Komunikat PZK nr 37/2020 z dnia 16.09.2020
Dodane przez SP5ELA dnia 2020-09-16 / 20:25
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 37/2020 z dnia 16 września 2020 r.


Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów. Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/


I.    Sprawy organizacyjne
1. Walne Zebranie Olsztyńskiego OT PZK (OT21)
Zarząd Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Związku Krótkofalowców w Olsztynie uchwałą z dnia 10 września 2020r. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Olsztyńskiego Oddziału PZK. Zebranie odbędzie się w dniu
26 września 2020 r. o godzinie 10:00 w sali lekcyjnej Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie przy ul. Bałtyckiej 37A. Celem będzie dokonanie wyboru delegata i zastępcy na 26 Krajowy Zjazd Delegatów PZK.

Prezes Zarządu Olsztyńskiego OT PZK
Andrzej Sobiela SP4ETO

2. Walne Zebranie Bydgoskiego OT PZK (OT04)
Zarząd Bydgoskiego Oddziału Terenowego PZK zwołuje w dniu 1 października br. w Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych ul. Sułkowskiego 52a o godz. 17:00 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Bydgoskiego Oddziału Polskiego Związku Krótkofalowców (OT04). Celem Zebrania będzie dokonanie wyboru delegatów i ich zastępców na XXVI Krajowy Zjazd Delegatów PZK.

Piotr Eichler SP2LQP sekretarz BO PZK

3. Walne Zebranie Warszawskiego OT PZK (OT25)
Zarząd Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców zwołuje Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców w dniu 3 października 2020 r.
w Warszawie w pierwszym terminie o godzinie 9:30 i w drugim terminie
o godzinie 10:00 w sali Ligi Obrony Kraju przy ul. Chocimskiej 14 w Warszawie (III piętro sala 305).
                        
Prezes Zarządu WOT PZK
Jerzy Szawarski SP5SSB

4. Sekretariat ZG PZK nieczynny

Informuję, że w dniach od 16-20 września sekretariat ZG PZK będzie nieczynny. W pilnych sprawach proszę o kontakt telefoniczny pod nr 602-248-182
lub 764-479-407.

Piotr SP2JMR sekretarz PZK

5. Po walnym zebraniu w OT01

Walne zebranie  Dolnośląskiego OT PZK we Wrocławiu.
12 września br. o godz. 10.30 (w drugim terminie) w Ośrodku Postaw Twórczych przy ulicy Działkowej 15  we Wrocławiu odbyło się Walne Zebranie Dolnośląskiego Oddziału Terenowego PZK, w którym na wzięło udział 15 osób, co przy łącznej liczebności Oddziału dało wynik 5,99%. Po zatwierdzeniu porządku obrad i wybraniu właściwych komisji sprawozdanie z działalności Oddziału złożył prezes OT Jakub Szachta SQ6NEJ i miał się czym pochwalić. Zwrócił między innymi uwagę na dobrze działającą Dolnośląska Amatorską Sieć Ratunkową, jak też fakt organizowania przez Oddział kursów krótkofalarskich, co w praktyce przekłada się na wzrost liczebności Oddziału. Generalnie Oddział nastawiony jest na pozyskiwanie zwłaszcza młodych osób i w tym zakresie ma niezłe wyniki. Wspomniał również o inicjatywie w postaci Akademii Młodych Odkrywców, akcji balonowej „Krasnal do Stratosfery”, o aktywności miejscowego zespołu SN0HQ. Prezes Oddziału oczekuje na dalsze pomysły aktywistów oddziałowych. Z uwagi na brak przedstawicieli OKR nie było sprawozdania z działalności OKR. Ale pocieszający jest fakt, że Oddział ma swoim koncie ponad 30 tysięcy złotych
i może zrealizować zaplanowane ciekawe przedsięwzięcia.

W toku Zebrania wybrano 3 delegatów na KZD PZK tj.:
1.    Waldemar Sznajder 3Z6AEF.
2.    Jakub Szachta SQ9NEJ.
3.    Grzegorz Sopijaszko SQ6WZ.

Wybrano też 3 zastępców delegatów tj.:
1.    Marcin Biel SP6LZA.
2.    Marcin Iwaniuk SP6MI.
3.    Marek Suwalski SP5LS.

