Zmiany w IARUMS-R1 w roku 2020
Dodane przez SP5GNI dnia 2020-02-28 / 00:30
Od początku roku 2020 mamy nowego koordynatora Systemu Monitorowania (znanego również jako Intruder Watch) IARUMS-R1. Jest to Peter Jost HB9CET.
 
Jak widzimy, w ciągu ostatnich kilku lat zagrożenia ze strony różnych systemów elektronicznych, takich jak np. radary pozahoryzontalne (OTHR - Over the Horizon Radars) i sygnały pochodzenia militarnego stają się coraz częstsze i silniejsze. Także wielu innych intruzów, takich jak np. rybacy, taksówki, i wiele nieznanych systemów nadużywa amatorskich pasm radiowych praktycznie każdego dnia. Zasady i przydziały częstotliwości ITU są niestety całkowicie ignorowane. Musimy jednak zdawać sobie sprawę z wielu wyjątków krajowych, a także konwencji ITU, art. 48 „Installations for Na-tional Defence Services”. Ponadto nie powinniśmy narzekać w przypadku pasm przydzielonych na zasadach drugorzędności (np. 5 MHz). Zwiększamy i koordynujemy nasze wysiłki i zasoby na całym świecie. Przede wszystkim potrzebujemy również szerokiego wsparcia ze strony władz (OFCOM). Tylko częste międzynarodowe skargi i podobne działania mogą pomóc w poprawie sytuacji.

Należy pamiętać, że System Monitorowania nie jest policją radiową! Zakres uprawnień wyraźnie stwierdza w § 12: „IARUMS nie bierze udziału w monitorowaniu i zgłaszaniu szkodliwych zakłóceń w pasmach amatorskich spowodowanych przez stacje zidentyfikowane jako lub uznane za stacje amatorskie”.

Nowa wersja strony "Monitoring System (IARUMS)" jest dostępna pod adresem https://www.iaru-r1.org/spectrum/monitoring-system/. Tam też można znaleźć bieżący raport "IARU Monitoring System Region 1 Monthly Newsletter".

Mirek SP5GNI
Koordynator krajowy IARUMS-R1
28.2.2020