Komunikat PZK nr 50/2019 z dnia 11.12.2019
Dodane przez sp2jmr dnia 2019-12-12 / 12:56
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 50/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r.

Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów. Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/

Motto Redakcji. Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał "z terenu" często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym cośrodowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej "Komunikatem sekretariatu ZG PZK"). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów).
Redakcja Komunikatów PZK

I. Sprawy organizacyjne

1. Posiedzenie ZG PZK

W dniu 7 grudnia br. w Domu Kultury "Zarzewie" w Łodzi, przy ul. Leopolda Tyrmanda 4, odbyło się II w tym roku posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców.
Po powitaniu gości i członków ZG PZK Posiedzenie miało swój uroczysty akcent. Prezes PZK udzielił głosu Andrzejowi SP7DDD, który w kilku słowach opowiedział o wieloletniej współpracy PZK ze Spółdzielnią Mieszkaniową "Zarzew" w Łodzi i jej zasługach dla działalności i rozwoju krótkofalarstwa.

Prezes PZK wręczył "Medal im. Braci Odyńców za Zasługi dla Rozwoju Krótkofalarstwa" przyznany przez Prezydium ZG PZK Spółdzielni Mieszkaniowej Zarzew. Medal w imieniu spółdzielni odebrał Prezes spółdzielni Pan Bogusław Hubert, który podziękował w kilku słowach za przyznane odznaczenie.
Współpraca pomiędzy SM "Zarzew" i krótkofalowcami ma już kilkudziesięcioletnią tradycję i może stanowić swoisty wzór do naśladowania dla innych SM w kraju.

Podczas Posiedzenia Zarząd Główny PZK podjął następujące uchwały:

1. o przyjęciu protokołu z posiedzenia ZG PZK z dnia 16 czerwca 2019 roku.

2. o przyjęciu budżetu na 2020 rok zamykającego się kwotą przychodów: 927500,00 zł oraz wydatków w kwocie: 860346,00 zł.

3. o pozytywnej ocenie działalności Prezydium z ostanie 5 m-cy czyli w czasie od 16 czerwca 2019 r.

4. o odznaczeniu Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Krótkofalowców
kol. Tadeusza Bresia - SP4GFG.

5. o odznaczeniu Odznaką Honorową Polskiego Związku Krótkofalowców nast. Kolegów wg poniższej listy:

1 SP2ALT Wojciech Rydzkowski na wniosek OT-09 31.05.2019
2 SP2DPK Krzysztof Nowak na wniosek OT-09 31.05.2019
3 SP2HQY Dariusz Mankiewicz na wniosek OT-09 27.06.2019
4 LY5O Bronius Sriubas na wniosek sekretarza PZK 15.10.2019
5 LY2MM Albinas Staraitis na wniosek sekretarza PZK 15.10.2019
6 DM2CNE/SO1NE Hans Jurgen Hahn na wniosek OT-14 14.10.2019
7 SP9RQB Kazimierz Sikora na wniosek OT-28 01.11.2019
8 SP9RPV Wiesław Pietrzyk na wniosek OT-28 01.11.2019
9 SP1C Jarosław Zwolak na wniosek OT-22 13.11.2019
10 SP2HHX Włodzimierz Jażdżyk na wniosek OT-16 12.11.2019

6. o uchyleniu uchwały nr 591/01/17 ZG PZK z dnia 13.05.2017 r. dotyczącej relokacji środków z tytułu 1% na OPP:

7. o wyodrębnieniu do oddzielnego głosowania o przyznanie Odznaki Honorowej PZK dla klubu SP9YFF na pozycji nr 9 listy.

Końcowym akcentem posiedzenia była informacja Prezesa PZK dotycząca zbliżającego się wielkimi krokami Jubileuszu 90 lat powstania PZK oraz łączącego się z nim Jubileuszu 95 lat istnienia IARU.

Posiedzenie trwało z 2 przerwami ok. 7 godzin i charakteryzowało się bardzo konstruktywną i koleżeńską atmosferą.
W posiedzeniu uczestniczyło 28 z pośród 38 Członków ZG PZK co stanowi 73,7 % maksymalnej frekwencji.
Dla przypomnienia podam, że swoich przedstawicieli, czyli członków ZG PZK nie mają obecnie: Oddział Toruński - OT26 PZK, Oddział Sudecki -OT13 PZK.

