowe m.in. to, że w jej świetle wiele kompetencji przeszło na poziom kuratorów. Mariusz SP5ITI zapewnił, że sprawa nie jest dla nas kłopotliwa i nie ogranicza naszych możliwości prowadzenia zajęć pozaszkolnych związanych z krótkofalarstwem.

3. Jan SP2JLR zaproponował, by sprawę wniosków o dofinansowanie z budżetu centralnego PZK przesunąć na termin po ustaleniu prowizorium budżetowego. Prezydium zajmie się opracowaniem prowizorium budżetowego na 2022 roki wszystkim co się z tym wiąże na najbliższym posiedzeniu prezydium, które odbędzie się w czwartek 03.02,2022 o godz.18.00.

4. Prezydium powołało na funkcję QSL Managera okręgu SP8 Kolegę Stanisława Irzyka SP6FEK.

5. Prezydium nie przegłosowało projektu uchwały prezydium ZG PZK z punktu 3 posiedzenia prezydium z dnia 25 listopada 2021 roku. Mariusz SP5ITI zaproponował analizę treści tej uchwały dotyczącej systemu IT i ponowne jej przygotowanie.

6. Poruszono sprawę udziału przedstawiciela/przedstawicieli PZK na Ham Fest we Friedrichshafen 2022, które odbędzie się najprawdopodobniej w trybie zdalnym.

7. Prezydium zajęło się rozpatrzeniem podziału funkcji i kompetencji w Prezydium ZG PZK. Odbyła się dyskusja na temat zakresów czynności poszczególnych członków prezydium ZG PZK. Głos zabrali: prezes PZK, sekretarz PZK, skarbnik PZK. Mariusz SP5ITI wiceprezes PZK podtrzymał swoje stanowisko wychodząc z założenia, że nie ma potrzeby doprecyzowania funkcji i kompetencji w Prezydium, po czym złożył rezygnację z funkcji członka prezydium. Uzasadnił swoją rezygnację sprawami osobistymi i nie przyjęciem przez pozostałych członków prezydium proponowanego przez siebie modelu funkcjonowania tego organu.

8. Poruszono kwestię sprawozdania z działalności CB QSL za ostatnie 4 lata. Na ten temat wypowiedział się Jan SP2JLR przedstawiając szczegółowe dane z obrotu QSL w ramach CB QSL i OB QSL. Najważniejsze dane:
Wysyłka zagraniczna za rok 2019 to 1001 kg, za rok 2020 -1084 kg, za rok 2021- 1128 kg. W wysyłce na kraj występuje nieznaczne zmniejszenie tj. o ok 10% w latach 2019-2021 związane jest ono z epidemią i zamrożeniem działalności niektórych CB QSL na świecie. Jan SP2JLR przekazał także zgromadzonym analizę kosztów poszczególnych OB QSL.

9. Prezydium uznało, że spowodowana rezygnacją z funkcji członka Prezydium Mariusza SP5ITI sprawa kooptacji członka prezydium będzie procedowana w dniu 3 lutego 2022 na posiedzeniu Prezydium ZG PZK,

10. Stanisław SQ2EEQ poruszył sprawę informacji o roli PZK i kosztach, które ponosimy na utrzymanie przemienników oraz obsługi QSL. Zauważył, że z utrzymywanych przez członków PZK przemienników i innych stacji bezobsługowych korzystają wszyscy krótkofalowcy. To samo dotyczy obsługi QSL klubów nie będących klubami PZK. O tym zdają się zapominać krótkofalowcy wyrażający niepochlebne lub wręcz obraźliwe poglądy na temat Polskiego Związku Krótkofalowców.

11. Sprawa publikacji wyników Współzawodnictwa Międzyoddziałowego w SP DX Contest 2021 z powodu absencji Piotra SP2LQP nie była procedowana.

12. Prezydium podjęło uchwały o ogłoszeniu zamiaru nadania ZOH PZK:

1. Stefanowi Jaworskiemu SP1JJY z wniosku sekretarza PZK.
2. Markowi Buremu SP1JNY z wniosku sekretarza PZK.
3. Zenonowi Dembkowi SP2DE z wniosku Zarządu OT 04.
4. Januszowi Szumilasowi SP8HBT z wniosku Zarządu OT 35.

