Komunikat PZK nr 32/2020 z dnia 14.08.2020 (e)
Dodane przez sp2jmr dnia 2020-08-13 / 23:16
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 32/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r. (e)

Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów. Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/


I. Sprawy organizacyjne

1. Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Lubelskiego Oddziału Terenowego PZK

Na podstawie Uchwały nr 1/07/2020 z dnia 30 lipca 2020 roku Zarządu Lubelskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców w związku z Ordynacją Wyborczą na Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Krótkofalowców przyjętą przez Zarząd Główny PZK w dniu 15 czerwca 2019 roku oraz na podstawie §35 Statutu PZK niniejszym Zarząd Lubelskiego Oddziału Terenowego PZK (OT20) w związku z niemożnością odbycia Walnego Zebrania OT20 w dniu 23 marca 2020 spowodowaną sytuacją epidemiczną w Polsce (COVID-19), unieważnia uchwałę z dnia 24 lutego 2020 roku i podejmuje uchwałę 1/07/2020 i zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków OT20.
- Data Walnego Zebrania: 23 sierpnia 2020 roku (niedziela),
- Początek zebrania: godz. 11:00 w pierwszym terminie i 11:30 w drugim terminie,
- Miejsce zebrania: Świetlica Wiejska w Tarle, Tarło 60, 21-104 Tarło.
Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania członków Lubelskiego Oddziału Terenowego PZK w dniu 23 sierpnia 2020 roku znajduje się na stronie:
www.ot20.pzk.org.pl
Jednocześnie informuję, iż na podstawie §37 ust.1 Statutu PZK uchwały Walnego Zebrania Oddziału Terenowego PZK są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków Oddziału Terenowego PZK w pierwszym terminie lub w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w zebraniu oraz niezawodne przybycie na Walne Zebranie. Jednocześnie informujemy, iż w związku z sytuacją epidemiczną w kraju (COVID - 19) uczestnicy zebrania zobowiązani są do noszenia maseczek w czasie zebrania i zachowanie dystansu społecznego. Organizatorzy zapewniają dostęp do płynu dezynfekcyjnego do rąk.

Jerzy Kowalski, SP8HPW prezes OT20 PZK

II. Wydarzenia

2. Krótkofalowcy z Torunia w eterze

Członkowie Oddziału Toruńskiego PZK oraz Klubu Krótkofalowców PZK Fort IV przy Towarzystwie Miłośników Torunia zorganizowali pracę kilku stacji okolicznościowych związanych z przypadającymi w br. ważnymi dla Torunia i regionu wydarzeniami:
- 100. rocznicą powrotu Torunia do Rzeczypospolitej - stacja o znaku SN1920T - QSL via SP2TMT. Po spełnieniu warunków regulaminowych można uzyskać dyplom w formie elektronicznej z platformy HamLog.ru
- odsłonięciem zrekonstruowanego pomnika Poległych Żołnierzy Wojsk Balonowych w Toruniu - stacja o znaku SN100PB r11; QSL via SP2TMT
- 80 rocznicą powstania 306 dywizjonu myśliwskiego "Toruńskiego" w okresie bitwy powietrznej o Wielką Brytanię - stacja o znaku SN306DM - QSL via SP2PTU.
Na tę okoliczność wydrukowane zostały karty QSL dla korespondentów. Wszystkie łączności potwierdzamy również w systemie eQsl.

W wersji PDF dwie z pięknych kart QSL przygotowanych przez Kolegów z Torunia.

Do usłyszenia w eterze, Mariusz SQ2BNM

3. "II POWSTANIE ŚLĄSKIE". Akcja dyplomowa.

