Komunikat PZK nr 22/21 z dnia 02.06.2021
Dodane przez sp2jmr dnia 2021-06-03 / 21:12
Komunikat PZK NR 22/2021 z dnia 02 czerwca 2021 r.

Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów. Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/

I Sprawy organizacyjne

1. Po Posiedzeniu prezydium 31 maja 2021

Zgodnie z zapowiedzią 31.05.2021 r. o godzinie 20.00 odbyło się 6 w tym roku posiedzenie Prezydium ZG PZK. Posiedzenie odbyto w trybie zdalnym przy wykorzystaniu komunikatora Microsoft Teams.
Obecny był cały skład Prezydium ZG PZK oraz Stanisław SQ2EEQ, Krzysztof SQ2JK, Adam SQ1GPR, Krzysztof SQ2NIG z GKR i goście w osobach: Jana SP7TOP, Zbyszka SP7MTU, Krzysztofa SP7WME, Bogdana SP3LD, Zygmunta SP5ELA.

1. Sprawy finansowe omówił Jan SP2JLR informując o stanie finansów Związku na dzień 30 maja 2021 roku:
ZG PZK konto główne : 254 223,50 zł, 1% OPP: 101 482,00 zł, Oddziały Terenowe 189 802,05 zł. Razem na kontach PZK 545 507,55 zł.
Składki członkowskie opłaciło r11; w OT 3373 członków. Kwota wpłaconych składek 335 620 zł tj. 106.55% sumy założonej w projekcie budżetu na 2021 rok. Jest to mniej o 600 zł w stosunku do 30 maja 2020 roku.

2. Informacje o podjętych i realizowanych (zrealizowanych) ostatnio działaniach Prezydium ZG PZK:
a) Informacja dotycząca konsultacji z UKE w sprawie wznowienia egzaminów na świadectwo operatora. Mariusz SP5ITI przekazał, że w dniu dzisiejszym Prezes UKE rozesłał naszą propozycję umowy z UKE do pozostałych organizacji w ramach konsultacji społecznych.
b) Informacja w sprawie podjętych ustaleń w Dowództwie WOT. Mariusz SP5ITI przekazał, że spotkanie które odbyło się 26 maja br. miało na celu przekazanie brygadom WOT informacji o potencjale PZK w szkoleniu w zakresie łączności innej niż profesjonalna wojskowa. Natomiast ze strony WOT oczekujemy wsparcia logistycznego przy organizacji spotkań terenowych. Planowany jest aneks do Porozumienia z 2019 r., który ma usunąć nieścisłości tego porozumienia.
c) Kopa Biskupia - kwestia instalacji. Tadeusz SP9HQJ oświadczył, że dobrze się stało, że PZK broni czegoś co służy wszystkim krótkofalowcom. Prezes PZK przyznaje się do popełnienia błędu przy podpisywaniu notatki o współpracy z 13 brygadą WOT. Prezydium zapowiedziało wydanie osobnej informacji podsumowującej, która będzie zawierała podsumowanie dotychczasowych działań w tej sprawie, ich ocenę, oraz propozycje dotyczące działań, które mają zapobiec powtórzeniu popełnionych błędów.
d) Sprawa SPEmCom. Piotr SP2LQP zauważył, że problemem jest zła komunikacja PZK r11; EmCom. SPEmCom jako klub ogólnopolski musi funkcjonować w formie zgodnej ze Statutem PZK. Ważnym jest bycie w organizacji PZK i utrzymywanie kontaktów międzynarodowych. Powinny być osoby, które będąc w PZK i jednocześnie by funkcjonowały w sieciach łączności kryzysowej mających osobowość prawną na zasadzie unii personalnej. W SPEmCom musi być jednolite kierownictwo i jednolite procedury po to, by mogły one być stosowane w razie stanu zagrożenia. Po to jest powołany SPEmCom.

