Komunikat PZK nr 01/2020 z dnia 08.01.2020
Dodane przez sp2jmr dnia 2020-01-09 / 13:54
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 01/2020 z dnia 01 stycznia 2020 r.


Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów. Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/

Motto Redakcji. Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał "z terenu" często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym cośrodowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej "Komunikatem sekretariatu ZG PZK". Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów).

Redakcja Komunikatów PZK

I. Sprawy organizacyjne

1. Jubileusz 90 rocznicy powstania PZK

Ten rok jest rokiem szczególnym ponieważ w 2020 roku Polski Związek Krótkofalowców obchodzi 90 rocznicę swego powstania. PZK został powołany na Zjeździe Założycielskim w Warszawie w dniu 24 lutego 1930 r.
Patronat Honorowy nad obchodami 90 rocznicy powstania PZK objęło Ministerstwo Cyfryzacji Rządu RP.
Z tej okazji Prezydium ZG PZK na Posiedzeniu w dni 19 października 2019 r. (Link do protokołu z Posiedzenia Prezydium: https://pzk.org.pl/download.php?action=subcat&id=9)
postanowiło zorganizować uroczyste spotkanie "akademię" z okazji 90 lecia powstania PZK i 95 IARU w dniu 29 lutego 2020 w Centrum Promocji Kultury dzielnicy Warszawa Praga Południe. Zaproszenia zostaną wysłane pod koniec stycznia br. do przedstawicieli władz centralnych, Prezesów stowarzyszeń z którymi PZK współpracuje, do Członków Zarządu Głównego i GKR, Prezesów Oddziałów Terenowych, Prezesów Klubów Ogólnopolskich, Managerów PZK oraz innych osób zasłużonych dla rozwoju krótkofalarstwa i PZK w szczególności.
Drugim ważnym akcentem jest Akcja Dyplomowa z okazji 90 lecia powstania PZK oraz 95 lecia istnienia IARU. Akcja trwać będzie od 1 lutego do 1 marca 2020 r. włącznie. Punkty przydzielać będzie 14 stacji. Każda ze stacji daje po 9 punktów. Dla stacji SP w celu uzyskania dyplomu trzeba zdobyć 90 punktów.
Managerem tej akcji jest Hubert Marcinek SP9MDY, a obsługę informatyczną zapewnia Roman Hennig SQ2RH. Strona internetowa akcji: https://90.pzk.org.pl
Regulamin dyplomu stanowi załącznik do niniejszego Komunikatu (w wersji PDF).

Prezydium ZG PZK

2. Łódzki OT PZK (OT15) znakami okolicznościowymi upamiętnia Jubileusz Powstania PZK

Znaki okolicznościowe upamiętniają pierwszych sześciu członków Lwowskiego Klubu Krótkofalowców i samego klubu LKK który był kolebką polskiego krótkofalarstwa i prekursorem PZK. Stąd przy wszystkich znakach jest liczba 90, choć sam klub LKK i indywidualne znaki operatorów były już wcześniej.
Aktywność ta nie jest akcją dyplomową i trwać będzie cały rok 2020, a znaki z którymi należy przeprowadzić QSO by otrzymać piękna unikatową kartę QSL to:

Czesław SP7XK -- HF90TPAR
Mariusz SQ7EWZ -- HF90TPBB
Krzysztof SQ7NNM -- HF90TPBF
Marian SP7IIX -- HF90TPBG
Andrzej SP7FCX -- HF90TPCF
Romek SP7AWG -- HF90TPCG
Przemek SP7VC -- HF90LKK
Sławek SQ7OVT -- 3Z90PZK
Klub SP7PGK -- HF90PZK
Klub SP7PLO --SN90PZK

Akcja jest zorganizowana wg pomysłu Zarządu Oddziału Łódzkiego PZK i przyczyni się do popularyzacji genezy ruchu radioamatorskiego w RP.