KU CHWALE TYM, KTÓRZY PRZELEWAJĄC WŁASNĄ KREW W WALKACH O POWRÓT GÓRNEGO ŚLĄSKA DO MACIERZY NIE WAHALI SIĘ ZŁOŻYĆ W OFIERZE SWEGO ŻYCIA.
Krótkofalarska akcja dyplomowa rII Powstanie Śląskier1;, organizowana jest dla upamiętnienia i propagowania najistotniejszych zagadnień i wydarzeń związanych z Powstaniami Śląskimi.
II powstanie pod wodzą Alfonsa Zgrzebnioka wymierzone było w niemiecką dominację we władzach administracyjnych prowincji i zapewnienia bezpieczeństwa ludności polskojęzycznej. Wybuchło po licznych aktach terroru ze strony niemieckiej. Powstanie objęło swym zasięgiem cały obszar okręgu przemysłowego oraz część powiatu rybnickiego.
Komisja Międzysojusznicza zażądała wstrzymania walk, lecz Zgrzebniokowi udało się uzyskać dostęp Polaków do tymczasowej administracji, likwidację znienawidzonej przez Polaków niemieckiej policji Sipo oraz udział w nowych organach bezpieczeństwa. W ten sposób cele powstania zostały osiągnięte, zaś Polacy uzyskali znacznie lepsze warunki do kampanii przed plebiscytem.
W celu upamiętnienia tych historycznych wydarzeń z inicjatywy Śląskiego Oddziału Terenowego PZK w Katowicach, przy współudziale Rybnickiego Oddziału Terenowego PZK w Pszowie, Klubu Ligi Obrony Kraju SP9KDU w Tarnowskich Górach oraz SP9KJM w Siemianowicach Śl. organizowana jest od 15 sierpnia (00:00 UTC) do 15 września 2020 r. (23:59 UTC) krótkofalarska akcja dyplomowa pod nazwą: "II Powstanie Śląskie" *
Akcja polega na nawiązaniu w tym okresie łączności z następującymi stacjami okolicznościowymi:
3Z1920PS, HF1920PS, SN1920PS, SO1920PS, SP1920PS, SQ1920PS.
Każda z tych stacji przyznaje do dyplomu po 15 pkt.
Stacje z powiatów na terenie których toczyły się wtedy walki /wg SPPA/ :
CW, EM, ET, EY, GC, GE, IK, KB, LX, MF, MW, OP, PY, RB, RC, RN, RS, TE, TG, TH, WV, YT, ZR, ZX.
przyznają od dyplomu po 1 pkt.
Punkty są przydzielane za łączności ze stacjami okolicznościowymi oraz pozostałymi stacjami przydzielającymi punkty. Łączność z daną stacją jest punktowana tylko jeden raz bez względu na pasmo i emisję.
Aby uzyskać dyplom okolicznościowy wymagane jest uzyskanie dla:
- stacje z SP co najmniej 100 pkt
- stacje EU /bez SP/ 60 pkt
- pozostałe stacje 30 pkt.
Dyplomy w wersji elektronicznej do pobrania na stronie LOGSP: https://logsp.pzk.org.pl/a/ps1920/

Stacje przydzielające punkty do dyplomu proszone są o przesyłanie wszystkich swoich logów za ten okres na bieżąco na platformę "LOGSP". Zapewni to sprawne wydawanie dyplomu.

Koordynatorem akcji jest Marek SP9HTY. E-mail: sp9hty@interia.pl
Więcej informacji o powstaniu: http://www.muzeumpowstanslaskich.pl/historia/powstania-slaskie/
* Powstania śląskie - były to trzy konflikty zbrojne na Górnym Śląsku, które miały miejsce w latach 1919r11;1921 między ludnością polską i niemiecką. Odbyły się one w okresie formowania się Państwa Polskiego po zakończeniu I wojny światowej. I Powstanie Śląskie - od 16 sierpnia do 24 sierpnia 1919 r. II Powstanie Śląskie - od 19/20 sierpnia do 25 sierpnia 1920 r. III Powstanie Śląskie - od 2/3 maja (już po plebiscycie) do 5 lipca 1921 r. https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstania_%C5%9Bl%C4%85skie#II_powstanie_%C5%9Bl%C4%85skie
W związku z tym rozważana jest opcja kontynuowania akcji dyplomowej w kolejnej edycji w 2021 r. - od 1 maja do 31 maja.
W imieniu organizatorów zapraszam do udziału w tej akcji dyplomowej.