Prezydium postanowiło, że wspomniana w lit c) Informacja będzie będzie zawierała również podsumowanie dotychczasowych działań w tej sprawie, ich ocenę, oraz propozycje dotyczące działań, które mają zapobiec powtórzeniu popełnionych błędów. Piotr SP2LQP podniósł też, że weryfikacji wymaga, czy w wyniku złożonych rezygnacji prezydium Zarządu SPEmCom PZK przestało funkcjonować. SPEmCom jako klub ogólnopolski powinien pozostać w obecnej formie. Mariusz SP5ITI podniósł kwestię, że w jego opinii SPEmCom powinien pozostać w ramach PZK, co nie stoi na przeszkodzie zbudowaniu innych stowarzyszeń prowadzących działania np. w zakresie ratownictwa. Niemniej decyzja w tej sprawie powinna być podjęta przez członków SPEmCom, którego zjazd powinien odbyć się jak najszybciej (środki na ten cel zaplanowano w budżecie PZK). Na zjeździe powinny zostać wybrane władze SPEmCom i określone cele działania. Powinny też zostać wypracowane procedury współpracy
z instytucjami odpowiedzialnymi ustawowo za zapobieganie i usuwanie skutków sytuacji kryzysowych, jeśli SPEmCom ma rzeczywiście pełnić funkcje pomocniczych sieci łączności na wypadek takich sytuacji.

e) Informację w sprawie zakończenia ankiety SWOT dotyczącej stanu krótkofalarstwa w Polsce przedstawił Mariusz SP5ITI. Wyniki mają zostać udostępnione publicznie w tym lub przyszłym tygodniu.

3. Sprawy różne wniesione przez członków Prezydium:

a) Rozpatrzono pismo-prośbę Krzysztofa SP6DVP w sprawie dofinansowania druku kart QSL dla SO100PS -wniosek skierowano do uzupełnienia.
b) Przedyskutowano wniosek MSK - OT 10 PZK o dofinansowanie Internetu sieciowego w siedzibie OT 10 na okres ok 1 roku tj. kwoty 1200 zł. Mariusz SP5ITI podniósł, że takie dofinansowanie powinno mieć charakter systemowy i być dostępne dla wszystkich OT i Klubów, które włączą się w system szkoleń i egzaminów.
c) Bogdan SP3LD - przypomniał o programie centralnego archiwum cyfrowego PZK, który powstał dzięki inicjatywie SPOTC.
d) Mariusz SP5ITI omówił sprawę potencjalnych korzyści dla krótkofalowców proponowanych przez firmę Thorium w ramach projektu CUBESAT i poinformował obecnych o szczegółach działania projektowanych satelitów, a w szczególności planowanego udostępnienia krótkofalowcom możliwości sterowania tymi satelitami za pośrednictwem telekomend.
e) Prezydium uzgodniło, że w sprawie SP DX Contestu nie należy zmieniać zasadniczych zapisów regulaminu.
f) Kolejne posiedzenie Prezydium odbędzie się 14 czerwca 2021 godz.20.00.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 23.56.

Info. Prezydium ZG PZK

II Wydarzenia

2. Spotkanie Młodych Lednica 2021

W dniach 04.06 - 06.06 2021 roku Amatorski Klub Krótkofalowców SP3POH będzie pracował pod znakiem okolicznościowym SNØLED z Lednicy. Radiostacja będzie pracować pod znakiem okolicznościowym z okazji kolejnego XXV już "Spotkania Młodych" z cyklu "Lednica 2000". Do tegorocznego hasła "Usłysz" dodajemy "Lednicawdomu".
Strona http://www.lednica2000.pl
Zapraszam do odwiedzenia strony, oraz do łączności. Praca odbywać będzie się na pasmach amatorskich na KF emisjami CW, SSB, oraz emisjami cyfrowymi. Karty QSL via biuro lub na adres: SP3OL, Damian Bogdański, 64-514 Lulinek,
ul. Leśna 31 Prosimy o SASE.

Za klub SP3POH
Damian Bogdański SP3OL

3. Dni Aktywności SP1

Klub Krótkofalowców Wyspy Wolin SP1PKW zaprasza wszystkich nadawców i nasłuchowców do udziału w tegorocznej edycji Dni Aktywności w dniach 7 - 13 czerwca br.
Szczegółowy regulamin w językach: polskim, angielskim, niemieckim ukraińskim i czeskim znajduje się na stronie: sp1pkw.j23.eu
Członkowie klubu planują w tych dniach aktywować parki (program POTA), obszary SPFF, wieżę Goeben oraz podziemne miasto, a wszyscy będą pracowali z Wyspy Wolin r11; EU-132. Stacja klubowa SP1PKW pracowała będzie z miejscowości Łuskowo na Wolinie i SPFF-354 w polsko-niemiecko-ukraińskiej obsadzie.

Info: Wiesław SP1EG

4. Informacja od ARRL.org: Czerwiec 2021 - Święto Zaćmienia Słońca.
Ogłoszenie naboru uczestników do przeprowadzenia eksperymentu.