Na podstawie informacji Janka SP7TOP - Piotr SP2JMR

3. Po Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Żuławskiego Oddziału Terenowego PZK Nr 16

Zgodnie z zapowiedzią w sobotę, 14.12.2019 roku w auli Zespołu Szkół Technicznych w Malborku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Żuławskiego Oddziału Terenowego PZK (OT 16 PZK).
Na zebranie przybyło 39 członków Oddziału z terenu Powiśla, Żuław i Kociewia, co stanowi 55 % spośród wszystkich członków OT 16. Zebranie, dzięki wysokiej frekwencji rozpoczęło się punktualnie o godz. 10, w pierwszym terminie.
Zebraniu przewodniczył Jurek SP2GUB. Po wręczeniu wyróżnień w postaci imiennych dyplomów, legitymacji i oddziałowych pakietów startowych nagranych na pendrivach dla nowych członków naszego związku zostały przedstawione sprawozdania z działalności Prezesa, Skarbnika i Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej OT 16 PZK. Po dyskusji nad sprawozdaniami na wniosek OKR zebrani udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi, po czym wybrano nowe organa władzy Żuławskiego Oddziału Terenowego PZK.
Zarząd wybrany w trójosobowym składzie ukonstytuował się w sposób następujący:
Prezes - Ryszard Siekierski, SP2FAV
Skarbnik - Grzegorz Radtke, SQ2MTK
Sekretarz - Jurek, SP2GUB

Oddziałową Komisję Rewizyjną wybrano w składzie:
Przewodniczący - Stanisław Leszczyna, SQ2EEQ
Członkowie - Włodzimierz Jażdżyk, SP2HHX, Zbigniew Możdżonek, SQ2GCO

Delegatem na Zjazd Krajowy PZK został wybrany Stanisław Leszczyna, SQ2EEQ, zastępcami delegata wybrano: Romana Bagińskiego SP4JEU i Grzegorza Radtke SQ2MTK.
Wobec nieobecności przedstawiciela prezydium ZG informację o przebiegu posiedzenia ZG, które odbyło się tydzień wcześniej w Łodzi przedstawił kol. Stanisław SQ2EEQ, członek ZG z ramienia OT16. Poinformował o aktualnej, opanowanej i nie budzącej obaw na najbliższą przyszłość sytuacji finansowej związku, o podjętych na posiedzeniu uchwałach, w tym - nadającej Odznakę Honorową PZK naszemu koledze, Włodkowi SP2HHX, o problemach z funkcjonowaniem platformy LogSP, a także o czynionych przygotowaniach do obchodów w przyszłym roku 90 rocznicy powstania Polskiego Związku Krótkofalowców.
Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła wnioski dot. przyszłorocznego funkcjonowania Oddziału.
Prezes nowo wybranego Zarządu OT 16 PZK Ryszard SP2FAV przedstawił zebranym najważniejsze kierunki działalności Zarządu i plany na przyszłość.
Zebranie przebiegło w bardzo koleżeńskiej atmosferze i zakończyło się ok. godz. 14.00.

W wersji PDF dostępne zdjęcia z Walnego Zebrania

Info. Stanisław SQ2EEQ

4. Publikacja na elbląskim portalu o działalności żuławskich krótkofalowców

Poniżej link do ciekawej publikacji. Oby takich jak najwięcej.
https://www.portel.pl/spoleczenstwo/nigdy-nie-wiemy-na-kogo-trafimy-i-to-jest-frajda/115819

info. Stanisław SQ2EEQ

5. Walne Zebranie Skierniewickiego OT PZK (OT24)

Na podstawie § 35 pkt. 4b i 5 Statutu PZK oraz zgodnie z Uchwałą z dnia 22 grudnia 2019 r. Zarząd Skierniewickiego Oddziału Terenowego PZK zwołuje Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Skierniewickiego Oddziału Terenowego PZK, które odbędzie się 26 stycznia 2020 r. o godz. 10.00 (I termin), o godz. 10.30 (II termin) w lokalu Klubu "OAZA" , ul. Iwaszkiewicza 13 w Skierniewicach.

Zgodnie z Ordynacją Wyborczą na XXVI KZD uchwaloną przez ZG PZK
w dniu 15 czerwca 2019 roku, podczas Zebrania zostanie wybrany Delegat lub delegaci na XXVI Krajowy Zjazd Delegatów PZK, który odbędzie się w czerwcu 2020 roku.