13. Krzysztof SQ2NIG członek GKR zwrócił uwagę na nieaktualne dane o członkach władz OT PZK na portalu PZK. Przypominamy o konieczności aktualizacji we własnym interesie danych na portalu PZK w OT PZK on-line.

Posiedzenie trwało nieco ponad 3 godziny.

Info. Piotr SP2JMR

III. Sport

2. Komisja SP DX Contest 2022

2022 SP DX CONTEST COMMITTEE
- Zygmunt Szumski (SP5ELA) - Chairman of the Committee
- Tadeusz Pamięta (SP9HQJ) - PZK Representative
- Marek Niedzielski (SP7DQR) - SPDXC Representative IT CONSULTANTS
- Jacek Lipkowski (SQ5BPF) - Senior IT Consultant
-  Waldemar Sznajder (3Z6AEF) - IT Consultant
-  Marcin Trawiński (SP3BBS) - IT Consultant
- Tomasz Mańkowski (SP3QDM) - IT Consultant
- Tomasz Barbachowski (SP5UAF) - IT Consultant
- Andrzej Dzierzkowski (SP8LBK) - General Consultant

Info: Komisja SP DX Contest 2022

3. Wiadomości nie tylko DX-owe

3B8 (Mauritius) - Slavo SP2JMB odwiedzi Mauritius (AF-049) z żoną Dorotą SP2TO od 5 do 25 lutego jako 3B8GY. QSL via SP2JMB i ClubLog OQRS.

6W (Senegal) - Willy, ON4AVT będzie ponownie aktywny jako 6W7/ON4AVT
z Senegalu od 6 lutego do 2 kwietnia, głównie digi na pasmach 80 - 10 metrów, dodatkowo na satelicie QO-100. QSL via Club Log's OQRS, lub bezpośrednio via znak domowy.

9K (Kuwejt) - Członkowie Kuwait Amateur Radio Society (9K2RA) będą aktywni jako 9K9NLD w dniach 1-28 lutego upamiętniając Dzień Narodowy Kuwejtu (25 lutego) i Dzień Wyzwolenia (26 lutego).

JW (Svarlbard) - JW/LB3RE odwołane. W miniony weekend (28 - 30 stycznia) nie było aktywności.

F (Francja) - Członkowie Radioamateurs Scientifique de la Haute-Vienne (F8KFZ) będą używać znaku TM20KFZ przez siedem weekendów pomiędzy 5-6 lutego i 25-26 czerwca, aby uczcić 20-lecie klubu. QSL via biuro.

FW (Wyspy Wallis i Futuna) - Jean-Gabriel (F4CIX) powrócił na Wallis Island (OC-054). QRV jako FW1JG na 40, 20, 15 i 10m (SSB, digi), głównie z 10W na FT8. Zostanie do początku 2024 roku. QSL via ClubLog i direct.

I (Włochy) - Italian DXpedition Team obchodzi 10 rocznicę i będzie aktywny pod znakiem II2IDT od 5 do 13 lutego na 160-10m (CW, SSB, FT8). QSL via I2YSB.

OZ / OX (Dania / Grenlandia) - stacje okolicznościowe OZ50HRH i OX50HRH będą aktywne 5 lutego dla uczczenia 50 urodzin Duńskiej księżniczki Marii. Aktywność na wszystkich pasmach, SSB, CW i DIGI. QSL via Club Log's OQRS, lub via OZ1ACB. Więcej informacji: https://www.qrz.com/db/oz50hrh

PA (Holandia) - Cor, PA3FOE będzie aktywny jako PA6ANT od 29 stycznia do 6 marca 2022 z domowego QTH w Sliedrecht. QSL via LoTW, eQSL lub via znak domowy. Również aktywny z Holandii podczas Antarctic Activity Week będzie Rob, PA0RDY jako PF88ANT (QSL via znak domowy, preferowany direct).

PA (Holandia) - Wino PA0ABM będzie aktywny pod znakiem PA75DXCC pomiędzy 3 lutego a 2 sierpnia 2022 celem upamiętnienia pierwszego notowania rankingu DXCC po II wojnie światowej w 1947 r. QSL via ClubLog OQRS, LoTW, eQSL.