W tym roku w czerwcu wystąpi kolejne zaćmienie słońca, w związku z tym organizacja HamSCI poszukuje chętnych do udziału w eksperymencie polegającym na śledzeniu zmian propagacji fal radiowych w obszarze objętym zaćmieniem. Jest to podobna akcja jaka miała miejsce podczas ubiegłorocznego zaćmienia na południowej półkuli Ziemi.
Szczegóły eksperymentu można znaleźć na stronach:
https://hamsci.org/june-2021-eclipse-festival-frequency-measurement

http://www.arrl.org/news/june-2021-eclipse-festival-seeks-ham-participants

Informacja ze strony HF Managerów IARU R1, przesłana przez Toma DF5JL HF Managera R1 IARU.

Marek SP3AMO, KF Manager PZK

5. Chabsko 2021

W dniach 11-13 czerwca 2021 roku w miejscowości Chabsko koło Mogilna, na terenie Muzeum Ziemi Mogileńskiej, odbędzie się X Zlot Pojazdów Militarnych i Ratowniczych. Główne atrakcje przewidziane są na sobotę 12 czerwca. W Zlocie nie zabraknie również akcentów amatorskiej łączności radiowej. W czasie trwania wystawy będzie pracowała stacja okolicznościowa HF10ZPM Harcerskiego Klubu Łączności "Emiter". Ponadto zaprezentowany zostanie sprzęt łączności używany zarówno przez żołnierzy Wojska Polskiego jak i innych wojsk. Zostaną również zaprezentowane nowoczesne amatorskie systemy łączności satelitarnej - praca przez satelity. Dla zainteresowanych przewidziane są pokazy rożnego rodzaju broni zarówno profesjonalnej jak i sportowej. Będzie nam miło gościć wszystkich, których interesuje historia wyposażenia Wojska Polskiego w urządzenia łączności jak i uzbrojenia.

Zapraszamy w gościnne progi muzeum.

Witek SP2JBJ i Roman SP2GTJ

6. Upamiętnienie Batalionów Chłopskich


HF77AK radiostacja okolicznościowa dla upamiętnienia czynu zbrojnego Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich na Zamojszczyźnie w czasie drugiej wojny światowej.

Radiostacja HF77AK nadawać będzie z Osuch od 26 czerwca do 31 lipca 2021 roku. Będzie to moja osiemnasta aktywność z tego szczególnego miejsca.

W tym roku zapadła decyzja o powstaniu w Osuchach Muzeum Partyzantów Polskich Osuchy 1944, w budynku dawnej szkoły w Osuchach. Planowany termin otwarcia muzeum to 2022 rok.

Zapraszam koleżanki i kolegów do łączności z radiostacją HF77AK na pasmach KF. Do końca lipca oczekiwać będziemy z żoną, w Osuchach w Domu Pamięci AK-BCh, na chętnych poznania historii i miejsc walki z okupantami na Zamojszczyźnie w czasie drugiej wojny światowej.

73! Andrzej SP8MMW

7. SO100PS raport końcowy

Zakończyła się akcja dyplomowa z okazji 100 rocznicy III Powstania Śląskiego zorganizowana przez team operatorów z SP6PAZ, a właściwe przez Krzysztofa SP6DVP. Ogółem pod znakiem SO100PS przeprowadzono 16.880 obustronnych łączności.
W podziale % wygląda to następująco: CW: 22.30%, Phone: 47.56%, Data: 30.14%
Wszystkich stref CQ ZONE zrobiono 38 na 40 istniejących.
Wszystkich podmiotów zrobionych na pasmach - 142 kraje ze wszystkich kontynentów. Bardziej szczegółowe podsumowanie całej naszej akcji dyplomowej przedstawimy w najbliższym czasie na stronie https://www.qrz.com/db/so100ps
Chcieliśmy przy okazji podziękować wszystkim naszym korespondentom za tak liczny udział (z kraju oraz z zagranicy) i za bardzo pochlebne oceny naszej wspólnej akcji dyplomowej z okazji 100 Rocznicy Wybuchu III Powstania Śląskiego 1921-2021.
Dziękujemy też Ryszardowi K1CC oraz Kazimierzowi PY5ZHP za rozpropagowanie imprezy SO100PS na świecie, czego dowodem są bardzo liczne łączności z USA oraz Brazylią.
W załączeniu 3 fotki naszych korespondentów z naszym okolicznościowym dyplomem. Jest zgoda całej trójki na publikację tych fotek.