Info. Andrzej SQ5FBI

6. Walne Zebranie Zachodniopomorskiego OT PZK OT14 PZK

Zarząd Zachodniopomorskiego OT PZK na dzień 25 stycznia br. zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze ZOT PZK. Zebranie odbędzie się w Sali dawnej Akademii Rolniczej w Szczecinie przy ul. Juliusza Słowackiego 17 (wejście od strony parku Kasprowicza), początek godz.10.00. Drugi termin godz.10.45.

Zgodnie z Ordynacją Wyborczą na XXVI KZD uchwaloną przez ZG PZK
w dniu 15 czerwca 2019 roku, podczas Zebrania zostanie wybrany Delegat lub delegaci na XXVI Krajowy Zjazd Delegatów PZK, który odbędzie się w czerwcu 2020 roku.

Zarząd OT14

7. Świat Radio 1/2020

W imieniu Redakcji "Świata Radio" przepraszam czytelników za opóźnienie związane z wydaniem nr 1/2020 naszego periodyku.
Jak informuje Korporacja AVT opóźnienie wynikło ze świątecznej przerwy w pracy drukarni. Sekretariat ZG PZK oczekuje na numer od 21 grudnia ub. roku i zapewnia, że natychmiast po otrzymaniu przesyłki "Świat Radio" nr 1/2020 wraz z "Krótkofalowcem Polskim" będzie rozesłany na listę dystrybucyjną tj. do Oddziałów Terenowych PZK oraz osób funkcyjnych. Do dzisiaj tj czwartek 09. 01.2020 "Świat Radio" nr 1/2020 nie dotarł do sekretariatu ZGPZK, ani do właściwej dla nas PP Bydgoszcz 13.

Piotr SP2JMR sekretarz PZK

II. Wydarzenia

8. Z kart historii krótkofalarstwa polskiego

Mija 90 lat jak w dniach 22-24 lutego 1930 r., staraniem Instytutu
Radiotechnicznego, odbył się w Warszawie pierwszy konstytuujący Ogólnopolski Zjazd Krótkofalowców z udziałem 150 delegatów reprezentujących wszystkie, wówczas istniejące, kluby krótkofalarskie w Polsce. W otwarciu Zjazdu wzięli udział: gen. Kwaśniewski, reprezentujący Ministerstwo Spraw Wojskowych, delegat Ministerstwa Poczt i Telegrafów, oraz delegaci zainteresowanych czynników państwowych. Obrady otworzył prof. Sokolcow, pracownik instytutu, który stwierdził, że głównym celem i zadaniem Zjazdu jest utworzenie jednego ogólnopolskiego związku krótkofalowców pn. POLSKI ZWIĄZEK KRÓTKOFALOWCÓW.
Następnie powołano komisje: statutową, mandatową i programową. W wyniku
dalszych obrad powołano jednogłośnie PZK, której celem miało być m.in.:
Centralne zrzeszanie, organizacja, reprezentacja i obrona interesów wszystkich
radioamatorów krótkofalowców w zakresie ich działalności, oraz współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami pokrewnymi jak również z władzami rządowymi .
Powołana komisja statutowa, pomimo znaczących różnic poglądów, opracowała projekt statutu PZK, który został prawie jednomyślnie przyjęty przez Walne Zgromadzenie i skierowany do Komisariatu Rządu dla m. st. Warszawy, do zatwierdzenia. Jednak spory o ostateczną wersje statutu między Komisariatem Rządu, a PZK trwały do 1933 r. Kiedy to 17 czerwca 1933 r. Walne Zgromadzenie PZK ostatecznie zaakceptowało wcześniej uzgodnioną z władzami państwowymi wersję statutu, który obowiązywał do września 1939 r.
Polska podzielona została, chwilowo, na pięć okręgów. Były to: Warszawa, Lwów,
Wilno, Poznań i Kraków, podlegających administracyjnie ZG PZK.
Komisja programowa opracowała całokształt przyszłych prac krótkofalarstwa, które oparły się m.in. o współpracę z wojskiem.
Ogłoszono pismo LKK "Krótkofalowiec Polski" jako organ oficjalny PZK.
Następnie wybrano Zarząd Główny, w skład którego weszły osoby dające pełną gwarancję, iż PZK będzie stał jedynie na stanowisku bezstronnego rozwoju krótkofalarstwa ku dobru Państwa.
Prezesem został Dyrektor Instytutu Radiotechnicznego prof. Janusz Groszkowski,
z-cą inż. K. Siennicki - redaktor naczelny "Radjo-Amatora Polskiego" członkami:
prof. Sokolcow i p. Cichowicz - pracownicy Instytutu, oraz delegaci z każdego okręgu w liczbie po dwu na okręg. QSL managerem został Jan Ziębicki SP1AR (SP6FZ).
W IARU krótkofalowców polskich od 31 września 1928r. reprezentował Lwowski
Klub Krótkofalowców. Dopiero od grudnia 1932r. tę funkcję przejął PZK. (Pismo
IARU z dnia 24 lutego 1933 r.)

