Komunikat PZK nr 33/2019 z dnia 14.08.2019
Dodane przez sp2jmr dnia 2019-08-14 / 18:20
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 33/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r.

Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów. Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/

Drodzy Słuchacze i Odbiorcy naszych komunikatów. Informujemy, że w okresie lipca i sierpnia br., tak jak to było w latach poprzednich, nasze komunikaty będą ukazywały się nieregularnie w wersji elektronicznej. Także mogą być odczytywane w środy o godz.18.00, ale również nie w każdym tygodniu.

I. Sprawy organizacyjne

1. Po dłuższej przerwie Polski Związek Krótkofalowców włącza się do działania w systemie monitoringu pasm - IARU Region 1 Monitoring System (IARU R1 MS).

Dla osób mniej zorientowanych - Monitoring System to nie jest komisja eterowa ani radiowa policja - nie zajmuje się obserwacją licencjonowanych nadawców ani źródeł zakłóceń elektromagnetycznych od urządzeń! Jej głównym celem jest wykrywanie i dokumentowanie emisji świadomych (nielegalnych lub legalnych) użytkowników naszych pasm. Jakich użytkowników? - przykłady można znaleźć w najnowszym biuletynie:
https://www.iarums-r1.org/iarums/news2019/news1907.pdf
Pokazane są tam m.in. przypadki ukraińsko-rosyjskiej "wojny" propagandowej", chińskiego, rosyjskiego oraz brytyjskiego radaru pozahoryzontalnego, cyfrowych emisji wojskowych FSK, radiostacji AM z Erytrei i Tadżykistanu, radio-taxi czy emisji z boi rybackich.

Osoby zainteresowane okazjonalną lub stałą współpracą w systemie monitoringu pasm zapraszam do kontaktu ze mną (email jest na qrz.com). Wskazany jest dostęp do odbiornika SDR. Dużo informacji można znaleźć na stronie IARU Region 1 Monitoring System: https://www.iarums-r1.org/

Koordynator PZK IARU Region 1 Monitoring System Mirek SP5GNI.

73 Mirek SP5GNI

2. Walne Zebranie Gliwickiego OT PZK - OT50

Zarząd Oddziału Terenowego PZK w Gliwicach informuje, iż zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału na dzień 14 września 2019 /sobota/. Zebranie wybierze także delegata na najbliższy Krajowy Zjazd Delegatów PZK.
Zebranie odbędzie się w Domu Studenckim "SOLARIS" w Gliwicach, ul. Kochanowskiego 37 o godz. 10:00 w pierwszym terminie lub o godz. 10:15 w drugim terminie.
Dodatkowe informacje o zebraniu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Oddziału WWW.pzk.ovh

Andrzej SP9ENO

II. Wydarzenia

3. AKCJA DYPLOMOWA " I Powstanie Śląskie"

"KU CHWALE TYM, KTÓRZY PRZELEWAJĄC WŁASNĄ KREW W WALKACH O POWRÓT GÓRNEGO ŚLĄSKA DO MACIERZY NIE WAHALI SIĘ ZŁOŻYĆ W OFIERZE SWEGO ŻYCIA."

W celu upamiętnienia tych historycznych wydarzeń z inicjatywy Śląskiego Oddziału Terenowego PZK w Katowicach, przy współudziale Rybnickiego Oddziału Terenowego PZK w Pszowie, Klubu Ligi Obrony Kraju SP9KDU w Tarnowskich Górach, HKŁ Śląskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego - SP9ZHP oraz Harcerskiego Klubu Łączności SP9ZHR organizowana jest od 15 sierpnia (00:00 UTC) do 15 września 2019 r. (23:59 UTC) krótkofalarska akcja dyplomowa pod nazwą: "I Powstanie Śląskie"