73 Team operatorów SP6ZC-SP6DVP-SP6LUV-SP6GCU-SP6IHE-SP6OJK-SP6RTX- SQ6NDC
Zdjęcia widoczne w wersji PDF

8. Czemu służą składki wpłacane do IARU i PZK c.d.

W poprzednim Komunikacie pisałem o IARU, jego działalności i w tle także o tym co robi PZK na arenie międzynarodowej. Poniżej przekażę/przypomnę naszym czytelnikom informacje o największym zagrożeniu z jakim spotkało się nie tylko polskie krótkofalarstwo na początku XXI wieku.
Chodzi tu o PLC czyli ang. Power Line Communication. Niby nic takiego. W 2001 roku trzy firmy postanowiły zrobić tzw. rkasęr1; na przesyłaniu Internetu z wykorzystaniem sieci energetycznych zarówno średniego jak i niskiego napięcia. Sam pomysł biznesowo świetny, tylko, że linie energetyczne i instalacje domowe nie nadają się do przesyłu sygnałów w.cz., a dla zapewnienia odpowiednich parametrów rInternet z gniazdkar1; musiał być rozprowadzany na częstotliwościach od 1,5 do 20 MHz.
Co to powodowało w naszych urządzeniach dowiedzieliśmy się od Kolegów z DARC oraz OESV (Austria), którzy przesłali nam nagrania dźwiękowe oraz filmy z osiedli mieszkaniowych na których działał już ten rinnowacyjny systemr1;. Poziom QRM na wszystkich naszych pasmach wahał się od 59+10 db do 59 +60 db w zależności od odległości od domów i aktywności internautów. W Niemczech i Austrii ten sposób dostarczania Internetu był już rozpowszechniany od 2001 r. Do Polski miał wejść od 2003 roku. Firmy zainteresowane organizowały szereg spotkań instruktażowych dla pracowników energetyki oraz dla potencjalnych klientów. Przeprowadzano także testy.

Polski Związek Krótkofalowców podjął się wówczas bardzo trudnego zadania polegającego na przeciwdziałaniu tej szkodliwej dla radioamatorów technologii. Opracowaliśmy materiał w formie referatu naukowego z załącznikami w formie plików audio-wideo. W jego opracowaniu uczestniczyli Krzysztof SP5HS (SK.), Andrzej SP2CA, Piotr SP2JMR - odpowiedzialny za całokształt i publikację. Recenzentami byli śp. prof. dr. hab. inż. Zdzisław Drzycimski z ówczesnej Akademii Rolniczo Technicznej (ATR) w Bydgoszczy oraz dr. hab. inż. Ryszard Nowicz, prof. Politechniki Łódzkiej. Materiał ten w formie referatu był publikowany podczas Sympozjum Kompatybilności Elektromagnetycznej na ATR w 2003 r. oraz na EMCr17;05 na Politechnice Łódzkiej w 2005 roku. Został też opublikowany na 12 stronach Zeszytów Naukowych Politechniki Łódzkiej nr 962 wydanych z okazji 60 lecia tej znakomitej uczelni. Ktoś zapyta co to dało? A więc odpowiem: dało. Na takich sympozjach spotykają się ludzie zajmujący się tematyką kompatybilności elektromagnetycznej zarówno naukowo jak i praktycznie.
Trudno o lepsze audytorium dla naszych zamierzeń "obrzydzenia" PLC jako sposobu na tani i powszechny Internet. Materiał został nagrany na kilkaset dyskietek i rozdany uczestnikom po wygłoszeniu referatu. Po zapoznaniu się z tym materiałem z pewnością nikt z Nich nie polecał już tego sytemu, a wielu odmówiło współpracy przy jego wdrażaniu.
Nie było żadnego spotkania, o którym byśmy wiedzieli, a na którym nie byłoby kogoś z nas, krótkofalowców, z odpowiednimi materiałami. Byli nimi Tomek SP5CCC, Dionizy SP6IEQ, Mirosław SP5ENA i piszący te słowa Piotr SP2JMR.
Była także interpelacja poselska napisana przez Mieczysława Kacprzaka posła na Sejm z PSL. Tu w kontakcie bardzo pomógł Zbyszek SP8AUP. Zostałem także zaproszony na wyjazdowe posiedzenie Podkomisji Sejmowej zajmującej się sprawami energetyki oraz dostępności Internetu. Tam też posłowie dowiedzieli się o zagrożeniach dla radiokomunikacji jakie stwarza PLC.
Wszystkie te działania doprowadziły do pozostawienia setek tysięcy modemów PLC w kontenerach w których do Polski dotarły. PLC się w tej formie nie rozprzestrzeniło. Nie zniknęło całkiem. Ten system jest wykorzystywany do komunikacji w energetyce i przesyłania sygnałów sterujących, odczytu liczników energii etc. Różnica dla nas polega na tym, że są to krótkie impulsy lub pakiety impulsów, które w minimalny sposób pogarszają nam komfort odbioru.