Obecny na Zebraniu prezes PZK Tadeusz Pamięta SP9HQJ odpowiadał na zadawane pytania, jak też zapoznał zebranych z aktualną sytuacją w PZK
i podjętych w ostatnim okresie działaniach i decyzjach Prezydium ZG. Omówił też stan przygotowań do KZD PZK zwracając między innymi uwagę pracę zespołu pracującego nad dopracowaniem Statutu PZK. Zaproponował prowadzenie właściwej polityki informacyjnej w Oddziale i w klubach, co w praktyce może przekładać się na wzrost liczebności członków. Najbardziej zasłużonym aktywistom oddziałowym wręczył opracowania Ryszarda Reicha SP4BBU „Agent nadaje” i „Wywołanie ogólne” oraz proporczyk PZK. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali naklejki na szybę samochodową z logo PZK. Na koniec swojego wystąpienia Prezes PZK zaapelował do zebranych i wszystkich krótkofalowców
w kraju, aby w PZK stosować zasadę:  ŁĄCZMY SIĘ, A NIE DZIELMY.
W trakcie dyskusji Reiner SQ6R zwrócił uwagę na fakt, iż zasada łączenia, a nie dzielenia ludzi jest stosowana w środowisku krótkofalowców-esperantystów.
Ryszard SP6IFN przypomniał zebranym, że klub SP6PRT w tym roku obchodzi swoje 60.lecie i w związku z tym podejmowane są przedsięwzięcia w zakresie ożywienia działalności klubu, a w listopadzie br. prowadzona będzie radiowa akcja dyplomowa.

* Pliki graficzne w wersji pdf Komunikatu

Sprawozdanie prezesa OT01 Jakuba SQ6NEJ z działalności Oddziału

Na sali obrad
 
Uczestnicy Walnego Zebrania

Praca na radiostacji oddziałowej SP6PWR. Od lewej: prezes OT 01 PZK Jakub SQ6NEJ, Przemek SQ6ODK  i Reiner SQ6R.

Tadeusz SP9HQJ


II Wydarzenia

 6. Udana 21 łączność ARISS z Polski

2 września 2020 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Kole, zgromadzili się uczniowie z kilku szkół (SP2 w Kole, LO w Kole, SP w Brdowie i studentka UJ w Krakowie), którzy zadawali pytania astronaucie przebywającym w czasie krótkofalarskiej łączności radiowej na pokładzie Międzynarodowej Stacji kosmicznej. Astronauta NASA i krótkofalowiec Chris Cassidy (KF5KDR) posługujący się znakiem NA1SS odpowiedział na 12 z pośród 20 wcześniej przygotowanych poprzez uczniów pytań. Operatorem stacji naziemnej zlokalizowanej w zachodniej Australii był Martin Diggens VK6MJ, a w Polsce, przez łącze telemostowe, Grzegorz Walichnowski SP3CSD z klubu SP3PGZ w Kole. Moderatorem wydarzenia był Bertus Hüsken, PE1KEH, nauczycielem koordynującym Michał Kazimierczak, a mentorem Armand Budzianowski, SP3QFE. Więcej informacji na https://ariss.pzk.org.pl/live/. W ramach przygotowań do tego wydarzania uczniowie i nauczyciele zdobywali wiedzę z zakresu krótkofalarstwa m.in. w szkoleniach na odległość 27OT PZK dla członków PZK i społeczności, o których informowaliśmy kilka miesięcy temu. Jednocześnie informujemy, że jedno z tych szkoleń zostało nagrane i udostępnione społeczeństwu pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=rfKaL9VkMa8. Jest to wystąpienie Tomasza Ciepielowskiego, SP5CCC pt.: „Krótkofalowcy polscy w stuleciu odzyskanej niepodległości”. Podczas innych szkoleń z tej serii prelegentem był też Jacek Gowin, SQ5RJG (w przeszłości koordynator i organizator łączności ARISS w swojej szkole w Żurominie). Wszystkim prelegentom tych szkoleń jeszcze raz serdecznie dziękujemy!