Akcja polega na nawiązaniu w tym okresie łączności z następującymi stacjami okolicznościowymi:
3Z1919PS QSL via OT-06
HF1919PS QSL via OT-29
SN1919PS QSL via OT-06
SO1919PS QSL via OT-29
SP1919PS QSL via OT-06
SQ1919PS QSL via OT-31

Pełny tekst Regulaminu i dalsze informacje na temat powstań śląskich znajduje się na stronie:
http://pzk.katowice.pl/index.php?news&nid=131

"I POWSTANIE ŚLĄSKIE" - Akcja dyplomowa

KU CHWALE TYM, KTÓRZY PRZELEWAJĄC WŁASNĄ KREW W WALKACH
O POWRÓT GÓRNEGO ŚLĄSKA DO MACIERZY NIE WAHALI SIĘ ZŁOŻYĆ
W OFIERZE SWEGO ŻYCIA.

Krótkofalarska akcja dyplomowa rI Powstanie Śląskier1;, nawiązuje do ustanowionego przez Sejm RP Roku Powstań Śląskich, a przez Sejmik Województwa Śląskiego r11;Roku Stulecia Wybuchu I Powstania Śląskiego, i ma na celu propagowanie najistotniejszych zagadnień i wydarzeń związanych
z Powstaniami Śląskimi.

W tym roku mija 100 lat od wybuchu I Powstania Śląskiego. Powstanie to pod wodzą Alfonsa Zgrzebnioka, wybuchło samorzutnie 16 sierpnia 1919 r.
w związku z aresztowaniem śląskich przywódców Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska i niezadowoleniem ludności polskiej z terroru i represji niemieckich. Bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania była masakra górników z kopalni "Mysłowice", którzy domagali się zaległych wypłat. Kiedy 15 sierpnia 1919 r. tłum wtargnął przez bramę niemieckie wojsko otworzyło ogień. Zginęło wtedy siedmiu górników, dwie kobiety i trzynastoletni chłopiec. Powstanie objęło głównie ówczesne powiaty: pszczyński, rybnicki oraz część okręgu przemysłowego. Powstanie stłumione zostało przez Niemców do 26 sierpnia 1919 r. Rząd Polski, który był zaangażowany militarnie w wojnę polsko-bolszewicką, nie mógł wesprzeć tego powstania. Nieprzygotowane organizacyjnie powstanie nie zakończyło się sukcesem, zwróciło jednak uwagę międzynarodowej społeczności na sprawę Śląska. Pod jej naciskiem Niemcy ogłosili amnestię dla uczestników powstania.

W celu upamiętnienia tych historycznych wydarzeń, z inicjatywy Śląskiego Oddziału Terenowego PZK w Katowicach, przy współudziale Rybnickiego Oddziału Terenowego PZK w Pszowie, Klubu Ligi Obrony Kraju SP9KDU w Tarnowskich Górach, HKŁ Śląskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego - SP9ZHP oraz Harcerskiego Klubu Łączności SP9ZHR organizowana jest od 15 sierpnia (00:00 UTC) do 15 września 2019 r. (23:59 UTC) krótkofalarska akcja dyplomowa pod nazwą "I Powstanie Śląskie" *

Akcja polega na nawiązaniu w tym okresie łączności z następującymi stacjami okolicznościowymi:
3Z1919PS, HF1919PS, SN1919PS, SO1919PS, SP1919PS, SQ1919PS. Każda
z tych stacji przyznaje do dyplomu po 15 pkt.
Stacje z powiatów, na terenie których toczyły się wtedy walki /wg SPPA/: CY, EM, ET, IK, KB, MF, MW, PY, RB, RN, RS, TG, TY, WV, YT - przyznają po 5 pkt.

Punkty są przydzielane za łączności ze stacjami okolicznościowymi oraz pozostałymi stacjami przydzielającymi punkty. Łączność z daną stacją jest punktowana tylko jeden raz bez względu na pasmo i emisję.