TU (Wybrzeże Kości Słoniowej) - Petr OK1BOA, Petr OK1FCJ i David OK6D będą aktywni jako TU5PCT pomiędzy 5 a 12 lutego na 160-6m (CW, SSB, RTTY, FT8). QSL via OK6DJ, ClubLog OQRS. https://www.cdxp.cz /

VK (Australia) - Między 30 stycznia a 31 grudnia radioamatorzy w całej Australii będą używać znaku wywoławczego VK90ABC dla uczczenia 90. rocznicy powstania Australian Broadcasting Corporation, która rozpoczęła działalność 1 lipca 1932 roku. QSL via LoTW i eQSL. Brak wysyłki kart QSL via biuro i direct.
Więcej informacji: https://vk90abc.net/

Z2 (Zimbabwe) - Tom DJ6TF i Tom DL7BO planują wizytę w Zimbabwe od 3 do 22 lutego jako Z21A i Z22O na 160-10m (CW, SSB, FT8, FT4). QSL via DJ6TF.

Wyniki zawodów:
Wstępne wyniki HA-DX 2022: https://www.ha-dx.com/en/2022-all/claimed-results-2022 Wg wstępnych wyników stacja PY5ZHP zajmuje 1 miejsce w kategorii SOSB w paśmie 15m.
Russian DX Contest 2021: https://rdxc.org/results/2021/results.asp

Nadchodzące zawody:

EU-DX Contest 2022: https://eudxcc.altervista.org/eu-dx-contest/
EurAsia HF Championship: http://www.eurasia-contest.com/

Dyplomy:
Od 1 Lutego 2022 jest możliwość otrzymania nowego dyplomu PGA-PA

PGA-PA - Dyplomy dla Łowców Powiatów - dyplomy przyznawane za łączności
z radiostacjami zainstalowanymi w różnych powiatach. Dyplom PA przyznawany jest na podstawie wykazu dostępnego w bazie PGA. Zgłoszenie, z prośbą
wydanie dyplomu należy wysłać drogą mailową na adres: logi(małpa)spga.pl
- PGA-PA 50 Award - dyplom za 50 różnych powiatów.
- PGA-PA 100 Award - dyplom za 100 różnych powiatów.
- PGA-PA 150 Award - dyplom za 150 różnych powiatów.
- PGA-PA 200 Award - dyplom za 200 różnych powiatów.
- PGA-PA 250 Award - dyplom za 250 różnych powiatów.
- PGA-PA 300 Award - dyplom za 300 różnych powiatów.
- PGA-PA 350 Award - dyplom za 350 różnych powiatów.
- PGA-PA ALL Award - dyplom za wszystkie powiaty (380).

Info. Marcin SP3BBS

* PGA-PA nie jest tożsamym z SPPA PZK, do którego zdobywania zapraszamy.
Wszystkie informacje na portalu PZK w zakładce "Dyplomy". Link bezpośredni do portalu SPPA: https://sppa.pzk.org.pl/ . Znajdziecie tam wszystkie niezbędne informacje.

Wiesław SQ9V Award Manager PZK

4. UKF - zawody

W najbliższym czasie:
SPAC - 432 MHz - zawody aktywności UKF -wtorek, 8 lutego 2022, godz. 18:00-22:00 UTC
Regulamin: https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf

UHF-FT8 Activity - 432 MHz, zawody aktywności FT8 - w cyklu współzawodnictwa miesięcznego, systematycznie organizowanego i rozliczanego przez rumuńskich krótkofalowców, środa, 9 lutego 2022, godz. 17:00-21:00 UTC
Regulamin: https://www.ft8activity.eu/index.php/en/

SPAC-50 MHz - zawody aktywności UKF - czwartek, 10 lutego 2022, godz. 18:00 - 22:00 UTC
Regulamin: https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf

Zawody SPAC prowadzi i rozlicza Stowarzyszenie Polski Klub UKF.
Dzienniki w formacie EDI prosimy wysyłać na adres: http://spac.pk-ukf.pl/

Stanisław SQ2EEQ

=============================================================

IV. Technika

5. Preselektor śledzący w Rx transceivera

Krótka historia "techniczna". Kiedyś transceiver amatorski miał tylko pasma amatorskie: 3.5, 7, 14, 21, 28. Potem dodano 1.8MHz. Potem pojawiły się tzw. pasma "WARC" 10.1, 18 i 24MHz. Na początku historii konstrukcji na wejściu transceivera były filtry pasmowe (BPF). Na każde pasmo osobny dedykowany filtr, typowo 2-obwodowy. Potem po wejściu tych nowych pasm jw. oraz po wprowadzeniu szerokopasmowego odbioru od 50KHz - 50/70MHz sytuacja konstrukcyjnie się rnieco skomplikowała. Wprowadzono filtry roktawowe.
W dążeniu do uzyskania maksymalnych i wyśrubowanych parametrów odbiornika do bardziej zaawansowanych TRX-ów wprowadzono preselektory, zarówno w opcji zewnętrznej, jako dodatkowe moduły, jak również wbudowane w TRX.

