SP0PILKON
Dodane przez SP3EA dnia 2021-08-17 / 04:28
Harcerski Klub Łączności w Pile SP3ZBY otrzymał licencję dodatkowa o znaku SP0PILKON (taką samą jak parę lat temu z okazji PILSKIEGO KONWENTU GIER I FANTASTYKI ).
Ważność licencji: od dnia 27.08.2021 do 26.08.2022 r.

QSL via SP3ZBY biuro QSL OT-23.

Zapraszamy do łączności!

Info: Adam SP3EA, QSL manager okręgu SP3 i OT-23