Aby uzyskać dyplom okolicznościowy wymagane jest uzyskanie dla:
- stacje z SP co najmniej 100 pkt.
- stacje EU /bez SP/ - 60 pkt
- pozostałe stacje - 30 pkt.

Dyplomy w wersji elektronicznej do pobrania na stronie logSp: https://logsp.pzk.org.pl/a/ps1919
Stacje przydzielające punkty do dyplomu proszone są o przesyłanie wszystkich swoich logów za ten okres na bieżąco na platformę rlogSpr1;. Zapewni to sprawne wydawanie dyplomu. Koordynatorem akcji jest Marek SP9HTY - sp9hty@interia.pl

Więcej informacji o powstaniu na stronie:

http://www.muzeumpowstanslaskich.pl/historia/powstania-slaskie/

* Powstania śląskie r11; były to trzy konflikty zbrojne na Górnym Śląsku, które miały miejsce w latach 1919 r11; 1921 między ludnością polską i niemiecką. Odbyły się one w okresie formowania się Państwa Polskiego po zakończeniu I wojny światowej. I Powstanie Śląskie - od 16 sierpnia do 24 sierpnia 1919 r. II Powstanie Śląskie - od 19/20 sierpnia do 25 sierpnia 1920 r. III Powstanie Śląskie r11; od 2/3 maja (już po plebiscycie) do 5 lipca1921 r.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstania_%C5%9Bl%C4%85skie#II_powstanie_%C5%9Bl%C4%85skie

W związku z tym, rozważana jest opcja kontynuowania akcji dyplomowej w kolejnych dwóch edycjach, z okazji setnej rocznicy każdego z powstań (w roku 2020 i 2021) przez miesiąc czasu. W 2020 r. r11; od 15 sierpnia do 15 września a w 2021 r. - od 1 maja do 31 maja.

W imieniu organizatorów zapraszam do udziału w tej akcji dyplomowej.

Marek SP9HTY


4. Akcja dyplomowa Lotnictwo Armii "Pomorze" w wojnie obronnej 1939 roku.

Klub Krótkofalowców PZK Fort IV przy Towarzystwie Miłośników Torunia zaprasza w dniach 17 sierpień - 16 wrzesień br. chętnych krótkofalowców i nasłuchowców do wzięcia udziału w akcji dyplomowej poświęconej bohaterskim pilotom i żołnierzom personelu toruńskich eskadr lotniczych.
W tym roku mija 95 rocznica powstania 4 Pułku Lotniczego, toruńskiej jednostki lotniczej stanowiącej trzon nowo formowanych w lipcu i sierpniu 1939 roku eskadr lotnictwa Armii "Pomorze".
W ramach akcji dyplomowej będą aktywne dwie stacje okolicznościowe- SN80FL i SN80TR, które będą pracowały z lokalizacji związanych z ważnymi wydarzeniami toruńskiego lotnictwa w kampanii wrześniowej (lotniska polowe, lądowiska, miejscowość Gruta, Poczałkowo, Toruń). Szczegóły w regulaminie oraz na www.qrz.com oraz na stronach OT26: http://otpzk26.org i klubu SP2TMT - www.sp2tmt.pl

Pozdrawiam Mariusz SQ2BNM

5. R2F (Kaliningrad) w eterze

Witajcie. W dniach 16-18.08.2019 wybieramy się małą grupą krótkofalowców do Kaliningradu. W skład grupy wchodzi Cezary SP5Y, Leon SP5DL, Kasia SQ7OYL oraz Mek SP7VC. Będziemy pracowali radiowo na pasmach KF 80-10m oraz na 2m i mikrofalach 5,7GHz, 10GHz i 24GHz używając znaków RA2/home call.
Przewidujemy pracę emisjami CW, SSB, MSK144, FT8 z lokatora KO05HA.
Aktywność nasza będzie obejmowała pracę z rezerwatu przyrody RFF- 0126 Kurshskaya Kosa i z latarni morskiej RLE-009 Lesnoj R2F.