Natomiast w ostatnim Posiedzeniu ZG PZK nie uczestniczyli Członkowie ZG PZK
z OT 11, OT18, OT23 i OT50, natomiast usprawiedliwili swoją nieobecność członkowie ZG PZK z OT01, OT12, OT20 oraz Wiceprezes PZK Roman Bal SP9MRN.

Info. Piotr SP2JMR

II. Wydarzenia

2. Akademia Oddziału PZK Południowej Wielkopolski OT-27 PZK

W dniu 6 grudnia (piątek) 2019 r. w godzinach od 17.00. do 21.30. na terenie Klubu Jeździeckiego Wolica koło Kalisza odbyło się spotkanie radioamatorów i krótkofalowców OT 27 PZK. Na spotkanie przybyło 34 krótkofalowców z Kalisza, Jarocina, Ostrzeszowa, Ostrowa Wielkopolskiego, Łodzi i Sieradza.
Jak zawsze atmosfera spotkania była bardzo rodzinna. Tradycyjnie po zjedzeniu obiadu, przy kawie i herbacie z zaciekawieniem wysłuchaliśmy wykładów:
- Wyprawa VK9NC - Przemek SP7VC,
- Wyprawa TO80SP - Janek SP3CYY,
- Wykorzystanie sond meteorologicznych - Piotr SP3QDX,
- Prezentacja TRX OMEGA+ - Łukasz SQ7BFS.

Koncepcja Akademii OT-27 PZK organizowanych przez Kaliski Klub Krótkofalowców SP3KQV przy wsparciu Oddziału Terenowego 27 PZK polega na organizacji spotkań, na których odbywają się prezentacje z zakresu łączności amatorskich w szerokim spektrum częstotliwości od HF do SHF oraz w zakresie doskonalenia umiejętności operatorskich w contestach i łącznościach DX.

Taka forma spotkań pozwala nie tylko na podniesienie poziomu wiedzy z zakresu krótkofalarstwa, ale pozwala na bezpośrednie rozmowy i wymianę doświadczeń różnych pokoleń radioamatorów z Południowej Wielkopolski i nie tylko.

Bogdan SP3LD


III. Sport

3. Wiadomości nie tylko DX-owe

W okresie od 10 - 19 grudnia br. John W5JON będzie aktywny jako V47JA
z Calypso Bay, St. Kitts NA-104.
QSL via direct i LoTW.

*****

Fabien DF3XY będzie aktywny z Maldiwów jako 8Q7XY pomiędzy 10 a 23 grudnia 2019 r. QRV na 40-10m emisjami FT8 i SSB.

*****

Znani krótfalowcy JH1AJT Zorro, DJ9ZB Franz, KO8SCA Adrian, ON5UR Max
i E21EIC Champ w okresie od 11 - 20 grudnia 2019 roku ponownie będą aktywni
z Bhutanu.
Będą używać znaków A50BOC, A50BPC, A5B a wizyta ma na celu rozmowy uczestnictwa Bhutanu w nadchodzących Igrzyskach Olimpijskich / Paraolimpijskich w Tokio w 2020 r.
QSL via JH1AJT OQRS.

*****

6V1A od 13 - 15 grudnia Senegalczycy 6W1KI, 6W1PZ, 6W1QL, 6W7JX będą ponownie aktywni z wyspy Gore AF-045.

*****

W dniach 14 - 15 grudnia odbędą się zawody ARRL 10m Contest
Regulamin na stronie http://www.arrl.org/10-meter
Wyniki 2018 http://www.arrl.org/files/file/ContestResults/2018/2018%2010M%20Line%20Scores%20-%20DX.pdf

*****

High Speed Telegraphy w BBC Radio https://www.bbc.co.uk/sounds/play/w3csym79

*****

Została wydana 74 edycja World Radio TV Handbook 2020.
Książkę globalnych transmisji dla pasm LW, MW, SW i FM można zamówić na http://www.wrth.com/