Info: SP8TK

9. Kalendarz krótkofalowca 2020

Z przyjemnością informujemy, że staraniem Wojtka SP9W (SP9HWN) ukazał się kalendarz krótkofalowca na rok 2020 obejmujący okres aż do lutego 2021. Kalendarz jest w układzie 2-tygodniowym na jednaj stronie i może być personalizowany. To znaczy, że na okładce można zamieścić swój znak wywoławczy lub imię. W kalendarzu jest wiele krótkich informacji przydatnych zarówno początkującym jak i dla zaawansowanych krótkofalowców na temat wołania dx-ów, pracy na pasmach i ważniejsze terminy zawodów. Jest też wiele miejsca na dodatkowe zapiski o zawodach i wyprawach dx oraz innych ważnych terminach. Z tyłu kalendarza jest dużo miejsca na dodatkowe zapiski. Kalendarz ma format A5 i jest idealny po położenia na biurko obok radiostacji. Wtedy pełni funkcję przypomnienia o ważnych wydarzeniach. Wojtek jest również autorem kilku popularnych książek dla krótkofalowców w tym rCo każdy krótkofalowiec wiedzieć powinienr1;, rAnteny KFr1;, rWzmacniacze mocyr1;. Dodatkowych informacji udziela Wojtek przez e-mail sp9w@wp.pl
73 de Wojtek sp9w
III. Sport

10. "Bravo Bydgoszcz" czyli akcja dyplomowa dla uczczenia 100 rocznicy powrotu Bydgoszczy do macierzy.

W dniach 17-31 stycznia 2020 r. 3 bydgoskie radiokluby: rBydgoski Klub Krótkofalowcówr1; SP2PBY, KK rEnigmar1; SP2PBM, HKŁ "Emiter" SP2ZCI pod patronatem Bydgoskiego Oddziału Terenowego PZK (OT04) organizują akcję dyplomową dla uczczenia 100 rocznicy powrotu Bydgoszczy do macierzy.
Dla zdobycia dyplomu należy przeprowadzić co najmniej po 1 QSO ze stacjami: 3Z100BY, HF100BY, SN100BY, SP100BY.
Jest już aktywna bogato ilustrowana strona akcji pod linkiem:
https://100by.ot04.pl/pl/regulamin/
Zapraszamy do jej odwiedzenia już teraz. Są na niej historyczne zdjęcia oraz oczywiście regulamin akcji.
Akcja jest sponsorowana przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Do usłyszenia.

Piotr SP2JMR

III Sport

11. Wiadomości nie tylko DX-owe

VK9N - Norfolk
Janusz SP9FIH będzie aktywny z wyspy Norfolk jako VK9NK od 11 stycznia przez kilka tygodni.
Strona wyprawy http://vk9nk.dxpeditions.org/

*****
T8 - Palau
Kazuyoshi JH6WDG będzie aktywny z Palau jako T88AQ pomiędzy 7 a 13 stycznia 2020 roku. QRV na 160-6m; CW, SSB & FT8. QSL via znak domowy i LoTW.

*****
VP2 - Montserrat
Duane WV2B wybiera się na wakacje na wyspę Montserrat gdzie uzyskał pozwolenie VP2MDT.
Na pasmach pojawi się pomiędzy 9 a 15 stycznia 2020 roku. QSL via znak domowy.