Armand SP3QFE, Sławek SQ3OOK

7. Przemiennik głosowy na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS)


19 grudnia 2019 ARISS otrzymał od firmy JVCKenwood specjalny prezent przeznaczony dla uczniów i studentów, edukacji STEM, oraz społeczności ogólniej i krótkofalarskiej. Radiostacja D710GA to pierwszy element jednostki Interoperable Radio System (IORS). Radiostacja o dużej mocy wyjściowej w.cz., może pełnić funkcję zaawansowanego przemiennika głosowego oraz umożliwia współpracę z APRS i SSTV. IORS będzie można uruchomić zarówno w segmencie rosyjskim jak i amerykańskim stacji, bowiem  zasilany jest wielonapięciowym  zasilaczem wraz z uniwersalnymi złączami, który został zaprojektowany i wykonany przez AMSAT.
Na początku września 2020 roku, IORS został uruchomiony na ISS w module Columbus w trybie długo oczekiwanego przez krótkofalowców z całego świata przemiennika. Raporty krótkofalowców potwierdzają, że system działa doskonale. Radiostacja odbiera sygnały z subtonem 67Hz na częstotliwości 145.990MHz FM, a odebrane sygnały retransmituje w dół na częstotliwości 437.800 MHz FM. Podczas pracy należy pamiętać, że ISS porusza się
z prędkością ponad 7km/s, a więc to operator na ziemi musi uwzględniać efekt Dopplera, szczególnie w paśmie 70cm (+/- 10 kHz). Innymi słowy przesunięcie pomiędzy częstotliwością odbiorczą i nadawczą dla stacji na ISS jest stała
i wynosi (minus) -291,8100 MHz, jednak dla operatora na ziemi zmienia się od około (minus) -291,8233 MHz dla AOS, do około (minus) -291.7967 MHz dla LOS. Podpowiedź SWL dla radiostacji z krokiem 5kHz. Gdy ISS pojawia się nad horyzontem to słuchamy na 437.810 MHZ FM i stopniowo obniżamy częstotliwość o 5kHz w dół aż do 437.790MHz FM. Aby przemiennik czytelnie przekazał nasz głos z ziemi, powinniśmy się do niego odpowiednio dostroić nawet o +/- 3kHz od 145.990MHz FM – niby to niewiele, jednak pamiętajmy jaka jest szerokość dla modulacji FM. Pracując przez przemiennik nie utrudniajmy pracy tym co nawiązują łączności.
Armand SP3QFE, Sławek SQ3OOK

8. Wirtualne Spotkanie Jodłówka Tuchowska 2020
Aby dochować tradycji spotkań „Krótkofalarska Jesień na Pogórzu” i w tym roku gościliśmy w Jodłówce Tuchowskiej. To już 35 lat od pierwszego spotkania 1985r. W małym gronie, przez trzy dni tak jak zwykle trwa spotkanie tj. od piątku 11.09 do niedzieli 13.09 przebywaliśmy w Jodłówce Tuchowskiej. Tym razem ze względów pandemicznych nie zajmowaliśmy obiektów zawsze gościnnych dla nas – Zespołu Szkół oraz Domu Wczasów Dziecięcych
w Jodłówce Tuchowskiej, lecz ulokowaliśmy się w równie gościnnym schronisku „Bacówka na Brzance”. Tam zainstalowaliśmy anteny i radiostacje. Były momenty, że równocześnie pracowały cztery stacje na różnych pasmach i różnymi emisjami. Prowadziliśmy łączności pod znakami klubowymi SP9PTA, SP9KAO, SP9PZF oraz własnymi, rozdając punkty w „Wirtualnym Spotkaniu Jodłówka Tuchowska 2020”. Było duże zainteresowanie łącznościami z naszymi stacjami zarówno krótkofalowców z Polski jak i spoza Polski. Zaowocowało to zrobieniem przez nas ponad 1000 QSO.
Jak przystało na spotkanie podsumowujące zawody Tarnowskie Prezes OT28 Janusz SP9LAS ogłosił wyniki oraz wręczył trofea obecnym na spotkaniu Kolegom: Jankowi SP9HVV za pierwsze miejsce na UKF puchar i dyplom oraz dyplom za trzecie miejsce SP8PDE, który w imieniu Klubu odebrał Damian SQ9DJD. Pozostałe trofea za „Zawody Tarnowskie” zostaną rozesłane pocztą. Oprócz aktywności radiowej jak zwykle spędzaliśmy przyjemnie czas na grillowaniu, rozmowach i planach na przyszłość oraz spacerach po malowniczej okolicy i grzybobraniu. Do tego właśnie skutecznie zachęciła nas wspaniała pogoda. Przez trzy dni byliśmy w składzie: SP9LAS, SP9IEK, SP9RHN, SP9PUZ, SQ9PCH, SQ9CAQ, SQ9KDO, SP9GLJ, SQ9DDA. Odwiedzili nas też SP9HVV, SQ9ZAX oraz Janek SQ9APX wraz z żoną.

Dziękujemy za liczny aktywny udział w wirtualnym spotkaniu. Informację
o wynikach „konkursowego spotkania” ogłosimy po otrzymaniu logów
w kolejnym materiale. Do spotkania za rok, mamy nadzieję, że już osobistego.

