Kalendarz zawodów krajowych i LOGSP
Dodane przez SP5ELA dnia 2020-03-09 / 19:29
POLSKI ZWIĄZEK KRÓTKOFALOWCÓW
Kalendarz Zawodów Krajowych
Kalendarz Zawodów Krajowych 2020

W roku 2020 Kalendarz zawodów jest prowadzony i opublikowany na płaszczyźnie informatycznej "LOGSP": https://logsp.pzk.org.pl

Kalendarz zawodów krajowych SP będzie w najbliższym czasie poprawiony i uzupełniony. Instalacja LOGSP będzie kontynuowana, jednak z ograniczoną funkcjonalnością.

Aktualnie instalacja LOGSP nie ma prowadzącego managera. Z "urzędu" administrator IT PZK ją nadzoruje (SP5ELA), ale to nie oznacza, że jest w pełni funkcjonującym merytorycznie managerem. Nie jest to możliwe z powodu ograniczeń czasowych.

W pracach dotyczących Kalendarza zawodów krajowych 2020 biorą udział: SP5ELA, SP9GFI, SP9HQJ, SQ9S.

Publikacja Kalendarza na LOGSP umożliwia jego interaktywną i bardziej racjonalną obsługę w stosunku do pseudo-statycznej wersji tabelarycznej publikowanej na portalu PZK w latach minionych.

Proces udoskonalania Kalendarza zawodów krajowych jest procesem ciągłym. Zdarzają się pewne konflikty terminów zawodów, także z terminami zawodów w krajach sąsiednich (na które to nie mamy wpływu). Wymagana jest czasem interakcja.

Kolejnym (i to poważnym) problemem jest niezgłoszenie terminu zawodów przez organizatora w regulaminowym terminie (do 10/15.11 danego roku - poprzedzającego) i samego regulaminu zawodów na rok następny. Powody niezgłoszenia zawodów (i regulaminu) są różne.

Kalendarz zawodów krajowych SP prowadzony przez Polski Związek Krótkofalowców nie dyskryminuje żadnych innych organizacji (LOK, ZHP, ZHR, kluby prywatne, itd.) w zgłoszeniu zawodów do Kalendarza, a wręcz przeciwnie - umożliwia je, ale jednocześnie implikuje to dość poważne utrudnienie w realizacji samego Kalendarza. Z powodu nie objęcia tych "zewnętrznych podmiotów" procedurami (Regulaminem Kalendarza). To prowadzi do pewnej dezorganizacji Kalendarza.
Prowadzenie Kalendarza zawodów jest procesem dynamicznym i nieidealnym w 100%. Kalendarz jest również publikowany każdego roku (na początku roku) w miesięczniku Świat Radio.

Info: Zygi SP5ELA
09-03.2020 r.