Zabierany sprzęt:
TX-RX:
IC-9700, IC-7300, FT-847, 2xK3, IC-706MKII-G, FT-290
Transwertery DB6NT na pasma mikrofalowe
Anteny: Vertical R-7000, dipole 80-40-20m oraz 30-17-12m, yagi 2m F9FT, inv-L 80-m, dish-60cm dla pasm mikrofalowych.
Filtry pasmowe. Agregat prądotwórczy Honda.

Zapraszamy do łączności

Mek SP7VC

6. Międzynarodowy Weekend Latarniany

W dniach 17-18 sierpnia (sobota-niedziela) zespół w składzie:
Jarek SP1C, Ryszard SP1FJZ, Piotr SP1GZF, Darek SQ1OD będzie pracować z Latarni Morskiej Ustka, POL 020; PL017; SPL008 pod znakiem SP1KIZ.

Zapraszamy do łączności.

Piotr SP1GZF

7. Aktywacja szczytu SOTA - SP/KA-002- Wielki Szyszak - 11.08.2019

Andrzej SP5DDF i Mirek SP5GNI w niedzielę 11 sierpnia 2019 aktywowali SOTA ze szczytu Wielki Szyszak w Karkonoszach pod znakiem HF5L/p.
Szczyt Wielki Szyszak (po czesku Vysoké Kolo, po niemiecku Hohe Rand, Hohe Rad lub Hohes Rad) o wysokości 1509 m n.p.m. to czwarty pod względem wysokości szczyt Karkonoszy i całych Sudetów, a drugi szczyt polskich Karkonoszy, położony w zachodniej części Śląskiego Grzbietu. Jako jedyny w Karkonoszach jest obecnie zaliczany do SOTA.

Zabraliśmy ze sobą radio QRP FT-817 z zewnętrznym akumulatorem 8 Ah i dipol na pasmo 7 MHz. Podejście na Wielki Szyszak od strony Piechowic okazało się dłuższe i trudniejsze niż przewidywaliśmy, więc pracę rozpoczęliśmy dopiero po godzinie 13-tej na częstotliwości około 7150 kHz. Nawiązaliśmy kilkadziesiąt łączności, ale tylko ze stacjami zagranicznymi, bo niestety nie było propagacji na teren SP na 40m w ciągu tych kilku godzin obecności na szczycie.
Fotoreportaż z wyprawy znajduje się na stronie:
http://hf5l.pl/aktywacja-szczytu-sota-sp-ka-002-wielki-szyszak-11-08-2019/

 Andrzej SP5DDF, Mirek SP5GNI


III. Sport

8. Zawody Wojskowe

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego koło nr 3 w Przasnyszu oraz współorganizator Osiedlowy Klub Krótkofalowców Spółdzielni Mieszkaniowej
i ZHP SP5ZIM zapraszają do udziału w Zawodach Wojskowych w dniu 15 sierpnia br. w godz. 07-08 czasu lokalnego. Zawodów tych nie ma w Kalendarzu Zawodów na portalu PZK. Zwykle bierze w nich udział ok 100 stacji.

*Regulamin stanowi załącznik do niniejszego Komunikatu.

Na podstawie informacji Włodka SP5Z

9. Zawody Bitwa Warszawska

Warszawski Oddział Terenowy PZK zaprasza do udziału w Zawodach "Bitwa Warszawska 1920"

Motto: "Bitwa Warszawska została uznana za 18 przełomową bitwę w historii świata. Zadecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i zatrzymała marsz rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią"

Zapraszamy wszystkich krótkofalowców miłujących pokój i wolność do udziału w tych prestiżowych zawodach w czwartek 15 sierpnia 2019 r. Pasmo 3.5 MHz w godzinach 15:00-16:59 UTC. (ssb i cw) oraz także 15 sierpnia 2019 r. pasmo 3.5 MHz w godzinach 17:00-18:00 UTC.( DIGI ).