Info i foto: Stanisław SQ9AOR
 
* Pliki graficzne w wersji pdf Komunikatu
Zdjęcie grupowe uczestników wirtualnej Jodłówki przy schronisku „Na Brzance”.
Po więcej informacji zapraszam na stronę OT28 - http://sp9pta.hamradio.pl/

9. Wystawa z okazji 95-lecia krótkofalarstwa - Kalisz

Od 7 września 2020 r. otwarto wystawę z okazji 95-lecia krótkofalarstwa
w Kaliszu w Bibliotece Głównej przy ul. Legionów w Kaliszu. Pierwsze łączności nawiązywano w Kaliszu już w 1925 roku w klubie TPBA mieszczącym się
w ówczesnym Gimnazjum Adama Asnyka. Na wystawie obok postaci związanych Kaliszem zaprezentowane są też sylwetki pionierów krótkofalarstwa m.in. Tadeusza Heftmana – pierwszego krótkofalowca II RP czy Antoniego Zębika - twórcy radiostacji Błyskawica wykorzystywanej w Powstaniu Warszawskim.
Na wystawie można zobaczyć  radiostację AP5, która była produkowana
w czasie wojny w miejscowości Stanmore pod Londynem przez Polski Wojskowy Warsztat Radiowy, sprzęt ten był przerzucany do wielu europejskich okupowanych krajów. Można obejrzeć dwa ciekawe stanowiska  stacji nadawczych - jedna naszego nieżyjącego już kolegi (SP3RNT) z lat 80-tych, a druga inscenizacja to stacja klubowa (SP3PEJ) która funkcjonowała na ostatnim piętrze wieżowca na osiedlu Dobrzec".    
W 1936 roku w Kaliszu zorganizowano wielką wystawę radiową gdzie  krótkofalowcy z Kalisza przedstawiali swoje urządzenia, wstawę te odwiedziło ponad 10 000 osób. Współczesną jubileuszową wystawę w Bibliotece Głównej przygotowaną przez Kaliski Klub krótkofalowców SP3KQV będzie można oglądać do 7 października br.
Bogdan SP3LD

10. Wystawa „90 lat Krótkofalarstwa Polskiego”- Kalisz

W ramach obchodów 90. rocznicy powstania Polskiego Związku Krótkofalowców przygotowywana jest wystawa „90 lat Krótkofalarstwa Polskiego”, która będzie udostępniona  od 5 października do końca grudnia 2020 r. w Muzeum Techniki
w Opatówku k/Kalisza.

Ekspozycja będzie obejmowała dokumenty, fotografie oraz zabytkowe urządzenia używane przez krótkofalowców na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Planowana jest również część multimedialna w formie prezentacji filmów
i nagrań dźwiękowych oraz wydanie katalogu eksponatów. Materiały z wystawy trafią także do wirtualnego Muzeum Krótkofalarstwa  Polskiego w Internecie.  

Projektowi patronuje Prezes PZK oraz Klub OTC PZK, a koordynatorem jest Kol. Bogdan Szkudlarek SP3LD.

Bogdan SP3LD

11. Spotkania radiowe klubu "Błyskawica" SP2PMW cd.

W uzupełnieniu informacji dotyczących spotkań radiowych klubu "Błyskawica" SP2PMW. Spotkania w ramach „Morskich pogadanek historycznych” odbywają się w poniedziałki i czwartki poprzez przemiennik UKF SR2C, QRG: 145000/145600. Ostatnio z powodu nieobecności kol. Brunona SP2MWZ, postanowiliśmy, że spotkania będą odbywały się tylko w poniedziałki, choć są od tej reguły wyjątki. Stacje, które nie mogą usłyszeć przemiennika SR2C bezpośrednio mają, możliwość słuchać pogadanek na YouTube, na kanale naszego klubowego kolegi Sebastiana SP2FRN. Sebastian stworzył również bramkę radiową w aplikacji Zello. Jest to aplikacja typu "naciśnij i mów" (podobna w działaniu do Echolinka) działająca podobnie do cyfrowego radiotelefonu. Dzięki niej można rozmawiać
z ludźmi z całego świata, a potrzebny jest do tego tylko dostęp do Internetu
i zainstalowana w telefonie (z iOS lub Android) lub na komputerze (Windows) aplikacja Zello. Stworzona bramka umożliwia dwustronną komunikację z kanału
Zello SP2PMW z uczestnikami pogadanki na przemienniku lub na
częstotliwości klubowej 145.450 MHz. Dostęp wyłącznie dla
zweryfikowanych (przez właściciela kanału), operatorów z pozwoleniem
W służbie amatorskiej. Zello pozwala również słuchać pogadanek za pomocą
przeglądarki www. Wystarczy wejść na stronę:
https://zello.com/sp2pmwoverip co daje nasłuch na kanał Zello o nazwie SP2PMWoverIP (stworzony dla nasłuchowców) lub

https://zello.com/sp2pmw, nasłuch z kanału SP2PMW na którym ustawiona została brama radiowa pozwalająca na komunikację z operatorami z Gdyni
i okolic.

