Komunikat PZK nr 06/2020 z dnia 12.02.2020
Dodane przez sp2jmr dnia 2020-02-13 / 13:37
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 06/2020 z dnia 12 lutego 2020 r.

Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów. Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/

I. Sprawy organizacyjne

1. Uroczyste spotkanie z okazji 90 rocznicy powstania PZK

Polski Związek Krótkofalowców powstał podczas obrad Zjazdu Założycielskiego w dniu 24 lutego 1930 roku w Warszawie. Dla uczczenia przypadającej w tym roku okrągłej 90 rocznicy powstania PZK w dniu 29 lutego br. w Centrum Promocji Kultury Dzielnicy Warszawa Praga Południe przy ul. Podskarbińskiej 2 w Warszawie odbędzie się Uroczyste spotkanie z okazji 90 rocznicy powstania Polskiego Związku Krótkofalowców. Początek uroczystości planowany jest na godz. 12.00.
W programie: wystąpienie Prezesa PZK, wystąpienia Gości, prezentacje na temat historii PZK i nie tylko, wystawa sprzętu krótkofalarskiego oraz wręczanie OH, ZOH i innych wyróżnień.

Na spotkanie to Prezes PZK zaprosił imiennie: Członków Honorowych PZK, Kolegów Odznaczonych Złotą OH PZK oraz Odznaką Honorową PZK na mocy uchwał ZG PZK z dnia 7 grudnia 2019 r., Prezesów Oddziałów Terenowych PZK, Członków Zarządu Głównego PZK, Członków Głównej Komisji Rewizyjnej PZK, Managerów PZK, Kolegów wspierających w sposób szczególny naszą działalność, Prezesów współpracujących z nami stowarzyszeń, przedstawicieli Patronów Honorowych Obchodów 90 rocznicy powstania PZK oraz media. Zaproszenia te zostały rozesłane pocztą tradycyjną w dniu 31 stycznia br.

Zaproszenie jest skierowane także do wszystkich członków i sympatyków Polskiego Związku Krótkofalowców, którzy zechcą z nami świętować ten doniosły jubileusz.

Prezydium ZG PZK

2. Ubezpieczenia członków PZK i PZK 2020

Na serwerze PZK w dziale "download" zostały uporządkowane dokumenty polis ubezpieczeniowych PZK. Wszystkie polisy znajdują się w dziale "Ubezpieczenia".

Nowa polisa ubezpieczeniowa PZK zawarta jest na okres 04.02.2020 do 03.02.2021 r.

De facto są to dwie polisy, jedna obejmuje ubezpieczenie członków PZK od odpowiedzialności cywilnej (OC). Druga jest polisą OC dla Polskiego Związku Krótkofalowców (jako stowarzyszenia). Polisa GoBiznes firmy ubezpieczeniowej Wiener, Vienna Insurance Group.
Okres ubezpieczenia 02.02.2020 do 01.02.2021 r.***

Pomysł z ubezpieczaniem członków PZK powstał w 2008 roku głównie z powodu coraz większych trudności z uzyskiwaniem zgód administracji spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych na stawianie lub tylko wieszanie naszych anten.
Na problemy natrafiali także Ci z nas, którzy anteny już mieli zainstalowane. Poza rzekomą szkodliwością naszej działalności krótkofalarskiej głównym argumentem przeciwko naszym antenom było zagrożenie dla osób trzecich i ich mienia związane z naszą pracą i posiadanymi antenami. Dotyczyło to także dachów i ścian budynków na których były i są zainstalowane nasze anteny. Drugą polisą poza OC z tytułu prowadzenia działalności krótkofalarskiej do 2013 roku była polisa na tzw. rradiocascor1; czyli ubezpieczenie sprzętu. Niestety z powodu znacznej szkodowości i rosnących stawek za ubezpieczenie z tej polisy musieliśmy zrezygnować. Szkodowość z tyt. "Radiocasco" w latach 2010-2012 wyniosła ok. 8000 zł, natomiast w 2014 roku przekroczyła 18000 zł czyli była wyższa od składki ubezpieczeniowej (11000 zł). Spowodowało to dwukrotne podniesienie oferty opłaty za polisę do kwoty 24000 zł na rok 2015. W tej sytuacji z powodów ekonomicznych podjęliśmy decyzję o rezygnacji z ubezpieczenia sprzętu naszych członków.