Marek SP9HTY
Katowice 15.06.2020 r.

III. Sport

4. Wiadomości nie tylko DX-owe

9G - Ghana Matteo IZ4YGS ponownie nadaje z Ghany jako 9G5GS od 8 sierpnia do 15 września.

CE - Chile. W sierpniu 2010 r. doszło do osunięcia się ziemi w kopalni na północy Chile (pustynia Atakama), gdzie uwięzionych pod ziemią na 3 miesiące zostało 33 górników. Dla upamiętnienia tego wydarzenia po 10 latach członkowie "Radioklub Eternautas" od 5 sierpnia do 13 października używają okolicznościowego znaku CB33M. QSL via PO BOX 12096 Santiago.

F - Francja. Od 8 do 22 sierpnia nadaje stacja okolicznościowa TM76DP.
Stacja nadaje z okazji obchodów 76 rocznicy operacji DRAGOON, lądowania na plaży w Prowansji, które miało miejsce 15 sierpnia 1944 r.
QSL via F4GPB.

Frans DJ0TP do 14 sierpnia nadaje z Korsyki EU-014 jako TK/DJ0TP.
Aktywność holiday-style.

K - USA. W9I nadaje z okazji "Illinois State Fair 2020". Praca od 13 do 23 sierpnia 2020 r. QSL via K9ZXO.

OZ - Dania. Do końca 2020 roku pracuje stacja OZ200EM z okazji 200 rocznicy odkrycia elektromagnetyzmu przez Hansa Christiana Ørsteda. QSL via OZ1ACB.

SV - Grecja. EU-052 - Francesco IK6QON jest aktywny jako SV8/IK6QON z wyspy Corfu pomiędzy 9 a 20 sierpnia 2020 r. QRV na pasmach 40-6m, CW i SSB. QSL via znak domowy.

VR - Hong Kong
Z okazji 90 rocznicy The Hong Kong Amateur Radio Transmitting Society (HARTS) nadawać będzie stacja VR2HK9O.
http://www.harts.org.hk/

ZL7 - Chatham. Stuart ZL3STU obecnie przebywa na wyspie Chatham OC-038 skąd nadaje jako ZL7STU. QSL managerem obu znaków jest M0OXO.

CE0Y - Wyspa Wielkanocna
Sytuacja epidemiologiczna spowodowała odłożenie w czasie wielu planowanych DXpedycji. Dotknęło to także naszej polskiej wyprawy XR0YSP.
Włodek SP6EQZ poinformował, że wyprawa na Easter Is. została przełożona na rok 2021. Według otrzymanych przez Włodka informacji na Easter Is. wszyscy mieszkańcy są zdrowi, ale z kolei w Chile sytuacja jest dość poważna i na razie wszystkie loty są odwołane bezterminowo (do ogłoszenia).
Taka sytuacja niestety nie pozwala na realne planowanie wyprawy.
http://spdxc.org/index.php/dx-news/dx-sp/item/1006-sp-ce-2021
http://xr0ysp.dxing.pl/2020/08/06/dxpedition-posponed-to-2021/

ZP - Paragwaj
Jak informuje Mike ZP5YW w dniu 28 lipca 2020 roku zmarł Doug ZP6CW.
Doug był pierwszą stacją w ZP pracującą w paśmie 6m i 160m, był też członkiem stacji contestowej ZP5MAL.