Stefan SQ2OFX


12. Świat Radio nr 10/2020

Skrócony spis treści „Świata Radio” 10/2020

AKTUALNOŚCI: Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców, Zawody    
TEST: Pico-APRS w wersji 3
PREZENTACJA: R35010 po testach, System HyTalk Hytery, PNI Escort HP62
ŁĄCZNOŚĆ: Telefonia komórkowa 5G, Analiza metody Waevera wykorzystująca narzędzia DSP, Kalendarium „Świata Radio”
ŚWIAT KF/UKF: Z życia klubów i oddziałów PZK
WYWIAD: Radio...? - ależ to bardzo proste
HOBBY: Fmeter 42 MHz/mini praca z p.cz. i preskalerem
DIGEST: Konstrukcje antenowe VHF/UHF
RETRO: Repliki radiostacji TPAX i Paraset
FORUM CZYTELNIKÓW: Porady
RYNEK I GIEŁDA

* Pliki graficzne w wersji pdf Komunikatu
 
13. KRÓTKOFALOWIEC POLSKI 10/2020

Posiedzenie ZG PZK
Walne Zebrania OT 20, 08, 27
Spotkanie w Łagowie Lubuskim
Akcja dyplomowa „II Powstanie Śląskie”
Silent Key’s

Andrzej SP5AHT, Tadeusz SP9HQJ

III. Sport
14. Wiadomości nie tylko DX-owe

A9 - Bahrain
Z okazji Światowego Dnia Pierwszej Pomocy w dniach 10-14 września nadaje stacja A91WFAD (World First Aid Day).
QSL via LoTW lub EC6DX.

GM - Szkocja
Paul G4PVM wakacje spędzi na wyspie Mull EU-008 od 22 do 26 września skąd będzie QRV pod znakiem GM4PVM.
QSL via LoTW i znak domowy.

HZ - Arabia Saudyjska
Stacje o prefiksie HZ90* i 7Z90* celebrować będą 90 rocznicę Święta Narodowego Arabii Saudyjskiej.
Aktywność od 17 do 25 września. QSL zgodnie z instrukcjami operatorów.
Również stacja z Kuwejtu 9K90KSA weźmie udział w tym wydarzeniu.
QSL via 9K2RA.

I - Włochy
Od 14 do 23 września na pasmach usłyszymy stacje z prefiksem IY z okazji Marconi Day.
Do zdobycia dyplom https://marconiday2020.jimdosite.com/

ON - Belgia
Członkowie klubu ON4PRA w dniach 19.09-18.10 będą używać znaku OT5ABI (Acquired Brain Injury).
QSL via ON6LC.

PA - Holandia
Ben DO1BEN od 19 września do 1 października będzie nadawać z wyspy Texel EU-038 używając znaku PD/DO1BEN.
Ponownie planuje być na wyspie od 12 do 22 października br. QSL via biuro.

PJ4 - Bonaire
Rich M5RIC od 22 do 29 września będzie na Bonaire SA-006 jako PJ4/M5RIC.
Usłyszymy go również w CQ WW DX RTTY Contest jako PJ4CC. QSL via M0OXO.

SM - Szwecja
Entuzjaści QRP Frank DH0JAE  i Immo DL8MF będą czynni z wyspy Holmon EU-135 od 11 do 16 września.
Na pasmach spotkamy ich pod znakami SM/DH0JAE i SM/DL8MF.

Natomiast Ric DL2VFR i Klaus DL7UXG będą aktywni jako SD7V/6 i SD3G/6 z wyspy Orust EU-043 od 13 do 17 września, następnie od 18 do 21 września jako SD7V/3 i SD3G z wyspy Alnon EU-087.1 September.
W planie udział w Scandinavian Activity Contest.  QSL SD7V via DL2VFR, QSL SD3G via DL7UXG.

SP - Polska
Od 1 września czynna jest stacja HF100HCH z okazji 100 lat harcerstwa
w mieście Chorzów. QSL via SP9ZHC.

Zawody 19 - 20 września
Scandinavian Activity Contest CW https://www.sactest.net/blog/rules/
Africa All Mode International DX Contest: http://www.sarl.org.za/Web3/Members/DoDocDownload.aspx?X=20191211183027qzNhzFo0EI.PDF

Wyniki zawodów
WPX SSB 2020 https://www.cqwpx.com/score_db.htm

RDA - Russian Districts Award swoje osiągnięcia można zobaczyć na stronach
https://cfmrda.ru/ oraz https://mydx.eu/rda

Bardzo ciekawe Quizy o DX-ach.
https://www.dx-world.net/quiz/

N1ATO SK po upadku z wysokości ok. 24m. James miał 74 lata. Wykonywał prace na maszcie z antenami.
http://www.arrl.org/news/maine-radio-amateur-dies-after-fall-from-tower

Pozdrawiam Adam SQ9S

15. Puchar Wielkopolskiej Pyry

W niedzielę 20 września 2020 r. odbędą się zawody na w paśmie 80 m organizowane przez OT27, PUCHAR WIELKOPOLSKIEJ PYRY. I tura (CW,SSB) 05...06:00 UTC, II tura DIGI 06...07:00 UTC. Regulamin na stronie: https://ot27.pzk.org.pl

Roman SP3HUF

16. SP QRP Contest 2020. (26.09.2020, 05:00 UTC)
Tradycyjne zawody SP-QRP Contest. Do roku 2019 prowadzone przez Włodka SP5DDJ. Od 2019 – 3Z6AEF i SP5ELA. Zapraszamy!
Regulamin: http://logsp.pzk.org.pl/?page=contest&id=880

Zygi SP5ELA

17. SPGA. Program dyplomowy SP Gmina Award.

Portal programu dyplomowego SPGA (SP Gmina Award) i PGA Log Search.