Dla uzupełnienia dodam, że nieskompensowane przewody elektryczne czyli takie jakie występują w energetyce nie nadają się do przesyłania prądów w.cz. Działają one jako anteny promieniując pole w.cz. A więc praktycznie mogą uniemożliwić odbiór sygnałów radiowych.

W wersji PDF widoczne zdjęcie uczestników EMCr17;05 z archiwum Politechniki Łódzkiej .

Tego wszystkiego by nie było, gdyby nie wsparcie członków PZK, którzy w tym okresie opłacali składki oraz na inne sposoby włączali się w realizację tego przedsięwzięcia. Raz jeszcze dziękuję. Dzięki Wam uporaliśmy się z jednym z największych zagrożeń dla krótkofalarstwa.

Info. Piotr SP2JMR

9. Zaproszenie na Surwiwalia

Jako Partner Honorowy w imieniu Stowarzyszenia Polska Szkoła Surwiwalu zapraszamy na odbywające się w dniach 3-6 czerwca w Czarnym Dunajcu VII Surwiwalia.

Szczegóły:
https://surwiwal.edu.pl/ oraz https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Polska-Szko%C5%82a-Surwiwalu-Grupa-Podhale-106081831560604

Na podstawie informacji Krzysztofa Domareckiego z PSS

W wersji PDF widoczny plakat.

10. Kaszubskie Próby Łączności Małej Mocy w pasmach 60m i 160m

Próby odbywają się w każdą niedzielę w następujących godzinach:
1.) Kaszubskie Próby Łączności Małej Mocy w paśmie 60m - każda niedziela, godz. 13.15 czasu lokalnego na częstotliwości 5,360MHz +/- QRM
2.) Kaszubskie Próby Łączności Małej Mocy w paśmie 160m - każda niedziela, godz. 21.00 czasu lokalnego na częstotliwości 1,858MHz +/- QRM
Cotygodniowe próby na 160m prowadzone są od listopada 2018 r., a na 60m od lipca 2020 r. Próby polegają na przekazywaniu sobie nawzajem raportów. Pracę grupy koordynuje jedna z dwóch stacji prowadzących z Kaszub (Michał SP2SCH lub Jacek SP2MDS). Uczestnictwo w próbach pozwala w czasie kilku minut ocenić słyszalność własnej stacji w różnych miejscach naszego kraju. Celem prób jest zachęcenie krótkofalowców do wykonania instalacji antenowych i aktywnej pracy na pasmach 160 i 60m.
Uwaga: Na pasmie 60m obowiązuje urzędowe ograniczenie mocy do 15W, toteż na próbach używamy maksymalnie takiej mocy!
Zapraszamy wszystkich chętnych krótkofalowców-nadawców i nasłuchowców na Kaszubskie Próby Łączności Małej Mocy w pasmach 60m i 160m!

Pozdrawiamy
Michał SP2SCH i Jacek SP2MDS

III Sport

11. Wiadomości nie tylko DX-owe

5N - Nigeria. Jean-Louis ZS6AAG był aktywny jako 5N7MSF.
Obecnie pracuje dla Medecins Sans Frontiers "Lekarze bez Granic" i do połowy września będzie aktywny jako 5N9JLH. QSL via eQSL.

EA - Hiszpania. Georgette ON6AK/EA5HZC, Jean ON5JV/EA5HZB i Paco ON6LP/EA5GVJ będą QRV jako EH5SUB podczas weekendu statków muzeum
w dniach 5-6 czerwca. Aktywność będzie prowadzona z łodzi podwodnej rDelfinr1;, która dawniej służyła w marynarce hiszpańskiej, a obecnie zacumowana jest
w Torrevieja. QSL via EA5GVJ.

F - Francja. Stacja TM5PH będzie aktywna w dniach 5-6 czerwca ze szczytu Pierre-sur-Haute 1634 m n.p.m. Loc. JN15VP Departament 63. Łączności są zaliczane do FFF-0026 Park Regional Livradois-Forez. QSL via F5RQQ.