Pozostaje natomiast polisa z tyt. OC z ograniczeniem odpowiedzialności ubezpieczyciela do kwoty 15000 zł na jedno zdarzenie. Informacja o takim ubezpieczeniu oraz wydruk kopii samej polisy stanowią istotny argument w rozmowach z administracjami budynków, a także z sąsiadami obawiającymi się uszkodzenia infrastruktury lub przedmiotów na swoich posesjach.

Oczywiście istotne jest samo ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, a biorąc pod uwagę coraz częściej występujące gwałtowne zjawiska atmosferyczne też ma swoje znaczenie. Póki co szkodowość z tyt. ubezpieczenia OC wynosi nieco ponad 600 zł/rok (dane za 2018 r.). Pozwala to na stosunkowo niską składkę roczną nie przekraczającą 4 zł na 1 członka PZK**. Podobne indywidualne ubezpieczenie OC kosztuje co najmniej 80-100 zł/rok/osobę, czyli różnica jest dość znacząca.

Dodam jeszcze, że ogromną pomoc w początkowym okresie funkcjonowania ubezpieczeń, zawieraniu umów, ustalaniu zakresu ubezpieczeń etc. okazał ówczesnemu prezydium ZG PZK Zygmunt SP5ELA, który udostępnił nam swoją dokumentację ubezpieczeniową.

*Uwaga. Jest to uzupełniony o zmienione elementy ubezpieczenia skrót artykułu SP2JMR z Komunikatu PZK 9/2019 r.

** Zarząd Główny PZK na mocy uchwały określił dopuszczalną górną granicę kwoty ubezpieczenia przypadająca na członka.

***Dokument polisy PZK zostanie uzupełniony w najbliższym czasie.

Link do dokumentów polisy PZK

Info. Zygi SP5ELA


3. Walne Zebranie Podkarpackiego OT 05 PZK w Krośnie

Zarząd Podkarpackiego Oddziału Terenowego PZK w Krośnie zwołuje na dzień 08 marca 2020 r. Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Oddziału Podkarpackiego OT-05.

Zebranie odbędzie się w siedzibie Oddziału Podkarpackiego PZK w Zespole Szkół Elektrycznych Krosno, ul. Rzeszowska 10.Początek o godz.10:00. Drugi termin godz. 10:15. Zgodnie z Ordynacją Wyborczą na XXVI KZD uchwaloną przez ZG PZK w dniu 16 czerwca 2019 roku, podczas Walnego Zebrania zostanie wybrany delegat lub delegaci na XXVI Krajowy Zjazd Delegatów PZK, który odbędzie się w czerwcu 2020 roku.
Zapraszamy wszystkich członków naszego oddziału oraz sympatyków radia do wzięcia udziału w tych wyborach.

Vy73! Wiesław SP8NFZ Prezes OT05

II. Wydarzenia

4. Akcja dyplomowa 90 Lat PZK i 95 Lat IARU

Trwa akacja radiowa, pracują wszystkie stacje dyplomowe (14 stacji).

Strona akcji: https://90.pzk.org.pl/
Logi on-line oraz zgłoszenia do dyplomu: http://spawardlog.pzk.org.pl/

Sprawami informatycznymi akcji, serwerem logów kieruje Roman SQ2RH.

Info: Zygi SP5ELA


5. Ewidencja SP EmCom PZK na nowych zasobach serwerowych.

Szanowni Koleżanki i Koledzy, dokonaliśmy przejścia z Centralną Ewidencją Zasobów SP EmCom PZK z zewnętrznych zasobów hostingowych oraz domeny w pełni na zasoby PZK.

Oznacza to, że strona od niedzieli 09 lutego 2020 po wykonaniu testów stabilności oraz sprawdzeniu funkcjonalności wysyłania powiadomień jest dostępna pod nowym adresem:

https://emcom-cez.pzk.org.pl

Dotychczasowa strona pod adresem https://emcom.wasr.pl/ ulega wygaszeniu
z dniem 15.02, do tego terminu działa też jeszcze automatyczne przekierowanie
z emcom.wasr.pl na emcom-cez.pzk.org.pl .

Kompletna baza danych członków została przeniesiona w 100% z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. W terminie do 15.02 kopia bazy na emcom.wasr.pl zostanie bezpowrotnie usunięta wraz z całym silnikiem i interfejsem strony, co zakończy okres przejściowy.

Prosimy o korzystanie już tylko i wyłącznie z nowego adresu https://emcom-cez.pzk.org.pl/ oraz osoby mające podlinkowane gdzieś w swoich zasobach stary adres portalu, o zamianę na nowy.

