Administracja merytoryczna systemu ewidencji OSEC PZK
Dodane przez 3z6aef dnia 2019-11-26 / 17:12

Informuję, że kol. Marek Suwalski SP5LS nie pełni już żadnych funkcji związanych z systemem ewidencji członkowskiej OSEC PZK, w związku z wypowiedzeniem umowy dot. tych spraw. Uprzejmie proszę wszystkich zainteresowanych o niekierowanie do Kol. Marka SP5LS żadnych zapytań ani żądań związanych z OSEC PZK.

Sprawami merytorycznymi związanymi z ewidencją członkowską OSEC PZK, w tym konfrontacjami składek i zatwierdzaniem list wpłat (WLW), zajmuje się obecnie kol. Jan Dąbrowski SP2JLR – Skarbnik PZK. W sprawach technicznych (logowanie do portalu, odzyskiwanie hasła logowania) proszę zwracać się do kol. Zygmunta Szumskiego SP5ELA, Administratora SI PZK.

Przypominam, że zasady wprowadzania informacji do systemu ewidencji oraz jego obsługi są opisane w instrukcjach przyjętych do stosowania w 2010 roku i dostępnych na Portalu PZK pod adresem https://pzk.org.pl/download.php?action=subcat&id=57 po zalogowaniu.

Waldemar Sznajder 3Z6AEF, Prezes PZK