Od 31 maja do 5 czerwca czynna będzie stacja TM1FR z okazji pierwszej audycji radiowej zorganizowanej przez CSA. Więcej informacji na qrz.com.

G - Anglia. W dniach 6 - 13 czerwca czynna będzie stacja GB95QB z okazji 95 urodzin Królowej Elżbiety.

I - Włochy. Członkowie klubu ONZ 4U1GSC od 20 maja do 30 czerwca używają znaku 4U29MAY z okazji Międzynarodowego Dnia Misji Pokojowych ONZ przypadającego na 29 maja. QSL via 9A2AA.

JA - Japonia. Do końca 2021 roku czynna jest stacja 8N60HAM z okazji 60 rocznicy JARL Okinawa. QSL via biuro.

OA - Peru. Członkowie rRadio Club Asociacion de Radioaficionados del Perur1;
z okazji 200-lecia niepodległości Peru do grudnia 2021 roku używają znaków okolicznościowych OC4B, OC6B i OC7B. QSL via QRZ.COM
Do zdobycia okolicznościowy dyplom.

VP2V - Brytyjskie Wyspy Dziewicze. Gary NC3Z od 3 do 14 czerwca będzie aktywny jako VP2V/NC3Z z Brytyjskich Wysp Dziewiczych. Aktywność w stylu wakacyjnym. QSL via LoTW i NC3Z.

ZL - Nowa Zelandia. Jacky ZL3CW znakiem ZL25NZ świętuje swoją 25 rocznicę emigracji do Nowej Zelandii. Wielu miało okazję zaliczyć QSO już w WPX CW Contest. QSL via ZL3CW.

Dni Aktywności SP1. Klub Krótkofalowców Wyspy Wolin - SP1PKW zaprasza wszystkich nadawców i nasłuchowców do udziału w tegorocznej edycji Dni Aktywności w dniach 7 - 13 czerwca br.
Szczegółowy regulamin /w językach: polskim, angielskim, niemieckim ukraińskim i czeskim/ znajduje się na stronie: http://sp1pkw.j23.eu

Członkowie klubu planują w tych dniach aktywować parki (program POTA), obszary SPFF, wieżę Goeben oraz podziemne miasto a wszyscy będą pracowali z Wyspy Wolin - EU-132. Stacja klubowa SP1PKW pracowała będzie z miejscowości Łuskowo na Wolinie i SPFF-354 w polsko-niemiecko-ukraińskiej obsadzie. Info: SP1EG.

W dniach 5-6 czerwca przypada "MUSEUM SHIPS WEEKEND".
Wykaz stacji, które nadają ze statków na stronie https://www.nj2bb.org/museum/

European Football Championship 2021
Od 11 czerwca do 11 lipca 2021 roku czynna będzie stacja 5P2UEFA.
Za określoną ilość QSO można zdobyć trzy poziomy dyplomów.
Szczegóły na https://www.qrz.com/db/5P2UEFA

Zawody 5-6 czerwca 2021 roku:
Tisza Cup CW Contest https://www.tiszacup.eu/index.php/en/contest-rules
10-10 Int. Open Season PSK Contest http://www.ten-ten.org/index.php/activity /2013-07-22-20-26-48/qso-party-schedule/2-uncategorised/51-open-season-rules
Wake-Up! QRP Sprint http://qrp.ru/contest/wakeup/333-wakeup-eng
KANHAM Contest http://www.jarl.gr.jp/kanhamcontest/en/rules-of-the-10th-2020-kanham-contest-en

Wyniki zawodów:
SP DX RTTY 2021 https://pkrvg.org/
PACC 2021 http://server4.veronict.nl:81/WebEditor/app

WSJT DX Aggregator program służący do wysyłania łączności z WSJT na DXMAPS.COM https://www.dxmaps.com/wsjtdxaggregator.html

Pozdrawiam Adam SQ9S

12. UKF - zawody

W najbliższym czasie:

SPAC - 432 MHz - zawody aktywności UKF - wtorek, 8 czerwca 2021, godz. 17:00-21:00 UTC
Regulamin: https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf

UHF-FT8 Activity - rumuńskie zawody aktywności FT8 - 432 MHz, środa 9 czerwca 2021, godz. 7:00-21:00 UTC, regulamin: https://www.ft8activity.eu/index.php/en/

SPAC-50 MHz - zawody aktywności UKF - czwartek, 10 czerwca 2021, godz. 17:00 - 21:00 UTC. Regulamin: https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf

EUROPEAN EME Contest 6 cm (5.7 GHz) - zawody organizowane przez DUBUS/REF, 12-13 czerwca 2021, godz. 0:00-23:59 UTC, regulamin: http://www.dubus.org/eme.htm

AGCW VHF/UHF Contest - zawody telegraficzne UKF na 144 i 432 MHz, sobota 12 czerwca 2021, godz. 14:00 - 18:00 UTC, koledzy z DL zapraszają do udziału polskich sympatyków CW. Regulamin:
https://www.agcw.de/index.php/en/contests-and-cw-activities/vhf-uhf-contest

albo http://alt.agcw.de/index.php/en/contests-and-cw-activities/vhf-uhf-contest

Stanisław SQ2EEQ

IV. Technika

13. Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi

W Biuletynie HF Happenings 946, który otrzymałem mailem od Denisa ZS4BS znalazłem ciekawy materiał.
Prezentacja pod tytułem "Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi dla Amatorskich Stacji Radiowych" została ostatnio przedstawiona przez Lloyda Berga, N9LB. Lloyd ma 50 lat doświadczenia jako inżynier - pracownik techniczny stacji nadawczych, obejmującego zabezpieczenia, ochronę budynków przed wyładowaniami atmosferycznymi oraz utrzymania ruchu urządzeń nadawczych AM, FM i TV. W prezentacji pokazane są praktyczne przykłady rozwiązań technicznych zabezpieczeń, czym należy kierować się w doborze elementów zabezpieczenia instalacji antenowych, by jak najlepiej zabezpieczyć i uodpornić swoją stację przed skutkami wyładowań. Wideo prezentacji jest teraz udostępnione przez Madison DX Club na stronie internetowej:

www.madisondxclub.org/MDXC_Programs.html

Link do prezentacji o ochronie urządzeń przed wyładowaniami atmosferycznymi.

https://www.youtube.com/watch?v=3SPnHlNdwJE

Materiał opracował Marek SP3AMO, KF Manager PZK

VI Prawo i przepisy

14. Bahrajn i Kirgistan dołączają do IARU

May 29, 2021 - news - Hans, PB2T

Stowarzyszenia członkowskie IARU zagłosowały za przyjęciem Bahrain Amateur Radio Society (BARS) i Amateur Radio Union of the Kyrgyz Republic (ARUKR) do grona członków. IARU gratuluje zarówno ARUKR jak i BARS i wita ich oraz ich członków.
BARS został założony w dniu 23 lipca 2020 r. i jest reprezentacją krótkofalowców z Bahrajnu. We wrześniu ub. roku liczył 15 członków z 88 licencjonowanych radioamatorów w tym kraju.
ARUKR został założony 25 października 2013 r. i reprezentuje radioamatorów Kirgistanu. Według stanu na październik 2019 r. wszystkich 110 licencjonowanych krótkofalowców w Kirgistanie było członkami ARUKR.
Żródło: https://www.iaru-r1.org/.../bahrain-and-kyrgyzstan-join.../

Paweł SP7TEV

VII. Humor w PZK

15. Twoje dane w chmurze- są bezpieczne

Ilustracje widoczne w wersji PDF

Zygi SP5ELA


16. Kanton Island ekspedycja T31T - adopcja?

Piękne zdjęcie. Przemek SP7VC przygarnął dwójkę dzieci na Kanton Isl.
To 8.3% populacji mieszkańców atolu. Takiej adopcji jeszcze świat nie widział!
*Adopcja trwała 1 dzień!


Zygi SP5ELA

Zdjęcie widoczne w wersji PDF


17. Zagrożenie PLC? Nie, im to raczej nie grozi! Mają inne problemy.

Zdjęcie widoczne w wersji PDF

VIII. Propagacja fal radiowych

18. Analizy propagacyjne. Trasy północne - shorth path

Jest kilka istotnych tras propagacyjnych dla północnej hemisfery Ziemi. Jedna z nich, to trasa Europa (i Polska) do North America. Trasa krótka, tzw. rshort-pathr -Trasa ta, jak każda inna podlega perturbacjom propagacyjnym w zależności od stanu aktywności Słońca.
Przykład sytuacji z dnia 03.03.2021 i stan aktywności zorzowej (Aurora). Energia Aurory to 79.7 GW (Giga-wata). To wartość superpozycyjna, ale przy tej wartości energii trasa jest propagacyjnie zablokowana. Próby robienia Alaski (KL) 3 marca 2021 r. na dolnych pasmach (160m i 80m) to próby "szaleńca". Ostatni raz, jak autor (sp5ela) realizował na paśmie 80-metrowym Alaskę, to energia była 8 GW.