Błażejowi SQ3TGV bardzo dziękujemy za dotychczasową administrację, ogromny trud i wkład włożony w stworzenie tego portalu i jego administrację techniczną.

Od 03.02 rolę administratora technicznego portalu przejął kol. Michał SQ9EZG,członek nowosądeckiego Radioklubu SP9RNS oraz Krakowskiej Amatorskiej Sieci Łączności Kryzysowej.

Pozdrawiam

Vy 73, Michał SP9XWM
EmCom Manager PZK, Koordynator ds. Łączności Kryzysowej

III. Sport

6. Wiadomości nie tylko DX-owe

TI9A - Cocos Island ogłosili QRT w dniu 7 lutego o godz. 14:00. Jak informuje Dima RA9USU w logu 28k qso, z czego 1800 na 160m i 3000 na 80m.
Czekamy na log online https://clublog.org/logsearch/TI9A

*****
9N - Nepal
Yuris YL2GM i Eugene i EA5EL będą aktywni jako 9N7AM z Nepalu pomiędzy
9 a 16 lutego 2020 roku.
Strona wyprawy http://www.lral.lv/9n7am/

*****
TI - Kostaryka
TI7/G3WPH Mike, TI7/G4IRN John i TI7/KY7M Lee będą QRV z Kostaryki.
Aktywność od 10 - 17 lutego 2020 roku. W planie udział w ARRL DX CW contest pod znakiem TI7W.
QSL za TI7W via W4FS. QSL za TI/znak domowy tylko LoTW.

*****
V3 - Belize
Walt W0CP jako V31DJ (CW) i jego żona Mary Kay K0ZV jako V31DK (SSB i FT8) bedą nadawać z Placencia, Belize od 10 - 24 lutego.
QSLs via OQRS.

*****
FO - Polinezja Francuska
AA4NC i AA4VK będą aktywni z Polinezji Francuskiej pod znakiem TX4N i TX4VK.
Na pasmach usłyszymy ich od 11 - 17 lutego 2020 roku. Planują udział w ARRL DX CW Contest jako TX4N.
QSL TX4N via EA5GL, Club Log OQRS.

*****
XE - Meksyk IOTA NA-153
Od 11 - 17 lutego team w składzie XE1SPM, XE1AY, XE1SRD i XE1SY będzie aktywny z Perez Island NA-153 używając znaku 6F3A.
QSL via XE1SY

*****
OX - Grenlandia
Bo OZ1DJJ ponownie będzie aktywny jako OX3LX z wyspy Aasiaat IOTA NA-134 pomiędzy 13 - 28 lutego.

*****
V6 - Mikronezja
Planowana aktywność V63DX, V6A od 14 - 21 lutego br. została odwołana.
Taką informację przekazał Sho JA7HMZ.

*****
ZF - Cayman Island i C6 - Bahamy. Mike DF8AN będzie aktywny z Grand Cayman jako ZF2AN od 14 - 23 lutego 2020 r.
Następnie wybiera się na Bahamy skąd będzie nadawać pod znakiem C6AAN pomiędzy 23 lutego a 1 marca.
Częstotliwości dla pracy emisją FT8 Fox & Hound 7045, 10142 i 14090.
QSL via znak domowy.

*****
FJ - Saint Barthélemy
Od 15 - 22 lutego z wyspy Saint Barthélemy będą nadawać 2IEN, WW2DX, W2RE i WW1X. Prawdopodobnie będą używać znaku FJ/N2IEN. Planują nadawać na KF, Digi, 2m EME i Satelity.

*****
6W - Senegal
Od 16 lutego do końca marca 2020 roku usłyszymy ponownie na pasmach Willa 6W7/ON4AVT.
QSL via znak domowy.

*****
TZ - Mali
Do 20 lutego z Mali nadaje Ulmar TZ/DK1CE.
Jest aktywny z Bamako QTH TZ4AM. QRV na KF emisjami CW/SSB/FT8.
QSL via znak domowy.