Adres portalu: http://spga.pl/index.php

Od kilku lat jest prowadzony i rozwijany program SPGA i portal obsługujący ten program. W chwili obecnej animatorem portalu SPGA jest Mariusz SQ8JCB.
Na serwerze jest ponad 3.4 mln QSO zrobionych podczas aktywacji polskich gmin. Gmin jest 2480, została tylko jedna nieaktywowana gmina!

Z opisu Programu SPGA.
PGA Log Search to miejsce do weryfikacji osiągnięć w programie dyplomowym PGA. Każdy użytkownik bazy może w prosty sposób sprawdzić
z jakich gmin pracował, z jakimi gminami nawiązał łączność, czy sprawdzić które z gmin mają status "Nowa".

PGA Log Search działa w uzgodnieniu z Zespołem PGA. Celem bazy jest dostarczanie bieżących informacji na temat aktywności w programie PGA. PGA Log Search jest prowadzony społecznie, nie wymaga rejestracji ani opłat.

Portal znajduje się pod adresem sieciowym "spga.pl" i został również podłączony do prawego panela portalu PZK.

Regulamin programu SPGA

Klasy dyplomów
Łowcy gmin mogą na portalu pobrać dyplomy.

* Pliki graficzne w wersji pdf Komunikatu
Przykładowy dyplom stacji SP5PBE poniżej. Dyplomy są generowane automatycznie i są
w pliku pdf.

Zachęcamy do udziału w programie SPGA i aktywności, zarówno aktywatorów gmin, jak i łowców gmin.

Mariusz SQ8JCB i Zygi SP5ELA
________________________________________
 
18. UKF - zawody
W najbliższym czasie:
EME ARI Trophy Autumn Session – zawody EME, 144 MHz i wyżej, sobota-niedziela 19-20 września 2020, godz. 00:00-23:59 UTC.
Regulamin: http://www.vhf.cz/soubory/dokumenty/trophy-2018-rules.pdf
SPAC – 2.3 GHz i wyżej – zawody aktywności UKF – wtorek, 22 września 2020, godz. 17:00 – 21:00 UTC
Regulamin:
https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf
Zawody SPAC prowadzi i rozlicza Stowarzyszenie Polski Klub UKF.
Dzienniki w formacie EDI prosimy wysyłać na adres: http://spac.pk-ukf.pl/

Stanisław SQ2EEQ

IV. Technika

19. Portal PUK – projekt 2020 "10 lat Konkursu na Przydatne Urządzenie Krótkofalarskie"

Informujemy, że Waldemar 3Z6AEF podjął inicjatywę skatalogowania wszystkich projektów konkursowych PUK i umieszczenia ich na dedykowanym portalu. Prace trwają, przewidywany czas realizacji – 2 miesiące.

Fragmenty prac.
 
* Pliki graficzne w wersji pdf Komunikatu

Zygi SP5ELA


V. Informatyka

20. Fajna klawiatura, fajny design.
* Pliki graficzne w wersji pdf Komunikatu

Ale chyba niestety dla nas nieprzydatna?
Może jakiś pomysł wykorzystania?
Niestety to tylko kawałek prawdziwej klawiatury.

„Lepsza” klawiatura zaprezentowana będzie
w kolejnym wydaniu Komunikatu PZK.

Zygi SP5ELA

VI. Prawo i przepisy

21. Konsultacje Ustawy Prawo komunikacji elektronicznej c.d.

Ministerstwo Cyfryzacji zaprosiło organizacje społeczne zrzeszające radioamatorów w tym PZK na warsztaty dotyczące modelu egzaminu w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej. Warsztaty odbyły się w dniu w dniu
10 września br. za pośrednictwem komunikatora Microsoft Teams.
Agenda spotkania przedstawia się następująco:

- Koncepcja przeprowadzania egzaminów przez organizacje radioamatorskie.
- Organizacja egzaminów i uprawnienia Prezesa UKE.
- Wymagania wobec organizacji.
- Dokumenty związane z służbą radioamatorską (świadectwa, pozwolenia, pozwolenia klubowe).
- Charakter dokumentu potwierdzającego zdanie egzaminu (w przypadku rezygnacji ze świadectwa operatora urządzeń radiowych).