Regulaminy zawodów znajdują się w kalendarzu zawodów na 2019 r. pod linkiem na portalu WOT PZK http://www.wotpzk.org.pl/.

Organizatorzy

10. XVII Zawody SP-QRP

Trwają przygotowania do 17 edycji Zawodów SP-QRP. Termin zawodów: 28.09.2019, 05:00 do 05:59 UTC (ostatnia sobota września 2019).

Tegoroczna, już XVII edycja zawodów SP-QRP odbędzie się 28 września. Dotychczasowy organizator i długoletni prowadzący zawody SP-QRP, propagator i miłośnik QRP - Włodek SP5DDJ przekazał prowadzenie zawodów Polskiemu Związkowi Krótkofalowców. Regulamin zawodów nie uległ większym zmianom, poza uszczegółowieniem niektórych zapisów. Pełny tekst regulaminu dostępny jest na platformie logsp.pzk.org.pl oraz na Portalu PZK. Już teraz zapraszamy wszystkich do udziału w zawodach, najlepiej na skonstruowanych samodzielnie urządzeniach nadawczo-odbiorczych. Wszystkich sympatyków używania małych mocy na pasmach amatorskich zachęcamy do sponsorowania nagród
i upominków dla uczestników zawodów.

73! Komisja Zawodów SP-QRP


IV. Technika i oprogramowanie

11. Krótka sesja techniczna SP5ELA i SQ2CFB. Ferryty.

Badanie parametrów rdzeni ferrytowych za pomocą prostego, ale rinteligentnego - przyrządu pomiarowego GM328A zakupionego na "Aliexpress".

Badano rdzenie przeciwzakłóceniowe firmy TDK i rnonamer. Rdzenie TDK wykazywały zdecydowanie większy przyrost indukcyjności niż rdzenie rnonamer.
Wyświetlacz pokazuje szeregową rezystancję sondy pomiarowej (pętli) i indukcyjność pętli z założonym rdzeniem ferrytowym.

Rdzenie ferrytowe typu dzielonego mają zastosowanie do odkłócania wszelkich połączeń przy stacji radiowej również znajdują zastosowanie do dławików i balunów antenowych.

73 Zygi SP5ELA

V. Silent Key's
___________________________________________________________________________
SP7VH s.k.

Z przykrością zawiadamiam, że 12.08.2019 r. zmarł nasz kolega Edward Zaremba SP7VH.

Śp. Edward był wspaniałym telegrafistą. Od 1974 roku był członkiem klubu SP7PBC. Od samego początku współtworzył Skierniewicki Oddział PZK 24. Za swoją działalność zarówno społeczną jak i sportową został uhonorowany Złotą Odznaką Honorowa PZK nr 121/Z.

Pożegnanie odbyło się w kościele na Rawce k. Skierniewic 14.08.2019.
Śp. Edward spoczął na cmentarzu w Puszczy Mariańskiej.

Będzie nam Go bardzo brakowało.
Cześć Jego pamięci.

Andrzej SQ5FBI
Skierniewicki OT24 PZK SP7PBC

____________________________
Redakcja Komunikatów dziękuje za informacje: Mirkowi SP5GNI, Andrzejowi SP5DDF, Andrzejowi SP9ENO, Włodkowi SP5Z, Jurkowi SP5SSB, Piotrowi SP1GZF, Mariuszowi SQ2BNM, Komisji Zawodów SP-QRP.

Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy je nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl , sp5ela@rf.pl . W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt nadsyłanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny. Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.

Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM., a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK:
Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

Załącznik

ZAWODY WOJSKOWE

Zawody są organizowane w związku z przypadającym w dniu 15 sierpnia Świętem Wojska Polskiego.

ORGANIZATOR: Związek Żołnierzy Wojska Polskiego koło nr 3 w PRZASNYSZU.

WSPÓŁORGANIZATOR: Osiedlowy Klub Krótkofalowców Spółdzielni Mieszkaniowej i ZHP SP5ZIM.

