Posiedzenie Prezydium ZG PZK, 2 września 2019 r. – informacja
Dodane przez 3z6aef dnia 2019-09-04 / 19:56
Planowane posiedzenie Prezydium ZG PZK odbyło się 2 września 2019 r. w Bydgoszczy. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie prezydium oraz Kol. Zdzisław Sieradzki SP1II - wiceprzewodniczący GKR PZK i Kol. Krzysztof Joachimiak SQ2JK - członek GKR PZK.

Najistotniejsze sprawy rozpatrywane na posiedzeniu:

1. Rezygnacja Kol. Marka Suwalskiego SP5LS z funkcji Skarbnika PZK.
2. Powołanie Kol. Jana Dąbrowskiego SP2JLR na funkcję Skarbnika PZK.
3. Powołanie Kol. Mirosława Sadowskiego SP5GNI na funkcję IARU MS Managera PZK.
4. Omówienie i wstępne przyjęcie na rok 2020 planu obchodów 90. rocznicy powstania Polskiego Związku Krótkofalowców.
5. Przyznanie Medalu im. Braci Odyńców dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Zarzew" w Łodzi.
6. Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie polskich wypraw DX-owych.

Szczegóły posiedzenia zostaną podane w protokole, który będzie opublikowany w przyszłym tygodniu.

W związku ze zmianą na funkcji Skarbnika PZK, wszelkie sprawy związane z finansami Związku proszę uzgadniać z Kol. Janem SP2JLR, który objął tę funkcję. Kol. Marek SP5LS jest nadal odpowiedzialny za konfrontację składek członkowskich w systemie ewidencji członkowskiej PZK (OSEC), przynajmniej do czasu wygaśnięcia bądź wypowiedzenia umowy z tym związanej.

Jednocześnie proszę o cierpliwość w sprawach dotyczących przelewów i rozliczeń bankowych, ponieważ procedura zmiany osoby odpowiedzialnej potrwa jakiś czas (co najmniej tydzień).
--
73!
Waldemar Sznajder 3Z6AEF
Prezes PZK