Kalendarz zawodów krajowych 2021
Dodane przez SP5ELA dnia 2021-02-13 / 14:58

Kalendarz zawodów krajowych 2021 - informacja

W roku 2021 Kalendarz zawodów jest prowadzony i opublikowany na płaszczyźnie informatycznej "LOGSP": https://logsp.pzk.org.pl

Instalacja LOGSP jest kontynuowana, od czerwca 2020 r. znajduje się na osobnym dedykowanym serwerze. Kalendarz zawodów krajowych SP 2021 jest integralnym elementem LOGSP.

W pracach dotyczących Kalendarza zawodów krajowych 2021 udział brał zespół w składzie: SP8AB, SQ9S.

Publikacja Kalendarza na LOGSP umożliwia jego interaktywną i bardziej racjonalną obsługę w stosunku do pseudo-statycznej wersji tabelarycznej publikowanej na portalu PZK w latach minionych.

Proces udoskonalania Kalendarza zawodów krajowych jest procesem ciągłym. Zdarzają się pewne konflikty terminów zawodów, także z terminami zawodów w krajach sąsiednich (na które to nie mamy wpływu). Wymagana jest czasem interakcja.

Kolejnym (i to poważnym) problemem jest niezgłoszenie terminu zawodów przez organizatora w regulaminowym terminie (do 10/15.11 danego roku) i samego regulaminu zawodów na rok następny. Powody niezgłoszenia zawodów (i regulaminu) są różne.

Przypominamy adres do zgłaszania regulaminów zawodów, także ich zmian: zawody@pzk.org.pl.

Kalendarz zawodów krajowych SP prowadzony przez Polski Związek Krótkofalowców nie dyskryminuje żadnych innych organizacji (LOK, ZHP, ZHR. kluby prywatne, itd.), ale jednocześnie implikuje to pewne utrudnienie w realizacji Kalendarza. Z powodu nie objęcia tych "zewnętrznych podmiotów" procedurami (Regulaminem Kalendarza).

Kalendarz jest również publikowany każdego roku (na początku roku) w Świecie Radio.

Info: Zygi SP5ELA

13.02.2021 r.