UCZESTNICY: Nadawcy indywidualni, stacje klubowe oraz nasłuchowcy.
TERMIN: 15 sierpnia od godz: 05:00 do 06:00 UTC (07:00 do 08:00 LOK).

Uczestników obowiązuje 5 min QRT zarówno przed jak i po zawodach.
PASMO i MOC
3.5 MHz - SSB i CW - zgodnie z obowiązującym band planem.
Dopuszczalny maksymalny limit mocy stacji w zawodach - 100 W.

KLASYFIKACJA:
Grupa A -- stacje klubowe CW i SSB,
Grupa B - stacje indywidualne CW i SSB,
Grupa C - stacje indywidualne CW,
Grupa D - stacje indywidualne SSB,
Grupa E - stacje wojskowe CW i SSB,
Grupa F - stacje wojskowe CW,
Grupa G - stacje wojskowe SSB,
Grupa H - stacje nasłuchowe.

Do stacji wojskowych zaliczają się czynni żołnierze i pracownicy cywilni Wojska Polskiego, oraz emeryci zarówno wojskowi jak i cywilni pracownicy wojska.
Stacja SP5ZIM nie będzie klasyfikowana.

PUNKTACJA
QSO ze stacją SP5ZIM - SSB 5 pkt, CW 10 pkt.
QSO ze stacją wojskową - SSB 2 pkt, CW 4 pkt.
QSO z pozostałymi stacjami - SSB 1 pkt. CW 2 pkt.
Nasłuchowców obowiązuje odebranie znaków i raportów obu korespondentów. Zaliczane są punkty dawane przez obie stacje. Jedna stacja może być wykazana w nasłuchach tylko dwa razy na CW i dwa razy SSB.

RAPORTY
RS(T) + numer kolejny łączności, np. SSB - 5901, CW - 59901.
Stacje wojskowe RS(T) + WP, np. SSB - 59WP, CW - 599WP.
Numeracja ciągła przy pracy CW i SSB (dla stacji "nie wojskowych").
WYNIK KOŃCOWY - suma punktów.

NAGRODY I DYPŁOMY
Za zajęcie 1 miejsca w grupie - PUCHARY ( warunek: co najmniej 5 stacji sklasyfikowanych w grupie). O ile możliwości sponsorów pozwolą i będzie więcej uczestników możliwe będzie przyznanie pucharów również i za drugie miejsca w poszczególnych grupach.
Za zajęcie 1 - 3 miejsca w grupie - DYPLOMY.

DZIENNIKI ZAWODÓW
Dzienniki za zawody należy przesłać w terminie do 10 dni po zakończeniu zawodów w formacie elektronicznym (cabrilo) na adres e-mail klubu SP5ZIM sp5zim@hotmail.com .
lub w formie pisemnej na adres: Osiedlowy Klub Krótkofalowców Spółdzielni Mieszkaniowej i ZHP SP5ZIM ul. Orlika 27, 06-300 PRZASNYSZ.
Organizator każdorazowo potwierdzi zwrotnie otrzymanie logu.
W przypadku braku potwierdzenia proszę o przesłanie logu na adres sp5z.gru@gmail.com .
Preferowane są logi w formacie elektronicznym.

MANAGER

hm. Włodzimierz Ziemka SP5Z
e-mail: sp5z.gru@gmail.com.

KOMISJA do rozliczenia zawodów:
Włodek SP5Z, Ryszard SP5KD, Józef SP5BUJ i Ryszard SP5GKN.

WYNIKI ZAWODÓW
Dzienniki zostaną sprawdzone przez organizatorów do 30 września i opublikowane w prasie krótkofalarskiej oraz wysłane na adresy e-mail uczestników, oraz na stronie klubu SP5ZIM.
Decyzje komisji są ostateczne.
Puchary zastaną wysłane pocztą, a dyplomy pocztą elektroniczną.

Organizatorzy