*****

Od blisko 25 lat na skrzynkę e-mail otrzymujemy biuletyny DXowe.
W dobie stron DX-World, DXNews, DX-Info biuletyny odchodzą w zapomnienie.
Tak więc przypominam, że możemy dokonać subskrypcji i na bieżąco otrzymywać ciekawe wiadomości.
Polecam następujące serwisy:
425 DX News http://www.425dxn.org/
Ohio/Penn DX Bulletin https://www.papays.com/opdx.html
DX Newsletter https://www.darc.de/der-club/referate/dx/en/dxnl/
ARLD http://www.arrl.org/bulletins lub http://www.arrl.org/w1aw-bulletins-archive-dx
IDXP http://hamradio.sk/idxp/
ICPO https://www.qsl.net/va3rj/icpo.html
IRTS https://www.irts.ie/cgi/newsarchive.cgi
Do 2017 był wydawany "Nasz" DX Serwis https://dxserwis.pzk.org.pl/

*****

W grudniu z uwagi na długie wieczory mamy więcej czasu.
Jest to dobry moment, by poświęcić go na uporządkowanie swojego logu, wysłanie zaległych QSL.
Jednym sposobem jest wgranie adifa na clublog.org, gdzie w zamian otrzymamy zwrotny e-mail o błędnie zalogowanych QSO. Poprawi to nasze statystyki na wiarygodne. Można wtedy wystąpić na przykład o nasze Dyplomy SP.
Pamiętam, ile radości sprawiło mi wystąpienie o Dyplom Polska za qso z województwami w paśmie 2m.
Regulaminy dyplomów na stronie http://awards.pzk.org.pl/
Award manager Wiesław SQ9V sq9v@pzk.org.pl również służy pomocą!

*****

Satelity nad Polską.
Olgierd SQ3SWF wykonał stronę https://sat.swff.tk/JO90 (na końcu należy wpisać swój duży kwadrat)
Na stronie podawana jest nazwa satelity, czas przelotu nad SP oraz częstotliwości pracy.

*****

Wyszukiwarki QSL Managerów https://www.dailydx.com/qsl-routes/

*****

Obecnie na pasmach FS/K9EL, C6AGU, XT2AW, FS/W9ILY, FS/K9NU, 7Q7W, HR9/N9EAW, V6K, 8Q7XR, C56PIS, C56BR, FK/DB1RUL, VP5/WQ7X.

Pozdrawiam Adam SQ9S

4. Stacja VY2NA/VE2 (Zone 2)

Stacja o takim znaku aktywnie pracuje na 160m na FT8. Sama strefa CQ 02 jest trudna do zrobienia i do odróżnienia w znakach VE2. Większa część stacji pracuje z zone 05. Operatorką stacji VY2NA (ex VY2HH i KC1HHH) jest YL Miriam.


Miriam napisała: - po 35 latach w końcu spełniłam obietnicę daną mojemu ówczesnemu narzeczonemu VY2ZM/K1ZM, że zdobędę licencję amatorską. Jak to się mówi "Lepiej późno, niż wcale" Licencję otrzymałam z Industry Canada w maju 2017 roku. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę wykorzystać bardzo dobry (!) system antenowy zbudowany przez Jeffa w naszym QTH na Prince Edward Island. Kupiłam ICOMA-7300 I próbuję teraz emisji FT8. Jest to "coś", co mogę zrobić z własnego biurka, z daleka od głównego shacku i QTH. Rodzina Ham Radio Briggs-ów rozrasta się. Pracujemy pod następującymi znakami: VY2ZM/K1ZM, VY2NA/N1QV, KK6ZM, K3ZM, K2DM i K4ZDM. Ja jestem bardzo podekscytowana, że mogę coś zrobić dla społeczności amatorów i mam nadzieję na zrobienie wielu QSO.
73, Miriam.

Info i tłumaczenie: SP5ELA

IV. Technika i oprogramowanie

5. Podziękowanie. Przemiennik DMR.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania przemiennika DMR na obiekcie RON Emitel Radom.
Kolejnym etapem będzie montaż przemiennika analogowego na pasmo 2m.

W pierwszej kolejności chciałbym podziękować wszystkim Koleżankom i Kolegom krótkofalowcom za wsparcie finansowe w formie darowizny i prosić o kolejne formy finansowania 1% z podatku PZK (KRS 0000088401), cel przemiennik Radom lub bezpośrednio jako darowiznę na konto PZK z tytułem "Darowizna przemiennik Radom", konto PZK to: mBank S.A. 61 1140 1010 0000 3533 4800 1001.
Bez waszej pomocy i wsparcia finansowego jak i technicznego nie było by możliwe uruchomienie przemiennika na tym obiekcie.