Akcja dyplomowa II Powstanie Śląskie
Od 15 sierpnia do 15 września usłyszymy stacje okolicznościowe 3Z1920PS, HF1920PS, SN1920PS, SO1920PS, SP1920PS i SQ1920PS z okazji 100 rocznicy II Powstania Śląskiego.
Punkty do dyplomu przydzielają również stacje indywidualne a cały regulamin dostępny jest na stronie: https://logsp.pzk.org.pl/a/ps1920/

Zawody 15-16 sierpnia:
SARTG RTTY Contest http://www.sartg.com/contest/wwrules.htm
RDA-Contest http://rdaward.org/rdac1.htm

Tisza Cup http://www.tiszacup.eu/index.php/en/contest-rules
Keymen's Club of Japan https://kcj-cw.com/e_index.htm

Wyniki zawodów:
JIDX CW 2020 http://jidx.org/2020cw.html
EU HF CHAMPIONSHIP 2020 http://scc.hamradio.si/euhf/claimed_2020.php
oraz organizowanych przez AGCW https://agcw.org/index.php/de/contests-und-cw-betrieb/ergebnisse

Eksperyment w paśmie 8m.
Od 1 do 15 sierpnia emisją FT8 testowo nadaje LY2YR na 40.220 MHz i S50B na 40.680 MHz. Aktywność pomiędzy 10 - 21 UTC.
https://ei7gl.blogspot.com/2020/08/ft8-experiment-on-40-mhz-1st-to-15th.html
Reversebeacon.net strona beta z mapami
http://beta.reversebeacon.net/main.php

World Amateur Radio Contesting Association https://www.warca.org/

W okresie od 20 lipca do 2 sierpnia trwał RCWC Marathon 2020.
Dyplomy można pobrać na stronie http://rcwc.ru/?do=rcwclog

SDR.HU projekt został zakończony.
Obecnie odbiorniki do nasłuchów można znaleźć na stronie http://kiwisdr.com/public/

Miesięczniki SEMDXA Long Path https://www.semdxa.org/wp-content/SEMDXA/Newsletters/LongPath2020/
Tnx SP9KR

DX Bulletin #364 https://www.dx-world.net/wp-content/uploads/2020/08/DX_364.pdf

Historia super stacji ZL6QH 1997- 2009. http://www.zl6qh.com/cvradiofest.pdf

ZL1BQD - Roly umieścił na swoim kanale YouTube filmy z wypraw 3D2RJ, ZL9BQD, P29RR (końcówka lat 80-siątych).
https://www.youtube.com/channel/UCfw8h6oI1xHNrG69bVIZNvg

Kursy online przygotowujące do egzaminu na krótkofalowca w Wielkiej Brytanii.
https://www.essexham.co.uk/train/
W Polsce mamy http://www.egzaminkf.pl/news.php

Pozdrawiam Adam SQ9S

5. Bitwa Warszawska - zawody, 15.08.2020.

W 2020 r. obchodzimy 100 rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku stoczonej w dniach 13-25 sierpnia 1920 w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Określana 'Cudem nad Wisłą", uznawana za 18 przełomową bitwę w historii świata, zadecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i przekreśliła plany rozprzestrzenienia komunizmu na Europę Zachodnią. Stowarzyszenie Krótkofalowców Ziemi Wołomińskiej oraz Warszawski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców organizuje w dniu 15 sierpnia 2020 r. ogólnopolskie zawody łączności "100 lat Bitwy Warszawskiej 1920" uczestnicząc w utrwalaniu naszej Tożsamości Narodowej chroniąc od zapomnienia zdarzenie, które zapewniło zachowanie niepodległości dla Polski. Zapraszam i zachęcam wszystkich krótkofalowców do udziału w zawodach akcentując swoim udziałem wdzięczność potomnym za wolną i niepodległa Polskę.

Info do Komunikatu BW 1920 r. W załącznikach informacja o zawodach z okazji 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej.

Pozdrawiam,
Jurek SP5SSB

*Grafika - Medal/moneta zaczerpnięta z oferty Mennicy Polskiej. Nie jest tutaj reklamą. /SP5ELA/

6. WARCA

https://www.warca.org/
Gratulacje dla Mistrza Naczelnego SP7GIQ!