*****
VU - Indie
Operatorzy West Bengal Radio Club (VU2WB) będą pracować z wyspy Ganga Sagar Mela IOTA AS-153 używając znaku 8T2G.
Wyprawa będzie miała miejsce od 10 do 17 stycznia 2020 roku. QSL via VU2NRO.

*****
HC - Ekwador
Jon EA1VE pomiędzy 10 a 30 stycznia będzie qrv z wyspy Puná IOTA SA-034.
Otrzymał znak HC2JKT. W chwili obecnej brak informacji na qrz.com

*****
ZF - Kajmany
Pete K8PGJ ponownie będzie qrv z Kajmanów jako ZF2PG.
Na pasmach będzie od 11 do 19 stycznia. QSL via znak domowy i LoTW.

*****
ZC4UW - UK Sovereign Base Area on Cyprus
Do 7 stycznia ma miejsce ta brytyjska wyprawa. Zespół na bieżąco wrzuca qso na clublog oraz potwierdza na LoTW.
https://clublog.org/livestream/ZC4

*****
IQRP Maraton
Od 6 do 12 stycznia ma miejsce IQRP maraton.
Regulamin na https://www.arimontebelluna.it/news/news_maratona_uk.htm

*****
YB DX Contest 2020
Zawody odbędą się 11 stycznia br. od 0 - 23:59.
Regulamin na https://ybdxcontest.com/

*****
Old New Year Contest 2020
Start 5 do 9 utc 11 stycznia.
Wymiana raportów RST + dwie lub trzy cyfry pokazujące sumę wieku operatora i liczby lat posiadanej licencji.
Stacje klubowe podają rśrednią wiekur1; tj. suma wieku operatorów podzielona przez liczbę operatorów plus liczba lat istnienia stacji.
Regulamin na http://ua9qcq.com/en/contestinfo.php?lang=en&t_id=5&mo=1&Year=2020

*****
Opublikowano wyniki Worked All Germany 2019
https://www.dxhf.darc.de/~waglog/user.cgi?fc=loglist&form=referat&lang=en

*****
Otrzymane logi za AGCW HNY 2020
http://contest.agcw.de/hnyc/dspuploads.php?y=2020

*****
HSC Maraton
Na stronie http://hsc.dj1yfk.de/ można wysłać swój adif za 2019 rok, który pokaże łączności z członkami HSC.
Po sklasyfikowaniu się w zamian otrzymamy certyfikat w postaci karty QSL via biuro.
https://hsc.lima-city.de/en/marathon.html

*****
Ostatnie rekordy tropo w paśmie 2m i 70cm na blogu Johna https://ei7gl.blogspot.com/

*****
ON4UN JOHN Fake News o śmierci.
4 stycznia br. w mediach społecznościowych pojawił się fake news o śmierci Johna.
Jak się okazało, nie jest to prawda i bardzo dobrze. John jest obecnie czołowym DX-manem na świecie.
Na swojej stronie https://www.qrz.com/db/on4un publikuje pliki pdf wraz ze skanami kart QSL za każde pasmo.
Posiada imponujący wynik w paśmie 80m - 364 DXCC https://www.qsl.net/on4un /000-80mDXCC-ON4UN.pdf oraz na innych pasmach.
Większość z nas ma qso z Johnem w logu.

