Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze w OT 31 PZK
Dodane przez SQ9HZM dnia 2019-12-17 / 11:39
Zgodnie z zapowiedzią w niedzielę 15.12.2019 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Rybnickiego Oddziału Terenowego PZK (OT 31 PZK) w Miejskim Ośrodku Kultury w Pszowie na które przybyło i zarejestrowało się 43 członków oddziału, co stanowi 33% spośród wszystkich członków OT 31.
Zebranie odbyło się w towarzystwie Wiceprezesa PZK, kolegi Tadeusza SP9HQJ. Zebraniu przewodniczył Eugeniusz SQ9HZM. Po przedstawieniu sprawozdań z działalności Prezesa, Skarbnika i Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej OT 31 PZK udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi i wybrano nowe organa władzy Rybnickiego Oddziału Terenowego PZK.

Zarząd:
 1. Prezes - Eugeniusz SQ9HZM
 2. Wiceprezes - Wiesław SQ9V
 3. Skarbnik - Rudolf SP9RCF
 4. Sekretarz - Adam SQ9S
 5. Członek Zarządu - Andrzej SP9N
OKR:
 1. Grzegorz - SQ9NOS Przewodniczący
 2. Czesław - SQ9ANT
 3. Mariusz - SQ9DIQ
 Delegaci na Zjazd Krajowy PZK:
 1. Eugeniusz SQ9HZM
 2. Andrzej SP9N
 3. Józef SP9HVW zastępca
Po krótkiej przerwie głos zabrał kol. Wiceprezes PZK Tadeusz SP9HQJ i przedstawił sytuację naszego Związku. Zebrani dowiedzieli się, że sytuacja finansowa PZK jest stabilna, a hejt naszej organizacji na niektórych forach jest nieuzasadniony. Kolega Wiceprezes przedstawił problemy z funkcjonowaniem platformy logSP i poinformował wszystkich o przebiegu ostatniego posiedzenia ZG PZK oraz o przygotowaniach do obchodów w przyszłym roku 90 rocznicy powstania Polskiego Związku Krótkofalowców. Wiceprezes podziękował kolegom Wiesławowi SQ9V, Adamowi SQ9S oraz Hubertowi SP9MDY za pracę na rzecz całego PZK. Na koniec kol. Tadeusz SP9HQJ zachęcał do pisania historii związanej z krótkofalarstwem i rozdał wśród zebranych płyty CD z opracowaną przez siebie historią klubu SP9KJM.

Następnie Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła wnioski o podwyższeniu składki oddziałowej i likwidacji opłaty oddziałowej tzw. wpisowego przez nasłuchowców. Zebrani jednogłośnie i pozytywnie opowiedzieli się za wnioskodawcami.
Prezes nowo wybranego Zarządu OT 31 PZK przedstawił zebranym najważniejsze kierunki działalności Zarządu i plany na przyszłość.
W punkcie obrad pt. "wolne wnioski" kol. Waldemar SQ9OUK sprowokował do dyskusji temat zaangażowania się oddziału, klubów krótkofalarskich i indywidualnych nadawców w promocję naszego hobby wobec starzenia się naszych szeregów.
Z uwagą zostało wysłuchane omówienie przez Eugeniusza SQ9HZM Współzawodnictwa Oddziałowego przeprowadzanego w ramach zawodów SP DX CONTEST, jego rozliczaniu i roli w aktywacji Oddziałów Terenowych swoich członków do uczestnictwa w zawodach.
Zebranie przebiegło sprawnie oraz w koleżeńskiej atmosferze i zakończyło się przed południem.

Info: Eugeniusz SQ9HZM