Nie wdając się z zawiłości konstrukcji filtrów i preselektorów w większości zastosowań amatorskich stosowano jednoobwodowe preselektory o dużym Q, dostrajane pojemnością, zmienną (np. silnik krokowy) lub stałą (komutowaną) lub specjalnym rdzeniem ferrytowym wsuwanym lub wysuwanym do obwodu cewki.

Tzw. preselektor śledzący działa w ten sposób, że jest zaprogramowany
i dostraja się do zadanej częstotliwości automatycznie. Daje to efekt filtracji szumów i produktów niepożądanych poza pasmem pracy.

Ilustracje z opisami widoczne w wersji PDF

Co tak naprawdę daje taki preselektor? Gdy nie ma zakłóceń w ogóle, to daje ograniczenie szumów (daje rtrochę lepiejr1;), ale w przypadku silnych sygnałów zakłócających poza pasmem pracy, w pobliży pasma pracy, a nawet w paśmie - daje dużo.

Zygi SP5ELA

V. Informatyka i oprogramowanie

6. LoTw - Logbook of The World

Zaprojektowany i wprowadzony przez ARRL około 20 lat temu (tak 20 lat temu!) system LoTW znajduję coraz więcej zwolenników. System w opcji podstawowej (i najważniejszej) - potwierdzania QSO jest całkowicie bezpłatny.
LoTW służy do elektronicznego potwierdzania łączności radiowych (QSOs), wymaga rejestracji oraz uzyskania certyfikatu. Obecnie są wprowadzone ułatwienia związane z rejestracją
w systemie. W ostatnich kilku latach i w związku z dynamicznym rozwojem nowych technik cyfrowej łączności amatorskiej liczba zarejestrowanych użytkowników podwoiła się i jak widać na obrazie widocznym w wersji PDF wynosi 154770.
Przy okazji moja sugestia dla każdego czynnego krótkofalowca. Do "młodych" i "starych". Idziemy z duchem czasu i postępem technologicznym.
Pracujesz na "cyfrze", potwierdzaj QSO cyfrowo, to nic nie kosztuje i nic nie boli. Potwierdzenia są szybkie i spektakularne.
Zarejestruj się, naucz się korzystać (poproś o pomoc kolegę) i dalej już pójdzie "z górki". Adres sieciowy LoTW: https://lotw.arrl.org
Otrzymania wielu kart QSL papierowych możesz nie doczekać. Niestety! Directy są kosztowne, "cyfra" jest za darmo.

73 Zygi SP5ELA

* Wielu z nas ceni sobie jednak karty QSL. Niektóre z nich to prawie dzieła sztuki lub super - fotografie. Dotyczy to szczególnie kart za QSO's ze stacjami okolicznosciowymi. Osobiscie je zbieram i czasem do nich wracm. Takie karty w 99% przechodzą przez sytem biur QSL IARU w tym przez CB QSL PZK. Zapraszam do korzystania z naszego sprawnego systemu obsługi QSL.

Piotr SP2JMR sekretarz PZK

VI. Prawo i przepisy

7. Prezentacja OPP 1%

Witam szanowne grono Koleżanek i Kolegów, skarbników Oddziałów Terenowych PZK. Planowane na 27 listopada 2021 r. szkolenie nie odbyło się z powodu COVID-19, a potrzeba przypomnienia pewnych elementów wiedzy, koniecznych w pracy skarbnika OT, jest aktualna. Zdaję sobie sprawę, że poziom wiedzy i doświadczenia jest wśród nas bardzo zróżnicowany. Są koleżanki, koledzy pełniący tą funkcję już wiele lat ale również tacy, którzy pełnią ją od niedawna. Zgłaszane są potrzeby opracowania i udostępnienia konspektu systematyzującego zakres wiedzy i obowiązków skarbnika OT. Jestem przekonany, że wspólnie opracujemy taki konspekt. Liczę nie tylko na doświadczone koleżanki i doświadczonych kolegów. Każdy może napisać coś na wybrany temat. Wychodząc temu naprzeciw zebrałem, ogólnie dostępna wiedzę, na temat gospodarowania środkami z odpisu 1% od podatku obowiązującą również w naszym Związku. Oczywiście jest to tylko prezentacja**, podczas spotkania rzeczywistego przekazać można o wiele więcej, uzupełnić o zagadnienia które wynikną z pytań i dyskusji.