Na grafie zaznaczone 3 trasy północne: Alaska KL, California US W6, Georgia US W4.
Ilustracje widoczne w wersji PDF
Indeks planetarny Kp, jak widać jest podwyższony. Taka sytuacja nie napawa radiowca optymizmem. W analizie tej oczywiście zaniedbano inne parametry wpływające na propagację. Jest to pewne uproszczone zobrazowanie pewnych czynników.
*Dane zaczerpnięte z NOAA Space Weather Prediction Center.

Zygi SP5ELA

IX. Silent Key's
________________________________________________________

SP3RBG SK.

W dniu 02.06.2021 r. o godzinie 6.00 odszedł do krainy wiecznych DX-ów w wieku 63 lat Kolega Andrzej Dudkiewicz SP3RBG. Był wieloletnim członkiem PZK członkiem Lubuskiego Oddziału Terenowego PZK -

Cześć Jego pamięci!
Marek SP3AMO, prezes Lubuskiego Oddziału PZK
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniu 02.06.2021 około godziny 6:00 nieoczekiwanie odszedł do Krainy Wiecznych DX-ów przeżywszy 63 lata, nasz kolega Andrzej Dudkiewicz - SP3RBG, pozostawiając rodzinę, żonę, dzieci i wnuki oraz nasze środowisko krótkofalarskie, z którym był mocno związany. Dowodem tego niech będą jego osiągnięcia zawarte powyżej i na stronie qrz.com/sp3rbg, oraz pamięci środowiska krótkofalarskiego SP, nie tylko Oddziału Lubuskiego (OT32).

Andrzeju! Będzie nam Ciebie brakowało, byłeś zawsze koleżeński, aktywny i godnie reprezentowałeś Polskę i tym samym Oddział Lubuski OT32.
Pogrzeb śp. Andrzeja odbędzie się 08.06.2021 r. na Cmentarzu Komunalnym (starym) przy ul. Wrocławskiej. Wystawienie trumny o godz.12:00, wyprowadzenie zwłok nastąpi o godzinie 12:30 z kaplicy cmentarnej.

Łączymy się z rodziną pogrążoną w żalu i smutku.

W imieniu krótkofalowców Ziemi Lubuskiej
SP3GAX Józef Sielicki
________________________________________________________________________
Redakcja Komunikatów PZK dziękuje za przesłane materiały: Krzysztofowi Domareckiemu, Michałowi SP2SCH, Jackowi SP2MDS, Adamowi SQ9S, Staszkowi SQ2EEQ, Damianowi SP3OL, Wiesławowi SP1EG, Pawłowi SP7TEV, Markowi SP3AMO, Andrzejowi SP8MMW, Teamowi stacji SO100PS.

Informujemy, że Prezydium ZG PZK podjęło decyzję, aby wszyscy członkowie PZK zarejestrowani w bazie systemu OSEC otrzymywali Komunikat PZK "z urzędu", jako tzw. wartość dodaną. Komunikaty są od lat robione i nadawane w paśmie 80M sporym wysiłkiem osób będących w składzie Redakcji.
Jednocześnie Redakcja Komunikatu prosi o niewysyłanie na adres dystrybucyjny odpowiedzi i listów. Prosimy je kierować na indywidualne adresy e-mail członków Redakcji.
*Wszyscy Ci, którzy otrzymali Komunikat PZK, są już prenumeratorami Komunikatu (jest to logiczne, skoro go dostali) i nie ma potrzeby zapisywania się na listę dystrybucyjną drugi raz.
Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl , sp5ela@rf.pl . W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone
w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt nadsyłanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK:
Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

*Motto Redakcji
Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał rz terenur1; często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym cośrodowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej "Komunikatem sekretariatu ZG PZK"). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów).

Redakcja Komunikatów PZK

UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrypcja

Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są wysyłane pocztą elektroniczną w każdą środę w ramach subskrypcji (e-mail) do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dot. innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem. Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.

Aby otrzymywać Komunikat PZK (środowy), należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres: komunikat-pzk@pzk.org.pl z tekstem "subscribe" w temacie wiadomości (subscribe - bez apostrofów). Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe"
w temacie (unsubscribe - bez apostrofów).