W szczególności dziękuję Polskiemu Związkowi Krótkofalowców, który otoczył swoją pomocą finansową i logistyczną nasz szczytny cel, który ma za zadanie zapewnienie łączności w razie kryzysu, jak również służyć wszystkim krótkofalowcom.

Pragnę również podziękować SP EMCOM PZK, a w szczególności Koordynatorowi Krajowemu Kol. Michałowi Wilczyńskiemu SP9XWM za pomoc merytoryczną
i finansowe wsparcie z budżetu SP EMCOM PZK.

Dziękuję Mazowieckiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej MASR PZK za wsparcie merytoryczne i techniczne oraz dziękuję członkom tej sieci za wsparcie materialne w formie sprzętu: Michałowi SP5DLX za super akumulator który podtrzyma nasz przemiennik na 3 dni bez prądu, Bartkowi SQ7BRH za uchwyt antenowy jego własnej konstrukcji, Karolowi SQ7HIK i Wojtkowi SQ7HGB za pomoc przy montażu przemiennika, SQ5T Tomkowi za pomoc w konfiguracji oraz wszystkim kolegom za testy przemiennika.

Dziękuje firmie Alpinex za prace alpinistyczne, a w szczególności Tomkowi SP9ITP, który musiał znosić na szczycie masztu kapryśne jesienne warunki pogodowe. Tomku życzę jak najmniej takich instalacji jak nasza na Mazowszu.

Wielkie podziękowania dla Jacka SQ5SUI, który zakupił duplekser do przemiennika DMR na 70cm oraz, który zaoferował przeniesienie przemiennika 2m na maszt Emitel RON Radom. Nie ukrywam Jacku, że będzie to nasz kluczowy przemiennik który zapewni łączność z kilkoma województwami: Mazowieckim, Świętokrzyskim, Łódzkim, Lubelskim. Mam nadzieję że współpraca MASR i Radomskiej Grupy Radiowej przyniesie wspólne korzyści dla naszej społeczności krótkofalarskiej.

Pragnę również gorąco podziękować firmie Derol.pl z Janiszewa za konstrukcję autorską szafy Outdoor oraz firmie Radio-Sklep.pl z Radomia za wkład finansowy na antenę GP-6 która zawisła na wysokości 80m nad gruntem, na maszcie RON Emitel Radom.

Panie i Panowie, zapraszam do korzystania z przemiennika SR5DVR z modulacją cyfrową DMR, a przyszłości przemiennika analogowego na pasmo 2m.
Jeżeli kogoś pominąłem przepraszam, ale było Was tak wielu, którzy nieśli pomoc, że nie sposób mi wymienić wszystkich osób.

Dziękuje Wam jeszcze raz!

Norbert Wojas SQ5DRO
Powiatowy koordynator pow. Radomskiego MASR PZK

V. Prawo i przepisy

VI. Humor w PZK


6. Sezon polowań na Mikołaja

Sezon polowań czas zacząć;

*Pełna wersja Komunikatu z ilustracjami dostępna jest w wersji pdf na: https://komunikat.pzk.org.pl


VII. Silent Key's

_____________________________________________________________
SP9UNX S.K.

4 grudnia 2019 r. zmarł nagle nasz Kolega Andrzej Cieślik SP9UNX, znany miłośnik emisji cyfrowych, wieloletni członek OT-06 PZK w Katowicach.

Ceremonia pogrzebowa została odprawiona w dniu 7 grudnia (sobota) o godz. 11:00 w kościele rzymskokatolickim pod wezwaniem Świętego Klemensa
w Ustroniu, ul. Daszyńskiego 15.

Cześć Jego Pamięci!

Janek SQ9DXT & Koledzy
______________________________________________________

Redakcja Komunikatów dziękuje za informacje: Bogdanowi SP3LD, Norbertowi SQ5DRO, Adamowi SQ9S, Jankowi SQ9DXT.

Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl sp5ela@rf.pl . W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać
w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu
w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów
i korekt nadsyłanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny. Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM., a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK:
Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.