Jan Dąbrowski r11; Skarbnik PZK


PS. Prezentację proszę udostępnić członkom Zarządu OT.
*Przed starością i chorobami trzeba uciekać. Najlepiej na rowerze!

**Prezentacja znajduje się w załączniku do Komunikatu. -wersja PDF


VII. Humor w PZK

8. Mobil ekstremalny?

Zdjęcie widoczne w wersji PDF

Nadesłał Piotr SQ5JUP


VIII. Propagacja fal radiowych

IX Dywersyfikacja - inne hobby


X Kącik QSL

9. Karta QSL ekspedycji RUDX 7P8RU

Karta widoczna w wersji PDF

Nadesłał Włodek SP6EQZ (uczestnik ekspedycji RUDX r11; 3DA0RU).


IX. Silent Key's

SP6RYH SK

Z głębokim żalem informujemy, że dn. 05.12.2021 r. w wieku 62 lat po długiej chorobie zmarł nasz kolega Roman Makowski SP6RYH, członek PZK w Sudeckim OT (OT13).

Przepraszamy, że dopiero teraz informujemy jednak nie mieliśmy wcześniej kontaktu z rodziną zmarłego.

Informacja: od SP6FIG i SP6VXP


Władysław Moroń SK

Rzadko piszemy o odejściu "do lepszego świata" niekrótkofalowców. Tym razem także robimy wyjątek. Przykro nam poinformować, że w dniu 25 stycznia br. odszedł Przewodniczący Komitetu Technicznego 104 PKN Pan Władysław Moroń. Jest to ogromna strata dla Polskiego Komitetu Normalizacji, ale także i dla naszego środowiska, ponieważ śp. Pan W. Moroń z wielkim zrozumieniem podchodził do naszego punku widzenia na sprawy kompatybilności elektromagnetycznej czyli EMC.

Cześć Jego pamięci!

Info. Marek Bury SP1JNY przedstawiciel PZK w KT104 PKN __________________________________________
Redakcja Komunikatów PZK dziękuje za przesłane materiały: Marcinowi SP3BBS, Stanisławowi SQ2EEQ, Marianowi SP6FIG, Andrzejowi SP6VXP, Wiesławowi SQ9V, Markowi SP1JNY, Piotrowi SQ5JUP, Włodkowi SP6EQZ.

Informujemy, że Prezydium ZG PZK podjęło decyzję, aby wszyscy członkowie PZK zarejestrowani w bazie systemu OSEC otrzymywali Komunikat PZK "z urzędu", jako tzw. wartość dodaną. Komunikaty są od lat robione i nadawane w paśmie 80m sporym wysiłkiem osób będących w składzie Redakcji.
Jednocześnie Redakcja Komunikatu prosi o niewysyłanie na adres dystrybucyjny odpowiedzi i listów. Prosimy je kierować na indywidualne adresy e-mail członków Redakcji.

*Wszyscy Ci, którzy otrzymali Komunikat PZK, są już prenumeratorami Komunikatu (jest to logiczne, skoro go dostali) i nie ma potrzeby zapisywania się na listę dystrybucyjną drugi raz.
Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl , sp5ela@rf.p l. W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt nadsyłanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK:
Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

*Motto Redakcji

Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał "z terenu" często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym cośrodowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej "Komunikatem sekretariatu ZG PZK"). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów).

Redakcja Komunikatów PZK

UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrypcja

Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są wysyłane pocztą elektroniczną w każdą środę w ramach subskrypcji (e-mail) do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dot. innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem. Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.

Aby otrzymywać Komunikat PZK (środowy), należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres:
komunikat-pzk@pzk.org.pl z tekstem "subscribe" w temacie wiadomości (subscribe - bez apostrofów). Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe"
w temacie (unsubscribe - bez apostrofów).