Posiedzenie Prezydium ZG PZK, 19.10.2019 – informacja
Dodane przez 3z6aef dnia 2019-10-21 / 20:38
Ostatnie w tym roku planowe posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego PZK odbyło się 19 października 2019 r. w Siemianowicach Śląskich. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie prezydium oraz przedstawiciele Głównej Komisji Rewizyjnej PZK: Jerzy Jakubowski SP7CBG (przewodniczący), Zdzisław Sieradzki SP1II (wiceprzewodniczący) i Ireneusz Kołodziej SP6TRX (sekretarz).

Najważniejsze sprawy rozpatrzone na posiedzeniu:

1. Kooptacja Kol. Romana Bala SP9MRN do składu Prezydium ZG PZK (objął funkcję wiceprezesa ds. organizacyjnych – Statut PZK par. 25 pkt 1, Regulamin ZG PZK par. 10 pkt 1)

2. Omówienie sytuacji finansowej PZK i stanu wykorzystania środków z odpisów podatkowych 1% OPP przez oddziały terenowe w kontekście wykonania uchwały ZG PZK nr 591/01/17 (środki niewydatkowane przez OT mają być przeznaczone na pokrycie wydatków realizowanych z budżetu centralnego ZG – szczegóły zob. treść uchwały).

3. Omówienie sytuacji w Oddziale Terenowym PZK OT-10 w Krakowie, a szczególnie braku obsługi systemu OSEC przez osoby uprawnione (Kol. Prezes oddziału), co skutkuje niewykazywaniem członkostwa w Związku, pomimo opłacenia składek w regulaminowym terminie!

4. Decyzja o zwołaniu 7 grudnia 2019 r. posiedzenia Zarządu Głównego PZK (miejsce posiedzenia: Łódź, główny cel: ustalenie budżetu PZK na rok 2020).

5. Omówienie przygotowań do obchodów 90-lecia powstania Polskiego Związku Krótkofalowców.

6. Podjęcie uchwał w sprawie ogłoszenia zamiaru odznaczenia Złotą Odznaką Honorową Kolegów: Janusza Tylkowskiego SP1TMN, Piotra Markowskiego SP2AYC, Marka Kulińskiego SP3AMO i Andrzeja Janeczka SP5AHT.


Szczegóły posiedzenia i treść podjętych uchwał zostaną podane w protokole, który będzie opublikowany w najbliższym tygodniu.

Przypominam, że w związku ze zmianą na funkcji Skarbnika PZK, wszelkie sprawy związane z finansami Związku (w tym wnioski o dofinansowanie imprez regionalnych i ogólnopolskich - termin: 31.10.2019) należy uzgadniać z Kol. Janem SP2JLR, który pełni obecnie funkcję Skarbnika PZK.

Sprawy leżące w kompetencjach wiceprezesa ds. organizacyjnych Związku proszę kierować do Kol. Maćka SP9MRN. Dotyczy to wszelkich spraw związanych z działalnością oddziałów i klubów terenowych, regulaminów jednostek organizacyjnych, komisji stałych i powoływanych do wykonania zadań jednostkowych oraz nadzór i koordynowanie działalności wydawniczej PZK.

Nadzór i koordynowanie działalności Centralnego Biura QSL i okręgowych QSL Managerów pozostają w gestii Kol. Jana SP2JLR.

--
73! Waldemar Sznajder 3Z6AEF
Prezes PZK