73! Andrzej sp8brq

7. XXXVI Zawody o Replikę Lampy Ignacego Łukasiewicza 2020

Zarząd Oddziału Podkarpackiego PZK w Krośnie zaprasza do udziału w XXXVI edycji Zawodów o Replikę Lampy Ignacego Łukasiewicza.
Termin zawodów:
w niedzielę 23 sierpnia br. godz. 15-17 UTC (17-19 lokalnego czasu).
Wszelkie informacje i regulamin pod linkiem:
http://www.logsp.pzk.org.pl
*Regulamin w załączniku do Komunikatu.
Zapraszamy Zarząd OT05 Wiesław SP8NFZ

IV. Technika

8. W multimedialnym wydaniu "wydarzenie". Meeting u Jurka SP3GEM.

01.08.2020 odbyło się spotkanie w gościnnym Siedleminie u Jurka SP3GEM, krótka relacja wideo.
https://www.youtube.com/watch?v=A10wCypo26s

73!  SP6IXF

*Zgromadzono do badań wiele transceiverów najwyższej klasy. Zobaczcie na filmie. /SP5ELA/.

9. Idiotyczna reklama techniczna

W wersji PDF zdjęcie "Dziwoląga"

Chyba nie do końca handlowcy wiedzą, co sprzedają. Tak jest w tym przypadku. To chyba raczej jakiś żart.

To ma być wg. Firmy XBS TELECOM, Newsletter - August 2020 sztuczne obciążenie do 500W.
De facto jest to Balun 1:1 firmy Diamond. Też bym kupił obciążenie 500W do 75MHz za taką kasę! Znalezione przez SP5ELA (samo "przyszło" w ofercie e-mail)

V. Informatyka

10. System Brandmeister - pomiary (3)


W wersji PDF widoczna ilustracja.

To uzupełnienie artykułów z Komunikatu 30 i 31. System wyświetla poziom sygnału w skali S-units oraz poziomy w dBm. Jest niezłym narzędziem pomiarowym do wszelkiego rodzaju eksperymentów, np. antenowych.

Info: Zygi SP5ELA

11. List z ARRL - LoTW

List jest w oryginale. Dotyczy problemów związanych z LoTW. No cóż- Help Support Logbook of the World! Pomóż wesprzeć LoTW.

Od roku 2003, Logbook of The World zapewniał krótkofalowcom świat szybki i relatywnie prosty sposób zgłaszania i weryfikacji QSO. Ta weryfikacja w przeszłości wymagała wymiany papierowych kart QSL oraz zgłoszenia listownego kart QSL do weryfikacji do ARRL, proces wolny, nieprzyjazny środowisku i nieco kosztowny. Używając dzisiaj LoTW, mamy niektóre cyfrowe QSO potwierdzone nawet w czasie kilku minut od ich zakończenia! Ponieważ ARRL chce, aby nie było żadnych barier dla stacji wysyłających swoje QSOs, LoTW jest dostępny dla każdego operatora amatorskiej stacji radiowej bez żadnych kosztów dla użytkownika. Istnieją jednak koszty ponoszone przez ARRL na operacje związane z systemem logowania prowadzone przez pracowników ARRL, w tym koszty programistów, sprzętu, dostępu do Internetu oraz pomocy i wsparcia dla użytkowników!
Personel centrali ARRL współpracuje ze stałym komitetem, który nadzoruje, utrzymuje i doskonali LoTW. Do godnych uwagi osiągnięć i celów wynikających z tej pracy należą:
- Ciągły przegląd i aktualizacja procesów LoTW w celu ułatwienia obsługi.
- Dodanie nowych dyplomów ARRL, jak również dyplomów od innych organizacji.
- Wzbogacenie rejestracji DX poprzez wspieranie metod mailowych.
- Dodanie wsparcie dla wielu lokalizacji za pomocą jednego uploadu plików, ze wsparciem dla stacji typu rover i społeczności mobilnych.
-Przyszłościowe powiększenie instalacji LoTW włączając nowy projekt obecności Logbooka w Internecie.