*****
TF - Islandia
Przemek SP7VC wspólnie z Kasią SQ7OYL w okresie 21.07 - 15.08.2020 r. będzie aktywny z różnych kwadratów w podróży przez Islandię.
Usłyszymy również Przemka jako SP7VC/mm.
Islandia jest to 100 kraj, jaki odwiedzą! Gratulacje.
Strona wyprawy https://iceland2k20.blogspot.com/

*****
Zawody 15-16 lutego 2020
ARRL International DX Contest CW http://www.arrl.org/arrl-dx

*****
Logi za PACC wysyłamy na http://server4.veronict.nl:81/WebEditor/app do
0000 utc 1 marca 2020

Logi za CQ WPX RTTY wysyłamy na https://cqwpxrtty.com/logcheck/ do 2359 UTC 14 lutego 2020

*****
Idzie nowe - RigPi Station Server
https://rigpi.net/MFJ1234/RigPiStationServer.mp4
Tnx SP9BRP

*****
Icom 705 QRP
Premiera nowego urządzenia ICOMa przypada na kwiecień br.
https://www.inradio.pl/sklep/radiotelefony/2710/icom-ic-705-detail

*****
TyQSL - Online Logbook
Autorem tego dzieła jest DO5TY Manuel https://tyqsl.eu/

*****
World Radio TV Handbook 2020
Aktualizacja sezonu B19
http://www.wrth.com/_shop/wp-content/uploads/WRTH2020IntRadioSuppl1_B19SchedulesUpdate.pdf

*****
Kupony IRC
Jeśli masz stare nieaktualne już kupony IRC możesz je przekazać Timowi M0URX. Tim ma możliwość ich wymiany i wykorzystania do sfinansowania przesyłek via biuro.
Jak wiemy Tim M0URX czy też Charles M0OXO to jedni z najsolidniejszych QSL managerów na świecie. https://myemail.constantcontact.com/Old-IRCs.html?soid=1133440227280&aid=bU4S7MMOGC4

*****
Obecnie na pasmach
H44MS Solomon Islands, PY0FF Fernando de Noronha, PJ2/DL9NBJ Curacao Island, V31VP Belize, TO7D FG/F6ITD Desirade Island, 9G5GS Ghana, 5I5TT 5I4ZZ Zanzibar,
HU1DL El Salvador, E44CC Palestine, 6Y/G0RNU Jamaica,
5H4WZ Pemba Island Tanzania, FS/RW0CN FS/VA7XW FS/VE7ACN Saint Martin Tintamarre Island, E51DDG Rarotonga Island, FR/F8EN Reunion Island, PJ5/KG9N Sint Eustatius Island, J8/WJ2O Saint Vincent and Grenadines, ZC4RH 5B/G4WXJ Cyprus, 9N7AM Nepal, TZ1CE TZ/DK1CE Mali, TN/UA9FGR Brazzaville Republic of the Congo

Pozdrawiam Adam SQ9S


Ekspedycja TI9A - Cocos Island załadowała logi na ClubLog. Można występować o karty QSL. Ekspedycja wykazała w logu 29139 QSO w tym 10245 tzw. runiques. Ostatnie QSO: 2020-02-07 16:33.

W wersji PDF tabela zaczerpnięta z ClubLog najlepszych 100 stacji SP.
Rekordzista - Arek SQ7FPH zaliczył 10 QSO z TI9A. To znakomity wynik!

Club Log © Michael Wells G7VJR. DXpedition charts © Marios Nicolaou (5B4WN/G0WWW)

Info: Zygi SP5ELA (Mam tylko 2 QSO z TI9A)


IV. Technika

7. Katalogi i wykresy.

Przeglądając stare katalogi firm produkujących różnego rodzaju komponenty
i moduły elektroniczne HF oraz mikrofalowe można natknąć się na dodatkowe wyjaśnienia i opisy z teorii wraz różnymi nomogramami i wykresami.
Przykładowo zaczerpnąłem z katalogu firmy CSF Thomson dwa wykresy wraz z podstawowymi wzorami występujących zależności. Wykresy widoczne w wersji PDF.

Info: Zygi SP5ELA
____________________________________________
V. Prawo i przepisy

8. Informacje IARU MS Managera PZK

Mamy nowego koordynatora Systemu Monitorowania (znanego również jako Intruder Watch) IARUMS R1 - Peter Jost, HB9CET. Jak widzimy, w ciągu ostatnich kilku lat zagrożenia ze strony różnych systemów elektronicznych, takich jak np. radary pozahoryzontalne (OTHR - Over the Horizon Radars) i coraz więcej sygnałów pochodzenia militarnego stają się coraz częstsze i silniejsze. Także wielu innych intruzów, takich jak np. rybacy, taksówki, i wiele nieznanych systemów nadużywa amatorskich pasm radiowych praktycznie każdego dnia. Zasady
i przydziały częstotliwości ITU są niestety całkowicie ignorowane.
Musimy jednak zdawać sobie sprawę z wielu wyjątków krajowych, a także konwencji ITU, art. 48 rInstallations for National Defence Services. Ponadto nie powinniśmy narzekać w przypadku pasm przydzielonych na zasadach drugorzędności (np. 5MHz). Zwiększamy i koordynujemy nasze wysiłki i zasoby na całym świecie. Przede wszystkim potrzebujemy również szerokiego wsparcia ze strony władz (OFCOM). Tylko częste międzynarodowe skargi i podobne działania mogą pomóc w poprawie sytuacji.