W kwestii egzaminó w nasze (PZK) stanowisko jak już częściowo informowaliśmy jest następujące:

•    ogólnie jesteśmy za koncepcją zbliżoną do modelu amerykańskiego. Egzaminy powinny być przeprowadzane przez niezależnych egzaminatorów powoływanych przez Prezesa UKE spośród osób wytypowanych (desygnowanych) przez stowarzyszenia mające w swoich statutach jako cel działalność w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.
•    Oprogramowanie powinno być własnością UKE, egzamin byłby przeprowadzany indywidualnie przez egzaminatorów umieszczonych na portalu UKE, nie jak dotychczas w trybie sesyjnym.
•    Osoba egzaminowana umawiałaby się z egzaminatorem, który dokonywał by weryfikacji tożsamości egzaminowanego, a egzamin przeprowadzany byłby na komputerze egzaminatora.
•    Wynik egzaminu byłby przekazywany elektronicznie do Sekretarza Komisji Egzaminacyjnej (pracownika UKE). Na podstawie elektronicznego protokołu UKE wydawałby stosowny dokument np. Świadectwo Radiooperatora w SRA lub inny równoważny z rekomendacjami CEPT.

Po warsztatach nasze stanowisko zawierające także uzasadnienie zwartych
w nim tez zostało przesłane do Ministerstwa Cyfryzacji.

W Warsztatach z ramienia PZK uczestniczył Piotr SP2JMR.

Piotr SP2JMR

VII. Humor w PZK

Humor Admina
 * Pliki graficzne w wersji pdf Komunikatu

Humor dzięki uprzejmości Jurka SP8TK
* Pliki graficzne w wersji pdf Komunikatu

Tekst w tłumaczeniu:

Tak, rzeczywiście używam tylko 5 watów, ale przypuszczam, że mam ponadprzeciętny system antenowy.
* Pliki graficzne w wersji pdf Komunikatu

Nadesłał SQ5JUP


VIII. Silent Key’s
   
SP4AXU s.k.
Pragniemy poinformować, że 28.07.2020 r. odszedł od nas Jerzy Bolesław Gaweł SP4AXU, pasjonat krótkofalarstwa, wieloletni członek Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Związku Krótkofalowców i Prezes Klubu Łączności LOK, aktywny na pasmach i uczestnik wielu zawodów. Swoim doświadczeniem chętnie dzielił się  z młodymi krótkofalowcami.
Spoczywaj w pokoju!

Zarząd Olsztyńskiego Oddziału PZK
Info. Adam SP4CUF

    
SQ7HIE s.k.
Ze smutkiem informujemy, że 22 sierpnia  2020 r. po ciężkiej chorobie
w wieku 50 lat odszedł do krainy wiecznych DX’ów nasz kolega Jarosław Madej SQ7HIE z Niska. Jarosław posiadał licencję od drugiej połowy lat 90 tych, był bardzo aktywny na UKF, a potem również na KF. Członek PZK w OT03 następnie OT33 i OT18, członek klubu SP7KKX ze Stalowej Woli. Uczestnik i zwycięzca wielu zawodów krótkofalarskich UKF i KF. Posiadacz licznych dyplomów i nagród za zajęte miejsca w zawodach UKF oraz KF. Jarosław SQ7HIE był popularyzatorem krótkofalarstwa, zawsze miły, uśmiechnięty, z poczuciem humoru. Jarek, będzie nam Ciebie brakowało!

Ceremonia pogrzebowa odbyła się 25 sierpnia 2020 r. na cmentarzu komunalnym i parafialnym w Nisku.

Cześć Jego pamięci!

Info. Dariusz SQ7FPD
    
SP2BUW s.k.

W dniu 15 września br. po krótkiej ciężkiej chorobie opuścił na zawsze nasze szeregi Henryk Kruszyński SP2BUW. Członek PZK w Bydgoskim OT PZK, członek Bydgoskiego Klubu Krótkofalowców SP2PBY. DX-man, najbardziej aktywny na SSB oraz FT8.
Śp. Henryk był znany ze swej otwartości i życzliwości. Po za krótkofalarstwem był przedsiębiorcą i właścicielem firmy „Teldat”, wspierającym Polski Związek Krótkofalowców  znacznymi kwotami
w ramach odpisu 1% od podatku na PZK jako OPP.
Był naszym największym sponsorem. Pomagał nam także organizacyjnie pośrednicząc w kontaktach z urzędami i instytucjami centralnymi.
29 lutego 2020 r. śp. Henryk SP2BUW był Gościem Honorowym uroczystości z okazji 90-lecia powstania PZK, podczas której został uhonorowany okolicznościowym grawertonem.

