SP DX Contest 2021
Dodane przez SP5ELA dnia 2021-04-03 / 14:19
Witajcie

Dzisiaj są nasze sztandarowe zawody Polska - reszta świata. SP DX Contest 2021.

Zaproszenia e-mail zostały rozesłane do 30 tysięcy zawodników. Portal zawodów jest przygotowany do odbioru logów.

Portal SP DX Contest 2021: https://spdxcontest.pzk.org.pl/2021/index.php

Regulamin: https://spdxcontest.pzk.org.pl/2021/rules.php

Prognoza propagacji:
prognoza

Prognoza propagacji na SP DX Contest.          
Generalnie stany stabilne, brak zaburzeń.

Strumień słoneczny: 72, index Ap: 05, 05, Kp: 1-2.

:Product: Geomagnetic Forecast
:Issued: 2021 Apr 02 2205 UTC
# Prepared by the U.S. Dept. of Commerce, NOAA, Space Weather Prediction Center
#
NOAA Ap Index Forecast
Observed Ap 01 Apr 008
Estimated Ap 02 Apr 005
Predicted Ap 03 Apr-05 Apr 005-005-008  

NOAA Geomagnetic Activity Probabilities 03 Apr-05 Apr
Active                           20/20/30
Minor storm                  05/05/05
Moderate storm             01/01/01
Strong-Extreme storm   01/01/01  

NOAA Kp index forecast 03 Apr - 05 Apr              
Apr 03    Apr 04    Apr 05
00-03UT        2         2         2
03-06UT        1         1         1
06-09UT        1         1         1
09-12UT        1         1         1
12-15UT        1         1         2
15-18UT        2         1         3
18-21UT        1         2         3
21-00UT        2         2         2

*Źródło: The U.S. Dept. of Commerce, NOAA, Space Weather Prediction Center.

Komisja SP DX Contest 2021