Należy pamiętać, że System Monitorowania nie jest policją radiową! Zakres uprawnień wyraźnie stwierdza w § 12 "IARUMS nie bierze udziału w monitorowaniu i zgłaszaniu szkodliwych zakłóceń w pasmach amatorskich spowodowanych przez stacje zidentyfikowane jako lub uznane za stacje amatorskie"
Bieżące raporty "IARU Monitoring System Region 1 Monthly Newsletter" będą publikowane na stronach PZK oraz są dostępne na nowej wersji strony "Monitoring Sytem (IARUMS)" https://www.iaru-r1.org/spectrum/minitoring-system/.
Zgłoszenia odnośnie obserwacji w zakresie działania Systemu Monitorowania można zgłaszać mailowo (adres na qrz.com).

Mirek SP5GNI  Koordynator krajowy IARUMS

VI. Humor w PZK

Na zdjęciach w wersji PDF widoczne ilustarcje pt. Klasyka ekspedycyjna, ostrzeżenie. Spadające z drzewa orzechy kokosowe.

Modny ostatnio temat - praca na FT8. Podobno FT8 zabiło krótkofalarstwo? Może niekoniecznie? Może dało szansę słabszym. Poza tym Słońce się zbuntowało! Nie ma strumienia słonecznego, nie ma warunków!

VII. Silent Key's
________________________________________________________________

OK2UMM S.K.

Odszedł od nas Mirek OK2UMM, wielki przyjaciel Polaków i dobry człowiek. Ciężko poszkodowany przez los, bo urodził się w czasach kiedy polio zbierało obfite żniwo. Mirek wchodził na Biskupią Kopę pewnie trzy razy dłużej od innych, a jednak był tam co roku, aby się
z nami zobaczyć i porozmawiać.
Pamiętamy jego uśmiech i błysk w oku kiedy prezes PZK wręczał Mu drobne upominki i chętnie zakładał rłosiowąr1; koszulkę
w której pozował do zdjęć. Lubił polski chleb, a czasem nawet zabierał bochenek dla swojej mamy.
Wielka szkoda Mirku...

Będziemy o Tobie pamiętać.

Marek SP9UO
_________________________________________________________________________

Bolesław SP9JHB  S.K.

Po dłuższej chorobie odszedł do wieczności nasz kolega oddziałowy Bolesław Jaskuła SP9JHB. Swoją przygodę z krótkofalarstwem rozpoczął od CB radio i w tym środowisku znany był jako organizator spotkań CB-stów. Następnie swoje zainteresowanie do radia rozszerzył do pasm KF i UKF. Ś.p. Bolesław miał wiele pasji, a jego artystyczna dusza, z charakterystyczną brodą i z nieodłączną fajką była rozpoznawalna na każdym spotkaniu krótkofalarskim.

We wtorek 4 lutego 2020 r. o godzinie 9-tej pożegnamy ś.p. Bolesława SP9JHB
w trakcie uroczystości pogrzebowych w kościele pw. św. Jana Sarkandra na Paruszowcu w Rybniku.
Krótkofalowcy z Rybnickiego Oddziału Terenowego PZK składają wyrazy współczucia żonie ś.p. Bolesława, rodzinie i przyjaciołom.

Eugeniusz SQ9HZM
__________________________________________________________________________-
Redakcja Komunikatów PZK dziękuje za informacje: Markowi SP9UO, Mirkowi SP5GNI, Adamowi SQ9S, Wiesławowi SP8NFZ, Eugeniuszowi SQ9HZM.

Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl , sp5ela@rf.pl . W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt nadsyłanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM., a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK:
Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

Motto Redakcji*. Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał
rz terenur1; często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym cośrodowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej "Komunikatem sekretariatu ZG PZK"). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów).
Redakcja Komunikatów PZK

UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrybcja

Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są wysyłane pocztą elektroniczną w każdą środę w ramach subskrypcji (e-mail) do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dot. innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem. Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.

Aby otrzymywać Komunikat PZK (środowy), należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres: komunikat-pzk@pzk.org.pl z tekstem "subscribe" w temacie wiadomości (subscribe - bez apostrofów).

Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe" w temacie (unsubscribe - bez apostrofów).