Cześć Jego pamięci!

Piotr SP2JMR

*Uroczystości pogrzebowe śp. Henryka odbędą się w Zagórowie k. Konina (kod poczt. 62-400) w kościele pod wezwaniem św. Piotra i Pawła w piątek 18 września o godz.13.00.
-
Dr. inż. Henryk Kruszyński odszedł po ciężkiej walce z chorobą w dniu
15 września br. – poinformowała firma TELDAT na swojej stronie internetowej.
Teoretyk i praktyk w zakresie rozwoju informatyki i elektroniki, a także wychowawca licznych kadr w tych dziedzinach, Henryk Kruszyński zostanie zapamiętany jako wizjoner w dziedzinie systemów dowodzenia i łączności.
Był autorem wielu publikacji naukowych oraz wszystkich produkowanych
w firmie TELDAT zaawansowanych, innowacyjnych teleinformatycznych systemów wsparcia dowodzenia, łączności i działań wojsk, od niemal ćwierć wieku wdrażanych i eksploatowanych w Siłach Zbrojnych RP i armiach sojuszniczych. Henryk Kruszyński to również laureat wielu prestiżowych nagród oraz wyróżnień krajowych i międzynarodowych za zaangażowanie
i ponad 40-letnią działalność w obszarze rozwoju innowacyjnych, sieciocentrycznych rozwiązań wojskowych. Wieloletni ekspert i uczestnik m.in. międzynarodowych, sojuszniczych warsztatów, konferencji oraz ćwiczeń wojskowych w obszarze rozwoju i badań najnowszych technologii oraz standardów interoperacyjności. Wieloletni członek Polskiego Związku Krótkofalowców.
Firma TELDAT, będąca w dużej mierze dziełem Henryka Kruszyńskiego, wyrosła na jedną z najbardziej znaczących w polskim przemyśle zbrojeniowym. Obecnie jest dostarczycielem szerokiej gamy rozwiązań wchodzących w skład teleinformatycznego systemu systemów JAŚMIN. Rozwiązania TELDAT-u są implementowane także w strategicznie ważnych wyrobach końcowych produkowanych przez zagraniczne koncerny, w tym w systemach Patriot. Polska firma jest tam dostarczycielem routerów szyfrowanej łączności, a o jakości jej rozwiązań świadczy to, że już wielokrotnie była za to nagradzana przez producenta tego systemu.

(Info: SP5ELA) *Z portalu defence24.pl

________________________________________________________
Redakcja Komunikatów dziękuje za informacje: Adamowi SQ9S, Kubie SQ6NEJ. Adamowi SP4CUF, Stanisławowi SQ9AOR, Jurkowi SQ2NIA, Stefanowi SQ2OFX, Darkowi SQ7FPD, Armandowi SP3QFE, Sławkowi SQ3OOK, Bogdanowi SP3LD, Tadeuszowi SP9HQJ, Andrzejowi SP5AHT, Piotrowi SP2LQP, Romanowi SP3HUF, Komisji zawodów SP-QRP.
Informujemy, że Prezydium ZG PZK podjęło uchwałę, aby wszyscy członkowie PZK zarejestrowani w bazie systemu OSEC posiadający adres e-mail otrzymywali Komunikat PZK „z urzędu”, jako tzw. wartość dodaną. Komunikaty są od lat robione i nadawane w paśmie 80M sporym wysiłkiem osób będących w składzie Redakcji.

Jednocześnie Redakcja Komunikatu prosi o niewysyłanie na adres dystrybucyjny Komunikatu odpowiedzi i listów. Prosimy je kierować na indywidualne adresy e-mail członków Redakcji: SP2JMR, SP3SLU, SP5ELA.
*Wszyscy Ci, którzy otrzymali Komunikat PZK, są już prenumeratorami Komunikatu (jest to logiczne, skoro go dostali) i nie ma potrzeby zapisywania się na listę dystrybucyjną drugi raz.
Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl. W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone
w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.
Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów
i korekt nadsyłanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM., a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.
    
Redakcja Komunikatów PZK:
Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.
*Motto Redakcji
Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także
w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał
„z terenu” często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym cośrodowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej „Komunikatem sekretariatu ZG PZK”). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej
z lokalizacji Mariantów).

Redakcja Komunikatów PZK
UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrybcja
Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są wysyłane pocztą elektroniczną w każdą środę w ramach subskrypcji (e-mail) do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dot. innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem. Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.

Aby otrzymywać Komunikat PZK (środowy), należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres: komunikat-pzk@pzk.org.pl z tekstem "subscribe" w temacie wiadomości (subscribe - bez apostrofów).

Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe" w temacie (unsubscribe - bez apostrofów).