*****
Obecnie na pasmach *10CWO, H44DA, C5SP, D44KF, ZC4UW, E44RU, V4/WB4M, J6/AI6LY, 8Q7BS, 3D2DJ.

*****
W ostatnim czasie Tomek SP5UAF zrobił kilka aktualizacji strony SPDXC.
Zapraszam na http://spdxc.org/

Pozdrawiam Adam SQ9S

13. Podziękowanie od Komitetu Organizacyjnego zawodów HA-DX

23 grudnia 2019 r. Piotr SP2JMR, jako przedstawiciel PZK, otrzymał miły e-mail ze strony Komitetu Organizacyjnego zawodów HA-DX za coroczną, liczną aktywność polskich nadawców biorących udział w tych zawodach. Najbliższe zwody HA-DX odbędą się w styczniu 2020 roku, a organizatorzy zawodów przygotowali specjalną nagrodę dla zwycięzców w postaci zaproszenia na tygodniowy pobyt w Budapeszcie. Komitet Organizacyjny zawodów zwraca się z prośbą do naszego środowiska o rozpropagowanie zawodów w SP, aby jak największa liczba polskich nadawców wzięła udział w tych zawodach. Wszelkie informacje na temat zawodów znajdują się na stronie internetowej: http://ha-dx.com/en/ oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/HADXCONTEST/
Przy okazji, za pośrednictwem Piotra SP2JMR, krótkofalowcy polscy otrzymali życzenia świąteczne i noworoczne.

P.S.

To swoista laurka dla naszego środowiska, które doceniane jest nie tylko w HA. Dziękujemy.

Tadeusz SP9HQJ

14. Nowy Beacon w paśmie 10m w Holandii.

Na terenie Holandii uruchomiony został nowy Beacon pracujący w paśmie 10m na częstotliwości 28 254 kHz.
Znak wywoławczy stacji - PI7BXM. Podczas pracy podaje komunikat na CW "VVV PI7BXM JO21WF". Nadajnik Beacona pracuje z mocą 1,5W z anteną 1/2 GP. Operatorem odpowiedzialnym urządzenia jest Hans PD1AHM i prosi o nadsyłanie raportów ze słyszalności via logbook na qrz.com/db/PI7BXM.

Informacje przesłał Tom DF5JL

73! Marek SP3AMO, KF Manager PZK

_______________________________________________
V. Prawo i przepisy

VI. Humor w PZK

VII. Silent Keyr17;s

_______________________________________________________
SP2IQN s.k.

19 grudnia 2019 r. w wieku 80 lat opuścił nasze szeregi Franciszek Sendwicki SP2IQN z Nowego Miasta ostatnio mieszkał w miejscowości Pacółtowo blisko Nowego Miasta.
Śp. Franciszek był przykładem prawdziwego, skromnego, bezinteresownego, bezkonfliktowego, przyjacielskiego i wspaniałego krótkofalowca telegrafisty. Od zawsze był członkiem PZK i OT nr 26 w Toruniu. Cześć pamięci.

VY 73! Gabi SP2FMN
_____________________________________________________________
SP9DAB s.k.

W wieku 72 lat zmarł nagle mieszkający w Wałbrzychu członek Sudeckiego Oddziału PZK - kol. Franciszek Kostorz SP9DAB.

Cześć Jego pamięci!

Stanisław SP6BGF
______________________________________________________________
SP9CRK s.k.

Z wielkim żalem odebraliśmy informację o śmierci Piotra Małeckiego SP9CRK, członka Mikołowskiego Klubu Krótkofalowców SP9PKS.
Piotr odszedł 27 grudnia 2019 roku, przeżywszy 65 lat.
Do klubu trafił ładnych parę lat temu. Skromny, życzliwy, fachowiec-elektronik, absolwent WAT.
Pod okiem klubowiczów przygotowywał się do egzaminu, czego finałem było pozwolenie radiowe i znak SP9CRK, którym cieszył się na początku 2019 roku.
Niestety radość trwała zbyt krótko.
4 stycznia 2020 roku odprowadziliśmy Piotra SP9CRK na miejsce spoczynku przy Bazylice św. Wojciecha w Mikołowie.

Piotrze! DZIĘKUJEMY CI, że byłeś z nami i napisałeś kawałek historii klubu SP9PKS.

Spoczywaj w pokoju...

Team SP9PKS _____________________________________________________
____________________________________________________________________
Redakcja Komunikatów dziękuje za informacje: teamowi SP9PKS, Stanisławowi SP6BGF, Gabrielowi SP2FMN, Markowi SP3AMO, Tadeuszowi SP9HQJ, Adamowi SQ9S, Stanisławowi SQ2EEQ, Januszowi SP1TMN, Jerzemu SP8TK, Andrzejowi SQ5FBI, Wojciechowi SP9W, Krzysztofowi SQ2JK.

Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl . W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów
i korekt nadsyłanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM., a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK:
Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.