- Światowa pandemia COVID-19 w znaczący sposób spowolniła pocztę międzynarodową.
-W niektórych krajach poczta została objęta embargiem.
-Wiele narodowych stowarzyszeń zaprzestało kontynuacji działania ich biur QSL. Wydaje się też niemożliwym, aby pojawiły się te biura ponownie.
Twoja dotacja dla Logbook of The World wesprze obecną obsługę aktualnej bazy danych oraz rozwój systemu LoTW w przyszłości.

Odwiedź stronę ARRL Donation Page i wesprzyj dotacją Logbook of The World!
Na podstawie listu otrzymanego z ARRL.

Info i tłumaczenie z angielskiego: Zygi SP5ELA

______________________
VI. Prawo i przepisyVII. Humor w PZK

9. K3 stay-at-home

W wersji PDF zdjęcie nadesłane przez N4PL. Pochodzi z listy GA DX Club. Autor nieznany.

Humor dzięki uprzejmości Jurka SP8TK-widoczny także w wersji PDF.


VIII. Silent Key

________________________________________________________________________
Krzysztof Sztobryn SP5ULV S.K.

W dniu 22 lipca 2020 r. po długiej chorobie zmarł nasz Kolega Krzysztof.
Był pasjonatem telegrafii - mało tego, bardzo często używał klucza sztorcowego. Starał się podtrzymywać starego, dobrego ducha ham spirit.
Oczywiście prowadził log papierowy, choć współczesna technika nie była mu obca,
a gdy zdarzyło mu się pracować w zawodach, log papierowy przenosił do wersji elektronicznej Cabrillo, aby dać punkty kolegom! Podobnie było z kartami QSL - preferował głównie te papierowe, których przez wiele lat zgromadził pokaźną kolekcję.
Bardzo żałujemy, że Krzycha nie ma już z nami.

Andrzej SP5TT
_______________________________________________________________________
_______________________________________________
Redakcja Komunikatów dziękuje za informacje: ARRL, Jerzemu SP8TK, Adamowi SQ9S, Mariuszowi SQ2BNM, Waldemarowi N4PL, Januszowi SP6IXF, Andrzejowi SP8BRQ, Jurkowi SP5SSB, Andrzejowi SP5TT.

Od Redakcji
Redakcja Komunikatów PZK dziękuje wszystkim odbiorcom Komunikatu (a było ich wielu) za słowa podziękowania i uznania.
Informujemy, że Prezydium ZG PZK podjęło decyzję, aby wszyscy członkowie PZK zarejestrowani w bazie systemu OSEC otrzymywali Komunikat PZK " z urzędu" jako tzw. wartość dodaną. Komunikaty są od lat redagowane i nadawane w paśmie 80M sporym wysiłkiem osób będących w składzie Redakcji.
Jednocześnie Redakcja Komunikatu prosi o niewysyłanie na adres dystrybucyjny odpowiedzi i listów. Prosimy je kierować na indywidualne adresy e-mail członków Redakcji.

*Wszyscy Ci, którzy otrzymali Komunikat PZK, są już prenumeratorami Komunikatu (jest to logiczne, skoro go dostali) i nie ma potrzeby zapisywania się na listę dystrybucyjną drugi raz.
Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl. W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.
Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na na portalu PZK jest nieodpłatne.

Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt nadsyłanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM., a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK:
Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

*Motto Redakcji

Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i takżew stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał "z terenu" często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym cośrodowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej "Komunikatem sekretariatu ZG PZK"). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów).

Redakcja Komunikatów PZK

UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrybcja
Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są wysyłane pocztą elektroniczną w każdą środę w ramach subskrypcji (e-mail) do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dot. innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem. Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.

Aby otrzymywać Komunikat PZK (środowy), należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres: komunikat-pzk@pzk.org.pl z tekstem "subscribe" w temacie wiadomości (subscribe - bez apostrofów).

Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe" w temacie (unsubscribe - bez apostrofów).